от ToliSoft(12-01-2004)

Появи се нова версия на ALSA драйверите.
За тези които не са запознати ще отбележа че тенденцията е старите звукови драйвери OSS (Open Sound System) да бъдат изцяло заменени от ALSA (Advanced Linux Sound Architecture). В ядрата от 2.5.x и 2.6.x серията (с тях идват по подразбиране ALSA драйвери) е посочено да не се използват вече OSS.

За повече информация посетете адрес: http://alsa-project.org/.


<< SCO може да съди Google | Тайван се готви да залее САЩ с Linux >>