от Nick Angelow(4-03-2005)

Появи се първата публична бета-версия на офисния пакет OpenOffice.org 2.0

Списъкът с новите функции е много голям и включва:

  • поддържане на формата OASIS OpenDocument XML (инсталира се по подразбиране);
  • настолна база данни (аналог на Microsoft Access);
  • подобрена съвместимост с Microsoft Office;
  • експорт в PDF формат;
  • импорт на WordPerfect файлове;
  • използване на "вградените" елементи за управление от платформите Windows и Linux (за последната се подразбира GTK. Има и поддръжка на Qt/KDE, която не влиза в официалните пакети)
а също така и много не толкова видими усъвършенствания.

OpenOffice.org 2.0b се разпространява във вид на MSI/Cab пакети за Windows и RPM/tar.gz за Linux. Засега е достъпна само англоезична версия. Крайната версия се очаква през април или май тази година.

Най-нетърпеливите могат да открият допълнителна информация на OpenOffice.org 2.0 Features.

Шарени картинки за това как изглежда новият OpenOffice могат да се видят на OpenOffice.org 2.0 Screenshots.

Пълно описание на 'способностите' му може да бъде намерено на Complete OpenOffice.org 2.0 Feature List.

Също така, най-нетърпеливите могат да свалят пакета от Download OpenOffice.org 2.0 Beta.


<< Какво ще има в Linux 2.6.12 ядрото? | OSI иска по-малко отворени лицензи >>