от Nick Angelow(18-03-2005)

Създаден е нов портал за разработчици, използващи Google

Търсещата система Google отвори портала Google Code, на който ще се публикуват изходен код, приложни програмни интерфейси (API) и други инструменти, които могат да бъдат полезни за разработчиците, чийто проекти по един или друг начин са свързани с Google. Като своеобразно приветствие, Google е поставил на портала изходният код на собствените си библиотеки perftools и coredumper, опростяващи настройката на C++ приложения, а също така и на sparsehashtable (оригинална реализация на хеш таблица) и goopy/functional за Python. Всички те са лицензирани под BSD лиценз и занапред ще се развиват в рамките на проекти, регистрирани на SourceForge.

Повече подробности за любопитните нетърпеливковци има там:
"Google courts open-source developers" (CNET News.com) и там:
"Google Open-Sources Code" (eWeek)


<< Бета на SUSE LINUX 9.3 Professional | Екипът на Рено използва Линукс за симулации >>