от RED(25-05-2006)

Излезе версия 0.8 на диска "Учи Свободен".

Учи свободен е диск, съдържащ свободни програми покриващи всички модули по предметите в средните училища, по които в момента се ползва компютър - информатика и инф.технологии. Повечето програми са на български език. Дискът предлага каталог, съдържащ описание на програмите и въвеждащи текстове за това какво е свободен софтуер и какви са неговите предимства. Online версия на каталога можете да видите на сайта на диска. Има и автоматичен инсталатор на всички или избрани програми заедно със стандартни за BG настройки за тях, което улеснява многократно инсталирането им в учебните кабинети.

Идеята е училищата да могат свободно да размножават и раздават на учениците си диска. Това ще позволи учениците да имат достъп до всички програми които ползват в училище, при това безплатно и без да се превръщат в "пирати".

Промените по новата версия може да научите от тук.
ISO файла може да свалите от d.linux-bg.org


<< Пак за $100 лаптоп | MS: Линукс не е надежден >>