от всеобщият изравнител(11-04-2007)

SELF (Science, Education and Learning in Freedom) е международен проект, който си поставя за цел да създаде платформа за създаване и обмен на образователни материали за свободния софтуер и отворените формати.

Целящ едновременно да бъде хранилище за готови образователни материали и средство за тяхното създаване, основния акцент на проекта е създаването на общност около него. В неговия надзорен съвет членуват личности, представляващи широк кръг организации, които осъзнават стратегическите ползи на обществото от използването на свободни технологии — от университети до големи правителствени организации и oт малки до мултинационални компании.

Всички, които имат желание и възможност да се включат в проекта, може да посетят страницата за добавяне на съдържание и да се запознаят с настоящото състояние, да се включат в пощенските списъци и да почнат да допринасят като добавят или създават обучителни материали.<< Помогнете на Fedora | ZFS в FreeBSD 7 >>