от task_struct(24-03-2009)

Излезе ядро версия 2.6.29. В новата версия има много подобрения и добавени функционалности. Най-основните са: настройване на графичният режим в ядрото, WiMAX поддръжка, Access Point поддръжка в wifi стека, добавени са файловите системи btrfs и squashfs, криптиране на имената на файловете в ecryptfs, работа с ext4 в безжурнален режим, чексуми на метаданните в ocfs2 и други.

За повече информация http://kernelnewb ies.org/Linux_2_6_29


<< Конференция утре, 28.03.2009 | Конференция в събота, 28.03.2009 >>