от max(1-01-2015)

"Правителството на Румъния задължи всички ведомства да преминат към отворени стандарти и софтуер до 2020 г. Това е един от ключовите приоритети в новата ИКТ стратегия на страната, която ще започне да се реализира от следващата година."

Подробностите може да научите от тук.


<< Конкурсът за новини за декември приключи! | Dark Internet Mail Environment >>