от Стоян Тенев(10-02-2004)

Създателите на Amiga Video Toaster, едно от първите персонални устройства създадени с цел обработка и видеомонтаж, публикуваха програмния код на софтуера в него.

На страниците на сайта OpenVideoToaster е публикуван кода на Video Toaster Flyer CG (генератор на символи), Toaster Paint, ChromaFX (цветообработка), Switcher и Flyer (видеомонтаж).

Този софтуер е бил използван при създаването на филми като Вавилона 5 и Jurassic Park

Източник: Slashdot.


<< BG-OSDN: Търсят се идеи... | Двe международни събития за свободен софтуер >>