от Йовко Ламбрев(11-02-2004)

Проектът BG-OSDN постепенно набира скорост. До две-три седмици ще бъдат пуснати две машини (application + database), които ще дадът на практика старта на идеята. Осигурено е и частично финансиране, но...

1. Все още не е ясно какво точно общността очаква от този проект. Ясно е, че се очаква предоставяне на услуги за хостване на отворени и свободни проекти, но какви точно. Навярно най-доброто място за дискусия по тази тема е този сайт затова нека всеки сподели идеите си, разбира се няма да е възможно всичко да се случи перфектно и изцяло, но поне сами за себе си да изясним насоката и очакванията си.

2. Търси се и администраторски екип, който да има време и за този проект (Apache, MySQL, PostgreSQL, DNS, SMTP, PHP, Perl) наравно с ежедневната си дейност и би било добре ако част от този екип има познания и с J2EE платформи като WebSphere, защото ще има и enterprise секция.

3. Търси се име на проекта. BG-OSDN беше само принципно название, но на практика е взаимствано от OSDN. Идеи?

Най-важният проблем към този момент е т.1, но предложения се очакват по всичките...


<< Информация за електронното правителство | Кодът на Amiga Video Toaster >>