от RED(11-02-2004)

Г-н В. Марковски ни насочи към наскоро издадената информация, под формата на въпроси и отговори, относно българската идея и реализация на електронно правителство.

Публикуваме на страниците на сайта част от въпросите и отговорите. Без коментар.


Вие попитахте
Мога ли да ползвам сертификат, издаден от друг лицензиран български доставчик на удостоверения за универсален електронен подпис, освен Информационно обслужване АД, за да достъпвам услугите на Електронния Портал на Българското правителство?

Отговор
За момента при подписване на заявките към Електронния портал на Българското правителство не е възможно да ползвате сертификати, издадени от други лицензирани доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис, освен тези на Информационно обслужване АД. По време на разработването на пилотния проект, Информационно обслужване АД беше единственият лицензиран доставчик на цифрови сертификати в България. След регистрацията на Банксервиз АД като Доставчик на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис, към всички организации, участващи в разработването на проекта беше изпратено предложение за внедряването на новите сертификати, включително и към Министъра на държавната администрация, Г-н Д. Калчев. Очаква се развитие по въпроса за внедряването на новите сертификати.

Вие попитахте
Предвижда ли се в бъдеще внедряване на сертификати, издадени от други лицензирани доставчици на удостоверения за универсален електронен подпис, за осигуряване достъпа до Електронния портал?

Отговор
При реализацията на пилотния проект, разработващите екипи се стремяха да представят максимално гъвкави и лесно конфигурируеми решения, което стана възможно благодарение на технологиите, предоставени от Microsoft (.NET, Biztalk Server), както и на know-how, с което разполагат Microsoft от проектите за Електронно правителство на Великобритания, Чехуя, Унгария, Румъния и др.

Вие попитахте
Мога ли да достъпя Електронния портал, ако ползвам Linux ОС?

Отговор
За момента това е невъзможно поради факта, че за подписването на документите се използва приложение, разработено на .NET платформа, което изисква инсталиран .NET Framework на потребителската машина. Разработката на проекта е базирана изцяло на Microsoft.NET. Това бе предпоставка за реализирането на пилотното решение в рамките само на 2 месеца, използвайки опита, натрупан и описан от разработчиците на Британското електронно правителство, като най-добра практика в ИТ областта за Европа. В бъдеще се предвижда да се осигури възможността Порталът да се ползва и от портебителите на Linux.

Вие попитахте
Какъв софтуер трябва да имам инсталирам на моя компютър, за да мога да достъпвам услугите, предлагани на Електронния портал на Българското правителство?

Отговор
За да ползвате услугите на Портала, е необходимо да ползвате Windows ОS (98SE, ME, 2000, XP, 2003), инсталиран .NET Framework и приложение за подписване с цифров сертификат. Последните два инсталационни пакета можете да свалите от Портала безплатно. Необходим Ви е и Internet Explorer v5.5 или по-нова версия. Също можете да ползвате Internet Explorer v5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране. Можете да обновите версията на браузъра си безплатно на адрес http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp.

Вие попитахте
Защо трябва да имам инсталиран .NET Framework, за да мога да ползвам услугите на Портала?

Отговор
За да може да се стартира приложението, с което да подпишете документа при изпращане на заявка към Портала, е необходимо на вашия компютър да има инсталиран .NET Framework.

Вие попитахте
Мога ли да използвам друг браузър, освен Internet Explorer, за да достъпвам Портала?

Отговор
Порталът е тестван с Internet Explorer v.5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране, и по-нови версии на браузъра. Предвижда се поддръжка и на други браузъри. (b.a.: Напр. Internet Explorer 6.0.?)

Вие попитахте
Какъв вид цифров сертификат трябва да използвам, за да се представя пред Портала?

Вие попитахте
Има ли значение с какъв вид сертификат достъпвам Електронния Портал?

Отговор
В зависимост от типа на сертификата, с който се представяте пред Портала, услугите, до които имате достъп са различни, както и типовата информация, която получавате като отговор на заявките Ви. За сега са валидни само сертификати, издадени от Информационно обслужване АД.

Вие попитахте
Каква операционна система трябва да използвам, за да имам възможността да ползвам услугите на Електронния портал?

Отговор
Windows ОS (98SE, ME, 2000, XP, 2003).

Вие попитахте
Колко струва на българския данъкоплатец разработката и системното осигуряване на Електронния портал на Българското правителство?

Отговор
Пилотният проект за Електронен портал на Българското правителство е финансиран изцяло от Microsoft и DELL, чийто представител в проекта е фирма ЦАПК “Прогрес” (DELL Authorized Distributor, DELL Gold Technical Support, Microsoft Gold Certified Partner for Support Services and Microsoft Gold Certified Partner for Enterprise Systems). За разработката и системния софтуер не са заделяни средства от държавния бюджет.

Цялата информация може да прочетете тук.


<< Германското министерство на финансите и Linux | BG-OSDN: Търсят се идеи... >>