от Огнян Кулев(13-02-2004)

Популярният SSH/Telnet клиент за Windows PuTTY има нова версия -- 0.54. Голямата новина е, че повечето програми от комплекта вече работят и под Unix. PuTTY и новата програма-терминал pterm използват библиотеката за графичен потребителски интерфейс Gtk. Като конзолни програми работят Plink, PSCP, PSFTP и PuTTYgen. Pageant още не е преработена. Необходимите вътрешни промени са основната причина за дългата пауза между тази и предишната версия.

Видимите промени са следните:

  • PuTTY може да се използва като SOCKS сървър. Другото наименование на това било Dynamic SSH port forwarding.
  • PSFTP трябва да е по-бърз сега.
  • Когато връзката е през HTTP прокси или SOCKS сървър, може сървърът да разрешава (resolving) имената на хостовете.
  • По подразбиране протоколът е SSH, а не Telnet.


<< Линукс решение побеждава Windows в Русия | Излезе Fedora Core 2 test1 >>