от RED(20-02-2004)

Публикуваме стенограмата от проведеният днес парламентарен контрол, на който министърът на държавната администрация Димитър Калчев отговаря на актуални питания относно проекта за електронното правителство.

В отговор на въпросите на народните представители Иван Иванов и Стойчо Кацаров министър Калчев защитава позиции, които показват развитие в отношението му към софтуера с отворен код и отворените стандарти. Министърът на държавната администрация изказва намерение да използва отворени стандарти в документооборота на ведомствата и възприема като възможна алтернатива използването на свободен софтуер в администрацията.

Стенограмата от днешното заседание е достъпна от файловия сървър на Линукс-БГ в OpenOffice, HTML , PDF и RTF формати.<< DISCREET пускат SMOKE 6 за GNU/Linux | Minimo 0.1 >>