от RED(23-02-2004)

Скоро след появата на RC версия за Subversion излезе официално версия 1.0.

Subversion е сочен (и замислян) като заместник на CVS, и ще предложи по-голяма гъвкавост при разработка и тестване на проекти от множество потребители в Интернет.

Subversion притежава всички възможности, които се искаха от CVS - преименуване/местене на директории и файлове, изтриване на файлове, правилно съхраняване и управление на бинарни файлове и д.р.

Подробностите за версия 1.0 и файлове за сваляне ще намерите на сайта: http://subversion.tigris.org/


<< Българско огледало на Gentoo | ССС с ново ръководство >>