от bop_bop_mara на 18-03-2011@12:20 GMT(+2)

Инициативата за въвеждане на отворени продукти и стандарти в холандското правителство може да се окаже пред провал.

Скорошните изчисления на холандската сметна палата твърдят, че възможните икономии, които биха се направили от едно такова действие, биха били незначителни. Обяснението им е, че това е така, защото дори и в момента парите, които се дават за софтуерни лицензи и обновления, са много малка част от бюджета за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) - около 258 милиона от 2.1 милиарда евро.

Заключенията силно противоречат на изтеклия през миналата година вътрешен доклад, дело на висш държавен служител, който предрича възможности за спестяване на половин до един милиард евро.

Мнението на комисията е, че няма сигурни доказателства, че приемането на отворената идея ще доведе до осезаеми резултати и като цяло правителството и парламента не бива да гледат на казусите с ИКТ като на потенциални възможности за спестяване на пари.

Новината веднага провокира критични коментари. Депутатът от холандската зелена партия Arjan El Fassed заявява, че изчисленията са извършени само на база на евентуална миграция на десктоп машините, а не и на сървърните системи, и поддържа тезата, че дори и икономиите да са толкова минимални, трябва да се направят в името на доброто на народа. Jan Stedehouder, активист на идеята за свободен софтуер, пък обръща внимание на нематериалните ползи от едно такова начинание и критукува сметната палата за това, че в цената на внедряването на нови системи е включена и цената за премахването на старите. Според него за тези 2.1 милиарда евро, които се харчат за ИКТ, няма ясен отчет кое за какво е било. Единствените доволни от одита са ICT~Office - холандска асоциация на над 500 фирми в областта на ИТ, Интернет, телеком и офис бизнеса.

На 24 март ще се проведе годишният конгрес на NOiV, холандската правителствена програма, посветена на отворения код и отворените стандарти. Очакванията са срещата да покаже дали държавата все още има собствена политика в тази сфера или това е краят на всички инициативи.

Източник: The H Open

[Коментари: 9]