Датa: [24-02-2020]
Автор: Владимир Джувинов <vd@valan.net>

HostIDServer и HostIDClient са две прости Java програми, които позволяват идентификацията на определен компютър свързан към мрежата, независимо от неговия hostname или IP адрес.

сваляне: http://linux.gyuvet.ch/pub/HostID.tar.gz
официална страница: http://linux.gyuvet.ch/html/solution/hostid.html

Лиценз: GPL

<<KBE Dictionary( вер. 1.0) | Терминус( вер. 3.40)>>