Датa: [21-10-2019]
Автор: Радостин Раднев <radnev@users.sourceforge.net>

KBE Dictionary е написан отначало като вариант на популярния речник SA Dictionary, но в последствие се разви и отдели като самостоятелен продукт. KBE Dictionary е с отворен изходен код което означава, че може да бъде компилиран на всяка платформа. Като за целта е необходимо да имате X11R6 и Qt 2.0 или по-нови версии. И   естествено трябва да имате GNU C/C++ компилатор инсталиран на вашата система.

сваляне: http://kbedic.sourceforge.net/download.html
официална страница: http://kbedic.sourceforge.net/

Лиценз: GPL

<<VFU File Manager( вер. 3.03) | HostIDServer/Client( вер. 1.01)>>