Датa: [9-04-2020]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.03 съдържа 538 символа, покриващи кодови страници
ISO8859-1/2/5/9/15/16, Windows-1250/1251/1252/1254, IBM-437/852/855/866, KOI8-R/U/E/F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154/PT254 и Macintosh-Ukrainian, а също и превдографичните символи от vt100 и xterm.

Промени: големина 14x28 medium; около 40 променени символа; BDF FAMILY е заменена с FAMILY_NAME

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.03.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/
Debian пакети: ftp://ftp.debian.org/debian/pool/main/

Лиценз: GPL

<<SlackCheck( вер. 2.70) | SlackCheck( вер. 2.60)>>