Датa: [21-10-2019]
Автор: Стефан Иливанов, Eran Uzan

Package manager, изграден на базата на BSD Ports, създаден за дистрибуции базирани на LFS (Linux from Scratch), и/или Slackware, в които няма качествен контрол на пакетите които трябва да бъдат инсталирани, поддържани и др.

Новото в UPMS е включването на 2 нива на проверка за зависимост на един пакет от друг (избягва се досадното четене на README, HOWTO, INSTALL и дългото ровене в Freshmeat.net/Sourceforge.net да бъде открит един или друг пакет, без който неможете да продължите инсталацията на избраният от Вас пакет. Дистрибуцията се състои от 2 пакета - ports-0.1.x(testing), ports-0.2.x(stable) и UPMS-4.1.x. UPMS се разработва от смесена група програмисти от цял свят, включително и българи.

Промени: Вече се компилира с GCC 3.xx (10x to Г. Чорбаджийски)

сваляне: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=46765
официална страница: http://sf.net/projects/upms
Алтернативен адрес за сваляне: http://sf.net/projects/trinityos
RPM пакети: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=46765
Debian пакети: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=46765
Slackware пакети: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=46765

Лиценз: GPL

<<KBE Dictionary( вер. 4.0) | Universal Package Management System( вер. 4.1.1)>>