Датa: [17-10-2019]
Автор: Радостин Раднев
Подържа се от: Радостин Раднев

   * Базите с думи са обновени до последната версия на SA Dictionary. Английско българската база съдържа транскрипция на английските думи. Българско английската база съдържа повече от 2 пъти думи от преди. Точния брой на гнездата са 46 790 за английско българската база и 41 526 за българско английската база.
   * Иконите са промени, за да отговарят на името на речника. :-)
   * Интерфейсът има български превод. Ако използвате речника в български локал, менютата и диалоговите прозорци ще излизат на български език.
   * Има малки промени в скриптовете за откриване на KDE и библиотеките Qt.
   * Има оправени малки проблеми в теста по английски език.
   * Мрежовата версия също е обновена.

И още много промени.

Промени: Нова база и още един куп неща

сваляне: http://kbedic.sourceforge.net
официална страница: http://kbedic.sourceforge.net
картинки: http://kbedic.sourceforge.net/screenshot.html

Лиценз: GPL

<<beboCD( вер. 0.2) | Universal Package Managment System( вер. 26062003)>>