Датa: [15-10-2019]
Автор: Радостин Раднев
Подържа се от: Радостин Раднев

Някои от по-важните промени:

   * Добавени са около 10 000 нови думи. Сега речникът съдържа около 63 000 думи, което прави малко над 1 милион словоформи или 822 855 уникални словоформи.
   * Около 100 от новите думи са компютърни термини.
   * Добавени са имена на популярни исторически личности, търговски марки и имена на световноизвестни фирми, както и списък на столиците и значимите градове.
   * Добавени са скриптове за конвертиране формата на файловете във формат с префикси и връщането на базата в предишното състояние. Базата не е конвертирана до новия форма. За сега той се използва само за анализи и откриване на грешки.
   * Добавен е скрипт за търсене на думи по определен префикс. Скриптът се използва за анализи и откриване на грешки.
   * Благодарение на новите скриптове за анализ и откриване на грешки са отстранени около 150 грешни думи спрямо предната версия.
   * Потребителите на програмите aspell и ispell могат да компилират и инсталират базите с командите make и make install, което е стандартния начин за инсталиране на софтуер.

Промени: 10 000 нови думи

сваляне: http://bgoffice.sourceforge.net/
официална страница: http://bgoffice.sourceforge.net/
картинки: http://bgoffice.sourceforge.net/

Лиценз: GPL

<<Склад Qt( вер. X) | beboCD( вер. 0.2)>>