Датa: [22-10-2019]
Автор: Мирослав Йорданов

mmixer е конзолен аудио миксер, написан на perl, с лесен за употреба потребителски интерфейс. Трябва да имате инсталирани Term-Screen и Audio-Mixer perl модулите (също така ви е необходим Term::ANSIColor модулът, който най вероятно е включен по подразбиране във вашата perl инсталация), които можете да изтеглите от http://www.cpan.org. Настройките за силата на звука се запазват автоматично в ~/.mmixer при излизане от mmixer и автоматично се зареждат при стартирането му. Може да се зареждат запазените звукови настройки при стартиране на системата, като добавите в /etc/rc.d/rc.local : /usr/bin/mmixer -l /home/user/ където можете да заместите '/home/user/' с който и да е друг път който съдържа конфигурационния файла на mmixer. Функционални калвиши: q - изход от mmixer, клавишите 'стрелки' - движение нагоре/надолу , промяна силата на звука, pgdn/pgup - настройва текущия канал на 0 или 100% , del - нулира всички канали (mute). Тестван на Peanut Linux и Slackware Linux.

Промени: Кода е оптимизиран и са оправени някои грешки. Незначителни промени в интерфейса.

сваляне: http://mironcho.sourceforge.net/mmixer/mmixer-1.2.tar.gz
официална страница: http://mironcho.sourceforge.net/?id=10
картинки: http://mironcho.sourceforge.net/images/mmixer.png

Лиценз: GPL

<<Terminus Font( вер. 4.03a) | beboCD( вер. 0.3)>>