Датa: [15-11-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.05 съдържа 564 символа, покриващи кодови страници
ISO8859-1/2/5/9/13/15/16, Windows-1250/1251/1252/1254/1257, IBM-437/852/855/866, KOI8-R/U/E/F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154/PT254 и Macintosh-Ukrainian, а също и превдографичните символи от vt100 и xterm. На алтернативния адрес има корекция за предишното (не-courier) малко 'a*'.

Промени: добавени са балтийски символи, сменен е стила на малкото 'a*' с courier-подобен

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.05.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/
Алтернативен адрес за сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/ter-old-style-a.diff.gz
RPM пакети: http://www.xs4all.nl/~hanb/software/rpms/
Debian пакети: ftp://ftp.debian.org/debian/pool/main/

Лиценз: GPL

<<HToolbox( вер. 1.2) | fman( вер. 0.11)>>