Датa: [15-11-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.07 съдържа 594 символа, покриващи кодови страници ISO8859-1/2/5/9/13/15/16, Windows-1250/1251/1252/1254/1257, IBM-437/852/855/866, KOI8-R/U/E/F, Bulgarian-MIK, Paratype-PT154/PT254, Macintosh-Ukrainian и Есперанто, а също и превдографичните символи от vt100 и xterm. На алтернативния адрес има корекция за предишното (не-courier) малко "a", "ae" и "aminus".

Промени: Есперанто символи (само за X11/UTF+8); корекции в кодировката за Linux конзола; 10x20 и 14x28 за Linux конзола са включени в стандартната инсталация

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.07.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/
Алтернативен адрес за сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/ter-old-style-a.diff.gz
RPM пакети: http://speakeasy.rpmfind.net/linux/RPM/Han_Boetes__han_linux-mandrake.com_.html
Debian пакети: ftp://ftp.debian.org/debian/pool/main/

Лиценз: GPL

<<Eggdrop.conf Creator( вер. 0.1) | eBookCollector( вер. 0.1.0)>>