Датa: [15-10-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

GRX_font e подмножеството от функции за работа с шрифтове на графичната библиотека GRX, прехвърлени да работят върху SDL. В дистрибутива са включени и някои от GRX шрифтовете. Поддържат се няколко формата шрифтове, ориентация и равняване на текста, 8 и 16 битови символи, цветови схеми и прозрачност. Не се поддържа многозадачност. Изискват се GNU make и SDL.

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/GRX_font-2.0.1.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/

Лиценз: LGPL

<<gbgoffice( вер. beta5) | SMBindex( вер. 2.04)>>