Датa: [2-07-2020]
Автор: Валентин Стойков

Това е втората версия на VS Live, която се инсталира от пакети (не е "жива" - налага се да се инсталира за да може да се ползва). Тази версия е на два диска с пакети. Първият е зареждащ и съдържа инсталационната програма. Не би трябвало да има пакети на първия диск, които да зависят от пакети на втория и това позволява дистрибуцията да се инсталира само от първия диск (ако забележите програми от първия диск, които не работят без програма от втория, моля да ми съобщите).

Някои по-важни програми, които са обновени:
* parted 1.6.25.1.3
* gparted 0.2.4
* qtparted 0.4.5.1
* lshwd 1.1.3vs5
* mplayer CVS 07.05.2006

В новата версия се стартира по подразбиране rc.lshwd вместо rc.hotplug. Опитите показват, че rc.lshwd работи значително по-бъро от rc.hotplug.

Вместо hwsetup се ползват програмите detect_xorg_driver (свършва си работата за 0,059 секунди) и serial_mouse_and_modem_setup (ако няма серийни мишки - работи 4 секунди, ако има - по-малко време).

Все още се търси ново име за дистрибуцията.

Промени: ползват се нови програми за разпознаване на хардуера, обновени са някои програми

сваляне: http://d.interbild.net/vstoykov/VS_Live_GNU_Linux/experimental/
официална страница: http://vslivecd.openfmi.net/
картинки: http://d.interbild.net/vstoykov/VS_Live_GNU_Linux/screenshots/images.html
Алтернативен адрес за сваляне: http://vslivecd.openfmi.net/vslive/download/experimental/

Лиценз: OpenSource

<<GTK+ Quick Browser( вер. 0.1) | VS Live GNU/Linux( вер. 01052006-2)>>