Датa: [15-10-2019]
Автор: Димитър Жеков
Подържа се от: Димитър Жеков

Изчистен шрифт с фиксирана ширина, предназначен за продължителна (8 и повече часа на ден) работа с компютър. Версия 4.28 включва 825 символа, покрива около 120 езикови набора и поддържа ISO8859-1/2/5/7/9/13/15/16, Paratype-PT154/PT254, KOI8-R/U/E/F, Есперанто, много кодови страници на IBM, Windows и Macintosh, а също и превдографичните символи на VGA, vt100 и xterm.

Пакетите за различните дистрибуции са в съответните хранилища (т.е. ще бъдат, когато са готови).

Промени: добавени са удебелени рамки и няколко букви, дребни корекции, реорганизиран е 512-символния конзолен шрифт

сваляне: http://www.is-vn.bg/hamster/terminus-font-4.28.tar.gz
официална страница: http://www.is-vn.bg/hamster/index-bg.html
Slackware пакети: http://www.slacky.eu

Лиценз: GPL

<<Linvo GNU/Linux( вер. 0.8) | Terminus Font( вер. 4.26)>>