Датa: [7-06-2020]
Автор: Microinvest
Подържа се от: Microinvest

Microinvest Warehouse Open е професионален складов софтуер, предназначен за широк кръг от потребители – търговски компании, магазини, борси и складове на едро. При изграждането на Microinvest Warehouse Open са използвани съвременни технологии и модерна визия, както и опита при реализацията на такъв софтуер в България.
Проектът е некомерсиален и има за цел да подкрепи развитието на Open Source продуктите в България и да подпомогне навлизането на Linux при потребителите.

Промени: Добавено: Възможност за избор на кодова таблица 866 или MIK в драйверите на устройствата   Добавено: Добавяне на ItemStyle свойство при обектите в Дизайнера на документите   Добавено: Експорт на документ в PDF файлове   Добавено: Нова операция – Кредитно известие   Добавено: Нова операция – Дебитно известие   Добавено: Нова операция - Рекламация   Добавено: Нова операция – Проформа фактура   Добавено: Възможност за изключване на ДДС за определена операция   Добавено: Бутон за трансформация на една операция в друга операция   Добавено: Немска локализация   Добавено: Автоматично генериране на код за стоките   Добавено: Автоматично генериране на код за партньорите   Добавено: Автоматично генериране на код за обектите   Добавено: Автоматично генериране на код за потребителите   Добавено: Възможност за моделиране и редактиране на чековете чрез дизайнера на документи   Добавено: Всички прозорци запомнят размер и позиция   Добавено: Ново меню Прозорец->Нулиране състоянието на прозорците за справките и документния дизайнер   Добавено: Частично плащане на операциите.Възможност за изчисляване на Задължение/Плащане/Ресто   Добавено: Модул за автоматична актуализация под Linux     Подобрено: Управлението на плаващите прозорци в Дизайнера на документи и Генератора на справки   Подобрено: Ускорена е визуализацията и избора на маси в ресторантски режим   Подобрено: Много подобрения на интерфейса в режим TouchScreen   Подобрено: Директно изтриване на стока в TouchScreen, ако стоката не е била изпратена в междинна поръчка   Подобрено: Драйвери за Штрих и Меркурий принтери   Подобрено: Разпознаване на баркодове с букви и цифри   Подобрено: Текстовите полета не са празни при създаването им в дизайнера на документите   Подобрено: Картинките не са празни при създаването им в дизайнера на документите   Подобрено: Добавени са икони на дизайнера на документите и генератора на отчетите   Подобрено: Преименувано е меню „Смяна на активния потребител“ към "Log out".   Подобрено: Оптимизация на менюто, част от елементите са преместени към "Изглед".   Подобрено: Оптимизиран е екран „Търговски обект“, елиминирани са излишните елементи   Подобрено: Премахнат е въпроса за съхраняване на операцията, ако екранът е бил празен и не са били извършвани промени в документа   Подобрено: Има възможност за избягване на потвържденията „Желаете ли изход“ в екраните с операции     Коригирано: Появата на грешка при Datecs FP-60 след спиране на захранването   Коригирано: Фатална грешка при свързаните таблици в Дизайнера на документи   Коригирано: Грешка при запис на футер в дизайнера на документите   Коригирано: Резервациите не се съхраняват правилно   Коригирано: Възможността за печат на фискален бон при редакция на разплащане   Коригирано: Изключване на TouchScreen при използване на стрелки за придвижване   Коригирано: Грешка при избор на фактура номер Таблото   Коригирано: Фатална грешка при включване на номерация по обекти   Коригирано: Липсващи бързи клавиши Нов, Редакция, Изтриване в прозорците за ДДС групи и Рецепти   Коригирано: Отрязването на цени и суми при принтери с тясна лента   Коригирано: При използване на номерация по обекти може да стане припокриване на номерата на фактурите   Коригирано: Понякога не се отварят групите в Дизайнера на документите   Коригирано: Текстът в прозореца за обратна връзка не се пренася правилно   Коригирано: Добавянето на нов елемент в Дизайнера на документите премахва увеличението на размера на прозореца   Коригирано: Рядко появяващо се „замръзване“ на прозореца по време на извършване на операцията   Коригирано: Несъвместимост на формата на датите при различни настройки   Коригирано: Текстовите полета в Дизайнера на документите не се опреснява след като текста е променен   Коригирано: Срив в системата при добавяне на ново ценово правило за промоция на определена стока   Коригирано: Редове са разделяни при печат на справките   Коригирано: Помощта за справките не се показва

сваляне: http://www.microinvest.net/pub/WarehouseOpen.iso
официална страница: http://www.warehouseopen.org
картинки: http://www.microinvest.net/images/open_source_logo.jpg
Алтернативен адрес за сваляне: http://microinvest.net

Лиценз: GPL

<<gSharkDown( вер. 0.2.7-1) | Terminus Font( вер. 4.35)>>