Linux за българи: Форуми

Linux секция за начинаещи => Настройка на програми => Темата е започната от: klav в Jun 03, 2012, 01:49Титла: openvz pppoe
Публикувано от: klav в Jun 03, 2012, 01:49
Здравейте ползвам за рутер Debian 6 squeeze но доставчика ми ме задължава да ползвам pppoe пуснах виртуална машина дебиан 6.0 под openvz  но виртуалната ми машина си виси е така без да има интернет на нея как да подкарам нета на нея ?


Титла: Re: openvz pppoe
Публикувано от: klav в Dec 08, 2012, 13:17
С риск да стана досаден......може ли някой да даде някаква идея?

ето малко инфо на машините

На реалната

root@shemet:~$ ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:29:22:80
inet addr:1.2.3.4 Bcast:1.2.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::217:31ff:fe29:2280/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1337569675 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2062175394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:312759927 (298.2 MiB) TX bytes:1953442844 (1.8 GiB)
Interrupt:16

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4c:00:10:3b:a2:f8
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4e00:10ff:fe3b:a2f8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:173157695 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:107198321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3133564046 (2.9 GiB) TX bytes:1402280264 (1.3 GiB)
Interrupt:16 Base address:0xdc00

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1685264 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1685264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:169149201 (161.3 MiB) TX bytes:169149201 (161.3 MiB)

ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:178.239.234.63 P-t-P:10.0.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:23348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:2760949 (2.6 MiB) TX bytes:54 (54.0 B)

ppp1 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:178.239.230.240 P-t-P:10.0.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:204072101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:375045399 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:3386737537 (3.1 GiB) TX bytes:808840825 (771.3 MiB)

venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:8940 (8.7 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)

root@shemet:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
10.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp1
192.168.0.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 venet0
1.2.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp1
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0

на виртуалната

root@unborn:/# ifconfig -a
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:300 (300.0 B) TX bytes:300 (300.0 B)

venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:127.0.0.1 P-t-P:127.0.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:8940 (8.7 KiB)

venet0:0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.168.0.5 P-t-P:192.168.0.5 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1

root@unborn:/# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.0.2.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 venet0
0.0.0.0 192.0.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 venet0

root@shemet:~$ iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
19622 5063K ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- !lo * 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- !lo * 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0
21125 6948K ACCEPT all -- eth0 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- eth1 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
1212 289K ACCEPT all -- eth0 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
965K 273M ACCEPT all -- eth1 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT !tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 ACCEPT !tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 LOG all -- ppp0 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp0 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- ppp0 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp0 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- ppp1 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp1 * 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- ppp1 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- ppp1 * 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- ppp0 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- ppp1 * 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- ppp0 * 0.0.0.0/0 178.239.234.63
215M 11G ACCEPT all -- ppp1 * 0.0.0.0/0 178.239.230.240
111 9324 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
111 9324 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * * 192.168.0.0/24 1.2.3.0/24
0 0 ACCEPT all -- * * 1.2.3.0/24 192.168.0.0/24
0 0 ACCEPT all -- eth0 ppp0 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- eth1 ppp0 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- eth0 ppp1 1.2.3.0/24 0.0.0.0/0
63M 76G ACCEPT all -- eth1 ppp1 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0
31M 8423M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
45 3396 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
45 3396 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
19622 5063K ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- * eth0 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- * eth1 0.0.0.0/0 255.255.255.255
1212 289K ACCEPT all -- * eth0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
446K 57M ACCEPT all -- * eth1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 ACCEPT !tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 ACCEPT !tcp -- * eth1 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp0 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 1.2.3.0/24
0 0 LOG all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * ppp1 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24
0 0 ACCEPT all -- * ppp0 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- * ppp1 0.0.0.0/0 255.255.255.255
0 0 ACCEPT all -- * ppp0 178.239.234.63 0.0.0.0/0
389M 553G ACCEPT all -- * ppp1 178.239.230.240 0.0.0.0/0
77 5226 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
77 5226 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

ето и на виртуалната

root@unborn:/# iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 15 packets, 1010 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 171 packets, 13730 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination


Титла: Re: openvz pppoe
Публикувано от: backinblack в Dec 08, 2012, 13:41
А няма ли да ти е по-лесно администрирането на сървъра с Webmin !? В него има модул за настройка на ip tables


Титла: Re: openvz pppoe
Публикувано от: cybercop в Dec 08, 2012, 14:20
Здравейте ползвам за рутер Debian 6 squeeze но доставчика ми ме задължава да ползвам pppoe пуснах виртуална машина дебиан 6.0 под openvz  но виртуалната ми машина си виси е така без да има интернет на нея как да подкарам нета на нея ?

Ако е класическa pppoe /с потребитеско име и парола/, инсталираш пакета pppoeconf, след това пишеш
su
pppoeconf в терминала и конфигурираш връзката.


Титла: Re: openvz pppoe
Публикувано от: klav в Dec 08, 2012, 18:25
ама на реалната машина си има интернет рутира ми нета вкъщи въпроса е на виртуалната как да има интернет?