Покажи Публикации - Vatman
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 22
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: apache+router -: Apr 20, 2012, 15:36
Интернет-----------------рутер--------------уеб сървър
                      (94.x.x.x/192.168.1.1)      (192.168.х.х)Искам като напиша в браузерът 94.x.x.x да ми отваря уеб страницата. В момента става така: пиша в url-то 94.x.x.x и браузерът казва "Ахааа ама ти всъщност искаш да достъпиш 192.168.х.х" и го пляска в url-то вместо 94.x.x.x. Тоест подменя в заявката едното ip i другото (вътрешното). Ако го достъпваш отвън обаче както се сещате  192.168.х.х ще се пада локално за достъпващата машина и така се троши работата. Пиша го къдено и да е. На телефона към глобул и въпросната мрежа.
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / apache+router -: Apr 20, 2012, 14:52
Значи имам апачи зад рутер. Настройките на рутера са ок - форъдва си към вътрешното ip. Когато напиша ip-то с което светът ме вижда 94.x.x.x браузърът го сменя на вътрешното 192.168.х.х, като съответно, ако си от външния свят няма как да достъпиш съдържанието на сайта. Как да го оправя?
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / KDE не се стартира -: Nov 01, 2011, 13:29
КДЕ версия 4.6, ОпънСусе 11.4, 64 бита
КДЕ не стартира
Други потребители могат да се логват, но не и този който ползвам минава сплаш скрина за около 4-6 мин и се появява черен екран.
това е .xsession-errors
Цитат
/etc/X11/xim: Checking whether an input method should be started.
sourcing /etc/sysconfig/language to get the value of INPUT_METHOD
INPUT_METHOD is not set or empty (no user selected input method).
Trying to start a default input method for the locale en_US.UTF-8 ...
There is no default input method for the current locale.
Dummy input method "none" (do not use any fancy input method by default)
startkde: Starting up...
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kbuildsycoca4 running...
kded(5890): Communication problem with  "kded" , it probably crashed.
Error message was:  "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken." "

QDBusObjectPath: invalid path ""
Fetched keyboard model from X server: "evdev"
Fetched layout groups from X server:    layouts: ("us", "bg")    variants: ("", "")
parsing rules from "/usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml"
Fetched layout groups from X server:    layouts: ("us", "bg")    variants: ("", "")
Fetched layout groups from X server:    layouts: ("us", "bg")    variants: ("", "")
Fetched layout groups from X server:    layouts: ("us", "bg")    variants: ("", "")
kded(5891)/kdeui (Wallet): The kwalletd service has been disabled

Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)

Object::connect: No such signal QDBusAbstractInterface::Changed()
Invalid D-BUS member name 'idle-hint' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'is-local' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'x11-display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'x11-display' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'remote-host-name' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'session-type' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'unix-user' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.5'
kbuildsycoca4 running...
kded(5891)/kdeui (KNotification) KNotification::slotReceivedIdError: Error while contacting notify daemon "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
QDBusObjectPath: invalid path ""
QObject::connect: Cannot connect (null)::deviceCreated(Device*) to Monolithic::deviceCreated(Device*)
QObject::connect: Cannot connect (null)::deviceDisappeared(Device*) to Monolithic::regenerateDeviceEntries()
QObject::connect: Cannot connect (null)::deviceRemoved(Device*) to Monolithic::regenerateDeviceEntries()
Object::disconnect: Unexpected null parameter
Object::disconnect: Unexpected null parameter
Object::disconnect: Unexpected null parameter
klauncher(5889) KConfigGroup::readXdgListEntry: List entry OnlyShowIn in "/etc/xdg/autostart/ksmolt-autostart.desktop" is not compliant with XDG standard (missing trailing semicolon).
OpenGL vendor string:                   ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string:                 ATI Mobility Radeon HD 4650
OpenGL version string:                  2.1 (3.3.11079 Compatibility Profile Context)
Driver:                                 Catalyst
Driver version:                         2.1
GPU class:                              R700
OpenGL version:                         2.1
X server version:                       1.9.3
Linux kernel version:                   2.6.37
Direct rendering:                       no
Requires strict binding:                yes
GLSL shaders:                           no
Texture NPOT support:                   yes
QDBusObjectPath: invalid path ""
plasma-desktop(6067): Communication problem with  "plasma-desktop" , it probably crashed.
Error message was:  "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken." "

unnamed app(6065): Communication problem with  "krunner" , it probably crashed.
Error message was:  "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken." "

grepHelper: File does not exists:  "/proc/asound/card1/pcm0p/info"

(knotify4:5900): GStreamer-CRITICAL **: gst_debug_add_log_function: assertion `func != NULL' failed
grepHelper: File does not exists:  "/proc/asound/card1/pcm0p/info"
lpstat: No destinations added.
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
krunner(6066)/libakonadi Akonadi::AgentManagerPrivate::createDBusInterface: AgentManager failed to get a valid AgentManager DBus interface. Error is: 1 "org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner" "Could not get owner of name 'org.freedesktop.Akonadi.Control': no such name"
krunner(6066)/libakonadi Akonadi::SessionPrivate::socketError: Socket error occurred: "QLocalSocket::connectToServer: Invalid name"
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
Object::connect: No such slot AbstractItemView::iconSettingsChanged()
search paths:  ("/home/yori/bin", "/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin", "/usr/bin/X11", "/usr/X11R6/bin", "/usr/games", "/usr/lib64/jvm/jre/bin", "/usr/sbin", "/usr/local/sbin", "/usr/local/libexec", "/usr/libexec", "/opt/mysql/libexec", "/opt/local/lib/mysql5/bin", "/opt/mysql/sbin")
Found mysql_install_db:  "/usr/bin/mysql_install_db"
Found mysqlcheck:  "/usr/bin/mysqlcheck"
plasma-desktop(6068)/libplasma Plasma::FrameSvg::resizeFrame: Invalid size QSizeF(0, 0)
QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'qt_sql_default_connection' is still in use, all queries will cease to work.
QSqlDatabasePrivate::addDatabase: duplicate connection name 'qt_sql_default_connection', old connection removed.
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/prefixes.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/currencies.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/units.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/functions.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/datasets.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/variables.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/qalculate/currencies.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/home/yori/.qalculate/eurofxref-daily.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/home/yori/.qalculate/eurofxref-daily.xml"
krunner(6066)/libplasma Plasma::Package::isValid: Could not find required file mainscript
akonadi.collectionattributetable                   OK
akonadi.collectionmimetyperelation                 OK
akonadi.collectionpimitemrelation                  OK
akonadi.collectiontable                            OK
akonadi.flagtable                                  OK
akonadi.mimetypetable                              OK
akonadi.parttable                                  OK
akonadi.pimitemflagrelation                        OK
akonadi.pimitemtable                               OK
akonadi.resourcetable                              OK
akonadi.schemaversiontable                         OK
mysql.columns_priv                                 OK
mysql.db                                           OK
mysql.event                                        OK
mysql.func                                         OK
mysql.general_log
Error    : You can't use locks with log tables.
status   : OK
mysql.help_category                                OK
mysql.help_keyword                                 OK
mysql.help_relation                                OK
mysql.help_topic                                   OK
mysql.host                                         OK
mysql.ndb_binlog_index                             OK
mysql.plugin                                       OK
mysql.proc                                         OK
mysql.procs_priv                                   OK
mysql.servers                                      OK
mysql.slow_log
Error    : You can't use locks with log tables.
status   : OK
mysql.tables_priv                                  OK
mysql.time_zone                                    OK
mysql.time_zone_leap_second                        OK
mysql.time_zone_name                               OK
mysql.time_zone_transition                         OK
mysql.time_zone_transition_type                    OK
mysql.user                                         OK
Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL"
DbInitializer::run()
checking table  "SchemaVersionTable"
checking table  "ResourceTable"
checking table  "CollectionTable"
checking table  "MimeTypeTable"
checking table  "PimItemTable"
checking table  "FlagTable"
checking table  "PartTable"
checking table  "CollectionAttributeTable"
checking relation  "PimItemFlagRelation"
checking relation  "CollectionMimeTypeRelation"
checking relation  "CollectionPimItemRelation"
DbInitializer::run() done
skipping update 2
skipping update 3
skipping update 4
skipping update 8
skipping update 10
skipping update 12
skipping update 13
skipping update 14
skipping update 15
skipping update 16
skipping update 17
skipping update 18
skipping update 19
Nepomuk Query Server not available
DataStore::unhideAllPimItems()
Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL"
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
PLUGINS:  "/usr/share/akonadi/agents"
PLUGINS:  ("birthdaysresource.desktop", "contactsresource.desktop", "icalresource.desktop", "imapresource.desktop", "kabcresource.desktop", "kcalresource.desktop", "kolabproxyresource.desktop", "localbookmarksresource.desktop", "maildirresource.desktop", "maildispatcheragent.desktop", "mboxresource.desktop", "microblog.desktop", "mtdummyresource.desktop", "nepomukcalendarfeeder.desktop", "nepomukcontactfeeder.desktop", "nepomuktagresource.desktop", "nntpresource.desktop", "notesresource.desktop", "pop3resource.desktop", "vcarddirresource.desktop", "vcardresource.desktop")
search paths:  ("/home/yori/bin", "/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin", "/usr/bin/X11", "/usr/X11R6/bin", "/usr/games", "/usr/lib64/jvm/jre/bin")
PLUGINS inserting:  "akonadi_birthdays_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_contacts_resource" 11 ("Resource")
Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL"
PLUGINS inserting:  "akonadi_ical_resource" 1 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_imap_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_kabc_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_kcal_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_kolabproxy_resource" 0 ("Resource", "Unique", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_localbookmarks_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_maildir_resource" 1 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_maildispatcher_agent" 0 ("Unique", "Autostart", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_mbox_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_microblog_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_mailtransport_dummy_resource" 0 ("Resource", "MailTransport")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nepomuk_calendar_feeder" 0 ("Unique", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nepomuk_contact_feeder" 0 ("Unique", "Autostart", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nepomuktag_resource" 0 ("Resource", "Virtual", "Unique", "NoConfig")
PLUGINS inserting:  "akonadi_nntp_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_notes_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_pop3_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_vcarddir_resource" 0 ("Resource")
PLUGINS inserting:  "akonadi_vcard_resource" 0 ("Resource")
Akonadi server is now operational.
Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL"
New PolkitAgentListener  0x640b00
Adding new listener  PolkitQt1::Agent::Listener(0x6bbfc0) for  0x640b00
grepHelper: File does not exists:  "/proc/asound/card1/pcm0p/info"
unnamed app(6088): Communication problem with  "kmix" , it probably crashed.
Error message was:  "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken." "

4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / търся fb2 writer -: Sep 20, 2011, 11:18
Здравейте,
Знаете ли програма, която да създава файлове във формат fb2. Единственото, което открих е plug-in за openoffice, но нещо ми е доста объркан.
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Adhoc и WPA 2 -: Feb 14, 2011, 17:46
използвам ориентировачно следното ръководство (с малки промени за конкретно моя случай)
Цитат
iwconfig wlan0 down
iwconfig wlan0 mode Ad-Hoc
iwconfig wlan0 essid supernet
ip address add dev wlan0 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0#!/bin/bash
####### this part should change or simply be removed depending on the network card
#recreates the ath0 interface in ad hoc mode
modprobe -r ath_pci
modprobe ath_pci autocreate=adhoc
wlanconfig ath0 destroy
wlanconfig ath create wlandev wifi0 wlanmode adhoc
#######

#starts the ad hoc server
ifconfig ath0 down
iwconfig ath0 mode ad-hoc
iwconfig ath0 channel 4
iwconfig ath0 essid 'mine'
ifconfig ath0 10.0.0.1 up
работи, но искам и да имплементирам wpa2 криптиране и никъде не намерих ръководство. Открих за WEP такова, но то не ми е надежно.
OpenSuSE 11.3
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем със skype под opensuse 11.2 -: Feb 02, 2011, 22:37
като си го пуснеш като команда в терминала ще ти покаже какво ти липсва. По мои смътни спомени е libpng нещо си, което като пакет може да го инсталираш през yast.
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Въпрос за настройка на потребител -: Feb 01, 2011, 20:49
искам само тази команда да може да изпълни. Само тази и нищо друго, даже да не може да си смени директорията. Мислех си да направя някакси да му се махнат правата за четене върху bin директориите.
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Въпрос за настройка на потребител -: Feb 01, 2011, 13:51
Искам да създам потребител/акаунт, който единствената команда, която да може да изпълни е "shutdown -h now"/halt и нищо друго. Да няма cd,ls и т.н. Искам да създам в нещо като сървър,където потребител през ssh да може само да изключи системата.
Идеята ми е да знам как става това нещо. В нета само да сложа rbash на потребителя стигнах, но не ми върши работа.
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с часовника при dual boot -: Jan 31, 2011, 14:12
значи имам убунту и опънсусе. Убунтуту ми е за експерименти, а сусето за нормална ежедневна работа. Като пусна убунту и после върна на сусе, часовникът на сусе-то е с два часа разлика от дейдствителното време. От сусе на убунту няма този проблем. В убунту за настройка на тия неща не открих нищо, а него държа да променям. При инстлацията има да ти е хардуерно или UTC или нещо от сорта. Предполагам това е проблемът. От къде да го пипна?
10  Нетехнически теми / Коментар / Re: Путин нареди: Минаваме на Linux -: Dec 28, 2010, 14:33
Трябва да се чувствува изобилието
11  Нетехнически теми / Коментар / Путин нареди: Минаваме на Linux -: Dec 28, 2010, 14:14
Цък
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: DNS проблем -: Dec 18, 2010, 20:31
Изтрих resolf.conf и вече си баца, както се предполага. Мерси на всички за отделеното време  ;D.
Това с 8.8.8.8 е много полезно да се знае, даже вече знам къде ще му намеря приложение.
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: DNS проблем -: Dec 18, 2010, 20:11
ми аз съм си пич в момента с тях, ма май не се сменят като отида на друга точка на достъп. Даже се съм почти сигурен. Въпроса е ако това е случая какво да правя.
Сега набарах друга мрежа, която е отключена. Не добавя нейните DNS сървъри и това със 8.8.8.8 върши работа.
14  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: DNS проблем -: Dec 18, 2010, 19:54
# Generated by dhcpcd for interface  eth0
search kuzelnet.org
nameserver 212.116.136.2
nameserver 212.116.128.2

така ми е, но eth0 не го ползвам„
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: DNS проблем -: Dec 18, 2010, 19:51
идеята ми на skype беше че имам интернет
Страници: [1] 2 3 ... 22