Покажи Публикации - vladi4ko
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: 1 2 [3]
31  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / sis ac97 и Slackware 10.2 -: Dec 30, 2005, 18:52
alsaconf е точното
напиши alsa и натискаш два пъти таб
alsaconf   alsactl    alsalisp   alsamixer
32  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Как да огранича -: Dec 30, 2005, 13:30
аз го правя така и работи
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.2/24 -d 195.34.112.44 -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.3/24 -d 0/0 -o ppp0 -j MASQUERADE
но може по още много начини

имах проблем с отварянето от вътрешната мрежа
на външното ип може да ползваши и нещо подобно
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp -d 83.228.31.174 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
ще разрешиш кое може да излиза всичко друго към локална уеб страница '<img'> и да му пише че достъпа до
други сайтове е отказан
33  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / да помрънкам малко -: Dec 29, 2005, 23:07
какво пречи да му сетнеш едно постоянно ип
ползвам 4 доставчика два от тях ми дават
ип-то по dhcp супер приятно кой ще е дефаул gw
и кой ще си сетни dns-а пръв но аз искам да
ползвам dns на третия доставчик
ползвам и split access
опиши му ип-то постоянно в dhcp
и да се сменя само днс и gw
нищо сложно невиждам за да се направи
както иска човека
супер странно ми звучи това за локала и тези dhcp
със сменянето на ип-тата и то за 3ма потребитела
и какво общо има доставчика с това dhcp
вярно че има криворазбрави потребители
но този неизглежда такъв
34  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / ХДД проблем -: Dec 27, 2005, 14:40
благодаря за отговорите
на няколко пъти се скапва харда
форматирам и работи временно
явно ще се наложи да сменя всички който
бъкат еррори за по сигурно
35  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / ХДД проблем -: Dec 27, 2005, 01:54
сатата работи без грешка
още един еррор от една друга машина
hdd: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdd: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
къса ми са сърцето като знам че всичко съм купувал с пари от моя джоб
сложих едно сисинфо http://www.bulclima.net за да се види горе долу какъв хардуер има на пц-то
ако случайно някой може да помогне ще съм адски благодарен
36  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / ХДД проблем -: Dec 27, 2005, 01:05
От какво може да се получава този еррор
това е през ден (вече почва да ме е яд че съм на първия етаж)
14 харда са на пц-то

Примерен код

root@slackware:/mnt/hd/hd10# dmesg
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdj: DMA disabled
hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b8070, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
root@slackware:/mnt/hd/hd10# ps x
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    1 ?        S      0:04 init [3]
    2 ?        S      0:00 [keventd]
    3 ?        SN     0:02 [ksoftirqd_CPU0]
    4 ?        S      0:25 [kswapd]
    5 ?        S      0:00 [bdflush]
    6 ?        S      0:23 [kupdated]
    7 ?        S      0:00 [scsi_eh_0]
    8 ?        S      0:00 [scsi_eh_1]
    9 ?        S<     0:00 [mdrecoveryd]
   10 ?        S      0:00 [kreiserfsd]
   35 ?        S      0:00 [kapmd]
   70 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/syslogd
   73 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/klogd -c 3 -x
  135 ?        Ss     0:00 /sbin/dhcpcd -d -t 60 eth2
  207 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/rpc.statd
  209 ?        S      0:08 [rpciod]
  630 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/inetd
  634 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd
  638 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/named
  653 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cupsd
  700 ?        S      0:02 /usr/sbin/crond -l10
  705 ?        Ss     0:00 sendmail: accepting connections
  711 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/apmd
  766 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/gpm -m /dev/mouse -t ps2
  870 ?        S      0:00 /usr/local/programs/upsmon/upsmon /dev/ttyS0 1200 120
  890 ?        Ss     0:00 /usr/bin/perl /etc/webmin-1.250/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
  899 ?        S      0:01 /usr/local/programs/net-snmp/sbin/snmpd -c /usr/local/programs/net-snmp/etc/snmpd.conf
  927 ?        Ss     0:12 /usr/bin/perl -w /usr/local/programs/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/programs/mrtg-2/etc/mrtg.cfg
  944 ?        Ss     0:09 /usr/bin/perl -w /usr/local/programs/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/programs/mrtg-2/etc/cpu.cfg
  961 ?        Ss     0:25 /usr/bin/perl -w /usr/local/programs/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/programs/mrtg-2/etc/server-info.cfg
 1018 ?        Ss     0:03 /usr/bin/perl -w /usr/local/programs/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/programs/mrtg-2/etc/mysql.cfg
 1087 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/dhcpd
 1109 ?        Ss     0:00 /usr/local/programs/pptpd/sbin/pptpd
 1204 ?        S      0:00 pptp: call manager for 10.10.0.1
 1256 pts/0    Ss+    0:00 /usr/sbin/pppd /dev/pts/0 38400 call optisprint
 1277 ?        S      0:00 /usr/bin/bash /usr/local/programs/verlihub/bin/vh_restart /usr/local/programs/verlihub/bin/verlihub
 1279 ?        S      0:03 /usr/local/programs/verlihub/bin/verlihub
 1290 ?        Ss     0:31 pptp: GRE-to-PPP gateway on (null)
 1309 tty1     Ss+    0:00 -bash
 1311 tty3     Ss+    0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
 1312 tty4     Ss+    0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
 1313 tty5     Ss+    0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
 1314 tty6     Ss+    0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
 2790 tty2     Ss+    0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
15702 ?        S      0:00 BitchX 127.0.0.1 server1
12558 ?        Ss     0:00 /usr/local/programs/squid/sbin/squid -sY -f /usr/local/programs/squid/etc/squid.conf
27969 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/smbd -D
27971 ?        Ss     0:01 /usr/sbin/nmbd -D
27972 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
32604 ?        S      0:05 /usr/sbin/smbd -D
  917 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
 6176 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
23330 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
10320 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
17586 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
12907 ?        S      0:54 /usr/sbin/smbd -D
12908 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
30377 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
31209 ?        Ss     0:03 sshd: root@pts/1
31361 pts/1    Ss     0:00 -bash
20669 ?        Ss     0:00 /sbin/mount.smbfs //badmad/dvd /mnt/hd/hd29 -o rw username guest password
21971 pts/1    R+     0:00 ps x
root@slackware:/mnt/hd/hd10# hdparm -d 0 /dev/hdj

/dev/hdj:
 setting using_dma to 0 (off)
 using_dma    =  0 (off)
root@slackware:/mnt/hd/hd10# dmesg
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdj: DMA disabled
hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b8070, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b81ac, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdj: DMA disabled
root@slackware:/mnt/hd/hd10# ls
mp3_old_collection/  mp3albums_part1/  music/
root@slackware:/mnt/hd/hd10# dmesg
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdj: DMA disabled
hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b8070, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b81ac, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdj: DMA disabled
root@slackware:/mnt/hd/hd10# dmesg
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x61
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdj: DMA disabled
hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b8070, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
hdi: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hdi: 252 bytes in FIFO
hdi: timeout waiting for DMA
hdi: error waiting for DMA
hdi: dma timeout retry: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }

hdi: status timeout: status=0xd0 { Busy }

hdi: drive not ready for command
ide4: reset: success
blk: queue c03b81ac, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdj: DMA disabled


това е dmesg от зареждането на пц-то

Примерен код
NFORCE2-U400R: 00:09.0 (rev a3) UDMA133 controller
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
HPT370: IDE controller at PCI slot 01:09.0
HPT370: chipset revision 3
HPT370: not 100% native mode: will probe irqs later
HPT37X: using 33MHz PCI clock
    ide2: BM-DMA at 0xd700-0xd707, BIOS settings: hde:DMA, hdf:DMA
    ide3: BM-DMA at 0xd708-0xd70f, BIOS settings: hdg:DMA, hdh:DMA
HPT370: IDE controller at PCI slot 01:0b.0
HPT370: chipset revision 3
HPT370: not 100% native mode: will probe irqs later
HPT37X: using 33MHz PCI clock
    ide4: BM-DMA at 0xdc00-0xdc07, BIOS settings: hdi:pio, hdj:pio
    ide5: BM-DMA at 0xdc08-0xdc0f, BIOS settings: hdk:pio, hdl:pio
hda: WDC WD2500JB-00EVA0, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 7Y250P0, ATA DISK drive
blk: queue c03b6f20, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03b705c, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: ST3250823A, ATA DISK drive
hdd: HDS722525VLAT80, ATA DISK drive
blk: queue c03b7374, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03b74b0, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hde: ST3250823A, ATA DISK drive
hdf: ST3250823A, ATA DISK drive
blk: queue c03b77c8, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03b7904, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdg: ST3120026A, ATA DISK drive
hdh: ST3160023A, ATA DISK drive
blk: queue c03b7c1c, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03b7d58, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdi: IC35L120AVVA07-0, ATA DISK drive
hdj: WDC WD1200BB-00CAA1, ATA DISK drive
blk: queue c03b8070, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03b81ac, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdk: IC35L120AVV207-1, ATA DISK drive
hdl: WDC WD1200PB-00FBA0, ATA DISK drive
blk: queue c03b84c4, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03b8600, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide2 at 0xd300-0xd307,0xd402 on irq 7
ide3 at 0xd500-0xd507,0xd602 on irq 7
ide4 at 0xd800-0xd807,0xd902 on irq 5
ide5 at 0xda00-0xda07,0xdb02 on irq 5
hda: attached ide-disk driver.
hda: host protected area => 1
hda: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
hdb: attached ide-disk driver.
hdb: host protected area => 1
hdb: setmax_ext LBA 490234752, native  490232639
hdb: 490232639 sectors (250999 MB) w/7936KiB Cache, CHS=30515/255/63, UDMA(133)
hdc: attached ide-disk driver.
hdc: host protected area => 1
hdc: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
hdd: attached ide-disk driver.
hdd: host protected area => 1
hdd: 488397168 sectors (250059 MB) w/7938KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
hde: attached ide-disk driver.
hde: host protected area => 1
hde: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
hdf: attached ide-disk driver.
hdf: host protected area => 1
hdf: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63, UDMA(100)
hdg: attached ide-disk driver.
hdg: host protected area => 1
hdg: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=14593/255/63, UDMA(100)
hdh: attached ide-disk driver.
hdh: host protected area => 1
hdh: 312581808 sectors (160042 MB) w/8192KiB Cache, CHS=19457/255/63, UDMA(100)
hdi: attached ide-disk driver.
hdi: host protected area => 1
hdi: 241254720 sectors (123522 MB) w/1863KiB Cache, CHS=239340/16/63, UDMA(100)
hdj: attached ide-disk driver.
hdj: host protected area => 1
hdj: 234441648 sectors (120034 MB) w/2048KiB Cache, CHS=232581/16/63, UDMA(100)
hdk: attached ide-disk driver.
hdk: host protected area => 1
hdk: 241254720 sectors (123522 MB) w/7965KiB Cache, CHS=15017/255/63, UDMA(100)
hdl: attached ide-disk driver.
hdl: host protected area => 1
hdl: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=14593/255/63, UDMA(100)
Partition check:
 hda: hda1 hda2 hda3
 hdb: hdb1
 hdc: hdc1
 hdd: hdd1
 hde: hde1
 hdf: hdf1
 hdg: hdg1
 hdh: hdh1
 hdi: [PTBL] [15017/255/63] hdi1
 hdj: [PTBL] [14593/255/63] hdj1
 hdk: hdk1
 hdl: hdl1
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
libata version 1.11 loaded.
sata_nv version 0.6
PCI: Setting latency timer of device 00:0b.0 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9F0 ctl 0xBF2 bmdma 0xE900 irq 11
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xB72 bmdma 0xE908 irq 11
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:346b 83:7d01 84:4003 85:3469 86:3c01 87:4003 88:407f
ata1: dev 0 ATA, max UDMA/133, 390721968 sectors: lba48
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
ata2: dev 0 cfg 49:2f00 82:346b 83:7d01 84:4003 85:3469 86:3c01 87:4003 88:407f
ata2: dev 0 ATA, max UDMA/133, 390721968 sectors: lba48
ata2: dev 0 configured for UDMA/133
scsi0 : sata_nv
scsi1 : sata_nv
  Vendor: ATA       Model: ST3200822AS       Rev: 3.01
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
  Vendor: ATA       Model: ST3200822AS       Rev: 3.01
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 390721968 512-byte hdwr sectors (200050 MB)
 sda: sda1 sda2 sda3
SCSI device sdb: 390721968 512-byte hdwr sectors (200050 MB)
 sdb: sdb1
37  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / NFS Kernel 2.6.x -: Dec 17, 2005, 03:37
Значи проблема е следния с
Примерен код
Linux slackware 2.4.32 #21 Sun Dec 4 17:40:00 CST 2005 i686 unknown unknown GNU/Linux

сложих над 1гб рам компилирам кернела със High Memory Support машината забива, със кернел 2.6 няма проблем, но се получава проблем със нфс-то като качвам през самба на нфс, първо качва на сърваре след това записва на нфс-то и в момента който записва там трябва да изчака да съвъши ъплоуда за да има някаква реакция от клиента
още малко инфо за машината
Примерен код
Hostname: slackware - OS: Linux 2.4.32/i686 - Distro: Slackware 10.2.0 - CPU: AMD Athlon(tm) XP 2500+ (1833.364 MHz) - Processes: 106 - Uptime: 1h 4m - Users: 1 - Load Average: 0.06 - Memory Usage: 173.10MB/883.25MB (19.60%) - Disk Usage: 4153.35GB/35.37GB/4188.72GB (99.16%)

/dev/hda3 on /mnt/hd/hd1 type reiserfs (rw)
/dev/hdb1 on /mnt/hd/hd2 type reiserfs (rw)
/dev/hdc1 on /mnt/hd/hd3 type reiserfs (rw)
/dev/hdd1 on /mnt/hd/hd4 type reiserfs (rw)
/dev/hde1 on /mnt/hd/hd5 type reiserfs (rw)
/dev/hdf1 on /mnt/hd/hd6 type reiserfs (rw)
/dev/hdg1 on /mnt/hd/hd7 type reiserfs (rw)
/dev/hdh1 on /mnt/hd/hd8 type reiserfs (rw)
/dev/hdi1 on /mnt/hd/hd9 type reiserfs (rw)
/dev/hdj1 on /mnt/hd/hd10 type reiserfs (rw)
/dev/hdk1 on /mnt/hd/hd11 type reiserfs (rw)
/dev/hdl1 on /mnt/hd/hd12 type reiserfs (rw)
/dev/sda3 on /mnt/hd/hd13 type reiserfs (rw)
/dev/sdb1 on /mnt/hd/hd14 type reiserfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
server2:/mnt/hd/hd1 on /mnt/hd/hd15 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd2 on /mnt/hd/hd16 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd3 on /mnt/hd/hd17 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd4 on /mnt/hd/hd18 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd5 on /mnt/hd/hd19 type nfs (rw,rsize=1024,wsize=1024,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd6 on /mnt/hd/hd20 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd7 on /mnt/hd/hd21 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server2:/mnt/hd/hd8 on /mnt/hd/hd22 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.2)
server3:/mnt/hd/hd1 on /mnt/hd/hd23 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.3)
server3:/mnt/hd/hd0 on /mnt/hd/hd24 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.3)
server3:/mnt/hd/hd2 on /mnt/hd/hd25 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.3)
server3:/mnt/hd/hd3 on /mnt/hd/hd26 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.3)
server3:/mnt/hd/hd4 on /mnt/hd/hd27 type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,hard,udp,nolock,addr=192.168.0.3)


интересно че в google неоткрих нищо и за двата проблема
което за мене е супер странно, и преди съм слагал 2.6 и имах същия проблем с нфс-то а в действителност 2.6 много по стабилно се държи
Страници: 1 2 [3]