Покажи Публикации - nplus
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 13
1  Нетехнически теми / Коментар / Kde 4 - мечтата, която НЕ стана реалност!Взето от -: Jul 30, 2008, 01:39
//флейм
Бях с гном за около три години, ако не броим няколко месеца миналата година, когато реших да пробвам e17. Ползвах KDE 4.0.0 за два дни, не ме кефеше - минах на 4.devel. От тогава съм така. Изтърпях и счупената плазма през март/април - когато я портваха за Qt 4.4 - не помня кога точно беше. Тогава ползвах за последно гном. Скоро след това го изчистих (почти) напълно от системата, оставих си само file roller докато ark почна да се държи нормално с rar. Та много ли съм тъп, че съм се "мъчил" цялото това време? '<img'>
Gentoo amd64 с paludis за package manager.
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблеми с compiz-fusion -: Aug 05, 2007, 13:12
Когато стартирам compiz-fusion, всичко с изключение на titlebar-ите е черно. Освен това compiz-fusion e страшно бавен - нямах такива проблеми с beryl. Ето малко информация:
Примерен код
npls nplus # emerge --info
Portage 2.1.2.11 (default-linux/x86/2007.0, gcc-4.1.2, glibc-2.5-r4, 2.6.21-gentoo-r4 i686)
=================================================================
System uname: 2.6.21-gentoo-r4 i686 AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Gentoo Base System release 1.12.9
Timestamp of tree: Sun, 05 Aug 2007 07:20:01 +0000
dev-java/java-config: 1.3.7, 2.0.33-r1
dev-lang/python:     2.4.4-r4
dev-python/pycrypto: 2.0.1-r6
sys-apps/sandbox:    1.2.17
sys-devel/autoconf:  2.13, 2.61
sys-devel/automake:  1.5, 1.6.3, 1.7.9-r1, 1.8.5-r3, 1.9.6-r2, 1.10
sys-devel/binutils:  2.17
sys-devel/gcc-config: 1.3.16
sys-devel/libtool:   1.5.23b
virtual/os-headers:  2.6.21
ACCEPT_KEYWORDS="x86"
AUTOCLEAN="yes"
CBUILD="i686-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=k8 -msse3 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CONFIG_PROTECT="/etc /usr/share/X11/xkb"
CONFIG_PROTECT_MASK="/etc/env.d /etc/env.d/java/ /etc/gconf /etc/terminfo"
CXXFLAGS="-march=k8 -msse3 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
DISTDIR="/usr/portage/distfiles"
FEATURES="distlocks metadata-transfer sandbox sfperms strict"
GENTOO_MIRRORS="http://distfiles.gentoo.bg/"
MAKEOPTS="-j3"
PKGDIR="/usr/portage/packages"
PORTAGE_RSYNC_OPTS="--recursive --links --safe-links --perms --times --compress --force --whole-file --delete --delete-after --stats --timeout=180 --exclude=/distfiles --exclude=/local --exclude=/packages --filter=H_**/files/digest-*"
PORTAGE_TMPDIR="/var/tmp"
PORTDIR="/usr/portage"
PORTDIR_OVERLAY="/usr/portage/local/layman/xeffects"
SYNC="rsync://rsync.gentoo.bg/gentoo-portage/"
USE="X a52 aac aalib acl acpi aiglx alsa apache2 avi berkdb bitmap-fonts cli cracklib crypt ctype cups dbus dri dts dvd dvdr dvdread encode ffmpeg flac fortran freetype gdbm glitz gnome gpm gtk gtk2 hal iconv ipv6 isdnlog java jpeg libcaca libg++ live matroska midi mmx mp3 mp4 mpeg mudflap mysql mysqli ncurses nls nptl nptlonly nvidia ogg oggvorbis opengl openmp oss pam pcre pdf perl png pppd python readline reflection samba sdl session spl sse sse2 ssl svg svga tcpd theora truetype truetype-fonts type1-fonts unicode wifi win32codecs x86 xanim xine xml xorg xv xvid zlib" ALSA_CARDS="intel8x0" ALSA_PCM_PLUGINS="adpcm alaw asym copy dmix dshare dsnoop empty extplug file hooks iec958 ioplug ladspa lfloat linear meter mulaw multi null plug rate route share shm softvol" ELIBC="glibc" INPUT_DEVICES="keyboard mouse evdev" KERNEL="linux" LCD_DEVICES="bayrad cfontz cfontz633 glk hd44780 lb216 lcdm001 mtxorb ncurses text" USERLAND="GNU" VIDEO_CARDS="nvidia"
Unset:  CTARGET, EMERGE_DEFAULT_OPTS, INSTALL_MASK, LANG, LC_ALL, LDFLAGS, LINGUAS, PORTAGE_COMPRESS, PORTAGE_COMPRESS_FLAGS, PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS


Примерен код
npls nplus # cat /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Sat May 26 01:04:16 PDT 2007

#Section "ServerLayout"
# Option         "AIGLX" "true"
#EndSection

Section "ServerLayout"

    Option         "AIGLX" "true"
    Identifier     "Simple Layout"
    Screen         "Screen 1" 0 0
    InputDevice    "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
    FontPath        "/usr/share/fonts/misc/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/Type1/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/100dpi/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/75dpi/"
EndSection

Section "Module"
    Load           "dbe"        # Double buffer extension
    SubSection     "extmod"
        Option         "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    #Load          "extmod"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
    Load           "drm"
    Load           "i2c"
    Load           "bitmap"
    Load           "type1"
    Load           "vbe"
    Load           "dri"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier     "Keyboard1"
    Driver         "kbd"
    Option         "AutoRepeat" "500 30"
    Option         "XkbRules" "xorg"
    Option         "XkbModel" "pc105"
    Option         "XkbLayout" "us,bg"
    Option         "XkbVariant" ",phonetic"
    Option         "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier     "Mouse1"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "IMPS/2"  # IntelliMouse PS/2
    Option         "Device" "/dev/input/mice"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
    Option         "Emulate3Buttons"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "mon"
    HorizSync       30.0 - 81.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Standart VGA"
    Driver         "nvidia"
    Option         "RenderAccel" "true"
    Option         "AllowGLXWithComposite" "true"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Screen 1"
    Device         "Standart VGA"
    Monitor        "mon"
    DefaultDepth    24
    Option         "XVideo" "on"
    Option         "AGPMode" "8"
    Option         "AGPFastWrite" "true"
    Option         "EnablePageFlip" "true"
    Option         "ColorTiling" "true"
    Option         "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
    Option         "RenderAccel" "True"
    Option         "AllowGLXWithComposite" "True"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    Option         "DisableGLXRootClipping" "true"
    SubSection     "Display"
        Viewport    0 0
        Depth       8
        Modes      "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection     "Display"
        Viewport    0 0
        Depth       16
        Modes      "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection     "Display"
        Viewport    0 0
        Depth       24
        Modes      "1280x1024"
    EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection

Section "DRI"
    Mode        0666
EndSection


Инсталацията на Gentoo e нова; compiz-fusion е от gentoo-xeffects.
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Rtl8201 (sis900) - 2.6.19-gentoo-r5 -: Mar 25, 2007, 19:45
Хех, мерси, да се чуди човек дали да вярва на книжките към дъното вече '<img'>
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Rtl8201 (sis900) - 2.6.19-gentoo-r5 -: Mar 24, 2007, 20:43
Ето lspci:
Примерен код
pcilib: Cannot open /proc/bus/pci
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2)
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:05.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
01:05.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
05:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 6200 TurboCache(TM) (rev a1)

С modprobe няма резултат. Ползвам модулите в ядрото, не съм с други драйвъри.

Edit: С кернел 2.6.20 също не става.5  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Rtl8201 (sis900) - 2.6.19-gentoo-r5 -: Mar 24, 2007, 16:57
Пробвах като модул и като директно включен в ядрото - не я засича. Според Гугъл rtl8201 в същност е SiS900 и използва този модул. Ето изхода от net.eth0 start:
Примерен код
Starting eth0
Bringing up eth0
87.120.25.141
network interface eth0 does not exist
Please verify hardware or kernel module (driver)

И ifconfig:
Примерен код
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Lm_sensors на epox 8npa7i -: Feb 04, 2007, 17:22
Имам i2c в ядрото. Не е от това.
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Lm_sensors на epox 8npa7i -: Feb 04, 2007, 16:00
Става въпрос за lm_sensors 2.10. Не ми е за първи път да инсталирам lm_sensors. Карам по уикито, но не става. Уж всичко е добре, sensors-detect засича всичко нормално, в ядрото ми е включено всичко, а sensors не работи.

Примерен код
#    /etc/conf.d/sensors - Defines modules loaded by /etc/init.d/lm_sensors
#    Copyright (c) 1998 - 2001  Frodo Looijaard <frodol@dds.nl>
#
#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program; if not, write to the Free Software
#    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#
# See also the lm_sensors homepage at:
#     http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/index.html
#
# This file is used by /etc/init.d/lm_sensors and defines the modules to
# be loaded/unloaded. This file is sourced into /etc/init.d/lm_sensors.
#
# The format of this file is a shell script that simply defines the modules
# in order as normal variables with the special names:
#    MODULE_0, MODULE_1, MODULE_2, etc.
#
# Please note that the numbers in MODULE_X must start at 0 and increase in
# steps of 1. Any number that is missing will make the init script skip the
# rest of the modules. Use MODULE_X_ARGS for arguments.
#
# List the modules that are to be loaded for your system
#
# Generated by sensors-detect on Sat Feb  3 17:22:11 2007

# Load modules at startup
LOADMODULES=yes

# Initialize sensors at startup
INITSENSORS=yes

MODULE_0=i2c-nforce2
MODULE_1=eeprom


=========================================

Примерен код
Can't access procfs/sysfs file
Unable to find i2c bus information;
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Проблем с флаш памет -: Dec 22, 2006, 20:43
@bboy: Какъв е твоят плейър? Нямам проблем с cfdisk вече, просто го описало като sdb, а не sda.
@paucu: Няма или не откривам. Няма и в документацията.
@mitakataka: Не.
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Проблем с флаш памет -: Dec 21, 2006, 21:26
cfdisk не го засича. Дали не е защото го монтирам автоматично с hal?
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Проблем с флаш памет -: Dec 21, 2006, 20:52
Качих няколко повредени файла на плейъра си, като не знаех, че са такива. '<img'> Когато се опитах да ги отворя плейърът заби. След това го рестартирах и изтрих файловете. От тогава паметта намаля от около 1015 MB (пази някъде фирмуера, нямам достъп до това място) на 843,2 MB. Опитах да изтрия всичко от root директорията на паметта, но при включване го възстановява и няма промяна в размера на свободната памет. Някой има ли идея как да постъпя - дали ако форматирам паметта ще помогне и как да го форматирам, така че да не затрия и фирмуера?

Това е плейърът
11  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Съвет за xgl/compiz -: Dec 10, 2006, 18:35
Не мога да ти кажа кой процес колко гълта, защото се натоварва дотолкова, че да не мога да направя нищо освен да се върна на metacity. Даже не мога да чета/пиша какъвто и да е текст. Датчиците по панела, които съм наслагал спират. Кадрите явно са почти 0. И още нещо - видеокартата ми рядко отказва да работи добре без драйвъри. Дори показалецът за текст в Firefox (или Bon Echo вече) спира да се мести (не да мига - остава там където е бил, ако се премести, на новото място се появява още един - |н|е|щ|о| |к|а|т|о| |т|о|в|а|'<img'>. Да имаш някаква идея защо е така? Според мен не е нормално. Мога ли с някоя програма да видя хардуерните настройки на видеокартата и да ги направя като оригиналните, ако има разминавания? Или пък да флашна биоса?
12  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Съвет за xgl/compiz -: Dec 10, 2006, 17:08
Малко проблеми и от мен '<img'> Само, че ползвам Gentoo 2006.1
Beryl бави страшно много и гълта почти 1GB рам, процесорът - 100%. Имам и aiglx - не помага. Видеото е nVidia GF 6200 FX с 9631 драйвъри, процесорът е Sempron64 2800+ @ 2.0 GHz  и 2*512MB @ 266MHz рам. преди време бях сложил compiz-vanilla и нямаше такъв проблем. Нещо странно ми се вижда. Някакви идеи, нужда от още информация?

П.П. Инсталирал съм по http://wiki.gentoo-xeffects.org/Beryl
13  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Предстояща покупка - опит? -: Dec 04, 2006, 20:07
Да вдигна малко темата. По-скоро се интересувам от конвертирането в .mpx от различни типове файлове.
14  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Инсталация на gentoo ? -: Dec 03, 2006, 19:58
Цитат (Agent_SMITH @ Дек. 03 2006,19:46)
лично за мен това е най-лесната, логична и добре документирана и структурирана дистрибуция. ако не те мързи да четеш  - отличен избор.

Още един важен фактор - четенето. Него също не го пропускай.
15  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Инсталация на gentoo ? -: Dec 03, 2006, 14:17
Няколко констатации от мен:
- все ще объркаш нещо първия път
- по-удобно дистро няма
Страници: [1] 2 3 ... 13