Автор Тема: Не мога да направя скрипт да тръгва с arch linux  (Прочетена 4325 пъти)

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
Здравейте, искам да подкарам дадения скрипт да тръгва автоматично със ситемата, но не знам къде бъркам та...
имам
Цитат
/etc/systemd/system/synclinetscr.service
със:

Код:
Description=my script

[Service]
ExecStart=/usr/bin/synclientscr

[Install]
WantedBy=multi-user.target

и когато пиша
Цитат
systemctl start synclientscr.service
приема командата без грешка но скрипта не тръгва.
а ако напиша само
Цитат
/usr/bin/synclientscr
  и заработва.
Къде бъркам.
« Последна редакция: Apr 22, 2016, 18:05 от bazu »
Активен

Yasen6275

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 553
  • Профил
a systemctl status synclientscr.service  и journalctl -xe какво казват?
Активен

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
Код:
● archlinux
    State: starting
     Jobs: 8 queued
   Failed: 1 units
    Since: Sat 2016-04-23 21:19:03 EEST; 52s ago
   CGroup: /
           ├─init.scope
           │ └─1 /sbin/init
           ├─system.slice
           │ ├─dbus.service
           │ │ └─398 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-
           │ ├─wpa_supplicant.service
           │ │ └─421 /usr/bin/wpa_supplicant -u
           │ ├─run-media-data.mount
           │ │ └─385 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda1 /run/media/data -o rw,nosuid,nodev,rwxrwxrwx,allow
           │ ├─accounts-daemon.service
           │ │ └─437 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
           │ ├─colord.service
           │ │ └─823 /usr/lib/colord/colord
           │ ├─systemd-journald.service
           │ │ └─199 /usr/lib/systemd/systemd-journald
           │ ├─udisks2.service
           │ │ └─729 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
           │ ├─upower.service
           │ │ └─649 /usr/lib/upower/upowerd
           │ ├─systemd-timesyncd.service
           │ │ └─389 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
           │ ├─systemd-logind.service
           │ │ └─396 /usr/lib/systemd/systemd-logind
           │ ├─systemd-udevd.service
           │ │ └─262 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
           │ ├─polkit.service
           │ │ └─423 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
           │ ├─NetworkManager.service
           │ │ ├─406 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
           │ │ └─538 /usr/bin/dhclient -d -q -sf /usr/lib/networkmanager/nm-dhcp-helper -pf /var/run/
           │ ├─gdm.service
           │ │ └─408 /usr/bin/gdm
           │ └─rtkit-daemon.service
           │   └─678 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
           └─user.slice
             └─user-1000.slice
               ├─user@1000.service
               │ ├─gvfs-daemon.service
               │ │ ├─639 /usr/lib/gvfs/gvfsd
               │ │ └─644 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
               │ ├─dbus.service
               │ │ ├─ 603 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --sy
               │ │ ├─ 690 /usr/lib/gnome-shell/gnome-shell-calendar-server
               │ │ ├─ 700 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon
               │ │ ├─ 711 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-identity-service
               │ │ ├─ 713 /usr/lib/telepathy/mission-control-5
               │ │ ├─ 837 /usr/lib/tracker/tracker-store
               │ │ ├─ 862 /usr/bin/zeitgeist-daemon
               │ │ ├─ 884 /usr/lib/zeitgeist/zeitgeist-fts
               │ │ ├─ 901 /usr/lib/dconf/dconf-service
               │ │ ├─ 926 /usr/lib/bamf/bamfdaemon
               │ │ ├─1043 /usr/lib/GConf/gconfd-2
               │ │ ├─1503 /usr/bin/terminix --gapplication-service
               │ │ ├─1507 -/bin/bash
               │ │ ├─1518 sudo systemctl status
               │ │ ├─1519 systemctl status
               │ │ └─1520 systemctl status
               │ ├─at-spi-dbus-bus.service
               │ │ ├─607 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
               │ │ ├─612 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility
               │ │ └─614 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
               │ ├─evolution-calendar-factory.service
               │ │ ├─943 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-calendar-factory
               │ │ ├─952 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-calendar-factory-subprocess --facto
               │ │ └─964 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-calendar-factory-subprocess --facto
               │ ├─pulseaudio.service
               │ │ └─677 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
               │ ├─gvfs-goa-volume-monitor.service
               │ │ └─750 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
               │ ├─gvfs-afc-volume-monitor.service
               │ │ └─737 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
               │ ├─evolution-addressbook-factory.service
               │ │ ├─961 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-addressbook-factory
               │ │ └─987 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-addressbook-factory-subprocess --fa
               │ ├─init.scope
               │ │ ├─455 /usr/lib/systemd/systemd --user
               │ │ └─457 (sd-pam) 
               │ ├─gvfs-udisks2-volume-monitor.service
               │ │ └─726 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
               │ ├─gvfs-gphoto2-volume-monitor.service
               │ │ └─746 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
               │ ├─evolution-source-registry.service
               │ │ └─694 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-source-registry
               │ └─gvfs-mtp-volume-monitor.service
               │   └─742 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
               └─session-c1.scope
                 ├─ 445 gdm-session-worker [pam/gdm-autologin]
                 ├─ 468 /usr/lib/gdm/gdm-x-session --run-script gnome-session
                 ├─ 470 /usr/lib/xorg-server/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthorit
                 ├─ 590 /usr/lib/gnome-session/gnome-session-binary
                 ├─ 626 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=ssh
                 ├─ 636 /usr/bin/gnome-shell
                 ├─ 756 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon
                 ├─ 822 /usr/lib/tracker/tracker-extract
                 ├─ 824 /usr/lib/tracker/tracker-miner-fs
                 ├─ 825 plank
                 ├─ 827 /usr/lib/tracker/tracker-miner-apps
                 ├─ 829 zeitgeist-datahub
                 ├─ 832 /usr/lib/evolution/evolution-alarm-notify
                 ├─ 835 /usr/lib/tracker/tracker-miner-user-guides
                 ├─ 918 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-printer
                 ├─1023 /opt/google/chrome/chrome       
                 ├─1031 cat
                 ├─1032 cat
                 ├─1034 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --e
                 ├─1035 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --enable-crash-reporter=F3F819FF-22AA
                 ├─1037 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/nacl_helper
                 ├─1038 /opt/google/chrome/nacl_helper
                 ├─1040 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --enable-crash-reporter=F3F819FF-22AA
                 ├─1110 /opt/google/chrome/chrome --type=gpu-process --channel=1023.0.1425243582 --wi
                 ├─1113 /opt/google/chrome/chrome --type=gpu-broker                                 
                 ├─1120 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1145 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1182 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1192 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1201 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1208 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1227 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1239 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1246 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1255 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1267 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1274 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1287 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1303 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
                 ├─1387 /opt/google/chrome/nacl_helper
                 └─1416 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --enable-features=LinuxObsoleteSyst
lines 89-133/133 (END)

Код:
[bazu@archlinux ~]$ sudo journalctl -xe
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Timed out waiting for device sys-subsystem-net-devices-eth0.dev
-- Subject: Unit sys-subsystem-net-devices-eth0.device has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit sys-subsystem-net-devices-eth0.device has failed.
--
-- The result is timeout.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Dependency failed for dhcpcd on eth0.
-- Subject: Unit dhcpcd@eth0.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit dhcpcd@eth0.service has failed.
--
-- The result is dependency.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: dhcpcd@eth0.service: Job dhcpcd@eth0.service/start failed with
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: sys-subsystem-net-devices-eth0.device: Job sys-subsystem-net-de
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Reached target Network.
-- Subject: Unit network.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit network.target has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Started Plex Media Server.
-- Subject: Unit plexmediaserver.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit plexmediaserver.service has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Reached target Network is Online.
-- Subject: Unit network-online.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit network-online.target has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Starting TeamViewer remote control daemon...
-- Subject: Unit teamviewerd.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit teamviewerd.service has begun starting up.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: Reached target Multi-User System.
-- Subject: Unit multi-user.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit multi-user.target has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
Apr 23 21:20:33 archlinux systemd[1]: teamviewerd.service: PID file /var/run/teamviewerd.pid not read
Apr 23 21:20:34 archlinux systemd[1]: Started TeamViewer remote control daemon.
-- Subject: Unit teamviewerd.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit teamviewerd.service has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
Apr 23 21:20:34 archlinux systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
-- Subject: Unit graphical.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- Unit graphical.target has finished starting up.
--
-- The start-up result is done.
Apr 23 21:20:34 archlinux systemd[1]: Startup finished in 2.883s (kernel) + 1min 30.191s (userspace)
-- Subject: System start-up is now complete
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
--
-- All system services necessary queued for starting at boot have been
-- successfully started. Note that this does not mean that the machine is
-- now idle as services might still be busy with completing start-up.
--
-- Kernel start-up required 2883825 microseconds.
--
-- Initial RAM disk start-up required INITRD_USEC microseconds.
--
-- Userspace start-up required 90191442 microseconds.
Apr 23 21:21:21 archlinux sudo[1518]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Apr 23 21:21:27 archlinux sudo[1764]:     bazu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/bazu ; USER=root ; COMMAND=/us
Apr 23 21:21:27 archlinux sudo[1764]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
lines 1285-1329/1329 (END)
Активен

Yasen6275

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 553
  • Профил
На мен скрипта ми изглежда работещ. Ако има проблем с резултата от него, най вероятно проблема е в сцрипта който извиква.
Активен

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
скрипта има за цел да спира функцията tap to click и както казах ако го стартирам през терминала си работи.
Код:
#!/bin/bash

synclient TapButton1=0
Активен

Odido

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 627
 • Distribution: Arch Linux
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
Код:
How can I make a script start during the boot process?

Create a new file in /etc/systemd/system (e.g. myscript.service) and add the following contents:

[Unit]
Description=My script

[Service]
ExecStart=/usr/bin/my-script

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Then:

# systemctl enable myscript.service

Дал ли си му enable преди старт?
« Последна редакция: Apr 24, 2016, 10:51 от Odido »
Активен

"Congratulations, you broke the Internet
Look at what you did! Are you happy now?"

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
Разбира се. Enable е да се стартира със системата.
Активен

Odido

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 627
 • Distribution: Arch Linux
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
Разбира се. Enable е да се стартира със системата.
enable опцията е за да разрешиш сървиса.Това не означава винаги, че ще се стартира автоматично.

Не  е много удачен пример ,но :
Код:
[root@arch:localhost]# systemctl enable NetworkManager.service
Created symlink from /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service to /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service to /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service to /usr/lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service.
[root@arch:localhost]# systemctl start NetworkManager.service
Ако му дадеш без enable директно   start няма как да тръгне. От това ,което си постнал в първия коментар не видях никъде да разрешаваш сървиса в кода,затова и питам.
Активен

"Congratulations, you broke the Internet
Look at what you did! Are you happy now?"

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
Добре... със enable e, нека така се изразя.
Активен

Yasen6275

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 553
  • Профил
Разбира се. Enable е да се стартира със системата.
enable опцията е за да разрешиш сървиса.Това не означава винаги, че ще се стартира автоматично....
В 99.9999%  означава точно автоматично стартиране при стартиране на системата тъй като  опцията --system е активна по подразбиране в почти всички дистрибуции. А това дали  е enable един unit нама нищо общо с това дали може или не може да се стартира.

@bazu

Най-вероятно стартираш synclient-a преди да има зареден драйвера който се командва със него. Мястото за подобни настройки е /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
https://wiki.archlinux.org/index.php/Touchpad_Synaptics#Configuration
Активен

Odido

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 627
 • Distribution: Arch Linux
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
Проверих ,уместна забележка.Ако зарежда преди драйвъра може да му сложиш и sleep опция в скрипта.
Активен

"Congratulations, you broke the Internet
Look at what you did! Are you happy now?"

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
Код:
[Unit]
Description=my script

[Timer]
OnBootSec=1min
Unit=synclientscr.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/synclientscr

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Изчаках повече от минута и все пак не се задейства.
Активен

rosenarch

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 52
 • Distribution: Arch Linux
 • Window Manager: xfce4
  • Профил
sudo chmod 755 /usr/bin/my-script
https://arashmilani.com/post?id=86
Активен

Yasen6275

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 553
  • Профил
Драйвера за тъчпада се зарежда с графичната среда според мен.

Също така да ползваш unit за настройка на тъчпада ми изглежда като убиване на муха с гаубица.

Но ти си знаеш.
Активен

bazu

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 810
 • Distribution: Debian
 • superman
  • Профил
Ясене ами как ще е по-удачно?

П.П. и скрипта съм го направил изпълним.
« Последна редакция: Apr 25, 2016, 10:31 от bazu »
Активен

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
Arch linux
Настройка на програми
galabinux 6 2799 Последна публикация Mar 03, 2008, 21:05
от acidrain
Има ли българско хранилище за Arch Linux
Идеи и мнения
jark 6 2682 Последна публикация Nov 25, 2008, 20:28
от jark
Log in проблем с arch linux
Настройка на програми
radoshow 13 2746 Последна публикация Oct 30, 2010, 09:23
от radoshow
Arch Linux - Дневник.
Настройка на програми
DidkoSlawow 10 2724 Последна публикация Nov 10, 2010, 15:52
от DidkoSlawow
Arch Linux-Преоразмеряване на HDD
Настройка на програми
radoshow 2 1689 Последна публикация Mar 20, 2011, 22:16
от Acho