Автор Тема: Заявление по Закона за достъп до обществена информация, отправено към училище  (Прочетена 2889 пъти)

laskov

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 2974
  • Профил
От два дни обмислям да подам заявление по Закона за Достъп до обществена информация до директора на едно училище. Моля, ако някой от вас може и желае, да ми помогне с коментари и идеи.
Активен

Не си мислете, че понеже Вие мислите правилно, всички мислят като Вас! Затова, когато има избори, идете и гласувайте, за да не сте изненадани после от резултата, и за да не твърди всяка партия, че тя е спечелила, а Б.Б. (С.С., ...) е загубил, а трети да управлява.  Наздраве!  [_]3

go_fire

 • Global Moderator
 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 6855
 • Distribution: Дебиан Сид
 • Window Manager: ROX-Desktop / е17
 • кашик с гранатомет в танково поделение
  • Профил
  • WWW
Не е ли по-лесно да почукаш на вратата му и да питаш? Човешкият подход е някак си човешки. От друга страна, ако е някакъв краен реакционер към идеята ти и не ти обръща внимание, то с юридически хватки няма да го привлечеш, за каквото там си намислил. Най-много да го настроиш още по-отрицателно. Винаги е по-добре да се търси човешкият контакт.

Така мисля аз.
Активен

В $por4e2 e истината  ;)

***

Aко даваха стипендия за най-глупави, щях да съм човека с най-много Mини Kупъри

***

Reborn since 1998 || 15.09.2007 totally М$ free && conscience clear

satir

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 1073
 • Distribution: FreeBSD-10.1 & LMDE
 • Window Manager: i prefer MATE
  • Профил
  • WWW
ми, сигурен съм, че щом знаеш, че има такъв закон, то предполагаш, че в същият е уреден и реда за прилагането му. предполагам, че няма да съм ти особено полезен, но мога да помогна с това
Активен

laskov

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 2974
  • Профил
Заявлението, което подадох днес, е до директора на МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна. Те са длъжни да ми отговорят колкото може по-бързо, а максималният срок е 14 дни. По-долу е текстът. Нямам нищо против да го ползвате както решите, но по-добре е да изчакате отговора, който ще помогне за подобряване на бъдещи заявления. Предвид наближаващите празници, отговорът може да се забави. Бланката си свалих от сайта на МОН, а това е частта с въпросите:

Уважаеми Господин Директор,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

В учебната програма по Информатика за XI клас е застъпено изучаването на бази данни с продукта Microsoft Access.

Във връзка с това искам да получа информация по следните въпроси:
1. В кой документ, свързан с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по Информатика, е регламентирано използването на продукти на Microsoft и по-специално на Microsoft Access?
2. Има ли документ с одобрена учебна програма по предмета, съдържащ примерни задания за домашна работа с използването на Microsoft Access?  Моля, към отговора на това Заявление да прикрепите и сканирано копие на този документ или да посочите препратка към мястото, където е публикуван. По мое мнение, тъй като Microsoft Access не е безплатен продукт и имайки предвид сравнително високата му цена, препятстваща закупуването му специално за целта, задания във вид на домашна работа не би трябвало да се дават на учениците.
3. Кой е учебникът (учебниците), който се посочва на учениците за подготовка по предмета, съдържащ преподавания материал по бази данни и Microsoft Access?
4. Кои допълнителни източници на информация се посочват на учениците за ползване по време на подготовката им?
5. Каква квалификация трябва да притежават преподавателите по предмета, покриваща конкретно продуктите на Microsoft?
6. Колко са преподавателите по Информатика и Информационни технологии в МГ и колко от тях притежават такава квалификация?
7. Колко от преподавателите по Информатика в МГ притежават Microsoft сертификати и какви?
8. Техниките и продуктите в областта на информатиката се развиват бързо и променят често. В тази връзка, колко от преподавателите по Информатика са преминали курсове или други форми на повишаване на квалификацията им, какви и кога през последните три години?
Активен

Не си мислете, че понеже Вие мислите правилно, всички мислят като Вас! Затова, когато има избори, идете и гласувайте, за да не сте изненадани после от резултата, и за да не твърди всяка партия, че тя е спечелила, а Б.Б. (С.С., ...) е загубил, а трети да управлява.  Наздраве!  [_]3

10101

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 364
 • Distribution: GNU LINUX
  • Профил
Активен

А печат ?

BRADATA

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 833
 • Distribution: Slackware/Mint/CentOS
 • Window Manager: console/KDE/LXDE
  • Профил
  • WWW
С нетърпение чакам развръзката :) :) :)
Активен

go_fire

 • Global Moderator
 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 6855
 • Distribution: Дебиан Сид
 • Window Manager: ROX-Desktop / е17
 • кашик с гранатомет в танково поделение
  • Профил
  • WWW
О-о-о те отдавна са си оплели кошницата. Сключили са разни споразумения, дават някакви кинти, организирали са нещо наречено академия. Няма никакъв шанс да се откачиш от тях у нас. И да наистина в учебната програма и методика се цитират конкретни техни програми. Специално за тази от въпроса не знам, но най-вероятно и тя, едва ли онези чукундури от МОН са забравили да я включат.
Активен

В $por4e2 e истината  ;)

***

Aко даваха стипендия за най-глупави, щях да съм човека с най-много Mини Kупъри

***

Reborn since 1998 || 15.09.2007 totally М$ free && conscience clear

stealth01

 • Гост
без да знам точно как е, предполагам ситуацията е, както go_fire я описа.
MS наливат доста пари по това направление, имаше нищо от сорта ученици/студенти да могат да получават някакви безплатни лицензи за програмите, които ползват. както и учебните заведения.
все пак, ще е интересно да видим конкретени отговори...
Активен

laskov

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 2974
  • Профил
За тези от вас, които искат да се впуснат в размишления "на глас", ето малко материал за четене:

Закон за народната просвета
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания се отнасят за:
1. предучилищното възпитание и подготовка;
2. степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
3. учебното съдържание;
4. усвояването на книжовния български език;
5. системата за оценяване;
6. професионалното образование и обучение;
7. придобиването на квалификация по професии;
8. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
9. учебниците и учебните помагала;
10. документите за системата на народната просвета;
11. извънкласната и извънучилищната дейност;
12. учителската правоспособност и квалификация;
13. материално-техническата база;
14. здравното обслужване;
15. безопасните условия на възпитание, обучение и труд;
16. научното, информационното и библиотечното обслужване;
17. едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
18. нормирането и заплащането на труда в системата на народната просвета;
19. (нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) инспектиране на системата на народната просвета.

    Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания по чл. 16 се приемат, както следва:
1. по т. 2 и 6 - със закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) по т. 9, 12, 13, 14, 15, 17 и 18 - с наредби на Министерския съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) по т. 7, 8 и 10 - с наредби на министъра на образованието и науката,
съгласувано със съответните министерства и ведомства;
4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) по т. 1, 3, 4, 5, 11, 16 и 19 - с наредби на министъра
на образованието и науката.
======
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание
Обн. - ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп.,
бр. 58 от 18.07.2006 г.;
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=207

Приложение № 3 към чл. 4, т. 3 чл. 4, т. 3
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=210
======
Методически насоки за провеждане на обучението по информационни технологии, задължителна подготовка, X клас
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=488
(Забележка: В МГ в XI клас учат Информатика по програмата за X-ти)
Активен

Не си мислете, че понеже Вие мислите правилно, всички мислят като Вас! Затова, когато има избори, идете и гласувайте, за да не сте изненадани после от резултата, и за да не твърди всяка партия, че тя е спечелила, а Б.Б. (С.С., ...) е загубил, а трети да управлява.  Наздраве!  [_]3

K1r0

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 16
  • Профил
Ласков - влизаш с бутонките на човек, който най-вероятно си няма идея каква е целта ти.

Демек - подхода ти е малко погрешен, поне според мен.

Ако бях на твое място бих поискал официална среща с човека + представително от по-висока инстанция ( преполагам инспектората ).

За срещата би следвало да им се предостави предварителна агенда с твоята цел(проблемите които ще решавате), информацията, която ще представиш и въпросите, които ще задаваш.

Даваш им 1-2 месеца срок да се подготвят.

След като проведете човешка дискусия и евентуално стигнете до някакви съгласия/противоречия започвате да търсите помощта на закона. Може нещата да излязат по-лесни от колкото си мислиш.

Моята житейска философия е винаги да търся първо съюзници, а после врагове. Примерно, доста отдавна, когато още търках чиновете в школото, се учеше програмиране на Pascal. И понеже TurboPascal-а беше малко дървен, сложих няква Mandriva ( маи 2007 ) с съответните тулки за Pascal. На даскала, който беше заместник директор му хареса и така си остана поне докато не завърших. После може и да са го махнали - въпрос на вкус. Без заявления...

За Access-a не знам...

Може би тряба да обърнеш внимание, че "интереса клати феса". Аз ако бях директор и видя някакво такова заявление бих си помислил: "проблеми!", "защо правя това?".

От другa страна, сигурен съм, че в ЕС има поне една програма, която дава пари за подобни инициативи, стига да са добре аргументирани. И най-вече да имат обществена подкрепа. Така, че говори с директора и си осигури подкрепа :) Накрая всички ще изкярите :)

П.П. Забравих да кажа: когато говориш с представители на образователната система, трябва да говориш за образование и за ефекта на ИТ в него. Акцентирай на достъпност, актуалност, методология ( хората все пак ще трябва да преподават на този продукт - трябва да има поне превод на БГ и подходяща документация, както и учебници). Тръгнеш ли да говориш за отворен код, монополи и цени на пазара, си се прецакал яко - не че няма да си прав, но просто тези неща са извън компетенцията на хората.
« Последна редакция: Apr 29, 2014, 13:08 от K1r0 »
Активен

satir

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 1073
 • Distribution: FreeBSD-10.1 & LMDE
 • Window Manager: i prefer MATE
  • Профил
  • WWW
к1r0 е много прав - на администрацията не се задават въпроси, а отговори!
Активен

laskov

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 2974
  • Профил
... бих поискал официална среща с човека + представително от по-висока инстанция ( преполагам инспектората ).
Е кой съм аз, че да им организирам среща?

Цитат
За срещата би следвало да им се предостави предварителна агенда с твоята цел(проблемите които ще решавате), информацията, която ще представиш и въпросите, които ще задаваш.
Директорът и инспекторатът нямат властта да решават такива неща. Прочетете по-горе какво съм цитирал - по закон всичко се приема или със закон, или с наредба на Министерски съвет, или с наредба на Министъра на образованието.

Цитат
Даваш им 1-2 месеца срок да се подготвят.
Да бе :) ! С мен ще се занимават :)

Цитат
След като проведете човешка дискусия и евентуално стигнете до някакви съгласия/противоречия започвате да търсите помощта на закона. Може нещата да излязат по-лесни от колкото си мислиш.
Човешката дискусия пак мога да я проведа. Вече с документи в ръка, получени по начин, определен със закон.

Цитат
Моята житейска философия е винаги да търся първо съюзници, а после врагове.
Механизмът за получаване на информация, регламентиран от Закона за достъп до обществена информация не е създаден за водене на военни действия :) и не създава врагове. Това е просто начин, обикновени хора като мен, да могат да поискат и да получат информация. Друг е въпросът, как ще се използва тази информация след това.
Активен

Не си мислете, че понеже Вие мислите правилно, всички мислят като Вас! Затова, когато има избори, идете и гласувайте, за да не сте изненадани после от резултата, и за да не твърди всяка партия, че тя е спечелила, а Б.Б. (С.С., ...) е загубил, а трети да управлява.  Наздраве!  [_]3

K1r0

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 16
  • Профил
Цитат
Цитат
    След като проведете човешка дискусия и евентуално стигнете до някакви съгласия/противоречия започвате да търсите помощта на закона. Може нещата да излязат по-лесни от колкото си мислиш.

Човешката дискусия пак мога да я проведа. Вече с документи в ръка, получени по начин, определен със закон.

Здравей отново.

Позволи ми да кажа, че не съм съгласен.

В момента създаваш целодневна работа на на един човек за въпрос, който може да се отговори от учителя за 5 минути.

Цитат
Цитат
    За срещата би следвало да им се предостави предварителна агенда с твоята цел(проблемите които ще решавате), информацията, която ще представиш и въпросите, които ще задаваш.

Директорът и инспекторатът нямат властта да решават такива неща. Прочетете по-горе какво съм цитирал - по закон всичко се приема или със закон, или с наредба на Министерски съвет, или с наредба на Министъра на образованието.

Това е интересно твърдение. "Всичко" не е ясно какво точно значи. Примерно учебниците - те могат да бъдат одобрени от МОН и дадено училище да реши да ги ползва. Това не значи, че променят закона при издаването на всеки нов учебник... нито министерски съвет издава нови наредби.

Инспекторът със сигурност няма власт, но той е трябва да бъде там - най-малкото неговото присъствие ще е твоята гаранция, че не се обсъждат промени с цел нечии "не-обществени" интереси. Какво ще стане ако всеки реши да променя учебници/софтуер в училищата когато и както му скимне? И инспекторът може да каже - да тук има нужда от промяна и тя е в обществен интерес. Директорът има власт във вземането на това решение. Ако се съмняваш - попитай го :)

Моето скримно мнение е, че отговорът на въпросите ти се крие в:

Цитат
Методически насоки за провеждане на обучението по информационни технологии, задължителна подготовка, X клас
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=488

В моята простичка представа за света:

1)
Законът не би трябвало да дефинира нищо друго освен правата/задълженията на учащите/преподавателите/учебните заведения. Мисли си така, законът винаги урежда отношения м-у две лица (това е доста тъпо казано, ако направим съпоставка с точните науки - това са правила, но не и задачи ) - представи си правата/задълженията в един договор за изпълнение на проект.

2)
Както сам виждаш в наредбите се регламентират знанията, които учащите трябва да притежавят - представи си изисквания на проект.

3)
Методологията е изпробвана рамка и спомага учителите  - представи си управление на проект. Как да се осигурят необходимите ресурси? Колко време? Колко пари? и т.н.

4)
Как учителя ще предаде тези знания се решава най-вероятно от учителя и директора - представи си един екип решава как да изпълни даден проект.

Access не се споменава никаде в показаните от теб документи. И не би следвало, защото попада най-ниско  - в т.4.

Няма да дискутирам Access vs Някаква-Друга-DBMS защото ти си взел решение за себе си. Просто ти давам моето мнение отностно "Заявление по Закона за достъп до обществена информация, отправено към училище" и смисъла на това начинание.Отностно другите ти коментари:

Цитат
Цитат
    ... бих поискал официална среща с човека + представително от по-висока инстанция ( преполагам инспектората ).
Е кой съм аз, че да им организирам среща?

Ако имаш смелостта да се заемеш с такава задача, имай смелост да кажеш: "Ето аз имам следните идеи, аз заслужавам вашето внимание!" Ако ти откажат тогава мисли за алтернативи. Преложих ти това, защото е твърде вероятно те да ти дадат насоки как да подходиш или да те свържат с твои съмишляници. Личните контакти са винаги от значение - по един начин говориш в e-mail/форум, а по друг - лице в лице.

 
Цитат
Цитат
   Даваш им 1-2 месеца срок да се подготвят.

Да бе :) ! С мен ще се занимават :)

Ако в един момент не спечелиш тяхното съдействие, тогава кой ще реализира твоята идея?« Последна редакция: Apr 29, 2014, 17:22 от K1r0 »
Активен

kifavi8024

 • Новаци
 • *
 • Публикации: 0
  • Профил
Охоо, върнахте ме в миналото с тази тема.
Ние също учехме MS Access по бази данни :D
Според мен, това е просто учебен процес и единственият проблем е, че учениците ще имат проблем с упражненията/домашните ако родителите им не знаят, че всеки един продук на MS може да се тегли и ползва в обучителния процес, безплатно. Т.е. пробната версия на продуктите го позволява.

Относно самата методика и конкретната употреба на MS Access - трябва да се направи едно проучване, коя е масовата практиката в целия свят за въведение в базите данни. И според мен това е правилния подход.

Специално за MS Access - явно това е масовото средство за въвеждане в света на базите от данни за България.
Не казвам че e най-доброто, но все пак трябва да се вземе под внимание, че все от някъде трябва да се започне.
Ползването на MS Access за целта, си има както плюсове, така и минуси.
Според мен, от чисто визуален аспект - този продукт е достатъчно добър за онагледяване на базовите принципи.
От структурна и логическа гледна точка - преспективата за последващо конкретно използване на продукта MS Access, не е много голяма :D

И все пак! Най-важно е как точно и какво се преподава, а не какви инструменти се ползват. Дори и инструментите/продуктите да не са перфектни - щом помагат за усвояването на материята и помагат за придобиването на нови абстрактни знания - това не трябва да е проблем.

Въпроса е да научиш основата на базите от данни и да си наясно, че MS Access e просто един инструмент за работа с базите от данни, а не дали продукта MS Access си заслужава като такъв и за какви проблеми е предназначен.
Това са последващи въпроси и трябва да възникват в следствие на това, че ти вече си запознат с основата на базите от данни.

« Последна редакция: Apr 29, 2014, 19:10 от !ntel »
Активен