Автор Тема: "Липсващи" кадри при гледане  на филм  (Прочетена 1376 пъти)

zvezdanov

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 19
 • Distribution: LinuxMint
 • Window Manager: MATE
  • Профил
Последните седмици работих в Интернет и не съм гледал филми, но днес с изненада открих, че образът е "импулсен" - 1-2 секунди нормален образ, следва прекъсване, отново 1-2 секунди всичко е наред, ново кратко прекъсване ...

Спомням си, че веднъж по време на разговор по Скайп компютъра ми спря да работи - не бе активна нито мишката, нито клавиатурата, изчезна звука и изображението "застина". Тагава го рестартирах  ръчно. Просто използвам Линукс от 4 месеца (от 3 не съм ползвал друга операционна система) - не зная как да го изключа по друг начин.

След това при включен OpenGL скрийнсейвър забелязах "накъсването", но го отдадох на  OpenGL-а  - току-що си бях инсталирал драйвери за видеокартата Asus Radeon 9550SE чрез install-fglrx-debian.sh, както е описано на сайта kanotix.com. В началото всичко вървеше добре - например Egoboo, а след инцидента играта тръгва но не може да се контролират обектите в нея.

Във файла xorg.conf пише това:
Примерен код

Section "ServerLayout"
   Identifier     "XFree86 Configured"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
   InputDevice    "PS/2 Mouse" "CorePointer"
# Serial Mouse not detected
# USB Mouse not detected
# ALPS TouchPad not detected
# Synaptics TouchPad not detected
EndSection

Section "ServerFlags"
   Option "AllowMouseOpenFail"  "true"
   
EndSection

Section "Files"
   RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
   ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX"
# Additional fonts: Locale, Gimp, TTF...
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
#   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi"
#   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi"
# True type and type1 fonts are also handled via xftlib, see /etc/X11/XftConfig!
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
   FontPath     "/usr/share/fonts/ttf/western"
   FontPath     "/usr/share/fonts/ttf/decoratives"
   FontPath     "/usr/share/fonts/truetype"
   FontPath     "/usr/share/fonts/truetype/openoffice"
   FontPath     "/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera"
   FontPath     "/usr/share/fonts/latex-ttf-fonts"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/defoma/CID"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/defoma/TrueType"
EndSection

Section "Module"
        Load  "ddc"  # ddc probing of monitor
#   Load  "GLcore"
   Load  "dbe"
   Load  "dri"
#   Load  "extmod"
   SubSection  "extmod"
     Option  "omit xfree86-dga"
   EndSubSection
   Load  "glx"
        Load  "bitmap" # bitmap-fonts
   Load  "speedo"
   Load  "type1"
   Load  "freetype"
   Load  "record"
# TouchPad not detected
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier  "Keyboard0"
   Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
   Option "XkbRules" "xorg"
   Option "XkbModel" "pc105"
   Option "XkbLayout" "us"

EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier  "Serial Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "Protocol" "Microsoft"
   Option      "Device" "/dev/ttyS0"
   Option      "Emulate3Buttons" "true"
   Option      "Emulate3Timeout" "70"
   Option       "SendCoreEvents"  "true"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier  "PS/2 Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "Protocol" "IMPS/2"
Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
   Option      "Device" "/dev/psaux"
   Option      "Emulate3Buttons" "true"
   Option      "Emulate3Timeout" "70"
   Option       "SendCoreEvents"  "true"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier      "USB Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
   Option      "SendCoreEvents"   "true"
        Option          "Protocol"              "IMPS/2"
        Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
        Option          "Buttons"               "5"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier      "ALPS TouchPad"
        Driver          "synaptics"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "auto-dev"
        Option          "LeftEdge"              "120"
        Option          "RightEdge"             "830"
        Option          "TopEdge"               "120"
        Option          "BottomEdge"            "650"
        Option          "FingerLow"             "14"
        Option          "FingerHigh"            "15"
        Option          "MaxTapTime"            "180"
        Option          "MaxTapMove"            "110"
        Option          "EmulateMidButtonTime"  "75"
        Option          "VertScrollDelta"       "20"
        Option          "HorizScrollDelta"      "20"
        Option          "MinSpeed"              "0.2"
        Option          "MaxSpeed"              "0.5"
        Option          "AccelFactor"           "0.01"
        Option          "EdgeMotionMinSpeed"    "15"
        Option          "EdgeMotionMaxSpeed"    "15"
        Option          "UpDownScrolling"       "1"
        Option          "CircularScrolling"     "1"
        Option          "CircScrollDelta"       "0.1"
        Option          "CircScrollTrigger"     "2"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier      "Synaptics TouchPad"
        Driver          "synaptics"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "auto-dev"
        Option          "LeftEdge"              "1700"
        Option          "RightEdge"             "5300"
        Option          "TopEdge"               "1700"
        Option          "BottomEdge"            "4200"
        Option          "FingerLow"             "25"
        Option          "FingerHigh"            "30"
        Option          "MaxTapTime"            "180"
        Option          "MaxTapMove"            "220"
        Option          "VertScrollDelta"       "100"
        Option          "MinSpeed"              "0.06"
        Option          "MaxSpeed"              "0.12"
        Option          "AccelFactor"           "0.0010"
        Option          "SHMConfig"             "on"
        Option          "Repeater"              "/dev/ps2mouse"
EndSection

# Auto-generated by KNOPPIX mkxf86config

Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor0"
   Option   "DPMS"   "true"
   VendorName   "PTS"
   ModelName   "PTS031d"
   HorizSync 30 - 98 # DDC-probed
   VertRefresh 50 - 160 # DDC-probed
   # These are the DDC-probed settings reported by your monitor.
   # 1600x1200, 75.0Hz; hfreq=93.75, vfreq=75.00
   ModeLine "1600x1200"   202.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
   # 1280x1024, 85.0Hz; hfreq=91.15, vfreq=85.02
   ModeLine "1280x1024"   157.50 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
   # 1024x768, 85.0Hz; hfreq=68.68, vfreq=85.00
   ModeLine "1024x768"    94.50 1024 1072 1168 1376  768  769  772  808 +hsync +vsync
   # 1024x768, 75.0Hz; hfreq=60.02, vfreq=75.03
   ModeLine "1024x768"    78.75 1024 1040 1136 1312  768  769  772  800 +hsync +vsync
   # 800x600, 85.0Hz; hfreq=53.67, vfreq=85.06
   ModeLine "800x600"    56.25  800  832  896 1048  600  601  604  631 +hsync +vsync
   # 800x600, 75.0Hz; hfreq=46.88, vfreq=75.00
   ModeLine "800x600"    49.50  800  816  896 1056  600  601  604  625 +hsync +vsync
   # 800x600, 72.0Hz; hfreq=48.08, vfreq=72.19
   ModeLine "800x600"    50.00  800  856  976 1040  600  637  643  666 +hsync +vsync
   # 800x600, 60.0Hz; hfreq=37.88, vfreq=60.32
   ModeLine "800x600"    40.00  800  840  968 1056  600  601  605  628 +hsync +vsync
   # 640x480, 85.0Hz; hfreq=43.27, vfreq=85.01
   ModeLine "640x480"    36.00  640  696  752  832  480  481  484  509 -hsync -vsync
   # 640x480, 75.0Hz; hfreq=37.50, vfreq=75.00
   ModeLine "640x480"    31.50  640  656  720  840  480  481  484  500 -hsync -vsync
   # Extended modelines with GTF timings
   # 640x480 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 50.90 kHz; pclk: 43.16 MHz
   ModeLine "640x480"  43.16  640 680 744 848  480 481 484 509  -HSync +Vsync
   # 768x576 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 35.82 kHz; pclk: 34.96 MHz
   ModeLine "768x576"  34.96  768 792 872 976  576 577 580 597  -HSync +Vsync
   # 768x576 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 43.27 kHz; pclk: 42.93 MHz
   ModeLine "768x576"  42.93  768 800 880 992  576 577 580 601  -HSync +Vsync
   # 768x576 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 45.15 kHz; pclk: 45.51 MHz
   ModeLine "768x576"  45.51  768 808 888 1008  576 577 580 602  -HSync +Vsync
   # 768x576 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 51.42 kHz; pclk: 51.84 MHz
   ModeLine "768x576"  51.84  768 808 888 1008  576 577 580 605  -HSync +Vsync
   # 768x576 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 61.10 kHz; pclk: 62.57 MHz
   ModeLine "768x576"  62.57  768 816 896 1024  576 577 580 611  -HSync +Vsync
   # 800x600 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 63.60 kHz; pclk: 68.18 MHz
   ModeLine "800x600"  68.18  800 848 936 1072  600 601 604 636  -HSync +Vsync
   # 1024x600 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 37.32 kHz; pclk: 48.96 MHz
   ModeLine "1024x600"  48.96  1024 1064 1168 1312  600 601 604 622  -HSync +Vsync
   # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
   ModeLine "1024x768"  113.31  1024 1096 1208 1392  768 769 772 814  -HSync +Vsync
   # 1152x864 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 53.70 kHz; pclk: 81.62 MHz
   ModeLine "1152x864"  81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895  -HSync +Vsync
   # 1152x864 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 77.10 kHz; pclk: 119.65 MHz
   ModeLine "1152x864"  119.65  1152 1224 1352 1552  864 865 868 907  -HSync +Vsync
   # 1152x864 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 91.50 kHz; pclk: 143.47 MHz
   ModeLine "1152x864"  143.47  1152 1232 1360 1568  864 865 868 915  -HSync +Vsync
   # 1280x768 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 47.70 kHz; pclk: 80.14 MHz
   ModeLine "1280x768"  80.14  1280 1344 1480 1680  768 769 772 795  -HSync +Vsync
   # 1280x800 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 49.68 kHz; pclk: 83.46 MHz
   ModeLine "1280x800"  83.46  1280 1344 1480 1680  800 801 804 828  -HSync +Vsync
   # 1280x960 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 72.07 kHz; pclk: 124.54 MHz
   ModeLine "1280x960"  124.54  1280 1368 1504 1728  960 961 964 1001  -HSync +Vsync
   # 1280x960 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 75.15 kHz; pclk: 129.86 MHz
   ModeLine "1280x960"  129.86  1280 1368 1504 1728  960 961 964 1002  -HSync +Vsync
   # 1280x960 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 101.70 kHz; pclk: 178.99 MHz
   ModeLine "1280x960"  178.99  1280 1376 1520 1760  960 961 964 1017  -HSync +Vsync
   # 1280x1024 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 108.50 kHz; pclk: 190.96 MHz
   ModeLine "1280x1024"  190.96  1280 1376 1520 1760  1024 1025 1028 1085  -HSync +Vsync
   # 1368x768 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 47.70 kHz; pclk: 85.86 MHz
   ModeLine "1368x768"  85.86  1368 1440 1584 1800  768 769 772 795  -HSync +Vsync
   # 1400x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 122.61 MHz
   ModeLine "1400x1050"  122.61  1400 1488 1640 1880  1050 1051 1054 1087  -HSync +Vsync
   # 1400x1050 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 78.77 kHz; pclk: 149.34 MHz
   ModeLine "1400x1050"  149.34  1400 1496 1648 1896  1050 1051 1054 1094  -HSync +Vsync
   # 1400x1050 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 82.20 kHz; pclk: 155.85 MHz
   ModeLine "1400x1050"  155.85  1400 1496 1648 1896  1050 1051 1054 1096  -HSync +Vsync
   # 1400x1050 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 93.76 kHz; pclk: 179.26 MHz
   ModeLine "1400x1050"  179.26  1400 1504 1656 1912  1050 1051 1054 1103  -HSync +Vsync
   # 1400x1050 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 111.20 kHz; pclk: 214.39 MHz
   ModeLine "1400x1050"  214.39  1400 1512 1664 1928  1050 1051 1054 1112  -HSync +Vsync
   # 1440x900 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 55.92 kHz; pclk: 106.47 MHz
   ModeLine "1440x900"  106.47  1440 1520 1672 1904  900 901 904 932  -HSync +Vsync
   # 1440x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 126.27 MHz
   ModeLine "1440x1050"  126.27  1440 1536 1688 1936  1050 1051 1054 1087  -HSync +Vsync
   # 1600x1200 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 127.10 kHz; pclk: 280.64 MHz
   ModeLine "1600x1200"  280.64  1600 1728 1904 2208  1200 1201 1204 1271  -HSync +Vsync
   # 1680x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 147.14 MHz
   ModeLine "1680x1050"  147.14  1680 1784 1968 2256  1050 1051 1054 1087  -HSync +Vsync
   # 1920x1200 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 74.52 kHz; pclk: 193.16 MHz
   ModeLine "1920x1200"  193.16  1920 2048 2256 2592  1200 1201 1204 1242  -HSync +Vsync
EndSection

Section "Device"
   Option      "RenderAccel"   "1"
   ### Available Driver options are:-
# sw_cursor is needed for some ati and radeon cards
   #Option     "sw_cursor"
        #Option     "hw_cursor"
        #Option     "NoAccel"
        #Option     "ShowCache"
        #Option     "ShadowFB"
        #Option     "UseFBDev"
        #Option     "Rotate"
   Identifier  "Card0"
# The following line is auto-generated by KNOPPIX mkxf86config
   Driver      "fglrx"
   Option      "UseInternalAGPGART" "no"
   Option      "VideoOverlay" "on"
   Option      "OpenGLOverlay" "off"
   Option      "MonitorLayout" "AUTO, AUTO"
   VendorName  "All"
   BoardName   "All"
#   BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
   Identifier "Screen0"
   Device     "Card0"
   Monitor    "Monitor0"
   DefaultColorDepth 24
   SubSection "Display"
      Depth     1
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth     4
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth     8
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth     15
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth     16
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth     24
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth     32
      Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
   Mode 0666
EndSection

Section "Extensions"
#   Option   "Composite"   "1"
#   Option   "RENDER"   "1"
EndSection


Не успях да намеря нищо по въпроса чрез търсачките - нямам идея какво да търся!
Надявам се някой да ми помогне и не забравяите, че  съм "absolute beginner"  '<img'>Активен

LinuxMint 17.3, MATE; HP Pavilion dv6,AMD Turion(tm) II Dual-Core Mobile M520 × 2, 3 GB RAM, 500 GB, Mobility Radeon HD 4530/4570/545v

zvezdanov

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 19
 • Distribution: LinuxMint
 • Window Manager: MATE
  • Профил
"Липсващи" кадри при гледане  на филм
« Отговор #1 -: May 25, 2006, 11:06 »
Здравейте,
оказа се, че проблемът идва от SuperKaramba. Използвам две теми - EdoSuse (леко модифицирана за да показва температурите и оборотите на вентилатора) и Liquid Weather ++ , но за да гледам нормално видео трябва да спра SuperKaramba.

Пиша да споделя, какво съм открил, но не смятам проблемът за решен!

Поздрави!
Активен

LinuxMint 17.3, MATE; HP Pavilion dv6,AMD Turion(tm) II Dual-Core Mobile M520 × 2, 3 GB RAM, 500 GB, Mobility Radeon HD 4530/4570/545v

redcure

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 914
  • Профил
"Липсващи" кадри при гледане  на филм
« Отговор #2 -: May 25, 2006, 14:30 »
Според мен трябва да си инсталираш наново драйверите за картата и правилно да си конфигурираш Xorg-a. Имаш пропуски в него. Ползвай това.
Активен

Debian testing 2.6.18, Enlightenment DR17

http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/index.en.html

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
HDD ext3 recover, "Stellar Phoenix Linux" ??
Настройка на хардуер
help40 3 5586 Последна публикация Sep 20, 2012, 21:51
от Acho
"paskal case" / "camel case"
Общ форум
Apache 3 6427 Последна публикация Aug 11, 2006, 10:01
от ivak
Проблем с "struct cdev" и "struct semaphore"
Общ форум
halturata 22 11401 Последна публикация Aug 14, 2007, 17:31
от tarator
"счупен "  apt
Настройка на програми
blackartist 3 1126 Последна публикация Sep 14, 2007, 10:47
от paucku
Проблем с "reboot", "halt" и т.н.
Настройка на програми
turboshark 5 6074 Последна публикация Sep 22, 2007, 00:13
от turboshark