Покажи Публикации - samiboy
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 5
1  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Шейпър за изтeгляне (download) и качване (upload) -: May 31, 2013, 13:05
В този вариант на shaper няма никакви приоритизации. Може да се добави prio 0 за по голямата тарифа и prio 7 за по малката с цел да може да се гарантира по някакъв начин трафика на хората които плащат повече. Когато клиентите минаха бройката 500 и 400mb/s трафик shaper-a не се чупи но CPU-то (Quad Core) започва да влиза в 60-70% load. Просто правилата стават много (около 4000) и това е границата на непрофесионалните решения. Между другото скрипта на vladsun е съвършенно различен и работи в пъти по добре защото съкращава правилата (намалява с около 30% load на CPU) но този скрипт изчезна и няма намиране. Същата тази машина в момента е с около 700 клиента и е с това решение на MIkroTik

Код
GeSHi (Bash):
 1. /ip firewall mangle
 2. add action=mark-connection chain=forward comment=50Mbits new-connection-mark=50M src-address-list=50M
 3. add action=mark-packet chain=forward connection-mark=50M new-packet-mark=50M passthrough=no
 4. add action=mark-connection chain=forward comment=70Mbits new-connection-mark=70M src-address-list=70M
 5. add action=mark-packet chain=forward connection-mark=70M new-packet-mark=70M passthrough=no
 6.  
 7. /queue type
 8. add kind=pcq name=PCQ_down_50M pcq-classifier=dst-address pcq-rate=50M
 9. add kind=pcq name=PCQ_up_50M pcq-classifier=src-address pcq-rate=50M
 10. add kind=pcq name=PCQ_down_70M pcq-classifier=dst-address pcq-rate=70M
 11. add kind=pcq name=PCQ_up_70M pcq-classifier=src-address pcq-rate=70M
 12.  
 13. /queue tree
 14. add name=Download parent=ether1 priority=1
 15. add name=down_50M packet-mark=50M parent=Download queue=PCQ_down_50M
 16. add name=Upload parent=ether2 priority=1
 17. add name=50M packet-mark=50M parent=Upload queue=PCQ_up_50M
 18. add name=down_70M packet-mark=70M parent=Download queue=PCQ_down_70M
 19. add name=70M packet-mark=70M parent=Upload queue=PCQ_up_70M
 20.  
 21. /ip firewall address-list
 22. add address=10.123.3.10 list=50M
 23. add address=10.123.1.18 list=50M
 24. add address=10.127.6.11 list=50M
 25. add address=10.123.2.22 list=70M
 26. add address=10.123.8.22 list=70M
 27.  

Това решение е уникално защото с 10-тина правила въртим трафик на address-list-а от 700 клиента. load на CPU в случая е 25~30% при 70 000~100 000 connections и 100 000~120 000 pps при 350~400mbits трафик.

Ролята на iptables в комбинация с shaper в Linux освен, че маркира пакета следи за състоянието на връзката а filter в tc не прави това. Поради тази причина стрелката в speedtest кове с iptables и шари с filter в tc.

Приотизирането на трафика все още е спор дали е правилен ход или не защото на теория си мислиш едно но на практика излиза съвсем друго. Най елементарния пример е, че ограничаваш едни клиенти за един ресурс които в 99% процента от случайте е свободен. Аз например единствената приоритизация която признавам е VOIP за другото няма никакъв смисъл !!!

Моят съвет е да си избереш една network OS от рода на vyatta, mikrotik, pfsence да и прочетеш документацията и да си свършиш работа.
2  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Шейпър за изтeгляне (download) и качване (upload) -: May 30, 2013, 22:37
Аз съм автора на поста и тъй като не рабирам точно въпроса ще копна целия скрипт който се състой от два файла.

Изпълним: /etc/init.d/netscript

Код
GeSHi (Bash):
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. clear
 4. LOG=/var/log/router.log
 5. DB=/etc/ipclient
 6. DEV1=eth0
 7. DEV2=eth1
 8. SPEED1_IN=50Mbit
 9. SPEED1_OUT=30Mbit
 10. SPEED2_IN=70Mbit
 11. SPEED2_OUT=45Mbit
 12. BURST=2Mbit
 13. TUN="1 2 3 4";
 14.  
 15. echo "check duplicate LAN ip address"
 16. DUPLICATE=$(cat $DB | awk '{ print $1 }' | cut -d"#" -f2 | sort | uniq -d)
 17. for i in ${DUPLICATE}; do
 18.    if [ "$DUPLICATE" = "$DUPLICATE" ]; then
 19.        echo "Duplicate IP address: ${i} Script will not run"
 20.        exit 1
 21.    fi
 22. done;
 23.  
 24. echo "flush GLOBAL FIREWALL rules"
 25. iptables -F
 26. iptables -F -t nat
 27. iptables -F -t mangle
 28. iptables -X
 29. iptables -X -t nat
 30. iptables -X -t mangle
 31. iptables -P INPUT ACCEPT
 32. iptables -P FORWARD ACCEPT
 33. iptables -P OUTPUT ACCEPT
 34.  
 35. echo "start NAT clients rules"
 36. ADDR=$(grep -v \# $DB | grep speed | awk '{ print $1 }')
 37. for IP in $ADDR; do
 38. WAN=$(grep -v \# $DB | grep -w $IP | awk '{ print $2 }')
 39. iptables -t nat -A POSTROUTING -s $IP -o $DEV2 -j SNAT --to $WAN
 40. iptables -t nat -A PREROUTING -d $WAN -i $DEV2 -j DNAT --to $IP
 41. done;
 42.  
 43. echo "start table T1 clients rules"
 44. ADDR=$(grep -v \# $DB | grep T1 | awk '{ print $1 }')
 45. for IP in $ADDR; do
 46. iptables -A PREROUTING -t mangle -s $IP -j MARK --set-mark 101
 47. done;
 48.  
 49. echo "start GLOBAL TRAFFIC SHAPER rules"
 50. tc qdisc del dev $DEV1 root 2>/dev/null
 51. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1: htb r2q 625 default 65
 52. tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000Mbit
 53. tc qdisc del dev $DEV2 root 2>/dev/null
 54. tc qdisc add dev $DEV2 root handle 1: htb r2q 625 default 65
 55. tc class add dev $DEV2 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000Mbit
 56.  
 57. echo "start TRAFFIC SHAPER IP speed1"
 58. ADDR=$(grep -v \# $DB | grep speed1 | awk '{ print $1 }')
 59. for IP in $ADDR; do
 60. MARK=$(cat $DB | grep -w -n $IP | cut -d":" -f1)
 61. UP=$(($MARK + 1000))
 62. DOWN=$(($MARK + 3000))
 63. iptables -t mangle -A POSTROUTING -d $IP -j CLASSIFY --set-class 1:$UP
 64. tc class add dev $DEV1 parent 1:1 classid 1:$UP htb rate $SPEED1_IN
 65. tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:$UP handle $UP: sfq
 66. iptables -t mangle -A POSTROUTING -s $IP -j CLASSIFY --set-class 1:$DOWN
 67. tc class add dev $DEV2 parent 1:1 classid 1:$DOWN htb rate $SPEED1_OUT
 68. tc qdisc add dev $DEV2 parent 1:$DOWN handle $DOWN: sfq
 69. done;
 70.  
 71. echo "start TRAFFIC SHAPER IP speed2"
 72. ADDR=$(grep -v \# $DB | grep speed2 | awk '{ print $1 }')
 73. for IP in $ADDR; do
 74. MARK=$(cat $DB | grep -w -n $IP | cut -d":" -f1)
 75. UP=$(($MARK + 1000))
 76. DOWN=$(($MARK + 3000))
 77. iptables -t mangle -A POSTROUTING -d $IP -j CLASSIFY --set-class 1:$UP
 78. tc class add dev $DEV1 parent 1:1 classid 1:$UP htb rate $SPEED2_IN
 79. tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:$UP handle $UP: sfq
 80. iptables -t mangle -A POSTROUTING -s $IP -j CLASSIFY --set-class 1:$DOWN
 81. tc class add dev $DEV2 parent 1:1 classid 1:$DOWN htb rate $SPEED2_OUT
 82. tc qdisc add dev $DEV2 parent 1:$DOWN handle $DOWN: sfq
 83. done;
 84.  
 85. echo "start TRAFFIC SHAPER tunnels"
 86. for i in $TUN; do
 87. iptables -t mangle -A POSTROUTING -o tun$i -j CLASSIFY --set-class 1:600$i
 88. tc qdisc del dev tun$i root 2>/dev/null
 89. tc qdisc add dev tun$i root handle 1: htb r2q 625 default 65
 90. tc class add dev tun$i parent 1: classid 1:600$i htb rate $SPEED1_IN
 91. tc qdisc add dev tun$i parent 1:600$i handle 600$i: sfq
 92. tc qdisc del dev tun$i handle ffff: ingress 2>/dev/null
 93. tc qdisc add dev tun$i handle ffff: ingress
 94. tc filter add dev tun$i parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 \
 95. police rate $SPEED1_OUT burst $BURST drop flowid :1
 96. iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tun$i -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
 97. done;
 98.  
 99. echo "start LOGING"
 100. SP1=$(grep -v \# $DB | grep speed1 | wc -l)
 101. SP2=$(grep -v \# $DB | grep speed2 | wc -l)
 102. T1=$(grep -v \# $DB | grep T1 | wc -l)
 103. ALL=$(grep -v \# $DB | wc -l)
 104. echo "$(date +'%F %T')" netscript Sp1:$SP1 Sp2:$SP2 T1:$T1 All:$ALL Conn:"$(conntrack -C)" >> $LOG
 105. echo Sp1:$SP1 Sp2:$SP2 T1:$T1 All:$ALL
 106.  

конфигурационен: /etc/ipclient
Код:
10.123.7.24     93.155.130.65   speed1
10.127.10.8     93.155.130.66   speed1
10.124.3.2       93.155.130.67   speed1
10.129.13.8     93.155.130.68   speed1
10.129.3.7       93.155.130.69   speed2
10.123.11.2     93.155.130.70   speed2

eth0 е LAN а eth1 е WAN
3  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Шейпър на 1 устройство за download+upload и контрол на скоростите по IP адрес -: Dec 13, 2012, 09:40
Код
GeSHi (Bash):
 1. tc qdisc del dev $DEV1 root 2>/dev/null
 2. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1 htb r2q 625 default 65
 3. tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000Mbit
 4. tc qdisc del dev $DEV1 handle ffff: ingress 2>/dev/null
 5. tc qdisc add dev $DEV1 handle ffff: ingress
 6.  
 7. tc class add dev $DEV1 parent 1:1 classid 1:$UP htb rate $SPEED1_IN burst 2Mbit
 8. tc filter add dev $DEV1 parent 1: protocol all prio 1 u32 match ip dst $IP classid 1:$UP
 9. tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:$UP handle $UP: sfq
 10. tc filter add dev $DEV1 parent ffff: protocol all prio 20 u32 match \
 11. ip src $IP police rate $SPEED1_OUT burst 1Mbit drop flowid :$UP
4  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / flat tc -: Nov 07, 2012, 08:16
Сървъра на който се намираше flat tc не работи, ще съм благодарен някой да даде линк.
5  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Пренасочване на порт 80 през ISP 2 -: Mar 28, 2011, 10:31
Ако съм разбрал правилно това ти трябва.

http://itservice-bg.net/?p=64
6  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Jan 01, 2011, 16:04
Проблема поне засега е решен, може би не толкова елегантно но резултата е повече от добър и целта е постигната.

След като прокарах всички варианти с IPMARK и разбрах, че с моята мулти нефункционална конфигурация на мрежата нещата няма да тръгнат защото ако ползвам маска /24 мога да контролирам 99 мрежи а аз имам 139 а с маска /16 само една а аз имам 9 почти се бях отказал когато ми светна една идея. Тъй като аз имам 139 частни мрежи с маска /24 в които има 700 ип адреса които пък са твърдо зад 4 публични мрежи /24 SNAT не мога ли да огранича трафика на публичните адреси. В предишен мой пост бях показал, че информацията се грепва от текствов файл със синтаксис:
Код
GeSHi (Bash):
 1. lan_ip:wan_ip:speed1 # платил клиент на по ниска тарифа
 2. lan_ip:wan_ip:speed2 # платил клиент на по висока тарифа
 3. #lan_ip:wan_ip:spee2 # неплатил клиент (скрипта го пропуска и не създава за него правила)
 4.  
След като грепвам локалните ип адреси преди първото двуеточие няма да има проблем да правя същото и след второто но този път с публичните ип адреси. И ако нещата проработят щях да спестя само в едната посока в случая download от 700 правила CLASSIFY на 4 с IPMARK което хич не е малко защото общо правилата само за марка в iptables от 1400 ще станат 704. Както вече стана ясно ограничаването на скороста на публичните адреси проработи само във веригата PREROUTING и то само в посока "към" мрежата която маркирам тоест download. Пробвах всички останали вериги за да маркирам трафика посока "от" тоест upload но iptables прихващаше само някакви kb-та. И така при създалата се ситуация аз ограничавам upload на частните адреси а download на публичните. Колкото и да звучи неправилно като решение аз изчаках два дена за да наблюдавам за аномалии но такива не се получиха. Машината омекна и след дълги наблюдения мисля, че спестих някъде около 8~10 % натоварване на CPU. В скриптово положение се получи нещо такова:

Публичните адреси - download в който имаме 4 IPMARK, 700 tc class и един tc filter
Код
GeSHi (Bash):
 1. tc qdisc del dev $DEV1 root
 2. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1: htb default 10
 3. tc filter add dev $DEV1 parent 1:0 protocol ip prio 1 fw
 4.  
 5. NET=93.155.130.
 6. ID=1
 7. iptables -A PREROUTING -t mangle -d ${NET}0/24 -j IPMARK --addr=dst --and-mask=0xff --or-mask=0x10${ID}00
 8. IP=$(grep -v \# /etc/ipclient | grep speed1 | cut -d":" -f2 | grep ${NET} | cut -d"." -f4  | sort -nu)
 9. for IP in $IP; do
 10. OFFSET=$(printf "%d" 0x${ID}00)
 11. MARK=$(printf "%x" $(($OFFSET+$IP)))
 12. tc class add dev $DEV1 parent 1:1 classid 1:0${MARK} htb rate $SPEEDIN ceil $CEIL burst $BURSTIN
 13. tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:0${MARK} handle 0${MARK}: sfq perturb 10
 14. done;
 15.  
Частните адреси - upload в който имаме 700 CLASSIFY, 700 tc class
Код
GeSHi (Bash):
 1. tc qdisc del dev $DEV2 root
 2. tc qdisc add dev $DEV2 root handle 1: htb default 10
 3.  
 4. ADDRESS=`grep -v \# /etc/ipclient | grep speed1 | cut -d":" -f1`;
 5. for LANIP in $ADDRESS; do
 6. MARK=$(grep -v \# /etc/ipclient | grep -w -n $LANIP | cut -d":" -f1)
 7. MARKUP=$(($MARK + 1000))
 8. iptables -t mangle -A FORWARD -s $LANIP -j CLASSIFY --set-class 1:$MARKUP
 9. tc class add dev $DEV2 parent 1:1 classid 1:$MARKUP htb rate $SPEEDOUT burst $BURSTOUT
 10. tc qdisc add dev $DEV2 parent 1:$MARKUP handle $MARKUP: sfq perturb 10
 11. done;
 12.  
Такааа, обаче радоста ми беше кратка защото на третата вечер пак в пиков час download 250Mbit upload 350Mbit пинга подскочи. Този път беше доста по различно като на всеки 7-8 пакета стоиноста ковеше на 4-5 msec и следваха 2-3 пакета на 16-20 msec. Ситуацията не приличаше на предишния вариант защото стоиностите тогава скачаха до 40-50 msec и така си седяха постоянно, явно имаше оптимизация на машината но не съвсем. Премахваики правилата на IPMARK и получавайки същия резултат аз разбрах, че проблема ми не е само в многото правила на iptables. Провокиран от въпроса на Vladsun за прекъсванията (благодаря за което) се заех да наблюдавам процесора с програмите top, htop и sar и с изненада открих, че при определено натоварване от четирите ядра започва да работи само едно на 100% като се сменя с друго на няколко секунди. Явно при силно натоварване ядрата нямат време да се разберат кое какво ще смята. Ратърсих се из google и попаднах на една статия от 2003 година в която един пич обясняваше, че когато асоциираш една лан карта само към едно ядро времето за отговор към ланката се увеличава. Тъй като имам един сокет и 4 физически ядра (нямам Hyper Threading)
Код
GeSHi (Bash):
 1. core2:~# lscpu
 2. Architecture:          x86_64
 3. CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
 4. CPU(s):                4
 5. Thread(s) per core:    1
 6. Core(s) per socket:    4
 7. CPU socket(s):         1
 8. NUMA node(s):          1
 9. Vendor ID:             GenuineIntel
 10. CPU family:            6
 11. Model:                 15
 12. Stepping:              11
 13. CPU MHz:               2394.473
 14. Virtualization:        VT-x
 15. L1d cache:             32K
 16. L1i cache:             32K
 17. L2 cache:              4096K
 18.  
Асоциирах всяка една лан карта лъм отделно ядро:
Код
GeSHi (Bash):
 1. cat /proc/interrupts
 2.            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3      
 3.  76: 2771150251 1012606526  962392960  943110592   PCI-MSI-edge      eth0
 4.  77: 1244924306 1301792799 2976287726 1227333165   PCI-MSI-edge      eth1
 5.  78:   75135051   92587862   75365891   74809000   PCI-MSI-edge      eth2
 6.  79:     401492     390144     397369     475879   PCI-MSI-edge      eth3
 7.  
По следния начин най натоварените портове eth0 ще се обработват от първото ядро на процесора а eth1 от третото.
Код
GeSHi (Bash):
 1. echo 1 > /proc/irq/76/smp_affinity #eth0
 2. echo 4 > /proc/irq/77/smp_affinity #eth1
 3. echo 2 > /proc/irq/78/smp_affinity #eth2
 4. echo 8 > /proc/irq/79/smp_affinity #eth3
 5.  
И за да стане още по ефективно програмите който работят на машината ги асоциирвам към второто(в случая 1) и четвъртото(в случая 3) ненатоварени ядра:
Код
GeSHi (Bash):
 1. taskset -cp 1,3 820350 #apache
 2. taskset -cp 1,3 1135433 #zebra
 3. taskset -cp 1,3 1135437 #bgpd
 4. taskset -cp 1,3 1323014 #squid
 5. taskset -cp 1,3 1476645 #dnsmasq
 6. taskset -cp 1,3 1666 #snmpd
 7. taskset -cp 1,3 1636 #ntp
 8. taskset -cp 1,3 3835254 #cron
 9.  

Така проблема с пинга окончателно е решен макар и първото и третото ядро които обработват натоварените портове да са на 60-70 % натоварване факт е, че не съм ги виждал досега на 100% но все пак до къде ли са възможностите. Не съм забравил за човъркането в BIOS и съм го планирал за края на тази седмица. По нова година трафика малко спадна но чаквам още довечера да има пик и да видим до къде сме я докарали с тия оптимизации :)

С най добри пожелания за новата година и благодарности на участниците в темата.
7  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Dec 28, 2010, 00:22
Ами..., аз още съм на ниво IPMARK (евентуално за в бъдеще IPCLASSIFY) но пак се нацелих в първоначалната греда - многото подмрежи, тоест нестандартната топология която ако не беше такава отдавна да съм инсталирал това FLATC и да съм забравил какво съм правил някога ...

Реших да сглобя примерен скрипт с IPMARK за мрежи /24 и се роди това:
Код
GeSHi (Bash):
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. iptables -A FORWARD -t mangle -d 10.125.3.0/24 -j IPMARK --addr=dst --and-mask=0xff --or-mask=0x10100
 4.  
 5. tc qdisc del dev vlan100 root
 6. tc qdisc add dev vlan100 root handle 1 htb default 1
 7. tc filter add dev vlan100 parent 1:0 protocol ip prio 1 fw
 8.  
 9. IP=`grep -v \# /etc/ipclient | grep speed1 | grep 10.125.3. | cut -d":" -f1 | cut -d"." -f4`;
 10. for IP in $IP; do
 11. offset=$(printf "%d" 0x100)
 12. id=$(printf "%x" $(($offset+$IP)))
 13. tc class add dev vlan100 parent 1:10 classid 1:0${id} htb rate 10Mbit ceil 1000Mbit burst 1Mbit
 14. tc qdisc add dev vlan100 parent 1:0${id} handle 0${id} sfq perturb 10
 15. done;
 16.  
В сътворението по горе променливата IP грепва от един файл наличните ип адреси от мрежа 10.125.3.0/24 и ги прекарва през class и qdisc. Така нещата заработиха и видях светлинката в тунела. Обаче когато преброих мрежите с /24 се оказаха, че са 139 което ще рече, че трябва да имам 278 марка в двете посоки. Със сигурност това ще олекоти трафика на машината защото 278 марка не са 1400 все пак но се замислих не мога ли да имам по глобален марк. Както казах преди тези 139 мрежи /24 са подмрежи на 9 със /16, тоест намират се в:
10.121.0.0/16
10.122.0.0/16
10.123.0.0/16
10.124.0.0/16
10.125.0.0/16
10.126.0.0/16
10.127.0.0/16
10.128.0.0/16
10.129.0.0/16

И така, от скрипта за мрежи /24 набързо преправих ситуацията за мрежи /16 без да грепва от файл а с променлива $1 и $2 където се намират в 10.125.$1.$2 например и за да добавим адрес 10.125.3.2 изпълняваме ./script 3 2
Код
GeSHi (Bash):
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. iptables -t mangle -A FORWARD -d 10.125.0.0/16 -j IPMARK --addr=dst --and-mask=0xffff --or-mask=0x10000
 4.  
 5. tc qdisc del dev vlan100 root
 6. tc qdisc add dev vlan100 root handle 1 htb default 1
 7. tc filter add dev vlan100 parent 1: protocol ip prio 1 fw
 8.  
 9. offset=$(printf "%d" 0x00)
 10. id1=$(printf "%x" $(($offset+$1)))
 11. id2=$(printf "%02x" $2)
 12. tc class add dev vlan100 parent 1:1 classid 1:${id1}${id2} htb rate 10Mbit ceil 1000Mbit burst 1Mbit
 13. tc qdisc add dev vlan100 parent 1:${id1}${id2} handle ${id1}${id2} sfq perturb 10
 14.  
И тази ситуация се оказа работеща но само за мрежа 10.125.0.0/16 защото явно не ми стига маската за повече или поне аз така го разбирам. Какво ли не правих, не намерих вариант да добавя другите мрежи. Та въпроса ми е след като имам марк и работещи tc правила на мрежа 10.125.0.0/16 в горния вариант възможно ли е по някакъв начин да направя същото и за останалите мрежи ? Все пак блазни ме варианта с мрежи /16 защото на 9 такива в двете посоки правят 18 марка което със сигурност ще олекне товара на желязото.
8  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Dec 26, 2010, 22:04
Простете ми невежеството но този код как може да се преобразува в bash ?
Код
GeSHi (Perl):
 1. #!/usr/bin/perl
 2.  
 3. ($ip) = @ARGV;
 4. $id = sprintf("%X", $ip + 0x100);
 5. $class = "tc class add dev vlan100 parent 1:10 classid 1:0".$id." htb rate 30Mbit ceil 1000Mbit burst 1Mbit";
 6. $qdisc = "tc qdisc add dev vlan100 parent 1:0".$id." handle 0".$id." sfq perturb 10 ";
 7.  
 8. `$class`;
 9. `$qdisc`;
 10.  
9  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Dec 26, 2010, 02:15
Аз още от самото начало се бях приготвил за публични ип адреси. Затова вдигнах BGP и отделен vlan с друг доставчик освен основния да се сборя с load balancing. Исках да направя нещо надежно и стабилно. По тази причина се купи и дуал картата всеки да си има порт. Но в самото начало страстите ми бяха охладени и бях поставен в други условия а подмрежите се управляват от друг администратор. Няма смисъл повече да коментираме това защото поне засега не мога да променя политиката с NAT. Тази вечер пусках и спирах DNAT, tc upload и download, исках да съм сигурен найстина къде е проблема. Проблема се появява при 300Mbit download и 350Mbit upload и ако download-а падне на 250Mbit изчезва. Всъщност искам да повторя, че проблема се състои в подскачане на ping-a между 6 и 30 msec до dir.bg като няма загуби но не съм го и много чакал защото не искам да усетят клиентите, при нормална работа ping-а кове 4~5 msec. При премахване на DNAT няма никаква промяна но при премахването на download правилата нещата заспиват. Сега вече съм абсолютно сигурен, че проблема идва от трафик контрола.

Машината съм я сглобил сам и нямам спомен какво точно е дъното а е малко трудно да я отворя (не, че е невъзможно де). Но това с BIOS-a трябва да си нароча една нощ, че достъпа е труден до нея, заради СОТ-а. Дуал картата е PCI-E 4X, нарочно исках такава а не 1x, беше скъпичка, големия трафик минава през нея, на единия от вградените портове има www/mail server а другия е свободен.

Плана засега е проба с IPMARK и ако не успея да го направя добре flow classifier много ми хареса като идея, но пак, документацията я няма никаква ...
10  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Dec 25, 2010, 13:43
Така, поизясниха се нещата с IPMARK. Незнам дали ще мога да го приложа (разбира се ще има тест) но поне разбрах как работи. Трябва да преосмисля основно конфигурацията макар, че топологията на мрежата не мога да я пипам, остава тотална оптимизация на правила (или групиране на такива) с цел пестене на ресурси. От сега усещам как ме очакват забавни моменти по празниците тип проби-грешки. По принцип както казах вече канала тук е широк за потреблението на клиентите и няма нужда да се цепи всеки байт, спра ли qdisc в пиков час трафика стига до 600Mbit без загуби на пакети с пуснат SNAT и DNAT което ясно показва, че машината може да държи трафик и има нужда от оптимизиране на конфигурацията и. Първтото нещо за което си мисля е, че DNAT не е нужен на всички, може да се направи списък на клиентитие само на които и трябва макар и да не знам това дали ще олекоти положението (тази операция мога да я направя чак след нова година). Второто което ми идва на ум е трябва ли да маркирам download трафика, ако използвам u32 класификаторите вместо CLASSIFY дали ще олекоти положението. В краен случаи мога да групирам download трафика в цели мрежи защото така и така върви на половината на uploada (все пак това е в случаи, че не намеря правилното решение с IPMARK)

Бирата ти я пращам още сега  [_]3 също в кръга на шегата  :D Ще е интересно ако споделиш все пак какво имаш впредвид.
Код:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3200/3210 Chipset DRAM Controller (rev 01)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Kernel driver in use: i3200_edac

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 3200/3210 Chipset Host-Primary PCI Express Bridge (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: d8100000-d81fffff
Capabilities: [88] Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Capabilities: [80] Power Management version 3
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [140] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 1820 [size=32]
Capabilities: [50] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 1840 [size=32]
Capabilities: [50] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 1860 [size=32]
Capabilities: [50] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at d8701000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Capabilities: [98] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: d8000000-d80fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8500000-00000000d86fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [180] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport

00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=0d, subordinate=0d, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: d8200000-d82fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8800000-00000000d89fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [180] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport

00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=0f, subordinate=0f, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: d8300000-d83fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8a00000-00000000d8bfffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [180] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at 1880 [size=32]
Capabilities: [50] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 22
I/O ports at 18a0 [size=32]
Capabilities: [50] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 18c0 [size=32]
Capabilities: [50] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at d8701400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Capabilities: [98] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 92) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=11, subordinate=11, sec-latency=32
I/O behind bridge: 00005000-00005fff
Memory behind bridge: d8400000-d84fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000d7ffffff
Capabilities: [50] Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller (rev 02)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>

00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at 1c10 [size=16]
I/O ports at 1c00 [size=16]
Capabilities: [70] Power Management version 3
Capabilities: [b0] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: ata_piix

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 02)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: medium devsel, IRQ 17
Memory at d8701800 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at 1100 [size=32]
Kernel driver in use: i801_smbus

00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA IDE Controller (rev 02) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 1c68 [size=8]
I/O ports at 1c5c [size=4]
I/O ports at 1c60 [size=8]
I/O ports at 1c58 [size=4]
I/O ports at 1c30 [size=16]
I/O ports at 1c20 [size=16]
Capabilities: [70] Power Management version 3
Capabilities: [b0] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: ata_piix

00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem (rev 02)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device 0000
Flags: fast devsel, IRQ 5
Memory at d8700000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [50] Power Management version 3

01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation 6700PXH PCI Express-to-PCI Bridge A (rev 09) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=01, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=64
Capabilities: [44] Express PCI/PCI-X Bridge, MSI 00
Capabilities: [5c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [6c] Power Management version 2
Capabilities: [d8] PCI-X bridge device
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [300] Power Budgeting <?>

01:00.1 PIC: Intel Corporation 6700/6702PXH I/OxAPIC Interrupt Controller A (rev 09) (prog-if 20 [IO(X)-APIC])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Memory at d8100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [44] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [6c] Power Management version 2

01:00.2 PCI bridge: Intel Corporation 6700PXH PCI Express-to-PCI Bridge B (rev 09) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=01, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=64
Capabilities: [44] Express PCI/PCI-X Bridge, MSI 00
Capabilities: [5c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [6c] Power Management version 2
Capabilities: [d8] PCI-X bridge device
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [300] Power Budgeting <?>

01:00.3 PIC: Intel Corporation 6700PXH I/OxAPIC Interrupt Controller B (rev 09) (prog-if 20 [IO(X)-APIC])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Memory at d8101000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [44] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [6c] Power Management version 2

05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 76
Memory at d8020000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Memory at d8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 2000 [size=32]
[virtual] Expansion ROM at d8500000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-15-17-ff-ff-96-77-62
Kernel driver in use: e1000e

05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 77
Memory at d8060000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Memory at d8040000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 2020 [size=32]
[virtual] Expansion ROM at d8520000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-15-17-ff-ff-96-77-62
Kernel driver in use: e1000e

0d:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 03)
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device 108c
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 78
Memory at d8200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 3000 [size=32]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-30-48-ff-ff-d3-ee-38
Kernel driver in use: e1000e

0f:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device 109a
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 79
Memory at d8300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 4000 [size=32]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-30-48-ff-ff-d3-ee-39
Kernel driver in use: e1000e

11:04.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc ES1000 (rev 02) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Super Micro Computer Inc Device d280
Flags: bus master, stepping, fast Back2Back, medium devsel, latency 66, IRQ 22
Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
I/O ports at 5000 [size=256]
Memory at d8400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
[virtual] Expansion ROM at d8420000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
11  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Dec 24, 2010, 18:29
Предполагам за прекъсванията и колко се товари машината това е някаква информация.
http://data.itservice-bg.net/screenshot/core2-htop-bmon.png
http://data.itservice-bg.net/screenshot/core2-top-interupts.png

IPMAP е красиво нещо но е огледало на две мрежи. Аз имам 4 публични/24 и доста частни мрежи от рода на 10.121.x.x/24, 10.122.x.x/24, 10.125.x.x/24, 10.125.1.x/24, 10.125.2.x/24, 10.125.3.x/24 и така нататък иначе идеята "кърти".

А за IPMARK нека да опитаме така. Имаш тези ип адреси: http://data.itservice-bg.net/documents/ip.txt ,какви са правилата които ти би използвал ?

След като не може с 10.0.0.0/8 ще го направя 9 правила с 10.121.0.0/16, 10.122.0.0/16, 10.123.0.0/16
..................
На мястото на въпросителните какви стойности да задам и като имам две тарифи съответно две скорости как мога да разделя адресите  ::)

Код
GeSHi (Bash):
 1. iptables -t mangle -A FORWARD -d 10.121.0.0/16 -j IPMARK --addr=dst --and-mask=0x0000FFFF --or-mask=0x00000000
 2.  
 3. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1: htb default 10
 4. tc class add dev $DEV1 parent 1:10 classid $?? htb rate 10Mbit ceil 1000Mbit prio 5
 5. tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:0$?? handle $?? sfq perturb 10
 6. tc filter add dev $DEV1 parent 1: protocol ip prio 1 fw
 7.  
12  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: iptables - IPMARK + tc -: Dec 24, 2010, 14:36
Добре ..., явно попаднах на подходящия човек.
SNAT и DNAT не са зад едно ип, всяко private ip се транслира с public. Под исторически причини имах впредвид, че в началото беше една публична 93.155.130.0/24 мрежа с няколко 10.121.x.x/24 частни които се намират физически на отдалечени места и не са заети изцяло от клиенти. Така сглобих един баш скрипт /etc/init.d/netscript
Код
GeSHi (Bash):
 1. ADDRESS=$(grep -v \# /etc/ipclient | cut -d":" -f1);
 2. for ADDRESS in $ADDRESS; do
 3. OUTADDRESS=$(grep -v \# /etc/ipclient | grep -w -n $ADDRESS | cut -d":" -f3)
 4. iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ADDRESS -j SNAT --to $OUTADDRESS
 5. iptables -t nat -A PREROUTING -d $OUTADDRESS -j DNAT --to $ADDRESS
 6. done;
 7.  
 8. DEV1=vlan100
 9. DEV2=vlan149
 10. SPEEDIN=30Mbit
 11. SPEEDOUT=5Mbit
 12. SPEEDIN2=45Mbit
 13. SPEEDOUT2=10Mbit
 14. CEILIN=40Mbit
 15. CEILOUT=5Mbit
 16. BURSTIN=10Mbit
 17. BURSTOUT=2Mbit
 18. tc qdisc del dev $DEV1 root
 19. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1: htb default 10
 20. tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1:1 htb rate $CEILIN
 21. tc qdisc del dev $DEV2 root
 22. tc qdisc add dev $DEV2 root handle 1: htb default 10
 23. tc class add dev $DEV2 parent 1: classid 1:1 htb rate $CEILOUT
 24.  
 25. IPCLIENT=`grep -v \# /etc/ipclient | grep speed1 | cut -d":" -f1`;
 26. for IPCLIENT in $IPCLIENT; do
 27. MARK=$(grep -v \# /etc/ipclient | grep -w -n $IPCLIENT | cut -d":" -f1)
 28. MARKUP=$(($MARK + 2000))
 29. MARKUP1=$(($MARK + 4000))
 30. iptables -t mangle -A FORWARD -d $IPCLIENT -j CLASSIFY --set-class 1:$MARKUP
 31. tc class add dev $DEV1 parent 1:1 classid 1:$MARKUP htb rate $SPEEDIN ceil $CEILIN burst $BURSTIN quantum 60000
 32. tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:$MARKUP handle $MARKUP: sfq perturb 10
 33. iptables -t mangle -A FORWARD -s $IPCLIENT -j CLASSIFY --set-class 1:$MARKUP1
 34. tc class add dev $DEV2 parent 1:1 classid 1:$MARKUP1 htb rate $SPEEDOUT ceil $CEILOUT burst $BURSTOUT quantum 60000
 35. tc qdisc add dev $DEV2 parent 1:$MARKUP1 handle $MARKUP1: sfq perturb 10
 36. done;
 37.  
който от един текстов /etc/ipclient файл взима даните:
Код
GeSHi (Bash):
 1. # privateIP:publicIP:speed
 2. 10.127.10.2:93.155.130.41:speed1
 3. 10.122.2.9:93.155.130.42:speed1
 4. 10.123.4.6:93.155.130.43:speed1
 5. 10.127.1.5:93.155.130.44:speed2
 6. 10.126.9.13:93.155.130.45:speed1
 7. 10.125.21.5:93.155.130.46:speed2
 8. 10.126.20.13:93.155.130.47:speed1
 9.  
С течение на времето публините мрежи станаха 4 и частните ип адреси нараснаха до 700. Знам, че звучи странно защо досега е съм махнал NAT-a и затова ще обясня. От една страна частните ип адреси са на отдалечени физически места тоест рутирани през един а някой и през два хопа, за да премахна NAT трябва да нарежа маските на публичните адреси и това ще е ад а също и факта, че една част от клиентитие са магазини, нон стопи или обекти за наблюдения с асоциирани вече ип адреси дадени на клиентитие и така нататък. А що се тонася до контрака съм приложил това решение:
Код
GeSHi (Bash):
 1. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 2. echo 20000000 > /proc/sys/net/nf_conntrack_max
 3. echo 2048 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_expect_max
 4. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
 5. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/arp_filter
 6. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/promote_secondaries
 7. echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_source_route
 8. echo 0 > /proc/sys/kernel/sysrq
 9. echo 1 > /proc/sys/kernel/core_uses_pid
 10. echo 4194303 > /proc/sys/kernel/pid_max
 11. echo 20000000 > /proc/sys/net/core/rmem_max
 12. echo 20000000 > /proc/sys/net/core/wmem_max
 13. echo 4096 87380 20000000 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
 14. echo 4096 87380 20000000 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
 15. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_no_metrics_save
 16. echo 1 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_be_liberal
 17. echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
 18. echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent
 19. echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent2
 20. echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv
 21. echo 86400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
 22. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
 23. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
 24. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
 25. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack
 26. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
 27. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
 28. echo 180 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
 29. echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_icmp_timeout
 30. echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
 31.  
Проблема с пинга се появява вечер когато трафика нарасне до 350Mbits или най вече когато се изравни и в двете посоки. Изчистя ли с qdisc del dev и проблема ичезва. Нека да мина направо на въпроса. Както вече си забелязал аз не деля трафика на БГ и ИНТ защото международния канал тук е широк. Прегледал съм това което си написал но не мога да разбера как работи IPMARK и по точно за какво са маските or и and. Ако може да ми помогнеш с един пример с няколко реда:

как може да се направи марк на мрежа 10.0.0.0/8 dst и ограничаване на ип адреси 10.125.3.2 и 10.126.5.5 например ?

Предварително благодаря.
13  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / iptables - IPMARK + tc -: Dec 23, 2010, 23:00
Здравейте, за да обясня точно какъв ми е проблема ще трябва да разкажа малко предистория.

Преди известно време конфигурирах една машина (Xeon X3430 + Supermicro) с около 100 потребителя които трябва да имат SNAT, DNAT и ограничение на скороста в двете посоки. Това решение го реализирах с iptables и tc:
Код
GeSHi (Bash):
 1. iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ADDRESS -j SNAT --to $OUTADDRESS
 2. iptables -t nat -A PREROUTING -d $OUTADDRESS -j DNAT --to $ADDRESS
 3. tc qdisc del dev $DEV1 root
 4. tc qdisc del dev $DEV1 handle ffff: ingress
 5. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1 htb default 10
 6. tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1: htb rate 1000Mbit
 7. tc qdisc add dev $DEV1 handle ffff: ingress
 8. echo tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1:$MARKUP htb rate $SPEEDIN burst $BURSTIN quantum 60000
 9. echo tc qdisc add dev $DEV1 parent 1:$MARKUP sfq
 10. echo tc filter add dev $DEV1 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip dst $IPCLIENT classid 1:$MARKUP
 11. echo tc filter add dev $DEV1 parent ffff: protocol ip prio 20 u32 match ip src $IPCLIENT police rate $SPEEDOUT burst $BURSTOUT action drop flowid :$MARKUP
 12.  

Taka работеше доста добре но потребителите станаха около 400 и особено изходящия трафик започна да дава аномалии. Затова почетох малко и промених конфигурацията като този път включих MARK с iptables.
Код
GeSHi (Bash):
 1. iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ADDRESS -j SNAT --to $OUTADDRESS
 2. iptables -t nat -A PREROUTING -d $OUTADDRESS -j DNAT --to $ADDRESS
 3. tc qdisc del dev $DEV1 root
 4. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1: htb default 10
 5. tc qdisc del dev $DEV2 root
 6. tc qdisc add dev $DEV2 root handle 1: htb default 10
 7. iptables -t mangle -A POSTROUTING -d $IPCLIENT -j MARK --set-mark 0x$MARKUP
 8. tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1:$MARKUP htb rate $SPEEDIN ceil $CEIL burst $BURSTIN quantum 60000
 9. tc filter add dev $DEV1 parent 1: protocol ip prio 1 handle 0x$MARKUP fw classid 1:$MARKUP
 10. iptables -t mangle -A PREROUTING -s $IPCLIENT -j MARK --set-mark 0x$MARKUP1
 11. tc class add dev $DEV2 parent 1: classid 1:$MARKUP1 htb rate $SPEEDOUT ceil $CEIL burst $BURSTOUT quantum 60000
 12. tc filter add dev $DEV2 parent 1: protocol ip prio 1 handle 0x$MARKUP1 fw classid 1:$MARKUP1
 13.  

Този пък вариант работеше добре до 600-ния потребител и реших да съкратя малко правила този път като използвам CLASSIFY в iptables като премахна filter в tc.
Код
GeSHi (Bash):
 1. iptables -t nat -A POSTROUTING -s $ADDRESS -j SNAT --to $OUTADDRESS
 2. iptables -t nat -A PREROUTING -d $OUTADDRESS -j DNAT --to $ADDRESS
 3. tc qdisc del dev $DEV1 root
 4. tc qdisc add dev $DEV1 root handle 1: htb default 10
 5. tc qdisc del dev $DEV2 root
 6. tc qdisc add dev $DEV2 root handle 1: htb default 10
 7. iptables -t mangle -A FORWARD -d $IPCLIENT -j CLASSIFY --set-class 1:$MARKUP
 8. tc class add dev $DEV1 parent 1: classid 1:$MARKUP htb rate $SPEEDIN ceil $CEIL burst $BURSTIN quantum 60000
 9. iptables -t mangle -A FORWARD -s $IPCLIENT -j CLASSIFY --set-class 1:$MARKUP1
 10. tc class add dev $DEV2 parent 1: classid 1:$MARKUP1 htb rate $SPEEDOUT ceil $CEIL burst $BURSTOUT quantum 60000
 11.  
CLASSIFY помогна малко, но сега потребителите са 700 и се появи проблем който се състои в повишено латенси на пинга в натоварен момент като 350-400Mbits трафик например. Загуби почти няма но е явно, че пак трябва да се прави някаква оптимизация на трафик контрола. Реших да пробвам FLATTC обаче при мен е нереализуемо по простата причина, че аз имам 9 B class мрежи:
10.121.0.0/16
10.122.0.0/16
10.123.0.0/16
10.124.0.0/16
10.125.0.0/16
10.126.0.0/16
10.127.0.0/16
10.128.0.0/16
10.129.0.0/16
в които има около 40 C class в който имам потребители като:
10.121.5.4/24
10.123.23.12/24
10.125.3.2/24
10.129.8.13/24 и така нататък .....
Това защо е така мисля, че няма нужда да обяснявам да приемем, че е по исторически причини и няма възможност за промяна.
И така, компилирах ipset, поиграх си малко с него разбрах как работи. После компилирах xtables-addons-modules (това e готов пакет p-o-m в Debian) но тук модула на IPMARK гръмна и след неравна борба разбрах, че версията на iptables ми е стара. Така инсталирах версия iptables v1.4.10 и модулите на p-o-m тръгнаха но пък интерфейса на ipset се счупи защото явно не съвпада с версията на iptables но това не е темата сега. Въпроса е за IPMARK. Принципно не съм човек който се дава лесно но сагата IPMARK ми дойде в повече. В документацията на Netfilter има 5 реда от който нищо не отбирам а в Интернет има толкова малко и все грешни или под въпрос примери, че не стигнах до никъде. Разглеждах FLATTC но там примерите са за C class мрежи а и така и не разбрах and и or маските всъщност какво правят и как се връзват с filter.

Ако някой е наясно и може да помогне ще съм благодарен да ми даде само пример или насока как всъщност работи IPMARK и дали има реализация в моя случай с тези 9 B class мрежи ?


14  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Ubuntu server 10.04, ispconfig 3, рестартира се на 1 час -: Oct 22, 2010, 11:29
Все пак искам да уточня. Машината е инсталирана преди 4-5 месеца. Тази конфигурация работи от тогава без да е имало какъвто и да е проблем. Рядко, да кажем един път  седмично е обновявана с apt-get update && apt-get upgrade, последното обновяване беше преди 4 или 5 дена но вчера след като започнаха рестартите го правих пак. Проблема започна от вчера от 10 часа и 52 минути е първия рестарт - от тогава до сега се рестартира на 1 час и 20 секунди. Имам възможноста да осъществя прехвърляне на друга машина макар и това да ми коства много но не мога да повярвам, че проблем с хардуер ше ми рестартира сървъра точно на един час. Машината се захранва от централен UPS на който има още 2 такива като нея което изключва и проблеми с тока. Склонен съм в някаква степен да се съмнявам в ISPconfig - там има около 40 сайта и 7 потребителя който ги управляват но дори и да е това трябва все някъде да има някакъв лог който да покаже кой го прави ....
Рестартите са нормални защото никъде няма crash в логовете освен в конзолата през ssh в която в съм аз. Последното за което се сещам да ида на място и да сложа един монитор и да чакам да изплюе нещо на екрана преди рестарта.

Още информация от Munin
http://host.itservice-bg.net/munin/net/itservice-bg.net/index.html
15  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Ubuntu server 10.04, ispconfig 3, рестартира се на 1 час -: Oct 22, 2010, 10:58
Код:
dmesg
cat /var/log/messages

dmesg
Код
GeSHi (Bash):
 1. root@host:~# cat a
 2. [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
 3. [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
 4. [    0.000000] Linux version 2.6.32-25-server (buildd@allspice) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #45-Ubuntu SMP Sat Oct 16 20:06:58 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.32-25.45-server 2.6.32.21+drm33.7)
 5. [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-25-server root=UUID=79c51eab-ed24-42b6-aabb-ca700753229a ro quiet
 6. [    0.000000] KERNEL supported cpus:
 7. [    0.000000]   Intel GenuineIntel
 8. [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
 9. [    0.000000]   Centaur CentaurHauls
 10. [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
 11. [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009ec00 (usable)
 12. [    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009ec00 - 00000000000a0000 (reserved)
 13. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
 14. [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cf420000 (usable)
 15. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf420000 - 00000000cf422000 (reserved)
 16. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf422000 - 00000000cf4ef000 (usable)
 17. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf4ef000 - 00000000cf5ea000 (ACPI NVS)
 18. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf5ea000 - 00000000cf5ee000 (usable)
 19. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf5ee000 - 00000000cf5f3000 (ACPI data)
 20. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf5f3000 - 00000000cf5f4000 (usable)
 21. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf5f4000 - 00000000cf5ff000 (ACPI data)
 22. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf5ff000 - 00000000cf600000 (usable)
 23. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cf600000 - 00000000d0000000 (reserved)
 24. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f8000000 (reserved)
 25. [    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
 26. [    0.000000]  BIOS-e820: 0000000100000000 - 000000012c000000 (usable)
 27. [    0.000000] DMI 2.4 present.
 28. [    0.000000] last_pfn = 0x12c000 max_arch_pfn = 0x400000000
 29. [    0.000000] MTRR default type: uncachable
 30. [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
 31. [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
 32. [    0.000000]   A0000-FFFFF uncachable
 33. [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
 34. [    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
 35. [    0.000000]   1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
 36. [    0.000000]   2 base 0C0000000 mask FF0000000 write-back
 37. [    0.000000]   3 base 0CF800000 mask FFF800000 uncachable
 38. [    0.000000]   4 base 0CF600000 mask FFFE00000 uncachable
 39. [    0.000000]   5 base 100000000 mask FE0000000 write-back
 40. [    0.000000]   6 base 120000000 mask FF8000000 write-back
 41. [    0.000000]   7 base 128000000 mask FFC000000 write-back
 42. [    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
 43. [    0.000000] e820 update range: 00000000cf600000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
 44. [    0.000000] last_pfn = 0xcf600 max_arch_pfn = 0x400000000
 45. [    0.000000] e820 update range: 0000000000001000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
 46. [    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
 47. [    0.000000] modified physical RAM map:
 48. [    0.000000]  modified: 0000000000000000 - 0000000000001000 (usable)
 49. [    0.000000]  modified: 0000000000001000 - 0000000000006000 (reserved)
 50. [    0.000000]  modified: 0000000000006000 - 000000000009ec00 (usable)
 51. [    0.000000]  modified: 000000000009ec00 - 00000000000a0000 (reserved)
 52. [    0.000000]  modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
 53. [    0.000000]  modified: 0000000000100000 - 00000000cf420000 (usable)
 54. [    0.000000]  modified: 00000000cf420000 - 00000000cf422000 (reserved)
 55. [    0.000000]  modified: 00000000cf422000 - 00000000cf4ef000 (usable)
 56. [    0.000000]  modified: 00000000cf4ef000 - 00000000cf5ea000 (ACPI NVS)
 57. [    0.000000]  modified: 00000000cf5ea000 - 00000000cf5ee000 (usable)
 58. [    0.000000]  modified: 00000000cf5ee000 - 00000000cf5f3000 (ACPI data)
 59. [    0.000000]  modified: 00000000cf5f3000 - 00000000cf5f4000 (usable)
 60. [    0.000000]  modified: 00000000cf5f4000 - 00000000cf5ff000 (ACPI data)
 61. [    0.000000]  modified: 00000000cf5ff000 - 00000000cf600000 (usable)
 62. [    0.000000]  modified: 00000000cf600000 - 00000000d0000000 (reserved)
 63. [    0.000000]  modified: 00000000f0000000 - 00000000f8000000 (reserved)
 64. [    0.000000]  modified: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
 65. [    0.000000]  modified: 0000000100000000 - 000000012c000000 (usable)
 66. [    0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
 67. [    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000cf600000
 68. [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
 69. [    0.000000]  0000000000 - 00cf600000 page 2M
 70. [    0.000000] kernel direct mapping tables up to cf600000 @ 8000-d000
 71. [    0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-000000012c000000
 72. [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
 73. [    0.000000]  0100000000 - 012c000000 page 2M
 74. [    0.000000] kernel direct mapping tables up to 12c000000 @ b000-11000
 75. [    0.000000] RAMDISK: 37810000 - 37fef070
 76. [    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fe020 00014 (v00 INTEL )
 77. [    0.000000] ACPI: RSDT 00000000cf5fd038 0004C (v01 INTEL  DG33BU   000000D8      01000013)
 78. [    0.000000] ACPI: FACP 00000000cf5fc000 00074 (v01 INTEL  DG33BU   000000D8 MSFT 01000013)
 79. [    0.000000] ACPI: DSDT 00000000cf5f8000 03C7D (v01 INTEL  DG33BU   000000D8 MSFT 01000013)
 80. [    0.000000] ACPI: FACS 00000000cf59e000 00040
 81. [    0.000000] ACPI: APIC 00000000cf5f7000 00078 (v01 INTEL  DG33BU   000000D8 MSFT 01000013)
 82. [    0.000000] ACPI: WDDT 00000000cf5f6000 00040 (v01 INTEL  DG33BU   000000D8 MSFT 01000013)
 83. [    0.000000] ACPI: MCFG 00000000cf5f5000 0003C (v01 INTEL  DG33BU   000000D8 MSFT 01000013)
 84. [    0.000000] ACPI: ASF! 00000000cf5f4000 000A6 (v32 INTEL  DG33BU   000000D8 MSFT 01000013)
 85. [    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cf5f2000 001B4 (v01 INTEL     CpuPm 000000D8 MSFT 01000013)
 86. [    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cf5f1000 00222 (v01 INTEL   Cpu0Ist 000000D8 MSFT 01000013)
 87. [    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cf5f0000 00222 (v01 INTEL   Cpu1Ist 000000D8 MSFT 01000013)
 88. [    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cf5ef000 00222 (v01 INTEL   Cpu2Ist 000000D8 MSFT 01000013)
 89. [    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cf5ee000 00222 (v01 INTEL   Cpu3Ist 000000D8 MSFT 01000013)
 90. [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
 91. [    0.000000] No NUMA configuration found
 92. [    0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000012c000000
 93. [    0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000012c000000
 94. [    0.000000]   NODE_DATA [000000000000c000 - 0000000000010fff]
 95. [    0.000000]   bootmap [0000000000011000 -  00000000000367ff] pages 26
 96. [    0.000000] (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 012c000000]
 97. [    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
 98. [    0.000000]   #1 [0000006000 - 0000008000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
 99. [    0.000000]   #2 [0001000000 - 0001a4caa4]    TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 0001a4caa4]
 100. [    0.000000]   #3 [0037810000 - 0037fef070]          RAMDISK ==> [0037810000 - 0037fef070]
 101. [    0.000000]   #4 [000009ec00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009ec00 - 0000100000]
 102. [    0.000000]   #5 [0001a4d000 - 0001a4d19e]              BRK ==> [0001a4d000 - 0001a4d19e]
 103. [    0.000000]   #6 [0000008000 - 000000b000]          PGTABLE ==> [0000008000 - 000000b000]
 104. [    0.000000]   #7 [000000b000 - 000000c000]          PGTABLE ==> [000000b000 - 000000c000]
 105. [    0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000fe200] fe200
 106. [    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea00043fffff] PMD -> [ffff880001c00000-ffff8800055fffff] on node 0
 107. [    0.000000] Zone PFN ranges:
 108. [    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00001000
 109. [    0.000000]   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
 110. [    0.000000]   Normal   0x00100000 -> 0x0012c000
 111. [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
 112. [    0.000000] early_node_map[8] active PFN ranges
 113. [    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00000001
 114. [    0.000000]     0: 0x00000006 -> 0x0000009e
 115. [    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000cf420
 116. [    0.000000]     0: 0x000cf422 -> 0x000cf4ef
 117. [    0.000000]     0: 0x000cf5ea -> 0x000cf5ee
 118. [    0.000000]     0: 0x000cf5f3 -> 0x000cf5f4
 119. [    0.000000]     0: 0x000cf5ff -> 0x000cf600
 120. [    0.000000]     0: 0x00100000 -> 0x0012c000
 121. [    0.000000] On node 0 totalpages: 1029260
 122. [    0.000000]   DMA zone: 56 pages used for memmap
 123. [    0.000000]   DMA zone: 104 pages reserved
 124. [    0.000000]   DMA zone: 3833 pages, LIFO batch:0
 125. [    0.000000]   DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
 126. [    0.000000]   DMA32 zone: 830763 pages, LIFO batch:31
 127. [    0.000000]   Normal zone: 2464 pages used for memmap
 128. [    0.000000]   Normal zone: 177760 pages, LIFO batch:31
 129. [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
 130. [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
 131. [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
 132. [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
 133. [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
 134. [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
 135. [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
 136. [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
 137. [    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
 138. [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
 139. [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
 140. [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
 141. [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
 142. [    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
 143. [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
 144. [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
 145. [    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
 146. [    0.000000] nr_irqs_gsi: 24
 147. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000001000 - 0000000000006000
 148. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 000000000009f000
 149. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
 150. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
 151. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
 152. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf420000 - 00000000cf422000
 153. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf4ef000 - 00000000cf5ea000
 154. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf5ee000 - 00000000cf5f3000
 155. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf5f4000 - 00000000cf5ff000
 156. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf600000 - 00000000d0000000
 157. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000d0000000 - 00000000f0000000
 158. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000f0000000 - 00000000f8000000
 159. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000f8000000 - 00000000fff00000
 160. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fff00000 - 0000000100000000
 161. [    0.000000] Allocating PCI resources starting at d0000000 (gap: d0000000:20000000)
 162. [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
 163. [    0.000000] NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
 164. [    0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880005800000 s91544 r8192 d23144 u524288
 165. [    0.000000] pcpu-alloc: s91544 r8192 d23144 u524288 alloc=1*2097152
 166. [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
 167. [    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 1012356
 168. [    0.000000] Policy zone: Normal
 169. [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-25-server root=UUID=79c51eab-ed24-42b6-aabb-ca700753229a ro quiet
 170. [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
 171. [    0.000000] Initializing CPU#0
 172. [    0.000000] Checking aperture...
 173. [    0.000000] No AGP bridge found
 174. [    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
 175. [    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
 176. [    0.000000] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
 177. [    0.000000] Placing 64MB software IO TLB between ffff88000599e000 - ffff88000999e000
 178. [    0.000000] software IO TLB at phys 0x599e000 - 0x999e000
 179. [    0.000000] Memory: 3972180k/4915200k available (5510k kernel code, 798160k absent, 144860k reserved, 3087k data, 796k init)
 180. [    0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
 181. [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
 182. [    0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:440
 183. [    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
 184. [    0.000000] console [tty0] enabled
 185. [    0.000000] allocated 41943040 bytes of page_cgroup
 186. [    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you dont want memory cgroups
 187. [    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
 188. [    0.000000] Detected 2399.928 MHz processor.
 189. [    0.010007] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4799.85 BogoMIPS (lpj=23999280)
 190. [    0.010033] Security Framework initialized
 191. [    0.010052] AppArmor: AppArmor initialized
 192. [    0.020349] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
 193. [    0.022345] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
 194. [    0.023363] Mount-cache hash table entries: 256
 195. [    0.023512] Initializing cgroup subsys ns
 196. [    0.023519] Initializing cgroup subsys cpuacct
 197. [    0.023522] Initializing cgroup subsys memory
 198. [    0.023529] Initializing cgroup subsys devices
 199. [    0.023531] Initializing cgroup subsys freezer
 200. [    0.023533] Initializing cgroup subsys net_cls
 201. [    0.023554] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
 202. [    0.023556] CPU: L2 cache: 4096K
 203. [    0.023559] CPU 0/0x0 -> Node 0
 204. [    0.023561] CPU: Physical Processor ID: 0
 205. [    0.023562] CPU: Processor Core ID: 0
 206. [    0.023565] mce: CPU supports 6 MCE banks
 207. [    0.023573] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
 208. [    0.023577] using mwait in idle threads.
 209. [    0.023579] Performance Events: Core2 events, Intel PMU driver.
 210. [    0.023584] ... version:                2
 211. [    0.023586] ... bit width:              40
 212. [    0.023587] ... generic registers:      2
 213. [    0.023589] ... value mask:             000000ffffffffff
 214. [    0.023590] ... max period:             000000007fffffff
 215. [    0.023592] ... fixed-purpose events:   3
 216. [    0.023593] ... event mask:             0000000700000003
 217. [    0.025849] ACPI: Core revision 20090903
 218. [    0.034250] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
 219. [    0.034255] ftrace: allocating 22828 entries in 90 pages
 220. [    0.040050] Setting APIC routing to flat
 221. [    0.040353] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
 222. [    0.143599] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz stepping 0b
 223. [    0.150000] Booting processor 1 APIC 0x2 ip 0x6000
 224. [    0.020000] Initializing CPU#1
 225. [    0.020000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
 226. [    0.020000] CPU: L2 cache: 4096K
 227. [    0.020000] CPU 1/0x2 -> Node 0
 228. [    0.020000] CPU: Physical Processor ID: 0
 229. [    0.020000] CPU: Processor Core ID: 2
 230. [    0.020000] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM2)
 231. [    0.300070] CPU1: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz stepping 0b
 232. [    0.300077] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
 233. [    0.310079] Booting processor 2 APIC 0x1 ip 0x6000
 234. [    0.020000] Initializing CPU#2
 235. [    0.020000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
 236. [    0.020000] CPU: L2 cache: 4096K
 237. [    0.020000] CPU 2/0x1 -> Node 0
 238. [    0.020000] CPU: Physical Processor ID: 0
 239. [    0.020000] CPU: Processor Core ID: 1
 240. [    0.020000] CPU2: Thermal monitoring enabled (TM2)
 241. [    0.470025] CPU2: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz stepping 0b
 242. [    0.470031] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#2]: passed.
 243. [    0.480105] Booting processor 3 APIC 0x3 ip 0x6000
 244. [    0.020000] Initializing CPU#3
 245. [    0.020000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
 246. [    0.020000] CPU: L2 cache: 4096K
 247. [    0.020000] CPU 3/0x3 -> Node 0
 248. [    0.020000] CPU: Physical Processor ID: 0
 249. [    0.020000] CPU: Processor Core ID: 3
 250. [    0.020000] CPU3: Thermal monitoring enabled (TM2)
 251. [    0.640068] CPU3: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz stepping 0b
 252. [    0.640074] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#3]: passed.
 253. [    0.650010] Brought up 4 CPUs
 254. [    0.650012] Total of 4 processors activated (19200.61 BogoMIPS).
 255. [    0.651604] CPU0 attaching sched-domain:
 256. [    0.651608]  domain 0: span 0,2 level MC
 257. [    0.651610]   groups: 0 2
 258. [    0.651614]   domain 1: span 0-3 level CPU
 259. [    0.651616]    groups: 0,2 (cpu_power = 2048) 1,3 (cpu_power = 2048)
 260. [    0.651623] CPU1 attaching sched-domain:
 261. [    0.651625]  domain 0: span 1,3 level MC
 262. [    0.651627]   groups: 1 3
 263. [    0.651630]   domain 1: span 0-3 level CPU
 264. [    0.651632]    groups: 1,3 (cpu_power = 2048) 0,2 (cpu_power = 2048)
 265. [    0.651638] CPU2 attaching sched-domain:
 266. [    0.651640]  domain 0: span 0,2 level MC
 267. [    0.651641]   groups: 2 0
 268. [    0.651645]   domain 1: span 0-3 level CPU
 269. [    0.651647]    groups: 0,2 (cpu_power = 2048) 1,3 (cpu_power = 2048)
 270. [    0.651652] CPU3 attaching sched-domain:
 271. [    0.651654]  domain 0: span 1,3 level MC
 272. [    0.651655]   groups: 3 1
 273. [    0.651659]   domain 1: span 0-3 level CPU
 274. [    0.651660]    groups: 1,3 (cpu_power = 2048) 0,2 (cpu_power = 2048)
 275. [    0.651817] devtmpfs: initialized
 276. [    0.652502] regulator: core version 0.5
 277. [    0.652502] Time:  6:59:00  Date: 10/22/10
 278. [    0.652502] NET: Registered protocol family 16
 279. [    0.652502] ACPI: bus type pci registered
 280. [    0.652502] PCI: MCFG configuration 0: base f0000000 segment 0 buses 0 - 127
 281. [    0.652502] PCI: MCFG area at f0000000 reserved in E820
 282. [    0.660720] PCI: Using MMCONFIG at f0000000 - f7ffffff
 283. [    0.660721] PCI: Using configuration type 1 for base access
 284. [    0.661442] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
 285. [    0.661460] bio: create slab <bio-0> at 0
 286. [    0.661460] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
 287. [0.663331] ACPI: Interpreter enabled
 288. [    0.663334] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
 289. [    0.663353] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
 290. [    0.667148] ACPI: No dock devices found.
 291. [    0.668002] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
 292. [    0.668079] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xe0400000-0xe047ffff]
 293. [    0.668083] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0x4130-0x4137]
 294. [    0.668087] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
 295. [    0.668091] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xe0300000-0xe03fffff]
 296. [    0.668131] pci 0000:00:03.0: reg 10 64bit mmio: [0xe04a6100-0xe04a610f]
 297. [    0.668160] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 298. [    0.668163] pci 0000:00:03.0: PME# disabled
 299. [    0.668223] pci 0000:00:19.0: reg 10 32bit mmio: [0xe0480000-0xe049ffff]
 300. [    0.668228] pci 0000:00:19.0: reg 14 32bit mmio: [0xe04a4000-0xe04a4fff]
 301. [    0.668234] pci 0000:00:19.0: reg 18 io port: [0x4100-0x411f]
 302. [    0.670018] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 303. [    0.670022] pci 0000:00:19.0: PME# disabled
 304. [    0.670067] pci 0000:00:1a.0: reg 20 io port: [0x40e0-0x40ff]
 305. [    0.670130] pci 0000:00:1a.1: reg 20 io port: [0x40c0-0x40df]
 306. [    0.670195] pci 0000:00:1a.2: reg 20 io port: [0x40a0-0x40bf]
 307. [    0.670262] pci 0000:00:1a.7: reg 10 32bit mmio: [0xe04a5c00-0xe04a5fff]
 308. [    0.670312] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 309. [    0.670316] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
 310. [    0.670356] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xe04a0000-0xe04a3fff]
 311. [    0.670394] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 312. [    0.670398] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
 313. [    0.670456] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 314. [    0.670460] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
 315. [    0.670517] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 316. [    0.670520] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
 317. [    0.670578] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 318. [    0.670581] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
 319. [    0.670639] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 320. [    0.670642] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
 321. [    0.670701] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 322. [    0.670705] pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
 323. [    0.670755] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x4080-0x409f]
 324. [    0.670818] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x4060-0x407f]
 325. [    0.670882] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x4040-0x405f]
 326. [    0.670951] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xe04a5800-0xe04a5bff]
 327. [    0.671001] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
 328. [    0.671005] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
 329. [    0.671117] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0400-047f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
 330. [    0.671121] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0500-053f claimed by ICH6 GPIO
 331. [    0.671124] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0680 (mask 007f)
 332. [    0.671128] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0810 (mask 007f)
 333. [    0.671186] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x4128-0x412f]
 334. [    0.671191] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x413c-0x413f]
 335. [    0.671196] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x4120-0x4127]
 336. [    0.671201] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x4138-0x413b]
 337. [    0.671207] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0x4020-0x403f]
 338. [    0.671212] pci 0000:00:1f.2: reg 24 32bit mmio: [0xe04a5000-0xe04a57ff]
 339. [    0.671242] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
 340. [    0.671245] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
 341. [    0.671270] pci 0000:00:1f.3: reg 10 64bit mmio: [0xe04a6000-0xe04a60ff]
 342. [    0.671282] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x4000-0x401f]
 343. [    0.671336] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xe0500000-0xe05fffff]
 344. [    0.671382] pci 0000:02:00.0: reg 10 io port: [0x3018-0x301f]
 345. [    0.671390] pci 0000:02:00.0: reg 14 io port: [0x3024-0x3027]
 346. [    0.671397] pci 0000:02:00.0: reg 18 io port: [0x3010-0x3017]
 347. [    0.671405] pci 0000:02:00.0: reg 1c io port: [0x3020-0x3023]
 348. [    0.671412] pci 0000:02:00.0: reg 20 io port: [0x3000-0x300f]
 349. [    0.671419] pci 0000:02:00.0: reg 24 32bit mmio: [0xe0200000-0xe02001ff]
 350. [    0.671458] pci 0000:02:00.0: supports D1
 351. [    0.671460] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
 352. [    0.671464] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
 353. [    0.671508] pci 0000:00:1c.1: bridge io port: [0x3000-0x3fff]
 354. [    0.671512] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xe0200000-0xe02fffff]
 355. [    0.671553] pci 0000:00:1c.2: bridge 32bit mmio: [0xe0600000-0xe06fffff]
 356. [    0.671610] pci 0000:04:00.0: reg 10 io port: [0x2000-0x20ff]
 357. [    0.671631] pci 0000:04:00.0: reg 18 64bit mmio: [0xe0100000-0xe0100fff]
 358. [    0.671653] pci 0000:04:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xffffe000-0xffffffff]
 359. [    0.671698] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
 360. [    0.671700] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
 361. [    0.671705] pci 0000:04:00.0: PME# disabled
 362. [    0.671753] pci 0000:00:1c.3: bridge io port: [0x2000-0x2fff]
 363. [    0.671756] pci 0000:00:1c.3: bridge 32bit mmio: [0xe0100000-0xe01fffff]
 364. [    0.671798] pci 0000:00:1c.4: bridge 32bit mmio: [0xe0700000-0xe07fffff]
 365. [    0.671837] pci 0000:06:00.0: reg 10 io port: [0x1100-0x11ff]
 366. [    0.671843] pci 0000:06:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xe0004900-0xe00049ff]
 367. [    0.671867] pci 0000:06:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xfffe0000-0xffffffff]
 368. [    0.671886] pci 0000:06:00.0: supports D1 D2
 369. [    0.671887] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
 370. [    0.671891] pci 0000:06:00.0: PME# disabled
 371. [    0.671922] pci 0000:06:01.0: reg 10 io port: [0x1000-0x10ff]
 372. [    0.671929] pci 0000:06:01.0: reg 14 32bit mmio: [0xe0004800-0xe00048ff]
 373. [    0.671953] pci 0000:06:01.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xfffe0000-0xffffffff]
 374. [    0.671970] pci 0000:06:01.0: supports D1 D2
 375. [    0.671972] pci 0000:06:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
 376. [    0.671976] pci 0000:06:01.0: PME# disabled
 377. [    0.672009] pci 0000:06:03.0: reg 10 32bit mmio: [0xe0004000-0xe00047ff]
 378. [    0.672015] pci 0000:06:03.0: reg 14 32bit mmio: [0xe0000000-0xe0003fff]
 379. [    0.672055] pci 0000:06:03.0: supports D1 D2
 380. [    0.672057] pci 0000:06:03.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
 381. [    0.672061] pci 0000:06:03.0: PME# disabled
 382. [    0.672101] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
 383. [    0.672105] pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0x1000-0x1fff]
 384. [    0.672109] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xe0000000-0xe00fffff]
 385. [    0.672138] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
 386. [    0.672323] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P32_._PRT]
 387. [    0.672458] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
 388. [    0.672511] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
 389. [    0.672564] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX2._PRT]
 390. [    0.672616] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX3._PRT]
 391. [    0.672671] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX4._PRT]
 392. [    0.678330] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
 393. [    0.678421] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12)
 394. [    0.678509] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
 395. [    0.678597] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
 396. [    0.678684] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12)
 397. [    0.678772] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
 398. [    0.678863] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
 399. [    0.678950] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
 400. [    0.679040] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
 401. [    0.679055] vgaarb: loaded
 402. [    0.679145] SCSI subsystem initialized
 403. [    0.679165] libata version 3.00 loaded.
 404. [    0.679165] usbcore: registered new interface driver usbfs
 405. [    0.679165] usbcore: registered new interface driver hub
 406. [    0.679165] usbcore: registered new device driver usb
 407. [    0.679165] ACPI: WMI: Mapper loaded
 408. [    0.679165] PCI: Using ACPI for IRQ routing
 409. [    0.679165] NetLabel: Initializing
 410. [    0.679165] NetLabel:  domain hash size = 128
 411. [    0.679165] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
 412. [    0.679165] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
 413. [    0.679165] Switching to clocksource tsc
 414. [    0.679983] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
 415. [    0.679983] pnp: PnP ACPI init
 416. [    0.679983] ACPI: bus type pnp registered
 417. [    0.679983] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
 418. [    0.679983] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
 419. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xf0000000-0xf7ffffff has been reserved
 420. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfeb00000-0xfeb03fff has been reserved
 421. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed13fff has been reserved
 422. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff has been reserved
 423. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
 424. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
 425. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
 426. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
 427. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xfed45000-0xfed99fff has been reserved
 428. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xc0000-0xdffff has been reserved
 429. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
 430. [    0.679983] system 00:01: iomem range 0xffc00000-0xffffffff could not be reserved
 431. [    0.679983] system 00:06: ioport range 0x500-0x53f has been reserved
 432. [    0.679983] system 00:06: ioport range 0x400-0x47f has been reserved
 433. [    0.679983] system 00:06: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
 434. [    0.679983] pci 0000:04:00.0: BAR 6: no parent found for of device [0xffffe000-0xffffffff]
 435. [    0.679983] pci 0000:06:00.0: BAR 6: address space collision on of device [0xfffe0000-0xffffffff]
 436. [    0.679983] pci 0000:06:01.0: BAR 6: address space collision on of device [0xfffe0000-0xffffffff]
 437. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
 438. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0:   IO window: 0x5000-0x5fff
 439. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0:   MEM window: 0xe0500000-0xe05fffff
 440. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: 0x000000e0800000-0x000000e09fffff
 441. [    0.679983] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:02
 442. [    0.679983] pci 0000:00:1c.1:   IO window: 0x3000-0x3fff
 443. [    0.679983] pci 0000:00:1c.1:   MEM window: 0xe0200000-0xe02fffff
 444. [    0.679983] pci 0000:00:1c.1:   PREFETCH window: 0x000000e0a00000-0x000000e0bfffff
 445. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:03
 446. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2:   IO window: 0x6000-0x6fff
 447. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2:   MEM window: 0xe0600000-0xe06fffff
 448. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2:   PREFETCH window: 0x000000e0c00000-0x000000e0dfffff
 449. [    0.679983] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:04
 450. [    0.679983] pci 0000:00:1c.3:   IO window: 0x2000-0x2fff
 451. [    0.679983] pci 0000:00:1c.3:   MEM window: 0xe0100000-0xe01fffff
 452. [    0.679983] pci 0000:00:1c.3:   PREFETCH window: 0xe0e00000-0xe0ffffff
 453. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge, secondary bus 0000:05
 454. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4:   IO window: 0x7000-0x7fff
 455. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4:   MEM window: 0xe0700000-0xe07fffff
 456. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4:   PREFETCH window: 0x000000e1000000-0x000000e11fffff
 457. [    0.679983] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
 458. [    0.679983] pci 0000:00:1e.0:   IO window: 0x1000-0x1fff
 459. [    0.679983] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: 0xe0000000-0xe00fffff
 460. [    0.679983] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: 0xe1200000-0xe12fffff
 461. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0000 -> 0003)
 462. [    0.679983]   alloc irq_desc for 17 on node -1
 463. [    0.679983]   alloc kstat_irqs on node -1
 464. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
 465. [    0.679983] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
 466. [    0.679983]   alloc irq_desc for 20 on node -1
 467. [    0.679983]   alloc kstat_irqs on node -1
 468. [    0.679983] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
 469. [    0.679983] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
 470. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2: enabling device (0000 -> 0003)
 471. [    0.679983]   alloc irq_desc for 18 on node -1
 472. [    0.679983]   alloc kstat_irqs on node -1
 473. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
 474. [    0.679983] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
 475. [    0.679983]   alloc irq_desc for 19 on node -1
 476. [    0.679983]   alloc kstat_irqs on node -1
 477. [    0.679983] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
 478. [    0.679983] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
 479. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4: enabling device (0000 -> 0003)
 480. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
 481. [    0.679983] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
 482. [    0.679983] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
 483. [    0.679983] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
 484. [    0.679983] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
 485. [    0.679983] pci_bus 0000:01: resource 0 io:  [0x5000-0x5fff]
 486. [    0.679983] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xe0500000-0xe05fffff]
 487. [    0.679983] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xe0800000-0xe09fffff]
 488. [    0.679983] pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0x3000-0x3fff]
 489. [    0.679983] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xe0200000-0xe02fffff]
 490. [    0.679983] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xe0a00000-0xe0bfffff]
 491. [    0.679983] pci_bus 0000:03: resource 0 io:  [0x6000-0x6fff]
 492. [    0.679983] pci_bus 0000:03: resource 1 mem: [0xe0600000-0xe06fffff]
 493. [    0.679983] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0xe0c00000-0xe0dfffff]
 494. [    0.679983] pci_bus 0000:04: resource 0 io:  [0x2000-0x2fff]
 495. [    0.679983] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0xe0100000-0xe01fffff]
 496. [    0.679983] pci_bus 0000:04: resource 2 pref mem [0xe0e00000-0xe0ffffff]
 497. [    0.679983] pci_bus 0000:05: resource 0 io:  [0x7000-0x7fff]
 498. [    0.679983] pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0xe0700000-0xe07fffff]
 499. [    0.679983] pci_bus 0000:05: resource 2 pref mem [0xe1000000-0xe11fffff]
 500. [    0.679983] pci_bus 0000:06: resource 0 io:  [0x1000-0x1fff]
 501. [    0.679983] pci_bus 0000:06: resource 1 mem: [0xe0000000-0xe00fffff]
 502. [    0.679983] pci_bus 0000:06: resource 2 pref mem [0xe1200000-0xe12fffff]
 503. [    0.679983] pci_bus 0000:06: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
 504. [    0.679983] pci_bus 0000:06: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
 505. [    0.679983] NET: Registered protocol family 2
 506. [    0.679983] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
 507. [    0.680232] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
 508. [    0.683914] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
 509. [    0.684370] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
 510. [    0.684372] TCP reno registered
 511. [    0.684498] NET: Registered protocol family 1
 512. [    0.684519] pci 0000:00:02.0: Boot video device
 513. [    0.685155] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
 514. [    0.685278] audit: initializing netlink socket (disabled)
 515. [    0.685288] type=2000 audit(1287730739.680:1): initialized
 516. [    0.693909] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
 517. [    0.695203] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
 518. [    0.695248] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
 519. [    0.695783] fuse init (API version 7.13)
 520. [    0.695855] msgmni has been set to 7758
 521. [    0.696101] alg: No test for stdrng (krng)
 522. [    0.696153] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
 523. [    0.696156] io scheduler noop registered
 524. [    0.696158] io scheduler anticipatory registered
 525. [    0.696159] io scheduler deadline registered (default)
 526. [    0.696189] io scheduler cfq registered
 527. [    0.696326]   alloc irq_desc for 24 on node -1
 528. [    0.696328]   alloc kstat_irqs on node -1
 529. [    0.696336] pcieport 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
 530. [    0.696344] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
 531. [    0.696444]   alloc irq_desc for 25 on node -1
 532. [    0.696446]   alloc kstat_irqs on node -1
 533. [    0.696452] pcieport 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
 534. [    0.696459] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
 535. [    0.696560]   alloc irq_desc for 26 on node -1
 536. [    0.696561]   alloc kstat_irqs on node -1
 537. [    0.696567] pcieport 0000:00:1c.2: irq 26 for MSI/MSI-X
 538. [    0.696575] pcieport 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
 539. [    0.696672]   alloc irq_desc for 27 on node -1
 540. [    0.696674]   alloc kstat_irqs on node -1
 541. [    0.696680] pcieport 0000:00:1c.3: irq 27 for MSI/MSI-X
 542. [    0.696687] pcieport 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
 543. [    0.696786]   alloc irq_desc for 28 on node -1
 544. [    0.696787]   alloc kstat_irqs on node -1
 545. [    0.696793] pcieport 0000:00:1c.4: irq 28 for MSI/MSI-X
 546. [    0.696800] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
 547. [    0.696873] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
 548. [    0.696974] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
 549. [    0.697060] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
 550. [    0.697068] ACPI: Sleep Button [SLPB]
 551. [    0.697117] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
 552. [    0.697119] ACPI: Power Button [PWRF]
 553. [    0.697435] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
 554. [    0.697464] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
 555. [    0.697646] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
 556. [    0.697955] processor LNXCPU:02: registered as cooling_device2
 557. [    0.710414] processor LNXCPU:03: registered as cooling_device3
 558. [    0.712875] Linux agpgart interface v0.103
 559. [    0.712908] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
 560. [    0.713000] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
 561. [    0.713076] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a NS16550A
 562. [    0.713331] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
 563. [    0.714205] brd: module loaded
 564. [    0.714607] loop: module loaded
 565. [    0.714687] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
 566. [    0.714840] pata_acpi 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
 567. [    0.714867] pata_acpi 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
 568. [    0.714879] pata_acpi 0000:02:00.0: PCI INT A disabled
 569. [    0.715124] Fixed MDIO Bus: probed
 570. [    0.715151] PPP generic driver version 2.4.2
 571. [    0.715179] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
 572. [    0.715181] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
 573. [    0.715253] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
 574. [    0.715269] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
 575. [    0.715306] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
 576. [    0.715309] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
 577. [    0.715337] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
 578. [    0.715375] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
 579. [    0.719262] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
 580. [    0.719276] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 17, io mem 0xe04a5c00
 581. [    0.740308] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
 582. [    0.740395] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
 583. [    0.740420] hub 1-0:1.0: USB hub found
 584. [    0.740429] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
 585. [    0.740477]   alloc irq_desc for 23 on node -1
 586. [    0.740479]   alloc kstat_irqs on node -1
 587. [    0.740484] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
 588. [    0.740494] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
 589. [    0.740497] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
 590. [    0.740533] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
 591. [    0.740562] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
 592. [    0.744449] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
 593. [    0.744460] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe04a5800
 594. [    0.760756] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
 595. [    0.760816] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
 596. [    0.760839] hub 2-0:1.0: USB hub found
 597. [    0.760844] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
 598. [    0.760893] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
 599. [    0.760905] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
 600. [    0.760925] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
 601. [    0.760930] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
 602. [    0.760933] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
 603. [    0.760958] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
 604. [    0.760986] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 18, io base 0x000040e0
 605. [    0.761058] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
 606. [    0.761079] hub 3-0:1.0: USB hub found
 607. [    0.761084] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
 608. [    0.761121]   alloc irq_desc for 21 on node -1
 609. [    0.761122]   alloc kstat_irqs on node -1
 610. [    0.761126] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
 611. [    0.761131] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
 612. [    0.761134] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
 613. [    0.761163] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
 614. [    0.761190] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000040c0
 615. [    0.761263] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
 616. [    0.761288] hub 4-0:1.0: USB hub found
 617. [    0.761295] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
 618. [    0.761330] uhci_hcd 0000:00:1a.2: PCI INT C -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
 619. [    0.761335] uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64
 620. [    0.761338] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
 621. [    0.761364] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
 622. [    0.761385] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 17, io base 0x000040a0
 623. [    0.761455] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
 624. [    0.761476] hub 5-0:1.0: USB hub found
 625. [    0.761481] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
 626. [    0.761519] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
 627. [    0.761524] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
 628. [    0.761526] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
 629. [    0.761553] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
 630. [    0.761575] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00004080
 631. [    0.761645] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
 632. [    0.761666] hub 6-0:1.0: USB hub found
 633. [    0.761671] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
 634. [    0.761711] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
 635. [    0.761717] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
 636. [    0.761719] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
 637. [    0.761744] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
 638. [    0.761773] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00004060
 639. [    0.761853] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
 640. [    0.761874] hub 7-0:1.0: USB hub found
 641. [    0.761880] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
 642. [    0.761918] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
 643. [    0.761923] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
 644. [    0.761926] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
 645. [    0.761951] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
 646. [    0.761972] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00004040
 647. [    0.762043] usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
 648. [    0.762064] hub 8-0:1.0: USB hub found
 649. [    0.762069] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
 650. [    0.762145] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
 651. [    0.765193] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
 652. [    0.765202] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
 653. [    0.765331] mice: PS/2 mouse device common for all mice
 654. [    0.765423] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
 655. [    0.765464] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
 656. [    0.765485] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram
 657. [    0.765607] device-mapper: uevent: version 1.0.3
 658. [    0.765797] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
 659. [    0.766027] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
 660. [    0.766029] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
 661. [    0.766488] cpuidle: using governor ladder
 662. [    0.766490] cpuidle: using governor menu
 663. [    0.766819] TCP cubic registered
 664. [    0.766947] NET: Registered protocol family 10
 665. [    0.767341] lo: Disabled Privacy Extensions
 666. [    0.767582] NET: Registered protocol family 17
 667. [    0.768341] PM: Resume from disk failed.
 668. [    0.768352] registered taskstats version 1
 669. [    0.768819]   Magic number: 14:753:974
 670. [    0.768906] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2010-10-22 06:59:00 UTC (1287730740)
 671. [    0.768909] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
 672. [    0.768911] EDD information not available.
 673. [    0.822410] Freeing initrd memory: 8060k freed
 674. [    0.825288] Freeing unused kernel memory: 796k freed
 675. [    0.825591] Write protecting the kernel read-only data: 7800k
 676. [    0.840541] udev: starting version 151
 677. [    0.861273] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
 678. [    0.861296] r8169 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
 679. [    0.861348] r8169 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
 680. [    0.861408]   alloc irq_desc for 29 on node -1
 681. [    0.861410]   alloc kstat_irqs on node -1
 682. [    0.861427] r8169 0000:04:00.0: irq 29 for MSI/MSI-X
 683. [    0.861963] eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc90000666000, 00:e0:4c:08:15:d7, XID 18000000 IRQ 29
 684. [    0.863377] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
 685. [    0.863395] r8169 0000:06:00.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
 686. [    0.863417] r8169 0000:06:00.0: no PCI Express capability
 687. [    0.863934] eth1: RTL8169sb/8110sb at 0xffffc9000064e900, 00:e0:4c:69:1c:bc, XID 10000000 IRQ 21
 688. [    0.864448] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
 689. [    0.864459]   alloc irq_desc for 22 on node -1
 690. [    0.864461]   alloc kstat_irqs on node -1
 691. [    0.864466] r8169 0000:06:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
 692. [    0.864482] r8169 0000:06:01.0: no PCI Express capability
 693. [    0.865014] eth2: RTL8169sb/8110sb at 0xffffc90000652800, 00:e0:4c:69:1c:b2, XID 10000000 IRQ 22
 694. [    0.866494] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.0.2-k2
 695. [    0.866496] e1000e: Copyright (c) 1999-2008 Intel Corporation.
 696. [    0.866540] e1000e 0000:00:19.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
 697. [    0.866547] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
 698. [    0.866638]   alloc irq_desc for 30 on node -1
 699. [    0.866640]   alloc kstat_irqs on node -1
 700. [    0.866649] e1000e 0000:00:19.0: irq 30 for MSI/MSI-X
 701. [    0.868813] pata_marvell 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
 702. [    0.868853] pata_marvell 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
 703. [    0.879292] scsi0 : pata_marvell
 704. [    0.884383] scsi1 : pata_marvell
 705. [    0.884439] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x3018 ctl 0x3024 bmdma 0x3000 irq 17
 706. [    0.884442] ata2: DUMMY
 707. [    1.054992] ohci1394 0000:06:03.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
 708. [    1.112599] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[19]  MMIO=[e0004000-e00047ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
 709. [    1.135147] 0000:00:19.0: eth3: (PCI Express:2.5GB/s:Width x1) 00:19:d1:b6:15:1c
 710. [    1.135149] 0000:00:19.0: eth3: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
 711. [    1.135167] 0000:00:19.0: eth3: MAC: 7, PHY: 6, PBA No: ffffff-0ff
 712. [    1.135205] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
 713. [    1.135215] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
 714. [    1.135258]   alloc irq_desc for 31 on node -1
 715. [    1.135260]   alloc kstat_irqs on node -1
 716. [    1.135268] ahci 0000:00:1f.2: irq 31 for MSI/MSI-X
 717. [    1.135338] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl SATA mode
 718. [    1.135341] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf led clo pmp pio slum part ccc ems
 719. [    1.135345] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
 720. [    1.232967] scsi2 : ahci
 721. [    1.233071] scsi3 : ahci
 722. [    1.233154] scsi4 : ahci
 723. [    1.233239] scsi5 : ahci
 724. [    1.233342] scsi6 : ahci
 725. [    1.233421] scsi7 : ahci
 726. [    1.233624] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe04a5000 port 0xe04a5100 irq 31
 727. [    1.233628] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe04a5000 port 0xe04a5180 irq 31
 728. [    1.233632] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe04a5000 port 0xe04a5200 irq 31
 729. [    1.233636] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe04a5000 port 0xe04a5280 irq 31
 730. [    1.233639] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe04a5000 port 0xe04a5300 irq 31
 731. [    1.233643] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe04a5000 port 0xe04a5380 irq 31
 732. [    1.582226] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 733. [    1.582245] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 734. [    1.582253] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 735. [    1.582267] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 736. [    1.582291] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 737. [    1.770043] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
 738. [    1.771131] ata4.00: ATA-8: ST31000528AS, CC38, max UDMA/133
 739. [    1.771135] ata4.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
 740. [    1.772405] ata4.00: configured for UDMA/133
 741. [    1.772532] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST31000528AS     CC38 PQ: 0 ANSI: 5
 742. [    1.772683] sd 3:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
 743. [    1.772706] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
 744. [    1.772723] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
 745. [    1.772725] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
 746. [    1.772746] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesnt support DPO or FUA
 747. [    1.772888]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
 748. [    1.832296] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
 749. [    2.223358] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
 750. [    2.223362] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
 751. [    2.441569] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[0090270001e85e85]
 752. [    3.001501] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
 753. [    3.001512] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 19791882
 754. [    3.001542] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 19791881
 755. [    3.001550] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 19791880
 756. [    3.001558] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 19791879
 757. [    3.001565] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 19791878
 758. [    3.001571] EXT4-fs (sda1): 5 orphan inodes deleted
 759. [    3.001574] EXT4-fs (sda1): recovery complete
 760. [    3.335784] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
 761. [   14.937617] EXT4-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
 762. [   14.939223] udev: starting version 151
 763. [   14.953953] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G33 Chipset
 764. [   14.955148] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7164K stolen memory
 765. [   14.966472] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
 766. [   14.972849] lp: driver loaded but no devices found
 767. [   14.974857] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
 768. [   15.048994]   alloc irq_desc for 16 on node -1
 769. [   15.048997]   alloc kstat_irqs on node -1
 770. [   15.049005] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
 771. [   15.049009] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
 772. [   15.064975] mtrr: no more MTRRs available
 773. [   15.064978] [drm] MTRR allocation failed.  Graphics performance may suffer.
 774. [   15.070818]   alloc irq_desc for 32 on node -1
 775. [   15.070820]   alloc kstat_irqs on node -1
 776. [   15.070828] i915 0000:00:02.0: irq 32 for MSI/MSI-X
 777. [   15.070834] [drm] set up 7M of stolen space
 778. [   15.071515] [drm] initialized overlay support
 779. [   15.151306] No connectors reported connected with modes
 780. [   15.151356] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
 781. [   15.151418] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
 782. [   15.151495] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
 783. [   15.152875] vga16fb: initializing
 784. [   15.152878] vga16fb: mapped to 0xffff8800000a0000
 785. [   15.152947] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
 786. [   15.156224] Adding 2151416k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2151416k
 787. [   15.248371] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
 788. [   15.250634] e1000e 0000:00:19.0: irq 30 for MSI/MSI-X
 789. [   15.288673] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input3
 790. [   15.310131] e1000e 0000:00:19.0: irq 30 for MSI/MSI-X
 791. [   15.310731] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
 792. [   18.203530] e1000e: eth3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
 793. [   18.204009] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth3: link becomes ready
 794. [   27.411710] VFS (sda1): Writes happened before quota was turned on thus quota information is probably inconsistent. Please run quotacheck(8).
 795. [   27.509758] VFS (sda1): Writes happened before quota was turned on thus quota information is probably inconsistent. Please run quotacheck(8).
 796. [   28.590199] eth3: no IPv6 routers present
 797. [   42.952281] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
 798. root@host:~#
 799.  
 800.  

Това е message между два рестарта
[code=bash]Oct 22 08:59:19 host nagios3: Nagios 3.2.0 starting... (PID=2547)
Oct 22 08:59:19 host nagios3: Local time is Fri Oct 22 08:59:19 EEST 2010
Oct 22 08:59:19 host nagios3: LOG VERSION: 2.0
Oct 22 08:59:19 host nagios3: Finished daemonizing... (New PID=2548)
Oct 22 08:59:23 host smokeping[2626]: Starting syslog logging
Oct 22 08:59:23 host smokeping[2700]: Smokeping version 2.003006 successfully launched.
Oct 22 08:59:23 host smokeping[2700]: Not entering multiprocess mode for just a single probe.
Oct 22 08:59:23 host smokeping[2700]: FPing: probing 32 targets with step 300 s and offset 227 s.
Oct 22 08:59:23 host kernel: [   41.942109] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Oct 22 09:00:03 host pure-ftpd: (?@::1) [INFO] New connection from ::1
Oct 22 09:00:03 host pure-ftpd: (?@::1) [INFO] Logout.
Oct 22 09:03:59 host nagios3: SERVICE ALERT: localhost;HTTP;OK;HARD;4;HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 455 bytes in 0.000 second response time
Oct 22 09:03:59 host nagios3: SERVICE NOTIFICATION: support;localhost;HTTP;OK;notify-service-by-email;HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 455 bytes in 0.000 second response time
Oct 22 09:03:59 host nagios3: SERVICE NOTIFICATION: roo
Страници: [1] 2 3 ... 5