Автор Тема: Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията  (Прочетена 3755 пъти)

vandeto

 • Участници
 • ***
 • Публикации: 6
  • Профил
Здравейте, ползвам CentOS 5 и интернет от Homelan но немога да се конект-на. Ползвах за настройка adsl-setup по инструкциите от тази статия. В този случай ifconfig и igconfig -a въобще не намират ppp0 но в /etc/sysconfig/network-scripts съществува ifcfg-ppp0
ако според конфига на същата статия в стъпка 3
Цитат
3.
Do you want the link to come up on demand, or stay up
continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in
seconds
after which the link should be dropped.  If you want the link
to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with
dynamic IP
addresses.  You may have some problems with demand-activated
links.
>>> Enter the demand value (default no): Тук просто натиснете
Enter
дам "yes" тогава ifconfig ми показва ppp0 с някъкав си ИП 10.112.112.112 и канект пак няма.
Дребна подробност е, че в /etc/sysconfig/ppp нямам файл pppoe.conf като предполагам, че настроиките на ifcfg-ppp0 са достатъчни, там има и сервиснайм и юзернейм и т.н. и въпреки това поставих един такъв файл и го описах.
Та въпроса ми е може ли някой да помогне, ще ви дам част от конфиг. файлове
resolv.conf -> празен
ifcfg-eth0 ->
Цитат
#realtec.......
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
#HWADDR=xx:xx:xx:......
MACADDR=xx:xx:xx:........
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet

ifcfg-ppp0->
Цитат

TYPE=xDSL
DEVICE=ppp0
NAME=DSLppp0
BOOTPROTO=dialup
ONBOOT=yes
PEERDNS=no
PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid
FIREWALL=none
PING=.
PPPOE_TIMEOUT=80
LCP_FAILURE=3
LCP_INTERVAL=20
CLAMPMSS=1412
CONNECT_POLL=6
CONNECT_TIMEOUT=60
SINCHRONOUS=no
DEFROUTE=yes
USER=потребителскоро име
SERVICENAME=сервис името
ETH=eth0
PROVIDER=DSLppp0
DEMAND=no

ето и част от логовете...
Цитат
Nov 20 08:31:53 host pppd[5105]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Nov 20 08:31:53 host pppd[5105]: Using interface ppp0
Nov 20 08:31:53 host pppd[5105]: local  IP address 10.112.112.112
Nov 20 08:31:53 host pppd[5105]: remote IP address 10.112.112.113
Nov 20 08:32:52 host kernel: device ppp0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:33:17 host adsl-stop: Killing pppd
Nov 20 08:33:17 host pppd[5105]: Terminating on signal 15
Nov 20 08:33:17 host adsl-stop: Killing adsl-connect
Nov 20 08:33:17 host kernel: device ppp0 left promiscuous mode
Nov 20 08:33:17 host pppd[5105]: Exit.
Nov 20 08:33:24 host pppd[5278]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Nov 20 08:33:24 host pppd[5278]: Using interface ppp0
Nov 20 08:33:24 host pppd[5278]: local  IP address 10.112.112.112
Nov 20 08:33:24 host pppd[5278]: remote IP address 10.112.112.113
Nov 20 08:33:52 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:33:52 host kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:33:57 host kernel: device ppp0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:34:11 host adsl-stop: Killing pppd
Nov 20 08:34:11 host adsl-stop: Killing adsl-connect
Nov 20 08:34:11 host pppd[5278]: Terminating on signal 15
Nov 20 08:34:11 host kernel: device ppp0 left promiscuous mode
Nov 20 08:34:11 host pppd[5278]: Exit.
Nov 20 08:34:12 host pppd[5440]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Nov 20 08:34:12 host pppd[5440]: Using interface ppp0
Nov 20 08:34:12 host pppd[5440]: local  IP address 10.112.112.112
Nov 20 08:34:12 host pppd[5440]: remote IP address 10.112.112.113
Nov 20 08:35:37 host adsl-stop: Killing pppd
Nov 20 08:35:37 host adsl-stop: Killing adsl-connect
Nov 20 08:35:37 host pppd[5440]: Terminating on signal 15
Nov 20 08:35:37 host pppd[5440]: Exit.
Nov 20 08:35:50 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:35:50 host last message repeated 2 times
Nov 20 08:35:50 host avahi-daemon[4143]: Withdrawing address record for fe80::21a:70ff:fee0:70fb on eth0.
Nov 20 08:35:50 host avahi-daemon[4143]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::21a:70ff:fee0:70fb.
Nov 20 08:35:50 host avahi-daemon[4143]: iface.c: interface_mdns_mcast_join() called but no local address available.
Nov 20 08:35:50 host avahi-daemon[4143]: Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Nov 20 08:35:50 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:35:50 host kernel: device eth0 left promiscuous mode
Nov 20 08:36:09 host kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Nov 20 08:36:11 host avahi-daemon[4143]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Nov 20 08:36:11 host avahi-daemon[4143]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::21a:70ff:fee0:70f9.
Nov 20 08:36:11 host avahi-daemon[4143]: Registering new address record for fe80::21a:70ff:fee0:70f9 on eth0.
Nov 20 08:36:13 host pppd[5738]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Nov 20 08:36:13 host pppd[5738]: Using interface ppp0
Nov 20 08:36:13 host pppd[5738]: local  IP address 10.112.112.112
Nov 20 08:36:13 host pppd[5738]: remote IP address 10.112.112.113
Nov 20 08:36:25 host kernel: device ppp0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:36:28 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:36:28 host kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:39:09 host adsl-stop: Killing pppd
Nov 20 08:39:09 host adsl-stop: Killing adsl-connect
Nov 20 08:39:09 host pppd[5738]: Terminating on signal 15
Nov 20 08:39:09 host kernel: device ppp0 left promiscuous mode
Nov 20 08:39:09 host pppd[5738]: Exit.
Nov 20 08:39:18 host avahi-daemon[4143]: Withdrawing address record for fe80::21a:70ff:fee0:70f9 on eth0.
Nov 20 08:39:18 host avahi-daemon[4143]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::21a:70ff:fee0:70f9.
Nov 20 08:39:18 host avahi-daemon[4143]: iface.c: interface_mdns_mcast_join() called but no local address available.
Nov 20 08:39:18 host avahi-daemon[4143]: Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Nov 20 08:39:18 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:39:18 host last message repeated 3 times
Nov 20 08:39:18 host kernel: device eth0 left promiscuous mode
Nov 20 08:39:28 host kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Nov 20 08:39:29 host avahi-daemon[4143]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Nov 20 08:39:29 host avahi-daemon[4143]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::21a:70ff:fee0:70f9.
Nov 20 08:39:29 host avahi-daemon[4143]: Registering new address record for fe80::21a:70ff:fee0:70f9 on eth0.
Nov 20 08:39:48 host pppd[6080]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Nov 20 08:39:48 host pppd[6080]: Using interface ppp0
Nov 20 08:39:48 host pppd[6080]: local  IP address 10.112.112.112
Nov 20 08:39:48 host pppd[6080]: remote IP address 10.112.112.113
Nov 20 08:39:56 host kernel: device ppp0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:39:58 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:39:58 host kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:41:52 host shutdown[6102]: shutting down for system reboot
Nov 20 08:41:53 host kernel: device eth0 left promiscuous mode
Nov 20 08:41:53 host kernel: device ppp0 left promiscuous mode
Nov 20 08:41:56 host modclusterd: shutdown succeeded


Nov 19 21:47:14 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=19844 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=32
Nov 19 21:47:14 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=19844 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=32
Nov 19 21:47:14 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=19844 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=56
Nov 19 21:47:14 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=19844 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=56
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39648 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=32
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=32
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=56
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=56
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=32
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=32
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=56
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39649 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=56
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39655 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=36
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:47:34 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=80 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39728 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=60
Nov 19 21:48:21 host kernel: eth0: link down
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=55 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=35
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=55 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=35
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=79 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=59
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=79 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=59
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=55 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=35
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=55 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=35
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=79 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=59
Nov 19 22:45:58 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=79 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5335 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=59
Nov 19 22:45:58 host yum-updatesd: error getting update info: Cannot find a valid baseurl for repo: rpmforge
Nov 20 04:02:17 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=57 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47780 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=37
Nov 20 04:02:17 host last message repeated 11 times
Nov 20 04:02:17 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=81 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47781 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=61
Nov 20 04:02:17 host last message repeated 3 times
Nov 20 08:14:19 host kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Nov 20 08:15:02 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:15:02 host kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:15:06 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=14126 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=54
Nov 20 08:15:06 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=14127 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=54
Nov 20 08:15:06 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=66 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=14127 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=46
Nov 20 08:15:06 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=66 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=14127 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=46
Nov 20 08:15:07 host kernel: device eth0 left promiscuous mode
Nov 20 08:15:09 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:15:09 host kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 20 08:15:10 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=73 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=18094 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=53
Nov 20 08:15:10 host last message repeated 3 times
Nov 20 08:15:18 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26218 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=54
Nov 20 08:15:18 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26218 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=54
Nov 20 08:15:18 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=66 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26219 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=46
Nov 20 08:15:18 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=66 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26219 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=46
Nov 20 08:15:26 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34783 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=54
Nov 20 08:15:26 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34783 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=54
Nov 20 08:15:26 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34783 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=52
Nov 20 08:15:26 host kernel: Shorewall:OUTPUT:DROP:IN= OUT=ppp0 SRC=10.112.112.112 DST=192.168.200.1 LEN=72 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34783 DF PROTO=UDP SPT=1027 DPT=53 LEN=52
Nov 20 08:16:30 host adsl-stop: Killing pppd
Nov 20 08:16:30 host pppd[2042]: Terminating on signal 15
Nov 20 08:16:30 host adsl-stop: Killing adsl-connect
Nov 20 08:16:31 host pppd[2042]: Exit.
Nov 20 08:16:38 host kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
Nov 20 08:16:38 host last message repeated 3 times
Nov 20 08:16:39 host kernel: device eth0 left promiscuous mode
Активен

ray

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 1425
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #1 -: Nov 22, 2007, 11:49 »
Здравей,

Преди всичко друго, спри защитната стена (shorewall) - /etc/init.d./shorewall stop.
Тя (защ. стена) въобще настройвана ли е ?
После опитай пак и пиши.
Успех .Румен
Активен

vandeto

 • Участници
 • ***
 • Публикации: 6
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #2 -: Nov 22, 2007, 12:02 »
ами мисля, че не съм спирал нищо на никъде и от никъде, не съм в къщи но въпреки това ще пробвам довечера. Мисля, че голямия проблем е в това, че след настройки описани в темата на сайта към която дадох линк интерфеиса ппп0 хикъде го няма, ifup ppp0 не връща нищо, а в някои случай грешка във фаила "ads-start" на линиа 214 но немога да кажа вмомента каква е точно.
Също така pppoe -I eth0 -A само веднъж успя да ми върне нещо но непомня вече при каква конфигурация в настройките но принципно всеки път изписва pppoe: taimout.... PADO packets
Но все пак ще пробвам да спра защитната стена защото е възможно нещо някъде да не съм видял...
Активен

tolostoi

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 1337
 • Distribution: Ubuntu
 • Window Manager: Unity
 • левел: авераж :)
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #3 -: Nov 22, 2007, 12:26 »
Цитат (vandeto @ Ноември 22 2007,13:02)
принципно всеки път изписва pppoe: taimout.... PADO packets
Точно това ти е проблема, дали работи добре картата? дай
Примерен код
ifconfig -a
lspci

Виж предложението на Румен, мене ако питаш намери откъде да спреш и ipv6 след това ще имаш и проблем с dns-a  мисля, писал си:

resolv.conf -> празен

после виждам и това:
Примерен код
PEERDNS=no
което ще рече че и самичко няма да си вземе днс-ите и ти не си ги написал, напиши ги в resolv.conf. Също се сещам, само да не бъркам де '<img'> че на homelan си искаше един конфиг файл да е там но да е празен, някой да ме поправи, но мисля че е в /etc/ppp/options или там пак ако има някакъв подобен pppoe.options или adsl.options.
Активен


... в Столичен инспекторат една година след миграцията, продължават да работят под Linux. Което, май прави "експеримента" успешен
by entusiast

vandeto

 • Участници
 • ***
 • Публикации: 6
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #4 -: Nov 22, 2007, 12:45 »
ок, ако променя
Цитат
PEERDNS=yes
предполагам, че ще си намери DNS-и те. за да не ги описвам. Иначе ifconfig си дава данни за eth0, тоест картата работи, лаптоп е и постоянно го местя и ползвам картата, по скоро незнам дали има проблем с файла ifcfg-eth0 където е описан BOOTPROTO=(тук давам none когато  пробвам да ползвам pppoe иначе си е dhcp). А относно файла /etc/ppp/options е там и е празен, тоест почистих го според документацията...
Незнам само файла /etc/ppp/pppoe.conf дали ми е нужен след като в ifcfg-ppp0 е описан сервиса и юзъра а смятам друго не ми трябва от него(имам предвид задължително).
Активен

sak81

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 22
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #5 -: Nov 22, 2007, 15:12 »
Виж това дали ще помогне http://www.homelan.bg/index.php?page=linux
Активен

vandeto

 • Участници
 • ***
 • Публикации: 6
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #6 -: Nov 22, 2007, 15:42 »
Цитат (sak81 @ Ноември 22 2007,16:12)
Виж това дали ще помогне http://www.homelan.bg/index.php?page=linux

за съжаление не, и това четох... '<img'>  имам обаче няколко идеи и съмнения за гршки които съм допуснал но май тази нощ няма да се спи ако искам да го подкарам... все пак до довечера приемам, съвети, идеи и критики  ':ok:'
Активен

KPETEH

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 584
  • Профил
Centos 5, pppoe и homelann- проблем с конексията
« Отговор #7 -: Nov 22, 2007, 17:46 »
Цитат (vandeto @ Ноември 22 2007,15:42)
Цитат (sak81 @ Ноември 22 2007,16:12)
Виж това дали ще помогне http://www.homelan.bg/index.php?page=linux

за съжаление не, и това четох... '<img'>  имам обаче няколко идеи и съмнения за гршки които съм допуснал но май тази нощ няма да се спи ако искам да го подкарам... все пак до довечера приемам, съвети, идеи и критики  ':ok:'

Мисля че човека правилно те е упътил просто инсталирай
rp-pppoe само че с пакетите за Центос или пък от сорс кода.
Или пробвай с команди от сорта на pppoeconf или нещо подобно.Би трябвало да ти зададе правилните въпроси за конфигурирането на мрежата.
Активен

Най-добрата страна на алчността е способността и да стопява коефициента на интелигентност дори на най-умния човек.

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
Centos
Настройка на програми
di4o 3 3291 Последна публикация May 11, 2006, 18:10
от Lord Bad
Настройки на прокси - centos 3.8
Настройка на програми
Milen_Haskovo 0 2093 Последна публикация Oct 29, 2006, 14:11
от Milen_Haskovo
centOS 5 pppoe
Настройка на програми
Visure 2 1404 Последна публикация Oct 10, 2009, 21:12
от cybercop
Centos 5 pppoe
Настройка на програми
justmydevil 1 1243 Последна публикация Nov 22, 2009, 23:40
от bop_bop_mara
Centos 5 pppoe грешка
Настройка на програми
Visure 4 1581 Последна публикация Nov 28, 2009, 14:54
от Visure