Автор Тема: Проблем с драйвер на Creative X-Fi Titanium..  (Прочетена 2813 пъти)

Ne7WoRK

  • Напреднали
  • *****
  • Публикации: 161
    • Профил
root@ne7work:~/Downloads# cd XFiDrv_Linux_Public_US_1.00                                                           
root@ne7work:~/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00# make                                                         
make -C /lib/modules/2.6.29.6/build M=/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00                                 
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'                                                             
  LD      /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/built-in.o                                                   
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/xfi.o                                                       
In file included from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/xfi.c:14:                                       
include/sound/driver.h:1:2: warning: #warning "This file is deprecated"                                           
In file included from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctatc.h:25,                                     
                 from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/xfi.c:17:                                       
include/sound/driver.h:1:2: warning: #warning "This file is deprecated"                                           
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctatc.o                                                     
In file included from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctatc.h:25,                                     
                 from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctatc.c:18:                                     
include/sound/driver.h:1:2: warning: #warning "This file is deprecated"                                           
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctvmem.o                                                     
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctpcm.o                                                     
In file included from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctatc.h:25,                                     
                 from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctpcm.h:21,                                     
                 from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctpcm.c:18:                                     
include/sound/driver.h:1:2: warning: #warning "This file is deprecated"                                           
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctpcm.c: In function 'ct_alsa_pcm_create':                             
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctpcm.c:462: warning: passing argument 2 of 'snd_pcm_new' discards qualifiers from pointer target type                                                                                                 
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctmixer.o                                                           
In file included from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctatc.h:25,                                             
                 from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctmixer.h:21,                                           
                 from /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctmixer.c:19:                                           
include/sound/driver.h:1:2: warning: #warning "This file is deprecated"                                                   
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctresource.o                                                       
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.o                                                             
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c: In function 'put_src_rsc':                                           
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:569: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:576: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c: In function 'put_srcimp_rsc':                                       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:883: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:887: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c: In function 'srcimp_imap_add':                                       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:916: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:922: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c: In function 'srcimp_imap_delete':                                   
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:936: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:942: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c: In function 'srcimp_mgr_destroy':                                   
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:1004: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctsrc.c:1006: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.o                                                         
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.c: In function 'put_amixer_rsc':                                     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.c:329: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast   
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.c:333: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast   
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.c: In function 'put_sum_rsc':                                       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.c:494: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast   
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctamixer.c:498: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast   
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.o                                                           
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c: In function 'put_daio_rsc':                                         
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:537: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:539: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c: In function 'daio_imap_add':                                       
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:601: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:607: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c: In function 'daio_imap_delete':                                     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:621: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:627: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast     
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c: In function 'daio_mgr_destroy':
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:706: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast
/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctdaio.c:708: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctimap.o
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/cthardware.o
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/cthw20k2.o
  CC [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/cthw20k1.o
  LD [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctxfi.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctxfi.mod.o
  LD [M]  /root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00/ctxfi.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'
root@ne7work:~/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00# make install
Copy module files...
Update module dependency relationships...
root@ne7work:~/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00# make install
Copy module files...
Update module dependency relationships...
root@ne7work:~/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00# make
make -C /lib/modules/2.6.29.6/build M=/root/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'
root@ne7work:~/Downloads/XFiDrv_Linux_Public_US_1.00# make install
Copy module files...
Update module dependency relationships...
Активен