Покажи Публикации - senser
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: 1 [2] 3 4 ... 90
16  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Създаване на systemd unit -: Nov 13, 2014, 08:37
Искам да си направя прост скрипт (unit) за systemd, който да демонтира (umount) монтираните мрежови ресусри при приспиване на машината (suspend).
Ето как изглежда (тестов вариант):
Код:
[Unit]
Description=User suspend actions
Before=suspend.target

[Service]
User=%u
Type=forking
ExecStart=/bin/sh -c '\
        logger "UMOUNT START"; \
        FSMOUNTED="$(mount -t nfs,nfs4,cifs,smbfs | cut -d " " -f 3)"; \
        logger "COUNT: ${#FSMOUNTED}";\
        logger "UMOUNT END"; \
'

[Install]
WantedBy=suspend.target

Идеята е, на FSMOUNTED да се присвоят монтираните мрежови файлови системи  (nfs, cifs ... etc), но FSMOUNTED е винаги празна.

При стартиране на unit-a в лога получавам
Код:
systemd[1]: Failed to reset devices.list on /system.slice: Invalid argument
logger: UMOUNT START
logger: COUNT
logger: UMOUNT END

Някакви идеи?

П.П. Преди време, когато първоначално съзадох unit-a, но в по-различен вариант (без проверка дали има монтирани фс) работеше, но днес случайно забелязах, че не работи. Не съм гледал дали са минавали ъпдейти скоро свързани със systemd
17  Програмиране / Web development / Re: PHP finfo vs command file -: Nov 08, 2014, 19:00
Проблемът можа да се окаже наистина дебиански - всичките РС-та, до които имам достъп в момента са все дебиански и резултатът е един и същ (все РНР 5.6.* между другото).

Проблемът с компилирането на РНР от сорс също е дебиански - взимам сорса с "apt-get source php5", и след това "dpkg-buildpackage -B", което гърми с грешката от по-горе. В същото време, ако направя стандартните "./configure && make" в директорията със сорса на РНР всичко се билдва нормално. Разучавам debian/rules да видя дали няма да мога да го компилирам по дебиански.

Има и още една подобна грешка в лога:
Код:
configure:24235: checking for DSA_get_default_method in -lssl
configure:24260: x86_64-linux-gnu-gcc -o conftest -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -O2 -Wall -fsigned-char -fno-strict-aliasing   -g -D_FORT$
/usr/bin/ld: /tmp/ccTXMexf.o: undefined reference to symbol 'DSA_get_default_method@@OPENSSL_1.0.0'
//usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0: error adding symbols: DSO missing from command line
collect2: error: ld returned 1 exit status
configure:24260: $? = 1
18  Програмиране / Web development / Re: PHP finfo vs command file -: Nov 08, 2014, 13:25
Интересно при мен отново си работи както трябва:

Код
GeSHi (PHP):
  1. <?php
  2. $finfo = new finfo(FILEINFO_MIME,'/usr/share/misc/magic.mgc');
  3. $fres = $finfo->file('ODT_Not_ODT.odt');
  4. echo $fres;

Изход:
application/vnd.oasis.opendocument.text; charset=binary

С коя версия на РНР си, какво имаш в phpinfo() за fileinfo?

Според мен нещо при компилацията на пакетите при Debian е сбъркано. Опита ли да прекомпилираш директно от сорс?

Да по-горе писах - гърми при конфигурирането на сорса още с
Код:
checking for mysql_close in -lmysqlclient_r... no
checking for mysql_error in -lmysqlclient_r... no
configure: error: mysql configure failed. Please check config.log for more information.
debian/rules:287: recipe for target 'configure-apache2-stamp' failed
make: *** [configure-apache2-stamp] Error 1

В config.log грешката е:
Код:
configure:59703: checking for mysql_close in -lmysqlclient_r
configure:59728: x86_64-linux-gnu-gcc -o conftest -I/usr/include -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -O2 -Wall -fsigned-char -fno-strict-aliasin
g   -g -D_FORTIFY_SOURCE=2 -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -L/usr/lib -Wl,-z,relro -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu conftest.c -lmysqlclient_r  -lonig -lstdc++ -lcrypto -lssl -ldb -l
qdbm -lbz2 -lz -lpcre -lcrypto -lssl -lrt -lm -ldl -lnsl  -lxml2 -lgssapi_krb5 -lkrb5 -lk5crypto -lcom_err -lxml2 >&5
/usr/bin/ld: /usr/lib/libmysqlclient_r.a(my_thr_init.c.o): undefined reference to symbol 'pthread_mutexattr_settype@@GLIBC_2.2.5'
//lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0: error adding symbols: DSO missing from command line
collect2: error: ld returned 1 exit status
19  Програмиране / Web development / Re: PHP finfo vs command file -: Nov 08, 2014, 07:37
Ето примерен файл: https://www.dropbox.com/s/vb7ha6bi8wp8bf2/ODT_Not_ODT.odt?dl=0
20  Програмиране / Web development / Re: PHP finfo vs command file -: Nov 07, 2014, 10:23
То си пише, че ползват собствена база.
Интересното е защо резултата при теб е такъв.
Код
GeSHi (PHP):
  1. <?php
  2. $finfo = new finfo(FILEINFO_MIME);
  3. $fres = $finfo->file('test.odt');
  4. echo $fres;
Този скрипт при мен си връща application/vnd.oasis.opendocument.text; charset=binary

Ти провери ли дали нямаш сетната MAGIC env variable? Тествай с getenv, дали проблема не е от там.

Иначе правя тест на 5.5.9 и резултата е ОК.

Това зависи от файла, с който тестваш. В 90% от случаите odt файловете се разпознават коректно. Но има едни файлове, за които mime-type-а  се различава по начина, който съм описал. Навсякъде, където по-горе съм използвал File.odt съм имал впредвид такъв файл. Ако направя нов файл с офис-пакета, сейвна го и после му проверя mime-type всичко е наред - и file и fileinfo го  разпознават еднакво.
File.odt се отваря нормално от офиса пакета. Интересно, че ако го конвертирам с нещо такова:
Код:
libreoffice --headless --invisible --norestore --nologo --nolockcheck --nodefault --convert-to odt File._odt
конвертираният файл отново се разпознава като "application/octet-stream"  с fileinfo.

И се чудя ако опиташ с моя /usr/share/misc/magic.mgc дали ще заработи...  ::)

Не вярам, но ако държиш може да опитаме. Форматът, който ползва РНР се различава от този в mime.mgc - виж скрипта, който съм дал за конвертиране.
Тъпото е, че РНР-то се опъва при компилацията от сорс (current debian jessie/sid) с грешки:
Код:
undefined reference to symbol 'pthread_mutexattr_settype@@GLIBC_2.2.5'
...
undefined reference to symbol 'DSA_get_default_method@@OPENSSL_1.0.0'
21  Програмиране / Web development / Re: PHP finfo vs command file -: Nov 07, 2014, 08:30
Реших да погледна сорса на fileinfo и се натъкнах на това https://github.com/php/php-src/blob/master/ext/fileinfo/create_data_file.php.

Код:
Bundle the data file - you can still use the external file if you

Явно РНР си ползва наистина собствена mime база, ако искам да ползвам системната ще трябва да се прекомпилира :(
22  Програмиране / Web development / Re: PHP finfo vs command file -: Nov 07, 2014, 07:07
Да, мога да използвам shell_exec(), за да извиквам file -m, но засега ще се опитам да го избегна.

Не съм голям специалист с PHP но съдейки по тази тема Fileinfo работи с базата на file

Само, че всички опити, които направих и съм дал по-горе, сочат точно обратното според мен, вкл. и това, че резултатът от finfo & file е един и същ, когато file се извиква без проверка на mime (--exclude soft).
Отделно, че в manual-a на РНР (http://bg2.php.net/manual/en/function.finfo-open.php) пише следното:
Код:
Warning
The expected magic database format changed in PHP 5.3.11 and 5.4.1.
Due to this, the internal magic database was upgraded.
This mostly effects code where an external magic database is used: reading an older magic file will now fail.

Въпросът е дали съм прав в съжденията си, че РНР си ползва собствена mime base, мога ли да я "видя" и мога ли да го накарам да ползва "/usr/share/file/magic.mgc" вместо собствената си, защото явно резултатите на file са по-реални от finfo.
Това последното е малко вероятно, както пише в manual-a: reading an older magic file will now fail, но ми е чудно какво е наложило РНР да не ползват системния magic.mgc и да почнат да си поддържат свой (единственото, което ми идва на акъла е, че е заради windowd потребителите, които за да имат поддръжка на finfo трябва да ползват http://gnuwin32.sourceforge.net/).
23  Програмиране / Web development / PHP finfo vs command file -: Nov 06, 2014, 18:59
Привет,

Работя върху web приложение за качване на файлове с PHP.
Искам да разбера какъв е mime-type на файла, който се качва. Когато използвам PHP finfo получавам "application/octet-stream; charset=binary"
Код:
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME);
echo finfo_file($finfo,"File.odt");
finfo_close($finfo);

 в същото време, ако използвам  filе се получава "application/vnd.oasis.opendocument.text; charset=binary"
Код:
file -i File.odt

Поразрових се да видя дали finfo и file ползват една  и съща база с mime types. Файлът в Дебиан е "/usr/share/file/magic.mgc" (има няколко симлинка към него). Ако го използвам изрично с file, няма проблем - резултатът е същия:
Код:
file -i -m /usr/share/file/magic.mgc File.odt

Ако обаче дам същият файл на finfo_open, нещата не са ОК:
Код:
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME, "/usr/share/file/magic.mgc");
echo finfo_file($finfo,"File.odt");
finfo_close($finfo);

Горното гърми с:
Код:
PHP Notice:  finfo_open(): Warning: offset `-' invalid in /home/senser/Desktop/CustomerFiles_Tests/finfo.php on line 4
PHP Notice:  finfo_open(): Warning: type `-' invalid in /home/senser/Desktop/CustomerFiles_Tests/finfo.php on line 4
PHP Notice:  finfo_open(): Warning: offset `.' invalid in /home/senser/Desktop/CustomerFiles_Tests/finfo.php on line 4
PHP Notice:  finfo_open(): Warning: type `.' invalid in /home/senser/Desktop/CustomerFiles_Tests/finfo.php on line 4
PHP Warning:  finfo_open(): Failed to load magic database at '/usr/share/file/magic.mgc'. in /home/senser/Desktop/CustomerFiles_Tests/finfo.php on line 4

В същото време finfo  с параметър празната директория "/usr/share/misc/magic", не гърми:
Код:
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME, "/usr/share/misc/magic");
вади същия резултат "application/octet-stream; charset=binary".

И последно ако извикам file без да тества с magic files (от man file:  soft      Consults magic files):
Код:
file -i --exclude soft File.odt
имам "application/octet-stream; charset=binary"

Всичко това ме навежда на мисълта, че finfo на PHP не (може да) ползва същата mime types база.
Не намирам в същото време кой файл ползва вътрешно. Това, което намирам на сайта на РНР (http://bg2.php.net/manual/en/fileinfo.installation.php) е това:
The libmagic library is bundled with PHP, but includes PHP specific changes. A patch against libmagic named libmagic.patch is maintained and may be found within the PHP fileinfo extensions source.

Ето какво имам от phpinfo():
Код:
fileinfo
fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 517
24  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Казуса с циците -: Oct 27, 2014, 11:53
Нашето законодателство и съдебна система е такава , че е в услуга на по-имотният. Който плаща той поръчва музиката. :)))

Не, че нещо, ама всяка съдебна система е в услуга на по-имотния. Друг е въпросът дали в Бг наистина всеки има достъп до нея (съдебната система), но навсякъде по света богатият е силен.
25  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: електронното гласуване -: Oct 11, 2014, 23:55
ами на гласувалите електоронно нищо не им пречи да отидат и да пуснат хартиен глас.

Ако има електронно гласуване, ще бъде елементарно за проверка дали вече си гласувал. Какъв е проблема да може да се проверява в секцията преди да гласуваш... Има и друг (сигурно и много още) вариант - за да не се бави вота, с подписа си, че си гласувал, декларираш, че не си го правил онлайн. След това ЦИК като брои гласовете търси за съвпадения от различните начини на гласуване.

Това на практика означава, че една политическа сила от втора ще стане твърдо първа. Никой няма да може да ги  бие дори обединените сили на комунета, гербери, либерали, радикали и каквито има още там. Страхотно бъдеще ни очаква.

Ако имаш впредвид политическата сила, която се бори за права и свободи (всъщност, няма значение коя точно партия), проблемът не е в технологията (електронното гласуване е въпрос на технология), и не е ОК да се бори по този начин. Ако мога да дам пример от форума тук, на въпроса "как да блокирам скайп" преобладаващият и работещ отговор е "въвеждане на правило от шефа", а не pfsense, l7filter ... etc.
26  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: електронното гласуване -: Oct 11, 2014, 07:28
Аз съм твърдо "ЗА" електронното гласуване (визирам най-вече гласуване онлайн или гласуване през банкомат примерно)
Живеем във време, в което почти целият ни живот е (свързан с) онлайн, така че не виждам защо технологиите да са достатъчно надеждни, за да мога да банкирам онлайн, да си плащам глобите и сметките (където изобщо не е изключение да си дадеш всички лични данни), да си открия фирма и т.н., а да не мога да гласувам онлайн.
Сегашният вариант с разнасянето на чували и висене с тях посред нощите пред ЦИК, щото е супер сигурен, аре нема нужда :)
27  Хардуер за Линукс / Лаптопи / Re: Gentoo магии -: Sep 06, 2014, 13:12
Gentoo надали е най-подходящата дистрибуция за нетбук (всичко се компилира локално) или за новак в линукса (имам впредвид, на който ще го подариш), но щом така си решил, ОК.
Най-вероятно си инсталирал linux-firmware-nonfree (името при gentoo може да е различно), който е нужен, за да работи wireless-а.
Дай да видим изхода от lspci -v
Също и dmesg |grep -i network
28  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Путин не обича kernel developer-ите.... -: Sep 04, 2014, 13:09
Погледни кой държи руската и тогава казвай, че Меркел, Камерън, Обама и Путин не са от едно котило.

Нищо такова не съм казал, просто ми беще интересно кой дърпа конците на тези.
29  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Путин не обича kernel developer-ите.... -: Sep 04, 2014, 08:53
Путин, Меркел, Камерън, Обама, Ху Дзинтао и там, който още лидер искате да сложите служат на едни и същи господари.

Кои са тези могъщи господари и еднакви ли са за всички лидери или всеки си има негов?
30  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Уайт мъни фор блак дейс, или колко ги имаме в банГата?!?!?! -: Aug 28, 2014, 19:42
... Щото пича си ги спестява точно в депозит в банка и честно казано не виждам никакъв проблем в това, още по-малко пък момчето да е некадърно...

разбира се, че ще ги държи („спестява“ не мисля, че е удачна дума в случая) в банка вместо под душека, където ще заминат след първото отарашване от криминалния контингент.
нямах предвид хората, които си оставят част от доходите по сметка, а хората с наистина много излишни пари, които вместо да направят нещо с тях, просто ги държат на някаква лихва. справка -  последните събития около КТБ и лица с депозити над лимита покриващ се от закона при фалит.

Ами аз пак не съм съвсем съгласен. Няма как непрестанно да вкарваш парите си в някаква "работа" (т.е. да работят за теб и да изкарваш още). По тази логика средният бизнес трябва непременно да стане едър такъв. На практика в Швейцарските банки (примерно) много богаташи си държат парите, защото са на (относително) сигурно място и не се "топят" съвсем бързо с темповете на инфлация. И като гледам не са останали без клиенти :)
Страници: 1 [2] 3 4 ... 90