Покажи Публикации - ktodorov
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3
1  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Ново компютърче с  freebsd :) -: Jun 21, 2007, 15:24
Предполагам че музиката ще е на ... '<img'>
2  BSD секция / Настройки на хардуер / Ново компютърче с  freebsd :) -: Jun 21, 2007, 15:24
Предполагам че музиката ще е на ... '<img'>
3  BSD секция / Настройки на софтуер / Network monitoring -: Apr 26, 2007, 22:09
Погледни това trafd
4  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 17, 2007, 14:27
Че не разбирам много ... така си е ... ама чак пък iptraf ...
Май я няма в тоз раздел дистро-та ... '<img'>
5  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 10, 2007, 22:15
Ами ако някой предложи друг начин бих го пробвал, но ползвам Debian, и не знам дали бих опитал нещо което не е съвместимо ...
Примерно знам че в Debian може да се гледа  /proc/net/dev... с доста малко време на отчитане, но ако машината не е 64 битова ... проблема си остава ...

Но на мен въпроса ми беше за OpenBSD '<img'> Дали в OpenBSD има подобни места които да не зависят от писани правила или допълнителни настройки ...
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / "remotely" събиране на инфо ... -: Apr 10, 2007, 13:31
Здравей.
Ако комповете са в домеин ... и можеш да ползваш vbscript, и си админ, следното би ти свършило работа ... само да не земат да ни 'благославят' тука в този форум '<img'> :

Function GetAddRemove(sComp)
  'Function credit to Torgeir Bakken
  Dim cnt, oReg, sBaseKey, iRC, aSubKeys
  Const HKLM = &H80000002 'HKEY_LOCAL_MACHINE
  Set oReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _
              sComp & "/root/default:StdRegProv")
  sBaseKey = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"
  iRC = oReg.EnumKey(HKLM, sBaseKey, aSubKeys)

  Dim sKey, sValue, sTmp, sVersion, sDateValue, sYr, sMth, sDay

  For Each sKey In aSubKeys
    iRC = oReg.GetStringValue(HKLM, sBaseKey & sKey, "DisplayName", sValue)
    If iRC <> 0 Then
      oReg.GetStringValue HKLM, sBaseKey & sKey, "QuietDisplayName", sValue
    End If
    If sValue <> "" Then
      iRC = oReg.GetStringValue(HKLM, sBaseKey & sKey, _
                                "DisplayVersion", sVersion)
      If sVersion <> "" Then
        sValue = sValue & vbTab & "Ver: " & sVersion
      Else
        sValue = sValue & vbTab
      End If
      iRC = oReg.GetStringValue(HKLM, sBaseKey & sKey, _
                                "InstallDate", sDateValue)
      If sDateValue <> "" Then
        sYr =  Left(sDateValue, 4)
        sMth = Mid(sDateValue, 5, 2)
        sDay = Right(sDateValue, 2)
        'some Registry entries have improper date format
        On Error Resume Next
        sDateValue = DateSerial(sYr, sMth, sDay)
        On Error GoTo 0
        If sdateValue <> "" Then
          sValue = sValue & vbTab & "Installed: " & sDateValue
        End If
      End If
      sTmp = sTmp & sValue & vbcrlf
    cnt = cnt + 1
    End If
  Next
  sTmp = BubbleSort(sTmp)
  GetAddRemove = "INSTALLED SOFTWARE (" & cnt & ") - " & sCompName & _
                 " - " & Now() & vbcrlf & GetIpAdress & vbcrlf & vbcrlf & sTmp
End Function

Може и на друг език ... въпрос на избор ...
Търси инфо за WMI ...
Май имаше форум на М$ някъде ...
7  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 06, 2007, 17:11
Това с числата е проблем на оработващия ... там броячите са ми истински за около ден, щото от БТК ми играха сечено за майла ...
Ако си следиш само разликата примерно... какъв е проблема с бита? Най-много да загубиш малко ... ако засичаш на супер голям период ... нали за това са базите ... да слагаш без да ти пука ... '<img'> а и всеки сам си преценя за кое какъв риск да поеме '<img'>

А по моя вопрос някой да има нещо? че отива работата май към туй дето Наркос каза за net-snmp ама то сложно ми се вижда като за мойте познания ...

Да Наркос по важно ми е да гледам моментното натоварване.8  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 06, 2007, 15:25
Някой знае ли това което се показва примерно с  'pfctl -vvsI -i vr0'  за конкретния интерфейс какво точно показва, и какво всъщност включва?
9  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 06, 2007, 14:05
Не съм голям спец '<img'> ама до сега съм ползвал това:

ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:12:34:56:78:9А
          inet addr:192.168.22.112  Bcast:192.168.22.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::211:5bff:fe07:c4fd/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4414436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6002780 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2270945161 (2.1 GiB)  TX bytes:2297907669 (2.1 GiB)
          Interrupt:193 Base address:0xe800

от където взимам RX и TX ...
ако не е правилно ме поправете.
Но целта ми е да ползвам OpenBSD ... за това пуснах темата.
10  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 06, 2007, 13:50
Вече съм ползвал rrdtool, и за това не ми се иска да разучавам MRTG.
В това което съм разгледал за MRTG не намерих по детайлни настройки за графиките ... но, не твърдя че съм гледал детайлно.
В интерес на истината за една моя задачка с много графики MRTG се справя на пъти по добре от rrdtool по отношение на скорост ...
Идеята ми е да си събирам данните в база за последваща обработка ...
11  BSD секция / Настройки на софтуер / Count  на интерфейс -: Apr 06, 2007, 11:44
Здравейте.
Има ли в OpenBSD начин да се види колко е трафика общо през даден интерфейс?
Примерно както се вижда с ifconfig в Linux. Намерих само как се вижда това от pfctl -vvsI.
Целта ми е да си направя графики за да гледам натоварването...
Опитах следното:
pfctl -vvsI -i $if | awk '/In4\/Pass/ { in_value += $6 }\
                            /In6\/Pass/ { in_value += $6 } \
                            /Out4\/Pass/ { out_value += $6 } \
                            /Out6\/Pass/ { out_value += $6 } \
                            END { print in_value " " out_value}'
но незнам дали така е правилно.
Надявам се някой да има решение което да е по добро или да коригира това тук '<img'>
12  BSD секция / Настройки на софтуер / Пренасочване на vpn -: Mar 22, 2007, 09:42
Благодаря Hapkoc '<img'>
Пробвах кода - работи '<img'>
13  BSD секция / Настройки на софтуер / Пренасочване на vpn -: Mar 21, 2007, 11:13
Ползвам вградения "Routing and Remote Access" на Windows 2003 сървър.
Ако може да помогне, ето следното което работи с iptables:
'-A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 1723 -i %(EXT_IF)s -j DNAT --to-destination %(VPN_SIP)s',
'-A PREROUTING -t nat -p gre -i %(EXT_IF)s -j DNAT --to-destination %(VPN_SIP)s',
'-A POSTROUTING -t nat -p tcp -o %(INT_IF)s --dport 1723 -j MASQUERADE',
'-A POSTROUTING -t nat -o %(INT_IF)s -p gre -j MASQUERADE',
'-A FORWARD -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT',
'-A FORWARD -p 47 -j ACCEPT',
'-A INPUT -p 47 -j ACCEPT',
'-A FORWARD  -p all -s %(VPN_SIP)s -j ACCEPT'
14  BSD секция / Настройки на софтуер / Пренасочване на vpn -: Mar 21, 2007, 09:43
Здравейте '<img'>
Знае ли някой как с OpenBSD може да се направи следното:

   клиент
      ||
      ||
      ||
*интернет*
      ||
      ||
      ||
    ADSL
      ||
      ||
      ||
    /vr0/
  OpenBSD
    \de0\
      ||
      ||
      ||
    w2k3

На Windows 2003 е пуснат VPN сървър който е в локален домейн зад защитна стена.
Може ли с OpenBDS да се пренасочи заявка(диалконекция) на клиент който е извън локалната мрежа до сървъра който е зад защитната стена.
Клиента влиза с права на локалния домейн за да може да ползва ресурси намиращи се там, затова май не може VPN сървъра да е на защитната стена.
Потърсих из нета подобна информация, но не успях да намеря нещо което да сработи при мен. Нещата които опитвах бяха за PF, но нямам много опит с OpenBSD и може нещо да ми е убягнало.
Надявам се някой да знае как би могло да се направи това.
15  BSD секция / Настройки на софтуер / Openbsd & shlight -: Mar 15, 2007, 16:18
Здравейте.
Опитвам се да монтирам в OpenBSD 4.0 шерната папка намираща се на машина с WinXP. Прочетох че това се прави посредством  Sharity-Light.
Нещо бъркам явно, защото резултата е:

shlight //pc1/share /var/www/htdocs/pc1/ -U user -P pass
error connecting to server: [1] Operation not permitted

pc1 съм го описал в /etc/hosts и имам ping до него. Когато го напиша с ip резултата е същия.
Надявам се някой да знае как става и да помогне :)
10x предварително.
Страници: [1] 2 3