Покажи Публикации - cartman
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 19
1  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Счупен хард диск под LVM2; грешки от smartctl -: Jan 02, 2009, 20:35
Здравейте и за много години!
Аз я почвам ударно! За честитка получих писмо от smartctl, което казва, че има грешки по единия ми диск.
Ето изхода на:
Код:
[root@srv1 ~]# smartctl -l error -d ata /dev/sdd
smartctl version 5.36 [i686-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1282 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 1282 occurred at disk power-on lifetime: 6980 hours (290 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 64 4a 67 00

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 5f 4a 67 40 00   6d+02:38:32.824  [RESERVED FOR SERIAL ATA]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:32.824  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 00   6d+02:38:32.823  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 00   6d+02:38:32.823  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:32.822  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 1281 occurred at disk power-on lifetime: 6980 hours (290 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 64 4a 67 00

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 5f 4a 67 40 00   6d+02:38:30.977  [RESERVED FOR SERIAL ATA]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:30.977  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 00   6d+02:38:30.976  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 00   6d+02:38:30.976  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:30.975  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 1280 occurred at disk power-on lifetime: 6980 hours (290 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 64 4a 67 00

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 5f 4a 67 40 00   6d+02:38:29.093  [RESERVED FOR SERIAL ATA]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:29.092  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 00   6d+02:38:29.092  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 00   6d+02:38:29.091  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:29.091  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 1279 occurred at disk power-on lifetime: 6980 hours (290 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 64 4a 67 00

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 5f 4a 67 40 00   6d+02:38:27.219  [RESERVED FOR SERIAL ATA]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:27.218  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 00   6d+02:38:27.218  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 00   6d+02:38:27.217  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:27.217  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 1278 occurred at disk power-on lifetime: 6980 hours (290 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 64 4a 67 00

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  60 00 08 5f 4a 67 40 00   6d+02:38:25.345  [RESERVED FOR SERIAL ATA]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:25.344  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 a0 00   6d+02:38:25.343  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 46 00 00 00 a0 00   6d+02:38:25.343  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00   6d+02:38:25.343  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

[root@srv1 ~]#
Ето и на:
Код:
[root@srv1 ~]# smartctl -l selftest -d ata /dev/sdd
smartctl version 5.36 [i686-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       90%      6980         6769252
# 2  Extended offline    Completed: read failure       90%      6975         6769252
# 3  Short offline       Completed: read failure       90%      6975         6769252
# 4  Short offline       Completed: read failure       90%      6973         6769252
# 5  Short offline       Completed: read failure       90%      6961         6769252
# 6  Extended offline    Completed: read failure       90%      6958         6769252
# 7  Short offline       Completed: read failure       90%      6958         6769252
# 8  Short offline       Completed: read failure       90%      6958         6769252
# 9  Short offline       Completed: read failure       90%      6951         6769252
#10  Short offline       Completed: read failure       90%      6950         6769252
#11  Short offline       Completed without error       00%      6570         -

[root@srv1 ~]#
Аз вече ден и половина се опитвам да отстраня проблема. Намерих интересни неща, които отговаряха на моя случай: http://lists.linuxcoding.com/rhl/2005/msg38273.html, http://www.phwinfo.com/forum/linux-debian-user/329395-smart-error-offlineuncorrectablesector-detected-host.html и http://smartmontools.sourceforge.net/badblockhowto.html. Следвах последното и се опитах да запиша нули на диска. Записах, но явно не съм сметнал добре мястото. Пробвах и с форматиране на въпросния диск и наново създаване на файловата система на lvm партишъна. Вече съм изчерпан откъм идеи.

Интересуват ме две неща:
1. тоя диск за смяна ли е (той, както и останалите са на около 6 месеца)?
2. има ли начин да поправя нещата?

Файловата система на диска е Linux LVM, а на въпросния логически дял ext3.

Благодаря!
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Странен проблем с ssh и БТК ADSL -: Nov 08, 2008, 23:49
Значи цялата схема е със статични ип-та. Използвам порт 2222, от my.contact.bg съм го отворил. Сега пробвах и с друга машина, на друг порт. Изключен firewall. Пак същата история. Не мога да си позволя да променям порта, тъй като отзад имам webserver и пощенски такъв.
Категорично не смятам, че проблема е в мен, но не мога да разбера къде е. Имам ping към сървъра, ето резултата от ssh -v:
Код:
[user@machine ~]$ ssh -v -p 2222 server.name
OpenSSH_4.3p2, OpenSSL 0.9.8b 04 May 2006
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to server.name [xxx.xxx.xxx.xxx] port 2222.
debug1: connect to address xxx.xxx.xxx.xxx port 2222: Connection timed out
ssh: connect to host server.name port 2222: Connection timed out
[user@machine ~]$
Изхода от тази команда е същия и при втората машина, чийто ssh е на друг порт. Ето и клиентския ssh_config:
Код:
[user@machine ~]$ cat /etc/ssh/ssh_config
#       $OpenBSD: ssh_config,v 1.21 2005/12/06 22:38:27 reyk Exp $

# This is the ssh client system-wide configuration file.  See
# ssh_config(5) for more information.  This file provides defaults for
# users, and the values can be changed in per-user configuration files
# or on the command line.

# Configuration data is parsed as follows:
#  1. command line options
#  2. user-specific file
#  3. system-wide file
# Any configuration value is only changed the first time it is set.
# Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
# configuration file, and defaults at the end.

# Site-wide defaults for some commonly used options.  For a comprehensive
# list of available options, their meanings and defaults, please see the
# ssh_config(5) man page.

# Host *
#   ForwardAgent no
#   ForwardX11 no
#   RhostsRSAAuthentication no
#   RSAAuthentication yes
#   PasswordAuthentication yes
#   HostbasedAuthentication no
#   BatchMode no
#   CheckHostIP yes
#   AddressFamily any
#   ConnectTimeout 0
#   StrictHostKeyChecking ask
#   IdentityFile ~/.ssh/identity
#   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
#   IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
#   Port 22
#   Protocol 2,1
#   Cipher 3des
#   Ciphers aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc
#   EscapeChar ~
#   Tunnel no
#   TunnelDevice any:any
#   PermitLocalCommand no
Host *
        GSSAPIAuthentication yes
# If this option is set to yes then remote X11 clients will have full access
# to the original X11 display. As virtually no X11 client supports the untrusted
# mode correctly we set this to yes.
        ForwardX11Trusted yes
# Send locale-related environment variables
        SendEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
        SendEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
        SendEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL
[user@machine ~]$
Какво става?Някой друг няма ли подобни ядове?

За да избегна недоразумения съм правил опити с един и същ лаптоп с Putty. От вкъщи, както и от други места, където няма ADSL връзката работи. Щом отида в някой офис, където интернет се доставя от БТК и го закъсвам, никакви шансове да се вържа. Оттук следва, че нещата не са в настройки нито на клиентската машина, нито на сървъра.
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Странен проблем с ssh и БТК ADSL -: Nov 08, 2008, 16:17
Провери защитните стени и на двете машини за правила, които не помниш, че си слагал, но спират връзката. Ако не можеш да се ориентираш, покажи ни изхода от командата "iptables -L" и от двете машини. Хубаво ще е да покажеш и настройките на ssh клиента и ssh сървъра, за да видим какво се случва там - т.е. файлът /etc/ssh/ssh_config от клиентската машина и файлът /etc/ssh/sshd_config от машината в офиса ти ;)

Благодаря за отговора и за правилния раздел на темата!
От офиса, чийто доставчик е БТК не мога да се логна както от линукс-ия сървър (който преди това си работеше и никога не съм му пипал стената), така и от уиндовска машина чрез Putty. Следователно проблема не е в клиентските настройки ssh_config. Ако все пак мислите, че е необходимо ще постна файла. Като го гледах е този по подразбиране.
От всяко друго място се логвам успешно към централния си сървър. Следователно проблема не е и в него.

Накратко: от офис, който е на БТК АДСЛ не мога да се логна на централния сървър, при положение, че от друго място мога. Проблема е отскоро, преди това всичко си работеше с настоящата конфигурация.
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Странен проблем с ssh и БТК ADSL -: Nov 08, 2008, 10:44
Здравейте,
не знам дали темата ми е точно за този раздел, но поради особения си характер не открих къде по-точно да я сложа. Не е хумористична :)
Имам пуснат ssh към машината на работа. Работи. Пробвал съм го от две различни места с два различни доставчика. Преди работеше и с БТК. Отскоро, може би месец или два, от офисите, където БТК е доставчик на нета не мога да се свържа със сървъра си. Очевидно проблема е при тях. Оттам навън не мога да изляза, дава connection timed out. Обаждах им се, писах им и те твърдят, че всичко е наред.
Моля дайте съвет какво да правя.
5  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Fsck died with exit status 4 -: Oct 14, 2008, 21:38
Простете за невежеството, но какво е soft reboot, cold reboot... сигурно има и други видове? Аз знам два вида-софтуерен (т.е. от операционната система, каквато и да е тя) и хардуерен (от бутончето Reset или чрез задържане на On/Off бутона и стартиране след това. Да не би това да са въпросните два вида, за които се чудя?
6  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Oct 13, 2008, 21:25
Laskov, благодаря ти са помощта!
Поради миграцията от по-стара версия бях запазил по-стария конфигурационен файл. В него нямаше секцията watermarking. Сложих моя си, настроих го, изключих watermarking-a и засега изглежда наред. Даже вече имам и по-пълна информация за спам резултата.
Все още го следя,но мисля, че е ок '<img'>
7  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Fsck died with exit status 4 -: Oct 13, 2008, 21:21
А можеш ли да го махнеш този форсиран fsck? Ако да-опитай да монтираш файловата система само за четене, компютъра ще е работоспособен, т.е. ще има мрежа, ще можеш да запишеш CD/DVD или да си прехвърлиш нещата на флашка.

На мен наскоро ми се получи това и натисках Enter цял ден и след 8 часа се оказа, че нищо не е оправено. Ако при форсираната проверка не успява да оправи нещата след натискане на "y" не вярвам да има начин да се оправят. Затова
монтираш Read-Only,сваляш/запазваш каквото ти трябва и правиш дяловете наново.
С каква файлова система си?
8  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Oct 08, 2008, 14:03
Благодаря за отговора!
Всичките писма се доставят, спам-а се пренасочва към определен account. Между другото включих опцията в /etc/MailScanner/MailScanner.conf use_auto_whitelist 1. Ето и един типичен header на легитимно писмо маркирано като спам:
Цитат
Return-Path: <>
Received: from my_mail_server.com ([unix socket])
    by my_mail_server.com (Cyrus v2.3.7-Invoca-RPM-2.3.7-2.el5) with LMTPA;
    Wed, 08 Oct 2008 10:59:27 +0300
X-Sieve: CMU Sieve 2.3
Received: from pc035
   for <user@my_mail_server.com>; Wed,  8 Oct 2008 10:59:24 +0300 (EEST)
From: "Dimitrov" <gooduser@my_mail_server.com>
To: "Ivanova" <user@my_mail_server.com>
Subject: {Spam?} Read: Emailing: GSM.doc
Date: Wed, 8 Oct 2008 10:57:38 +0300
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report;
   report-type=disposition-notification;
   boundary="----=_NextPart_000_0003_01C92934.ADF71860"
X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.5510
Thread-Index: AckpG4NFGlm2tFxDQ3SnHpl42TbQtQAAAdEn
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579
MailScanner-NULL-Check: 1224057566.37315@eQYboe2ykm9ZPDJSxLlQLw
X-MailScanner-ID: 09BE74E931.BE2F2
X-Company-MailScanner: Found to be clean
X-Company-MailScanner-SpamCheck: spam(no watermark or sender address)
X-Company-MailScanner-SpamScore: ssssssss
X-Comapny-MailScanner-From:
X-Spam-Status: Yes

Ако променя спам score в конфигурацията този ред:
Цитат
X-Company-MailScanner-SpamScore: ssssssss

получава резултат равен на необходимия минимум, за да бъде маркиран като спам. Всички погрешно маркирани писма са със заглавие:
Цитат
Read: neshto si
и идват от "върховният" MS Outlook.
Всички изпращачи се намират извън моята локална мрежа, с която нямам никакви проблеми. Те блуждаят и са с различни IP.
Иначе имам DNS сървър за локалната мрежа, но не знам той какво отношение има към това.
9  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Oct 08, 2008, 10:55
За да не създавам нова тема ще продължа тази. Изключително съм доволен от postgrey. Преди него за 2 дни влезнаха общо над 2000 писма, маркирани като спам и 20, които минаха в пощенските кутии на хората. След пускането на Greylist-a в действие резултата беше съответно 140:0 за 5 дни.
Имам обаче един проблем от MailScanner-a, които е още от преди. Май ще се окаже бъг, поне такива мнения четох из разни форуми. Те се отнасяха за по-стара версия (аз имам 4.70), но симптомите са същите. Става въпрос, че определени писма от хора в нашия домейн биват маркирани като спам. Изчетох какво ли не, пробвах да ги добавям по IP, по *@domain.com, *@*domain.com, както и по name@domain.com в /etc/MailScanner/rules/scan.messages.rules, spam.whitelist.rules, /etc/mail/spamassasin/local.cf, но няма ефект. Увеличих и spam score в MailScanner.conf, но пак няма промяна.

Моля дайте съвет какво да пипна? Синтаксиса ли бъркам, какво ли?
10  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Oct 03, 2008, 11:41
Готово '<img'>
Внедрих postgrey. Засега работи добре, след седмица ще имам статистиката спрямо предната седмица. Сега само трябва да разбера как точно да променям параметрите му. Пробвах опцията:
postgrey --delay=60 --unix=/var/spool/postfix/socket,
 но явно съм я объркал. Освен това съм създал файл /etc/sysconfig/postgrey, изпoлзвам конфигурация за RHEL/CentOS. Все пак ми се струва, че закъснението е повече от 300 сек. и не съм познал как да го намалявам. В логовете не пише за колко време е Greylist-нат даден mail. Това малко ме притеснява. Идеята ми е докато натрупам достатъчно голяма база да имам по-малко закъснение и след това да увелича закъснението, правейки postgrey по-стриктен. Всичко, което намерих ползвах и пак не мога да разбера колко време e закъснението.
11  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Oct 01, 2008, 18:05
Така '<img'>
Разгледах и реших, че ще внедря сивата листа. Обмислях и възможността за ограничения по IP, но поради няколко причини няма да стане.

@lsakov:
И при мен са SA+MailScanner. Притеснението ми произлизаше от факта, че в заглавната част има мой човек в полетата From и Reply-to. Ако SA го маркира като спам, няма ли след това легитимен mail от този адрес да бъде маркиран като спам?12  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Oct 01, 2008, 09:07
Благодаря на всички за съветите!
Greylisting-a отдавна съм го заплюл (в положителен смисъл) и все не стигам до него. Ще разгледам SPF и RBL.
13  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Спамъри и други гадове -: Sep 30, 2008, 14:31
Здравейте,
при мен се случва нещо много интересно. Имаме пощенски сървър с Postfix и cyrus. На него правим проверки за спам със Spam Assassin. Преди това имаме рутер, който също проверява. Какъв е проблема?
Днес забелязах, че получавам спам от един от нашите хора, т.е. полетата From, Reply-to са от истински наш адрес. Разглеждах header-ите и забелязах, че естествено спамъра е подменил тези полета. Видях и истинските ип-та. Те бяха различни за всяко писмо. Мисълта ми е какво да направя за да спра това? Засега са 2-3 писма, но едва ли ще спрат сами. Притеснявам се, че ако пусна SA може нашият домейн да пострада, да попаднем в blacklist.
Моля дайте съвет?
14  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Миграция на postfix&cyrus imap -: Sep 21, 2008, 22:18
Цитат
Хм, ти си се "спасил" сам! Това с точка 8 от процедурата не ми стана ясно защо го правиш повторно. Може би е за в случай, че има промяна в данните - сървърът работи без да приема нови писма, а пък mariika си е прочела писмата, докато са се копирали на новия сървър. Второто, което ме изненадва е, че нямаш проблем с файловете mariika.seen и mariika.sub и версията на базата данни. Така или инъче - радвам се за успеха ти!


В т.3 спирам и двата сървъра. Обаче преди това с работещ стар сървър бях копирал тези директории с тестови цели. И в случая вече имах данните, но отпреди една седмица. За да не губя време спрях сървърите, пуснах rsync за разликите и продължих по описания начин. Точка 8 я правя защото reconstruct открива директориите и писмата, но маркира всичко като непрочетено. Мисля, че проблем с версията на libdb няма защото пуснах reconstruct. Четох, че ако базите са една и съща версия може само да се копират директориите и всичко е ок без reconstruct. А seen и sub файловете са на cyrus, който пък е по-висока версия (както и postfix), спрямо старата машина и си ги чете.
Поздрави!
15  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Миграция на postfix&cyrus imap -: Sep 19, 2008, 13:31
Така. Ето ги стъпките:
1. Настройки на Postfix и Cyrus.
2. Създаване на пощенските кутии-за съжаление не успях да направя скрипт и ги създавах ръчно:
Цитат
cyradm --auth login localhost --user cyrus
IMAP Password:
localhost.localdomain>cm user.name

3. Копирам чрез scp или rsync директориите /var/lib/imap/user/ и /var/spool/imap/user/ на новия сървър. После
Цитат
chown -R cyrus:mail /var/lib/imap/user/
chown -R cyrus:mail /var/spool/imap/user/

4. su cyrus
5. cd /usr/lib/cyrus-imapd/ - тук се намират изпълнимите файлове на cyrus за CentOS
6. ./reconstruct -rf user.*
7. пробвах горното без -f, но нямаше желания успех, не откри всички директории.
8. За последно копирах /var/lib/imap/user/ с цел писмата да запазят флаговете си - прочетен, непрочетен и т.н.
9. Готово '<img'>

Благодаря пак за отговора! Спаси ме '<img'>
Страници: [1] 2 3 ... 19