Автор Тема: Wine мизерия  (Прочетена 1055 пъти)

vyrgozunqk

  • Гост
Wine мизерия
« -: Apr 12, 2008, 00:25 »
Здравейте, изтееглих си Dungeon Siege 2, конвертирах си .bin файловете в .исо , маунтнах го и т.н. но като се опитам да стартирам инсталацията, wine уж тръгва да мисли нещо и запецва, конзолата ми извади това съобщение...

Примерен код
ceco@linux-gCeco:~> wine '/home/ceco/Desktop/mnt/setup.exe/'
ceco@linux-gCeco:~> wine: Unhandled page fault on write access to 0x7bc336cf at address 0x7eac7c21 (thread 0018), starting debugger...
Unhandled exception: page fault on write access to 0x7bc336cf in 32-bit code (0x7eac7c21).
Register dump:
 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
 EIP:7eac7c21 ESP:0033f214 EBP:0033f23c EFLAGS:00010206(   - 00      - RIP1)
 EAX:7bc3367f EBX:7eaccff4 ECX:0033f248 EDX:00000000
 ESI:0012e460 EDI:00010026
Stack dump:
0x0033f214:  00000100 00010026 00010026 0033f2e8
0x0033f224:  00424db6 00010026 00000000 7eac7bfa
0x0033f234:  7ed83ff4 00000000 0033f2e8 00424eff
0x0033f244:  0012e460 0012e460 0044e1d8 00010026
0x0033f254:  00000100 00010026 00000000 0033f2e8
0x0033f264:  7ed83ff4 0033f2a8 7b88e826 7eda3e20
Backtrace:
=>1 0x7eac7c21 ImmDestroyContext+0x31() in imm32 (0x0033f23c)
  2 0x00424eff in mgs2df (+0x24eff) (0x0033f2e8)
  3 0x7ed604f8 call_dialog_proc+0x68() in user32 (0x0033f328)
  4 0x7ed63635 WINPROC_CallProcWtoA+0x8c5() in user32 (0x0033f7f8)
  5 0x7ed63f60 WINPROC_CallDlgProcW+0xb0() in user32 (0x0033f838)
  6 0x7ecedd67 DefDlgProcW+0x87() in user32 (0x0033f868)
  7 0x7ed5e6ba WINPROC_wrapper+0x1a() in user32 (0x0033f898)
  8 0x7ed5ed9e call_window_proc+0x6e() in user32 (0x0033f8d8)
  9 0x7ed64171 WINPROC_call_window+0xd1() in user32 (0x0033f918)
  10 0x7ed2770a call_window_proc+0xca() in user32 (0x0033f988)
  11 0x7ed2a99d send_message+0x20d() in user32 (0x0033f9e8)
  12 0x7ed2ae0a SendMessageW+0x4a() in user32 (0x0033fa28)
  13 0x7ecf49fc DIALOG_CreateIndirect+0x78c() in user32 (0x0033fb48)
  14 0x7ecf5476 CreateDialogIndirectParamAorW+0x36() in user32 (0x0033fb68)
  15 0x7ecf55a1 CreateDialogIndirectParamA+0x41() in user32 (0x0033fb98)
  16 0x0044e3da in mgs2df (+0x4e3da) (0x00000001)
  17 0x00000000 (0x00000000)
0x7eac7c21 ImmDestroyContext+0x31 in imm32: subl        $1,0x50(%eax)
Modules:
Module  Address                 Debug info      Name (72 modules)
PE        400000-  498000       Export          mgs2df
PE      10000000-10bed000       Deferred        mgs44b
ELF     7b800000-7b92d000       Deferred        kernel32<elf>
  \-PE  7b820000-7b92d000       \               kernel32
ELF     7bc00000-7bca6000       Deferred        ntdll<elf>
  \-PE  7bc10000-7bca6000       \               ntdll
ELF     7bf00000-7bf04000       Deferred        <wine-loader>
ELF     7e1fb000-7e22e000       Deferred        uxtheme<elf>
  \-PE  7e200000-7e22e000       \               uxtheme
ELF     7e22e000-7e255000       Deferred        msacm32<elf>
  \-PE  7e230000-7e255000       \               msacm32
ELF     7e255000-7e26d000       Deferred        msacm32<elf>
  \-PE  7e260000-7e26d000       \               msacm32
ELF     7e2a2000-7e35e000       Deferred        libasound.so.2
ELF     7e35e000-7e395000       Deferred        winealsa<elf>
  \-PE  7e370000-7e395000       \               winealsa
ELF     7e395000-7e39b000       Deferred        libxfixes.so.3
ELF     7e39b000-7e3a5000       Deferred        libxcursor.so.1
ELF     7e3a5000-7e3ac000       Deferred        libxrandr.so.2
ELF     7e3ac000-7e3b5000       Deferred        libxrender.so.1
ELF     7e3b5000-7e3b9000       Deferred        libxinerama.so.1
ELF     7e3b9000-7e3d2000       Deferred        libxcb.so.1
ELF     7e3d2000-7e4ed000       Deferred        libx11.so.6
ELF     7e4ed000-7e4fc000       Deferred        libxext.so.6
ELF     7e4fc000-7e515000       Deferred        libice.so.6
ELF     7e515000-7e51e000       Deferred        libsm.so.6
ELF     7e523000-7e538000       Deferred        midimap<elf>
  \-PE  7e530000-7e538000       \               midimap
ELF     7e538000-7e5c9000       Deferred        winex11<elf>
  \-PE  7e550000-7e5c9000       \               winex11
ELF     7e688000-7e6a9000       Deferred        libexpat.so.1
ELF     7e6a9000-7e6d5000       Deferred        libfontconfig.so.1
ELF     7e6d5000-7e6e8000       Deferred        libz.so.1
ELF     7e6e8000-7e757000       Deferred        libfreetype.so.6
ELF     7e757000-7e7fa000       Deferred        oleaut32<elf>
  \-PE  7e770000-7e7fa000       \               oleaut32
ELF     7e7fa000-7e80d000       Deferred        libresolv.so.2
ELF     7e810000-7e816000       Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF     7e827000-7e846000       Deferred        iphlpapi<elf>
  \-PE  7e830000-7e846000       \               iphlpapi
ELF     7e846000-7e8a6000       Deferred        rpcrt4<elf>
  \-PE  7e850000-7e8a6000       \               rpcrt4
ELF     7e8a6000-7e94b000       Deferred        ole32<elf>
  \-PE  7e8b0000-7e94b000       \               ole32
ELF     7e94b000-7e9a5000       Deferred        shlwapi<elf>
  \-PE  7e960000-7e9a5000       \               shlwapi
ELF     7e9a5000-7eab0000       Deferred        shell32<elf>
  \-PE  7e9c0000-7eab0000       \               shell32
ELF     7eab0000-7eacf000       Export          imm32<elf>
  \-PE  7eac0000-7eacf000       \               imm32
ELF     7eacf000-7eaea000       Deferred        version<elf>
  \-PE  7ead0000-7eaea000       \               version
ELF     7eaea000-7ebaa000       Deferred        comctl32<elf>
  \-PE  7eaf0000-7ebaa000       \               comctl32
ELF     7ebaa000-7ebfb000       Deferred        advapi32<elf>
  \-PE  7ebc0000-7ebfb000       \               advapi32
ELF     7ebfb000-7ec97000       Deferred        gdi32<elf>
  \-PE  7ec10000-7ec97000       \               gdi32
ELF     7ec97000-7edde000       Export          user32<elf>
  \-PE  7ecb0000-7edde000       \               user32
ELF     7edde000-7ee6d000       Deferred        winmm<elf>
  \-PE  7edf0000-7ee6d000       \               winmm
ELF     7efc1000-7efe6000       Deferred        libm.so.6
ELF     7efe7000-7efeb000       Deferred        libxau.so.6
ELF     7efeb000-7f000000       Deferred        lz32<elf>
  \-PE  7eff0000-7f000000       \               lz32
ELF     b7d13000-b7d17000       Deferred        libdl.so.2
ELF     b7d17000-b7e4a000       Deferred        libc.so.6
ELF     b7e4a000-b7e61000       Deferred        libpthread.so.0
ELF     b7e61000-b7e64000       Deferred        libxcb-xlib.so.0
ELF     b7e7b000-b7f90000       Deferred        libwine.so.1
ELF     b7f91000-b7fad000       Deferred        ld-linux.so.2
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
0000000c
        00000016    0
        00000015    0
        00000010    0
        0000000e    0
        0000000d    0
00000011
        00000014    0
        00000013    0
        00000012    0
00000017 (D) C:\windows\temp\MGS2df.exe
        00000018    0 <==
00000019
        0000001b    0
        0000001a    0
Backtrace:
=>1 0x7eac7c21 ImmDestroyContext+0x31() in imm32 (0x0033f23c)
  2 0x00424eff in mgs2df (+0x24eff) (0x0033f2e8)
  3 0x7ed604f8 call_dialog_proc+0x68() in user32 (0x0033f328)
  4 0x7ed63635 WINPROC_CallProcWtoA+0x8c5() in user32 (0x0033f7f8)
  5 0x7ed63f60 WINPROC_CallDlgProcW+0xb0() in user32 (0x0033f838)
  6 0x7ecedd67 DefDlgProcW+0x87() in user32 (0x0033f868)
  7 0x7ed5e6ba WINPROC_wrapper+0x1a() in user32 (0x0033f898)
  8 0x7ed5ed9e call_window_proc+0x6e() in user32 (0x0033f8d8)
  9 0x7ed64171 WINPROC_call_window+0xd1() in user32 (0x0033f918)
  10 0x7ed2770a call_window_proc+0xca() in user32 (0x0033f988)
  11 0x7ed2a99d send_message+0x20d() in user32 (0x0033f9e8)
  12 0x7ed2ae0a SendMessageW+0x4a() in user32 (0x0033fa28)
  13 0x7ecf49fc DIALOG_CreateIndirect+0x78c() in user32 (0x0033fb48)
  14 0x7ecf5476 CreateDialogIndirectParamAorW+0x36() in user32 (0x0033fb68)
  15 0x7ecf55a1 CreateDialogIndirectParamA+0x41() in user32 (0x0033fb98)
  16 0x0044e3da in mgs2df (+0x4e3da) (0x00000001)
  17 0x00000000 (0x00000000)
и оттук нататък нищо не прави, някой да има неещо на ум, как да го оправя ?!  '<img'>
Става въпрос за wine 0.9.59/OpenSUSE 10.3/GNOME i586
Мерси предварително !Активен

vyrgozunqk

  • Гост
Wine мизерия
« Отговор #1 -: Apr 13, 2008, 00:50 »
Оправих се, смених дистрибуцията с Мандрива и всичко стана ОК
Активен

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
WINE !!!
Настройка на програми
ThePredator 1 3229 Последна публикация Jul 16, 2002, 14:13
от rockandvaso
заместител на Wine?
Настройка на програми
sebastianz55 11 5194 Последна публикация Dec 18, 2003, 12:32
от sebastianz55
wine
Настройка на програми
sebastianz55 6 3658 Последна публикация Mar 08, 2004, 19:08
от sebastianz55
wine+кирилица
Настройка на програми
Crysiss 15 5425 Последна публикация Sep 30, 2004, 10:20
от ohubohu
Wine @ CS
Общ форум
XsPiDeR 1 2326 Последна публикация Sep 15, 2004, 07:54
от kennedy