Покажи теми - rambobg
Виж публикациите на потр. | * Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1]
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Проблем с xorg.conf под Slackware -: Jan 04, 2011, 11:01
Та въпросната ми видеокарта е SiS Onboard 661fx. Много е гадна какво да се прави нямам друга.

И така де под слак като пусна Х и ми се пуска на максималната резолюция 1600х1200. Монитора ми е 17", съответно ми трябва 1024х768. Когато сменя от опциите да ми е 1024х768 се пуска доста уголемен екран (изобщо панелите, шрифтвовете, прозорците са огромни за 1024х768). Този проблем го имах и в останалите дистрота, като дебиан, убунту, зенуолк и т.н., но там само първия път като направех настройката (пак ставаше така) и като рестарирах се оправяше. Ако може да ми кажете какво да направя, когато пусна Х да ми е с нормална резолюция, ще съм ви много благодарен. Като за начало имах xorg.conf-vesa, но аз си конфигурирах хорг и го добавих в /etc/X11/, където има вече и xorg.conf.

Ще ви предоставя информацията и в двата, за да ми кажете как да "задам граници" единствената резолюция /или максималната/ да е 1024х768 85херца.


/etc/X11/xorg.conf
Код:
Section "ServerLayout"
Identifier     "X.org Configured"
Screen      0  "Screen0" 0 0
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath     "/usr/share/fonts/local"
FontPath     "/usr/share/fonts/TTF"
FontPath     "/usr/share/fonts/OTF"
FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath     "/usr/share/fonts/misc"
FontPath     "/usr/share/fonts/CID"
FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi"
FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi"
FontPath     "/usr/share/fonts/cyrillic"
EndSection

Section "Module"
Load  "extmod"
Load  "dri2"
Load  "glx"
Load  "dbe"
Load  "dri"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option     "Protocol" "auto"
Option     "Device" "/dev/input/mice"
Option     "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
#DisplaySize   310   230 # mm
Identifier   "Monitor0"
VendorName   "SAM"
ModelName    "SyncMaster"
HorizSync    30.0 - 85.0
VertRefresh  50.0 - 160.0
Option     "DPMS"
# 1024x768 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 60.15 kHz; pclk: 81.80 MHzModeline "1024x768_75.00"  81.80  1024 1080 1192 1360  768 769 772 802  -HSync +Vsync
EndSection

Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "Accel"              # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        # <str>
        #Option     "TurboQueue"          # [<bool>]
        #Option     "FastVram"            # [<bool>]
        #Option     "HostBus"            # [<bool>]
        #Option     "RenderAcceleration" # [<bool>]
        #Option     "ForceCRT1Type"      # <str>
        #Option     "ForceCRT2Type"      # <str>
        #Option     "ShadowFB"            # [<bool>]
        #Option     "DRI"                # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"            # <i>
        #Option     "GARTSize"            # <i>
        #Option     "Vesa"                # [<bool>]
        #Option     "MaxXFBMem"          # <i>
        #Option     "EnableSiSCtrl"      # [<bool>]
        #Option     "SWCursor"            # [<bool>]
        #Option     "HWCursor"            # [<bool>]
        #Option     "UseColorHWCursor"    # [<bool>]
        #Option     "Rotate"              # <str>
        #Option     "Reflect"            # <str>
        #Option     "Xvideo"              # [<bool>]
        #Option     "InternalModes"      # [<bool>]
        #Option     "OverruleFrequencyRanges" # [<bool>]
        #Option     "RestoreBySetMode"    # [<bool>]
        #Option     "ForceCRT1"          # [<bool>]
        #Option     "XvOnCRT2"            # [<bool>]
        #Option     "PanelDelayCompensation" # <i>
        #Option     "PDC"                # <i>
        #Option     "PanelDelayCompensation2" # <i>
        #Option     "PDC2"                # <i>
        #Option     "PanelDelayCompensation1" # <i>
        #Option     "PDC1"                # <i>
        #Option     "EMI"                # <i>
        #Option     "LVDSHL"              # <i>
        #Option     "ForcePanelRGB"      # <i>
        #Option     "SpecialTiming"      # <str>
        #Option     "TVStandard"          # <str>
        #Option     "UseROMData"          # [<bool>]
        #Option     "UseOEMData"          # [<bool>]
        #Option     "YV12"                # [<bool>]
        #Option     "CHTVType"            # [<bool>]
        #Option     "CHTVOverscan"        # [<bool>]
        #Option     "CHTVSuperOverscan"  # [<bool>]
        #Option     "CHTVLumaBandwidthCVBS" # <i>
        #Option     "CHTVLumaBandwidthSVIDEO" # <i>
        #Option     "CHTVLumaFlickerFilter" # <i>
        #Option     "CHTVChromaBandwidth" # <i>
        #Option     "CHTVChromaFlickerFilter" # <i>
        #Option     "CHTVCVBSColor"      # [<bool>]
        #Option     "CHTVTextEnhance"    # <i>
        #Option     "CHTVContrast"        # <i>
        #Option     "SISTVEdgeEnhance"    # <i>
        #Option     "SISTVAntiFlicker"    # <str>
        #Option     "SISTVSaturation"    # <i>
        #Option     "SISTVCFilter"        # [<bool>]
        #Option     "SISTVYFilter"        # <i>
        #Option     "SISTVColorCalibFine" # <i>
        #Option     "SISTVColorCalibCoarse" # <i>
        #Option     "SISTVXScale"        # <i>
        #Option     "SISTVYScale"        # <i>
        #Option     "TVXPosOffset"        # <i>
        #Option     "TVYPosOffset"        # <i>
        #Option     "SIS6326TVAntiFlicker" # <str>
        #Option     "SIS6326TVEnableYFilter" # [<bool>]
        #Option     "SIS6326TVYFilterStrong" # [<bool>]
        #Option     "SIS6326TVForcePlug" # <str>
        #Option     "SIS6326FSCAdjust"    # <i>
        #Option     "YPbPrAspectRatio"    # <str>
        #Option     "TVBlueWorkAround"    # [<bool>]
        #Option     "ColorHWCursorBlending" # [<bool>]
        #Option     "ColorHWCursorBlendThreshold" # <i>
        #Option     "CRT2Detection"      # [<bool>]
        #Option     "ForceCRT2ReDetection" # [<bool>]
        #Option     "SenseYPbPr"          # [<bool>]
        #Option     "CRT1Gamma"          # [<bool>]
        #Option     "CRT2Gamma"          # [<str>]
        #Option     "GammaBrightness"    # <str>
        #Option     "GammaBrightnessCRT2" # <str>
        #Option     "CRT2GammaBrightness" # <str>
        #Option     "Brightness"          # <str>
        #Option     "NewGammaBrightness" # <str>
        #Option     "CRT2Brightness"      # <str>
        #Option     "CRT2NewGammaBrightness" # <str>
        #Option     "Contrast"            # <str>
        #Option     "NewGammaContrast"    # <str>
        #Option     "CRT2Contrast"        # <str>
        #Option     "CRT2NewGammaContrast" # <str>
        #Option     "CRT1Saturation"      # <i>
        #Option     "XvGamma"            # [<str>]
        #Option     "XvDefaultContrast"  # <i>
        #Option     "XvDefaultBrightness" # <i>
        #Option     "XvDefaultHue"        # <i>
        #Option     "XvDefaultSaturation" # <i>
        #Option     "XvDefaultDisableGfx" # [<bool>]
        #Option     "XvDefaultDisableGfxLR" # [<bool>]
        #Option     "XvChromaMin"        # <i>
        #Option     "XvChromaMax"        # <i>
        #Option     "XvUseChromaKey"      # [<bool>]
        #Option     "XvInsideChromaKey"  # [<bool>]
        #Option     "XvYUVChromaKey"      # [<bool>]
        #Option     "XvDisableColorKey"  # [<bool>]
        #Option     "XvUseMemcpy"        # [<bool>]
        #Option     "BenchmarkMemcpy"    # [<bool>]
        #Option     "UseSSE"              # [<bool>]
        #Option     "XvDefaultAdaptor"    # <str>
        #Option     "ScaleLCD"            # [<bool>]
        #Option     "CenterLCD"          # [<bool>]
        #Option     "EnableHotkey"        # [<bool>]
        #Option     "ForceCRT1VGAAspect" # <str>
        #Option     "ForceCRT2VGAAspect" # <str>
        #Option     "MergedFB"            # [<str>]
        #Option     "TwinView"            # [<str>]
        #Option     "MergedFBAuto"        # [<bool>]
        #Option     "CRT2HSync"          # <str>
        #Option     "SecondMonitorHorizSync" # <str>
        #Option     "CRT2VRefresh"        # <str>
        #Option     "SecondMonitorVertRefresh" # <str>
        #Option     "CRT2Position"        # <str>
        #Option     "TwinViewOrientation" # <str>
        #Option     "MetaModes"          # <str>
        #Option     "MergedDPI"          # <str>
        #Option     "MergedXinerama"      # [<bool>]
        #Option     "TwinviewXineramaInfo" # [<bool>]
        #Option     "MergedXineramaCRT2IsScreen0" # [<bool>]
        #Option     "MergedNonRectangular" # [<bool>]
        #Option     "MergedMouseRestriction" # [<bool>]
Identifier  "Card0"
Driver      "sis"
VendorName  "Unknown Vendor"
BoardName   "Unknown Board"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Card0"
Monitor    "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     1
Modes      "1024x768_85.00"
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     4
Modes      "1024x768_75.00"
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     8
Modes      "1024x768_85.00"
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     15
Modes      "1024x768_85.00"
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     16
Modes      "1024x768_85.00"
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
Modes      "1024x768_85.00"
EndSubSection
EndSection


/etc/X11/xorg,conf-vesa
Код:
# File generated by xf86config.

#
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
#
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
#

# **********************************************************************
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# **********************************************************************

# NOTE:  This is a NEW IMPROVED version of XF86Config-fbdev that uses the vesa
# driver instead of the fbdev driver.  Thanks to Kenneth Fanyo who pointed
# this out to me. :)

# This XF86Config file is designed for use with the VESA framebuffer.
# This generic interface should work with nearly all video cards
# (although not every card will support every resolution).

# With the new driver, it should no longer be required to have frame buffer
# support in the kernel, or to run it on the console.
#
# Enjoy! :)
# -- volkerdi@slackware.com
#

# **********************************************************************
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# **********************************************************************
#
Section "Module"

# This loads the DBE extension module.

    Load        "dbe"  # Double buffer extension

# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection

# This loads the font modules
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
    #Load        "speedo"

# This loads the GLX module
    Load       "glx"

EndSection

# **********************************************************************
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
# **********************************************************************

Section "Files"

# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.

    RgbPath "/usr/share/X11/rgb"

# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
#
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
#

    FontPath   "/usr/share/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/OTF/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/CID/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/cyrillic/"

# ModulePath can be used to set a search path for the X server modules.
# The default path is shown here.

#    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"

EndSection

# **********************************************************************
# Server flags section.
# **********************************************************************

Section "ServerFlags"

# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received.  This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging

#    Option     "NoTrapSignals"

# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12).  This allows clients to receive these key
# events.

#    Option     "DontVTSwitch"

# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.

#    Option     "DontZap"

# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences.  This allows clients to receive these key events.

#    Option     "DontZoom"

# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.

#    Option     "DisableVidModeExtension"

# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.

#    Option     "AllowNonLocalXvidtune"

# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.

#    Option     "DisableModInDev"

# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).

#    Option     "AllowNonLocalModInDev"

# Set the basic blanking screen saver timeout.

#    Option      "blank time"    "10"    # 10 minutes

# Set the DPMS timeouts.  These are set here because they are global
# rather than screen-specific.  These settings alone don't enable DPMS.
# It is enabled per-screen (or per-monitor), and even then only when
# the driver supports it.

#    Option      "standby time"  "20"
#    Option      "suspend time"  "30"
#    Option      "off time"      "60"

# On some platform the server needs to estimate the sizes of PCI
# memory and pio ranges. This is done by assuming that PCI ranges
# don't overlap. Some broken BIOSes tend to set ranges of inactive
# devices wrong. Here one can adjust how aggressive the assumptions
# should be. Default is 0.

# Option   "EstimateSizesAggresively" "0"

EndSection

# **********************************************************************
# Input devices
# **********************************************************************

# **********************************************************************
# Core keyboard's InputDevice section
# **********************************************************************

Section "InputDevice"

    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.

#    Option     "Protocol"      "Xqueue"

# Set the keyboard auto repeat parameters.  Not all platforms implement
# this.

#    Option     "AutoRepeat"    "500 5"

# Specifiy which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)).

#    Option     "Xleds" "1 2 3"

# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.

#    Option     "XkbDisable"

# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a European
# keyboard, you will probably want to use one of:
#
#    Option     "XkbModel"      "pc102"
#    Option     "XkbModel"      "pc105"
#
# If you have a Microsoft Natural keyboard, you can use:
#
#    Option     "XkbModel"      "microsoft"
#
# If you have a US "windows" keyboard you will want:
#
#    Option     "XkbModel"      "pc104"
#
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#
#    Option     "XkbLayout"     "de"
#
# or:
#
#    Option     "XkbLayout"     "de"
#    Option     "XkbVariant"    "nodeadkeys"
#
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#
#    Option     "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"


# These are the default XKB settings for X.Org
#
#    Option     "XkbRules"      "xorg"
#    Option     "XkbModel"      "pc105"
#    Option     "XkbLayout"     "us"
#    Option     "XkbVariant"    ""
#    Option     "XkbOptions"    ""

EndSection


# **********************************************************************
# Core Pointer's InputDevice section
# **********************************************************************

Section "InputDevice"

# Identifier and driver

    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"

# On platforms where PnP mouse detection is supported the following
# protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:

#    Option     "Protocol"      "Auto"

# The available mouse protocols types that you can set below are:
#    Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
#    Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
#    MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
#    ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
    Option "Protocol"    "PS/2"

# The mouse device.  The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.

    Option "Device"      "/dev/mouse"
#   Option "Device"      "/dev/psaux"
#   Option "Device"      "/dev/ttyS0"
#   Option "Device"      "/dev/ttyS1"

# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.

#    Option "Protocol" "Xqueue"

# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.

#    Option "BaudRate" "9600"
#    Option "SampleRate" "150"

# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)

#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"

# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice

#    Option "ChordMiddle"

EndSection

# Some examples of extended input devices

# Section "InputDevice"
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#
# Section "InputDevice"
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#
# Section "InputDevice"
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"          "1412"
#    Option     "MaxX"          "15184"
#    Option     "MinY"          "15372"
#    Option     "MaxY"          "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#
# Section "InputDevice"
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"          "231"
#    Option     "MaxX"          "3868"
#    Option     "MinY"          "3858"
#    Option     "MaxY"          "272"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonThreshold"       "17"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection

# **********************************************************************
# Monitor section
# **********************************************************************

# Any number of monitor sections may be present

Section "Monitor"

    Identifier  "My Monitor"

# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.

    HorizSync   31.5 - 50.0

#    HorizSync 30-64         # multisync
#    HorizSync 31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync 15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies

# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.

    VertRefresh 40-90

EndSection


# **********************************************************************
# Graphics device section
# **********************************************************************

# Any number of graphics device sections may be present

Section "Device"
    Identifier  "VESA Framebuffer"
    Driver      "vesa"
    #VideoRam    4096
    # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection

# **********************************************************************
# Screen sections
# **********************************************************************

# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "VESA Framebuffer"
    Monitor     "My Monitor"

# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.

#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
   DefaultDepth 24
#   DefaultDepth 32

# "1024x768" is also a conservative usable default resolution.  If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)

    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth       16
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth       24
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth       32
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection

EndSection

# **********************************************************************
# ServerLayout sections.
# **********************************************************************

# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.

Section "ServerLayout"

# The Identifier line must be present
    Identifier  "Simple Layout"

# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.

    Screen "Screen 1"

# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".

    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"

EndSection

2  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Добавяне на /home дял в убунту. -: Jun 26, 2010, 20:01
Значи в момента имам троен буут между уин, слак и убунту с убунтувски груб.

Проблемът ми идва от това, че /home дяла е прикачен към слака, а ми трябва да го прикача и към убунту. Кажете в няколко стъпки как да го направя, че..

Знам, че звучи много тъпо, ама сложих слак с помощта на един човек и той ме изостави и тоя слак сега стои... ей така за фацата ли и аз не знам. :D
3  Хардуер за Линукс / Десктопи / Коя е най-добрата дистрибуция за стар компютър? -: Mar 12, 2010, 00:04
Здравейте! Много съжалявам, ако има такава тема, но...

Четох из нета, но не намерих точни отговори за питанката ми.

Значи компа е:
Intel Pentium II 400MHz / 128MB RAM / ATi Rage Pro II (не съм сигурен) / 40GB Maxtor.

Разбрах, че Xubuntu няма да върви добре, затова все пак съм ориентиран към нещо, което е добре поддържано, да тръгват много програми и главно да не се товари от интернет и т.н. А да и за мултимедия (главно филми, щото видеокартата чак у amd.com я няма), музика да става, ще е супер. Офис и да кажем скайп предполагам ще могат да вървят. Има ли някакъв шанс тоя комп да му потръгне за първи път след 11 годишно мъчение с уин98 (в момента е на ХР)?  >:D >:D >:D

P.S. Четох из форума, вярно има такава тема, извинете ме, но все пак е стара и искам да уточните в бързи стъпки няколко такива дистрота. Като предимство ще ми е добре инсталацията да е лесна (т.е. като на убунту). Като десктоп среди май LXDE, E17 и Xfce са най-добри за тоя ми комп, но въпроса ми коя ще е най-бързата? Вторият ми въпрос ще е кое дистро с отговора на предния е най-пригодено за десктоп машина?
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с прозореца на Diablo II -: Feb 10, 2010, 18:58
Проблемът ми е в това, не че играта не върви, ами ако "без да искам" кликна извън прозореца, играта се freeze-ва и така до нова година... Някакви идеи как да го оправя?

С Ubuntu 9.10 съм, видеокартата ми е ATi. :D

Wine версията ми е последната, т.е. май 1.2 се пада.
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Как да преименувам имената на Partition-ите -: Feb 06, 2010, 23:43
Здравейте! Отдавна се канех да мина на линукс и го направих най-сетне. Абсолютно съм софтуерно неграмотен, и ведната възникнаха проблемите.
Значи преди да мина на Убунту 9.10 бях на нормално ХР. Когато бях на ХР си бях именувал партицийте на български, за да ги различавам (Мултимедия, Игри), но като сложих Линукса сега излизат като
Код:
"???????????????"
, а като реша да ги променя от десен бутон и ми дава грешка:

Код:
Sorry, could not rename "82 GB Hard Disk: ??????????" to "proba": Operation not supported by backend

Partition-ите са ми NTFS, ако има значение.

Много ме дразни, особено като ги маунтна и затова търся решение на проблема. Благодаря предварително!
Страници: [1]