Покажи Публикации - Yasen6275
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: 1 ... 35 36 [37]
541  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Коя дистрибуция за лаптоп asus -: Jun 23, 2006, 14:18
А каква е разликата между Ubuntu, Knoppix и Debian?
По отношение на работта им с лаптопа имам в предвид.
542  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Wine или нещо друго е проблема -: Mar 28, 2006, 13:20
Цитат
Не съм много наясно, но си мисля, че вероятно е свързано с представянето на числа с плаваща запетая - в windows да е с по-голям брой байтове.
Това получих като лично съпбщение. Възможно лие да е вярно и как да го сборя ако е така?
543  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Wine или нещо друго е проблема -: Mar 23, 2006, 14:45
Всяка идея е добре дошла. Моля помогнете.
544  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Wine или нещо друго е проблема -: Mar 21, 2006, 14:34
Опитвам се да пусна едма програмка под Wine.
Ububtu 5.10 wine 0.9.9
Програмката е за сметки, писна на фортаран доколкото съм запознат, и е комерсиална. Като я пусна в Windows получавам:
Цитат
        Item               Value     Threshold  Converged?
 Maximum Force            0.000087     0.000450     YES
 RMS     Force            0.000028     0.000300     YES
 Maximum Displacement     0.000302     0.001800     YES
 RMS     Displacement     0.000099     0.001200     YES
 Predicted change in Energy=-1.175560D-07
 Optimization completed.

-----------------------------------------------------------

 Electronic spatial extent (au):  <R**2>=  1990.6689
 Charge=     0.0000 electrons
 Dipole moment (Debye):
    X=     0.0000    Y=     0.0000    Z=     0.0000  Tot=     0.0000
 Quadrupole moment (Debye-Ang):
   XX=   -65.1171   YY=   -65.1171   ZZ=   -84.4646
   XY=     0.0000   XZ=     0.0000   YZ=     0.0000
 Octapole moment (Debye-Ang**2):
  XXX=    -0.6480  YYY=    -0.3188  ZZZ=     0.0000  XYY=     0.6480
  XXY=     0.3188  XXZ=     0.0000  XZZ=     0.0000  YZZ=     0.0000
  YYZ=     0.0000  XYZ=     0.0000
 Hexadecapole moment (Debye-Ang**3):
 XXXX= -1193.7671 YYYY= -1193.7670 ZZZZ=   -89.9784 XXXY=     0.0000
 XXXZ=     0.0000 YYYX=     0.0000 YYYZ=     0.0000 ZZZX=     0.0000
 ZZZY=     0.0000 XXYY=  -397.9224 XXZZ=  -270.9586 YYZZ=  -270.9586
 XXYZ=     0.0000 YYXZ=     0.0000 ZZXY=     0.0000
 N-N= 6.967832027789D+02 E-N=-2.544463670435D+03  KE= 4.939806630399D+02
 Leave Link  601 at Fri Mar 17 14:16:26 2006, MaxMem=    6291456 cpu:       0.0
 (Enter C:\G98W\l9999.exe)
 1|1|UNPC-UNK|FOpt|UHF|3-21G|C13H9(2)|PCUSER|17-Mar-2006|0||#P HF/3-21G
  OPT|||0,2|C,-1.182281733,2.120040466,-0.3549759508|C,-1.161240681,0.8
 112152192,0.1911858156|C,-0.0000000741,0.0000000532,0.0000000116|C,1.1
 162401995,0.5111175077,-0.7320311736|C,1.0479917805,1.8261584127,-1.25
 90545876|C,-0.0888894275,2.6120019145,-1.0683308678|C,0.0450006782,-1.
 3223328328,0.5408453364|C,1.2082083787,-2.1081668586,0.3379724025|C,2.
 2937969527,-1.6023929131,-0.3776489273|C,2.2572471012,-0.3127231572,-0
 .9085204472|C,-2.2562001347,0.2820083116,0.9210821929|C,-2.204907765,-
 1.0096088978,1.4459798094|C,-1.0749652351,-1.807317229,1.2634964157|H,
 -2.052956699,2.7304179445,-0.2125394812|H,1.8847773259,2.2115513568,-1
 .8087685765|H,-0.122639593,3.6038477033,-1.4740058453|H,1.2438787534,-
 3.1008881368,0.7431332618|H,3.1648108109,-2.2108665453,-0.5210504878|H
 ,3.0960389098,0.0691215125,-1.4576531278|H,-3.12865613,0.8893370547,1.
 0656351136|H,-3.0421712364,-1.3929812512,1.9950561524|H,-1.0430823892,
 -2.7995396213,1.6701928008||Version=x86-Win32-G98RevA.7|HF=-494.803305
 8|S2=2.06951|S2-1=0.|S2A=3.390443|RMSD=8.693e-009|RMSF=4.068e-005|Dipo
 le=0.0000001,-0.0000002,0.|PG=C01 [X(C13H9)]||@

А под Linux и wine същите фрагменти изглеждат:
Цитат
        Item               Value     Threshold  Converged?
 Maximum Force            8..73207     4..50000     YES
 RMS     Force            2..77551     2./00000     YES
 Maximum Displacement     3..02138     1..80000     YES
 RMS     Displacement     9..90397     1..20000     YES
 Predicted change in Energy=*************
 Optimization completed.

---------------------------------------------------------

 Electronic spatial extent (au):  <R**2>=     1..991
 Charge=     3..268 electrons
 Dipole moment (Debye):
    X=     4..895    Y=     1..548    Z=     1..954  Tot=     5..273
 Quadrupole moment (Debye-Ang):
   XX=***********   YY=***********   ZZ=***********
   XY=***********   XZ=     6..358   YZ=***********
 Octapole moment (Debye-Ang**2):
  XXX=***********  YYY=***********  ZZZ=     2..863  XYY=     6..480
  XXY=     3..188  XXZ=     3..797  XZZ=     4..480  YZZ=***********
  YYZ=***********  XYZ=***********
 Hexadecapole moment (Debye-Ang**3):
 XXXX=*********** YYYY=*********** ZZZZ=*********** XXXY=***********
 XXXZ=     1..041 YYYX=     1..574 YYYZ=*********** ZZZX=     6..032
 ZZZY=*********** XXYY=*********** XXZZ=*********** YYZZ=***********
 XXYZ=*********** YYXZ=     9..353 ZZXY=***********
 N-N= 6..96783202779D+00 E-N=*******************  KE= 4..93980663040D+00
 Leave Link  601 at Fri Mar 17 19:19:38 2006, MaxMem=    6291456 cpu:       0..
 (Enter C:\G98w\l9999.exe)
 1|1|UNPC-UNK|FOpt|UHF|3-21G|C13H9(2)|PCUSER|17-Mar-2006|0||#P HF/3-21G
  OPT|||0,2|C,-1.1822817333,2.1200404658,-0.3549759513|C,-1.1612406816,
 0.8112152186,0.1911858142|C,-0.0000000741,0.0000000532,0.0000000116|C,
 1.1162401997,0.5111175079,-0.7320311732|C,1.0479917802,1.8261584124,-1
 .2590545882|C,-0.0888894281,2.6120019139,-1.0683308693|C,0.0450006767,
 -1.3223328342,0.540845333|C,1.2082083767,-2.1081668604,0.3379723983|C,
 2.2937969526,-1.6023929132,-0.3776489276|C,2.2572471058,-0.312723153,-
 0.9085204372|C,-2.2562001342,0.2820083121,0.9210821942|C,-2.2049077644
 ,-1.0096088971,1.4459798108|C,-1.074965235,-1.8073172289,1.263496416|H
 ,-2.0529566989,2.7304179445,-0.2125394812|H,1.884777326,2.211551357,-1
 .8087685761|H,-0.122639593,3.6038477032,-1.4740058454|H,1.2438787527,-
 3.1008881374,0.7431332604|H,3.164810812,-2.2108665443,-0.5210504855|H,
 3.0960389116,0.0691215143,-1.4576531238|H,-3.1286561301,0.8893370545,1
 .0656351132|H,-3.0421712345,-1.3929812494,1.9950561566|H,-1.0430823895
 ,-2.7995396216,1.6701927999||Version=x86-Win32-G98RevA.7|HF=-494.80330
 58|S2=2.06951|S2-1=0.|S2A=3.390443|RMSD=8.693e-09|RMSF=4.068e-05|Dipol
 e=0.0000001,-0.0000002,0.|PG=C01 [X(C13H9)]||@
Някой може ли да ми каже каква би могла да е причината?
545  Предложения и въпроси относно Linux-BG / Предложения за подобрения на този форум / Моге ли да знам зощо изтрихте темата -: Feb 06, 2006, 17:00
Съжалявам недоглеждане от моя страна
546  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Wine problem -: Feb 03, 2006, 16:35
Не но не развирам как може да ми помогне.

Защо тъпото убунто ми дава това като се опитам да му сложа фонетика.

Грешка при задействането на настройките на XKB.
В различните случаи означава следното:
- грешка в библиотеката libxklavier;
- грешка в сървъра X (инструментите xkbcomp и/или xmodmap)
- сървър X с несъвместима имплементация на libxkbfile

Данните за версия на сървъра X:
The X.Org Foundation
60802000

Ако докладвате за тази ситуация като грешка, включете:
- резултата от xprop -root | grep XKB
- резултата от gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd

И защо ми маха wine kato slagam xwine?
547  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Wine problem -: Feb 03, 2006, 14:14
Цитат (Pesho4uka @ Фев. 02 2006,21:21)
Начи поста по горе за поддръжката на миранда не е верен. Миранда може да се подкара стига сорса и да се компилира със winegcc++ само че мисля че имаше още некви настройки.
  Аз лично те съветвам да се опиташ да инсталираш мирандата на друг компютър след което да копи пейстнеш така създадените файлове във линукса и да се опиташ да го стартираш. Ако не се получи, виш какви хот ключове добавя миранда във регистрито на уидоус, и ги добави във вайн.

Инсталацията на Миранда си протича без проблем. Проблема се явява когато се опитам да я стартирам с потребителската база от виндовс. Не че не мога да се пробвам и без нея, а проблема може и да е в някой от плъгините. Идята на въпроса ми е да ми покажете как да се преборя с подобен род проблеми на wine.

Като вин потребител скрупулите са ми малко ... слабички ':p', но имам неща които ги ползвам легално, и докато си намеря алтернативи на Линукс, трябва да се опитам да ги подкарам под  wine.

Я кажете какви са тея библиотеки и как да си ги компилирам.
548  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Wine problem -: Feb 01, 2006, 19:21
Примерен код
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49214,0x00000006,65): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49215,0x00000006,73): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49216,0x00000006,78): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49217,0x00000006,79): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49218,0x00000006,70): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49219,0x00000000,0): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49220,0x00000000,0): stub
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20032,49221,0x00000000,0): stub
fixme:win:SetLayeredWindowAttributes (0x20032,0x00000000,179,2): stub!
fixme:win:SetLayeredWindowAttributes (0x20032,0x00000000,179,2): stub!
fixme:keyboard:RegisterHotKey (0x20024,49153,0x00000001,90): stub
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000000 at address 0xb7ed7103 (thread 0009), starting debugger...
WineDbg starting on pid 0x8
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0xb7ed7103).
In 32 bit mode.
Register dump:
 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:1007 GS:0033
 EIP:b7ed7103 ESP:7fa5fd88 EBP:7fa5fd9c EFLAGS:00210246(   - 00      -RIZP1)
 EAX:00000000 EBX:7e910520 ECX:00000000 EDX:7fa5fd54
 ESI:00000000 EDI:00000000
Stack dump:
0x7fa5fd88:  7e90466b 00000000 67604054 00000000
0x7fa5fd98:  001a18d1 7fa5fdf0 67601415 00000000
0x7fa5fda8:  676041a4 001a18d1 00000000 676015b5
0x7fa5fdb8:  001a18d1 00000000 000000a0 0000000c
0x7fa5fdc8:  00000028 7dc69174 00000004 002f4735
0x7fa5fdd8:  00001456 67604054 67604010 7fa5fdd0
0200: sel=1007 base=7fec4000 limit=00001fff 32-bit rw-
Backtrace:
=>1 0xb7ed7103 strlen+0x33 in libc.so.6 (0xb7ed7103)
  2 0x67601415 in hotkey (+0x1415) (0x67601415)
  3 0x00402152 in miranda32 (+0x2152) (0x00402152)
  4 0x00000000 (0x00000000)
0xb7ed7103 strlen+0x33 in libc.so.6: movl       0x0(%eax),%ecx
Modules:
Module  Address                 Debug info      Name (117 modules)
PE      0x00400000-00452000     Export          miranda32
PE      0x020c0000-020cd000     Deferred        personalizedsoundplugin
PE      0x05130000-05139000     Deferred        dbx_3x
PE      0x06590000-065e0000     Deferred        clist_mw
PE      0x10000000-10035000     Deferred        icq
PE      0x19000000-19024000     Deferred        msn
PE      0x24000000-2400b000     Deferred        changeinfo
PE      0x25100000-25105000     Deferred        tweakmiranda
PE      0x54110000-5414e000     Deferred        chat
PE      0x654c0000-654eb000     Deferred        yahoo
PE      0x67400000-6740a000     Deferred        seenplugin
PE      0x67600000-67617000     Export          hotkey
ELF     0x7be8b000-7bf00000     Deferred        ntdll<elf>
  \-PE  0x7bea0000-7bf00000     \               ntdll
ELF     0x7bf00000-7bf03000     Deferred        <wine-loader>
ELF     0x7c86b000-7c889000     Deferred        mpr<elf>
  \-PE  0x7c870000-7c889000     \               mpr
ELF     0x7c889000-7c8cb000     Deferred        wininet<elf>
  \-PE  0x7c890000-7c8cb000     \               wininet
ELF     0x7c8cb000-7c8ea000     Deferred        cabinet<elf>
  \-PE  0x7c8d0000-7c8ea000     \               cabinet
ELF     0x7c8ea000-7c91e000     Deferred        urlmon<elf>
  \-PE  0x7c900000-7c91e000     \               urlmon
PE      0x7d870000-7d888000     Deferred        srmm
PE      0x7d9b0000-7d9c4000     Deferred        keyboardnotify
PE      0x7dc00000-7dc83000     Deferred        historypp
ELF     0x7dddf000-7de20000     Deferred        riched20<elf>
  \-PE  0x7ddf0000-7de20000     \               riched20
ELF     0x7e26c000-7e2b8000     Deferred        libgcrypt.so.11
ELF     0x7e2b8000-7e31a000     Deferred        libgnutls.so.11
ELF     0x7e31a000-7e337000     Deferred        libcups.so.2
ELF     0x7e380000-7e390000     Deferred        libtasn1.so.2
ELF     0x7e3db000-7e3f0000     Deferred        midimap<elf>
  \-PE  0x7e3e0000-7e3f0000     \               midimap
ELF     0x7e508000-7e50c000     Deferred        libgpg-error.so.0
ELF     0x7e50c000-7e530000     Deferred        msacm32<elf>
  \-PE  0x7e510000-7e530000     \               msacm32
ELF     0x7e530000-7e547000     Deferred        msacm<elf>
  \-PE  0x7e540000-7e547000     \               msacm
ELF     0x7e547000-7e589000     Deferred        wineoss<elf>
  \-PE  0x7e560000-7e589000     \               wineoss
ELF     0x7e589000-7e5b9000     Deferred        uxtheme<elf>
  \-PE  0x7e590000-7e5b9000     \               uxtheme
ELF     0x7e5d7000-7e5e0000     Deferred        libxcursor.so.1
ELF     0x7e5e9000-7e604000     Deferred        imm32<elf>
  \-PE  0x7e5f0000-7e604000     \               imm32
ELF     0x7e604000-7e620000     Deferred        ximcp.so.2
ELF     0x7e620000-7e628000     Deferred        libxrender.so.1
ELF     0x7e628000-7e62f000     Deferred        libdrm.so.1
ELF     0x7e62f000-7e695000     Deferred        libgl.so.1
ELF     0x7e695000-7e699000     Deferred        libxdmcp.so.6
ELF     0x7e699000-7e759000     Deferred        libx11.so.6
ELF     0x7e759000-7e766000     Deferred        libxext.so.6
ELF     0x7e766000-7e76b000     Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF     0x7e76b000-7e784000     Deferred        libice.so.6
ELF     0x7e784000-7e801000     Deferred        winex11<elf>
  \-PE  0x7e790000-7e801000     \               winex11
ELF     0x7e801000-7e820000     Deferred        libexpat.so.1
ELF     0x7e820000-7e84e000     Deferred        libfontconfig.so.1
ELF     0x7e84e000-7e862000     Deferred        libz.so.1
ELF     0x7e862000-7e8cc000     Deferred        libfreetype.so.6
ELF     0x7e8cc000-7e92c000     Deferred        msvcrt<elf>
  \-PE  0x7e8e0000-7e92c000     \               msvcrt
ELF     0x7e92c000-7e9b9000     Deferred        oleaut32<elf>
  \-PE  0x7e940000-7e9b9000     \               oleaut32
ELF     0x7e9b9000-7e9e2000     Deferred        winspool<elf>
  \-PE  0x7e9c0000-7e9e2000     \               winspool
ELF     0x7e9e2000-7ea29000     Deferred        rpcrt4<elf>
  \-PE  0x7e9f0000-7ea29000     \               rpcrt4
ELF     0x7ea29000-7eab0000     Deferred        ole32<elf>
  \-PE  0x7ea40000-7eab0000     \               ole32
ELF     0x7eab0000-7eb06000     Deferred        shlwapi<elf>
  \-PE  0x7eac0000-7eb06000     \               shlwapi
ELF     0x7eb06000-7ebc5000     Deferred        shell32<elf>
  \-PE  0x7eb20000-7ebc5000     \               shell32
ELF     0x7ebc5000-7ec59000     Deferred        comdlg32<elf>
  \-PE  0x7ebd0000-7ec59000     \               comdlg32
ELF     0x7ec59000-7ec6d000     Deferred        lz32<elf>
  \-PE  0x7ec60000-7ec6d000     \               lz32
ELF     0x7ec6d000-7ec85000     Deferred        version<elf>
  \-PE  0x7ec70000-7ec85000     \               version
ELF     0x7ec85000-7ed06000     Deferred        winmm<elf>
  \-PE  0x7ec90000-7ed06000     \               winmm
ELF     0x7edec000-7f6ec000     Deferred        gdi32<elf>
  \-PE  0x7ee30000-7f6ec000     \               gdi32
ELF     0x7f6ec000-7f805000     Deferred        user32<elf>
  \-PE  0x7f710000-7f805000     \               user32
ELF     0x7f805000-7f8b4000     Deferred        comctl32<elf>
  \-PE  0x7f810000-7f8b4000     \               comctl32
ELF     0x7f8b4000-7f8f0000     Deferred        advapi32<elf>
  \-PE  0x7f8c0000-7f8f0000     \               advapi32
ELF     0x7f8f0000-7f90e000     Deferred        iphlpapi<elf>
  \-PE  0x7f900000-7f90e000     \               iphlpapi
ELF     0x7f90e000-7f937000     Deferred        ws2_32<elf>
  \-PE  0x7f920000-7f937000     \               ws2_32
ELF     0x7f937000-7f950000     Deferred        wsock32<elf>
  \-PE  0x7f940000-7f950000     \               wsock32
ELF     0x7fa60000-7fa65000     Deferred        libxxf86dga.so.1
ELF     0x7fa65000-7fa70000     Deferred        libgcc_s.so.1
ELF     0x7fa71000-7fa74000     Deferred        libxrandr.so.2
ELF     0x7fc75000-7fd70000     Deferred        kernel32<elf>
  \-PE  0x7fc90000-7fd70000     \               kernel32
ELF     0x7fe80000-7fe83000     Deferred        libxau.so.6
ELF     0x7fe83000-7fe8a000     Deferred        libsm.so.6
ELF     0x7fe8a000-7fe94000     Deferred        libnss_files.so.2
ELF     0x7fe94000-7fe9d000     Deferred        libnss_nis.so.2
ELF     0x7fe9d000-7feb2000     Deferred        libnsl.so.1
ELF     0x7feb2000-7febb000     Deferred        libnss_compat.so.2
ELF     0x7febe000-7fec2000     Deferred        libxfixes.so.3
ELF     0x7fec2000-7fec4000     Deferred        xlcutf8load.so.2
ELF     0x7fec7000-7fee9000     Deferred        libm.so.6
ELF     0x7fee9000-7ffe0000     Deferred        libwine_unicode.so.1
ELF     0xb7e6a000-b7e6d000     Deferred        libdl.so.2
ELF     0xb7e6d000-b7f9b000     Export          libc.so.6
ELF     0xb7f9c000-b7fae000     Deferred        libpthread.so.0
ELF     0xb7fae000-b7fc8000     Deferred        libwine.so.1
ELF     0xb7fd4000-b7fea000     Deferred        ld-linux.so.2
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) Z:\home\yasen\.wine\drive_c\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe
        0000000b   -2
        0000000a    0
        00000009    0 <==
WineDbg terminated on pid 0x8
Какво значи ова?
549  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Трябвами някакъв тест за производителност -: Nov 16, 2005, 18:16
Благодаря на всички за скоростното отзоваване.
550  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Трябвами някакъв тест за производителност -: Nov 16, 2005, 17:20
А как става това за FC4 и Gentoo?

Извинявам се за тъпите въпроси.
551  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Трябвами някакъв тест за производителност -: Nov 16, 2005, 10:27
Мерси за програмката. Може ли един бърз курс по компилиране за начинаещи?
552  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Трябвами някакъв тест за производителност -: Nov 15, 2005, 12:06
Искам да сравня две дистрибуции как се справят с изчисления, дисков трансвер, работа с паметта. Какво да ползвам за целта?
553  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / LAMP на Р2@333/64/2.5+3ГБ -: Oct 10, 2005, 13:30
Благодаря за мненията. Слака ми е много дълбока вода, такаче остава предпоследен в списъка. Смятам да пробвам EnGarde дистрибуцията за която имаше новина наскоро. Ако не се справя ще се оплача  '<img'> и ще пробвам нещо друго
554  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / LAMP на Р2@333/64/2.5+3ГБ -: Oct 04, 2005, 16:02
Има останали две три архивни машини и искам да ги впрегна в малко работа. Освен тази от заглавието иама един P@133(върви на 200 без проблем)32/2.5 и Р про@200(233)/64/2х540. Искам да направя един Апаче сървар с MySQL да кача един сайт с малка натовареност(10-15 визити на ден) и да си имам местенце да се уча на РНР евентуално Perl и Pyton. MySQL може и да е на някоя от по слабите машини.
Трябва ми някаква относително проста за качване дистрибуция която да ги има тези неща да е лесна за настройка, абе всичко за да се улесни един Windoz юзер с основни понятия за Linux.
Опитах с DSL ама нямат пакет за MySQL и има Х който ми е излищен. Ако не излезе нещо по-лесно ще си изкомпилирам едно Gentoo.
Та преди да си взема отпаска и да се захвана с Gentoo-то бих искал да знам дали няма по-лесен начин

// от прочетеното разбрах че освен Gentoo подобен начин на работа имат и CRUX и NetBSD. Кое ще ми препоръчате?
555  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Debian DVD - откъде?? -: Jul 11, 2005, 15:50
Проблема е или в клиента с който сваляш или в партитицията на която се опитваш да свалиш исо-то. Едно от двете (или и двете) непотдържат толкова големи файлове
Страници: 1 ... 35 36 [37]