Покажи Публикации - dwni2
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 6
1  Програмиране / Общ форум / Re: open() проблем -: Nov 15, 2012, 08:34
оки мерси ще го погледна :)
2  Програмиране / Общ форум / Re: open() проблем -: Nov 14, 2012, 09:09
мойете ли да ми пратите този линк за проблема за достъп през tty
и може ли по някакъв начин да се разреши многократно едновременно отваряне на  device node
3  Програмиране / Общ форум / Re: open() проблем -: Nov 13, 2012, 15:25
може ли пример как да използвам тези /device
4  Програмиране / Общ форум / Re: open() проблем -: Nov 13, 2012, 07:36
и при мен тръгна по този начин но също като при open() когато се опитам да отворя дадено устройство когато е използвано
например /dev/video0
не става иначе когато устройството не се използва работи
мисълта ми е има ли някаква линукс алтернатива
на тези макроси O_SHARE_RDONLY, O_SHARE_WRONLY, O_SHARE_RDWR
5  Програмиране / Общ форум / Re: open() проблем -: Nov 12, 2012, 19:32
опитвам по този начин
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/mman.h>
int main(int argc,char *argv[]){
char buffer[500];
int fd=shm_open(argv[1],O_RDONLY,0755), fd2=open(argv[2],O_CREAT| O_RDWR);
if(fd==-1) perror("fd1open");
if(fd2==-1) perror("fd2open");
int len;
while((len = read(fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0){
if(len==-1) perror("read");
write(fd2,buffer,len);
if(len==-1) perror("write");
}
return 0;}

но като изпълня програмата errno ми дава

fd1open: No such file or directory
дали има някоя алтернатива на опен която да върши тази работа
6  Програмиране / Общ форум / open() проблем -: Nov 12, 2012, 16:54
здравейте имам проблем с споделеното отваряне на файл
в една програма на C

ето го кода


#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
int main(int argc,char *argv[]){
char buffer[500];
int fd=open(argv[1],O_SHARE_RDONLY), fd2=open(argv[2],O_CREAT| O_RDWR);
if(fd==-1) perror("fd1open");
if(fd2==-1) perror("fd2open");
int len;
while((len = read(fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0){
if(len==-1) perror("read");
write(fd2,buffer,len);
if(len==-1) perror("write");
}
return 0;

компилирам и като изпалня ми връща
error: 'O_SHARE_RDONLY' undeclared (first use in this function)
явно този макрос не е деклариран от посикс
има ли някаква linux алтернатива за open да се отвори файла за споделено четене на O_SHARE_RDONLY
7  Програмиране / Web development / Re: socket програмиране -: Sep 28, 2012, 22:58
мисля че разбрах от къде е грешката във втория пример
вклучих errno.h
и проверих резултата от select
връща -1
и настройва errno на bad file descriptor
значи след for(a=sock;a<FD_SETSIZE;a++) FD_SET(a,&read);
във втория пример
аз се опитвам да задам несъществуващи файлови дескриптори
и за това ми връща -1 selecta и не функционира
добре че е errno да разбера причината :)
8  Програмиране / Web development / Re: socket програмиране -: Sep 28, 2012, 20:41
мерси но защо и като коментирам FD_ZERO е същото
след първия recv получавам stringa 1024 пъти и после блокира и не получава съобщенията сървъра
а при първия случай работи коректно
защо при първия случай се използват две променливи от тип fd_set каква е разликата защото и при първия случай има FD_ZERO но работи
9  Програмиране / Web development / socket програмиране -: Sep 28, 2012, 19:11
здравейте изкам да попитам защо от тези два кода първия работи а втория не
1
Код
GeSHi (C):
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <sys/types.h>
 5. #include <sys/socket.h>
 6. #include <netdb.h>
 7. #include <errno.h>
 8. #include <sys/select.h>
 9. int main(int argc,char *argv[]){
 10. int port,sock, check,newsock,a,b,yes;
 11. char buf[255],buf1[255],buf2[255];
 12. struct sockaddr_in server,client1;
 13. socklen_t len=sizeof(client1);;
 14. fd_set read,master;
 15. port=atoi(argv[1]);
 16. memset(&server,0,sizeof(server));
 17. server.sin_family=AF_INET;
 18. server.sin_port=htons(port);
 19. server.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
 20. sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
 21. setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&yes,sizeof(yes));
 22. bind(sock,(struct sockaddr *)&server, sizeof(server));
 23. listen(sock,10);
 24. FD_ZERO(&master);
 25. FD_SET(sock,&master);
 26. FD_SET(0,&master);
 27. for(;;){
 28. gore:
 29. read=master;
 30. select(FD_SETSIZE,&read,NULL,NULL,NULL);
 31. for(a=0;a<FD_SETSIZE;a++){
 32. if(FD_ISSET(a,&read)&&a!=0){
 33. if(a==sock){
 34. newsock=accept(sock,(struct sockaddr*)&client1,&len);
 35. FD_SET(newsock,&master);
 36. inet_ntop(AF_INET, &(client1.sin_addr), buf1, INET_ADDRSTRLEN);
 37. printf("New connection from socket %d ip address %s port %d\n",newsock, buf1, n
 38. }
 39. else{
 40. check=recv(a,buf,sizeof(buf),0);
 41. if(!check){
 42. close(a);
 43. FD_CLR(a,&master);
 44. goto gore;}
 45.  
 46. buf[check]='\0';
 47. printf("%s\n",buf);
 48. }
 49. }
 50. else if(FD_ISSET(0,&read)){
 51.  
 52. gets(buf1);
 53.  
 54. printf("to socket: ");
 55. gets(buf2);
 56. check=strlen(buf1);
 57. buf[check]=0;
 58. b=atoi(buf2);
 59. if(b==3){
 60. printf("Trqbva da ne se izpra6tat syob6teniq do ekrana\n");
 61. goto gore;}
 62. send(b,buf1,strlen(buf1),0);
 63. goto gore;
 64. }
 65. }
 66. }
 67.  
 68. return 0;}
 69.  
2
Код
GeSHi (C):
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <sys/types.h>
 5. #include <sys/socket.h>
 6. #include <netdb.h>
 7. #include <stdlib.h>
 8. int main(int argc,char *argv[]){
 9. int a,b,sock,newsock,port;
 10. char buf[255];
 11. fd_set read;
 12. struct sockaddr_in server,client;
 13. socklen_t clilen;
 14. memset(&server,0,sizeof(server));
 15. clilen=sizeof(server);
 16. sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
 17. server.sin_family=AF_INET;
 18. server.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
 19. server.sin_port=htons(atoi(argv[1]));
 20. bind(sock,(struct sockaddr *)&server,sizeof(server));
 21. listen(sock,10);
 22. while(1){
 23. FD_ZERO(&read);
 24. for(a=sock;a<FD_SETSIZE;a++) FD_SET(a,&read);
 25. select(FD_SETSIZE,&read,NULL,NULL,NULL);
 26. for(a=sock;a<FD_SETSIZE;a++)
 27. if(FD_ISSET(a,&read)){
 28. if(a==sock) newsock=accept(sock,(struct sockaddr*) &server, &clilen);
 29. else{
 30. b=recv(a,buf,sizeof(buf),0);
 31. buf[b]=0;
 32. printf("%s\n",buf);
 33. }}}
 34. return 0;}
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: ata2: SRST failed (errno=-16 -: Apr 14, 2012, 18:07
значи наместих кабелите на двата харда
сега го намира

smartctl --all /dev/sdb
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [i486-slackware-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model:     ST3250310AS
Serial Number:    9RY2JJN1
Firmware Version: 3.AAC
User Capacity:    250,059,350,016 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sat Apr 14 18:01:22 2012 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled

SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.
root@i:~#

 root@i:~# smartctl --all /dev/sda
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [i486-slackware-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model:     ST3160815AS
Serial Number:    6RA6DEM6
Firmware Version: 4.AAB
User Capacity:    160,041,885,696 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sat Apr 14 18:05:59 2012 EEST

SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled

SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.
да не би да не прави контакт добър
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / ata2: SRST failed (errno=-16 -: Apr 13, 2012, 22:22
когато зареждам линукса ми дава това съоб6тение

 ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[  206.807085] ata2: soft resetting link
[  212.007025] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[  216.852091] ata2: soft resetting link
[  222.052024] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
ata2: SRST failed (errno=-16)
защо е тъка компа ми е със два харддиска
sata
sda
и sdb
за6то става тъка
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Blitzed Open Proxy Monitor -: Mar 15, 2012, 12:05
оки но проблема е че irc servera използва bopm за да сканира за proxies
мисалта ми е дали мога да настроя така tor че да не ме хваща bopm
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Blitzed Open Proxy Monitor -: Mar 15, 2012, 10:48
ами дадоха ми ban по ип адрес и искам с тор да си го сменя защото ип адреса ми е статичен
14  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Малък проблем с нета! -: Mar 15, 2012, 10:45
що не спреш networkmanager от стартиращите скриптове и не си настроиш интернета с pppoeconf или с rp-pppoe pppoe-setup
предимството на rp-pppoe е че можеш да задаваш ACNAME и SERVICENAME
докото с pppoeconf мисля че не може
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Blitzed Open Proxy Monitor -: Mar 15, 2012, 10:31
оки но ип адреса на това прокси не трябва да е в blacklista на bopm
а tor има ли някаква настройка за смяна на ип адресите които раздава
Страници: [1] 2 3 ... 6