Покажи Публикации - Drakula
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 22
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614 -: Nov 03, 2010, 22:32
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-823442.html

Пропуснал съм да отбележа, че и това предложение го пробвах. За съжаление, не даде добри резултати...
След прилагане на двата пача и рекомпилиране на ядрото, при
Код:
ifconfig wlan0
iwconfig wlan0 essid Drake key "ключът_генериран_от_wpa_passhrase"

Интерфейсът е вдигнат, но не е присвоил адрес. Във  /var/log/messages през 4-5 секунди излизат следните редове
Цитат
Nov  3 22:25:38 drakula kernel: rtl819xU:<==SetBWModeCallback8192SUsbWorkItem()
Nov  3 22:25:38 drakula kernel: =================>ieee80211_authentication_req():auth->algorithm is 0
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: Linking with Drake,channel:1, qos:1, myHT:1, networkHT:1, mode:10
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: ============>HTIOTActIsForcedRTSCTS(), 0
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IOTAction = 00008400
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: ===>ieee80211_associate_procedure_wq(), chan:1
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: rtl819xU:==>SetBWModeCallback8192SUsbWorkItem()  Switch to 20MHz bandwidth
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614 -: Nov 02, 2010, 01:06
Здравейте, колеги,

Опитвам се подкарам споменатата в заглавието USB WiFi джаджа. Нещо удрям на камък и понеже нямам повече идеи, имам нужда от дружеско побутване.

Та, Linux-ът e Gentoo AMD64, kernel 2.6.34-gentoo-r12
Рутерът поддържа B,G и N стандарт и е настроен да бачка с WPA2-PSK

Ето какво се изписва в dmesg при включване на нещото в USB порта:
Цитат
hub 1-0:1.0: state 7 ports 10 chg 0000 evt 0010
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
hub 1-0:1.0: port 4, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
hub 1-0:1.0: debounce: port 4: total 100ms stable 100ms status 0x501
ehci_hcd 0000:00:02.1: port 4 high speed
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
ehci_hcd 0000:00:02.1: port 4 high speed
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
usb 1-4: default language 0x0409
usb 1-4: udev 3, busnum 1, minor = 2
usb 1-4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8171
usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-4: Product: RTL8188S WLAN Adapter
usb 1-4: Manufacturer: Manufacturer Realtek
usb 1-4: SerialNumber: 00e04c000001
usb 1-4: usb_probe_device
usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-4: adding 1-4:1.0 (config #1, interface 0)
drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'

Оказа се, че Realtek си имат драйвер за RTL8188S WLAN Adapter. За съжаление, когато драйверът се зареди и се вдигне мрежата с
Код:
ifconfig wlan0 up
системата замръзва толкова качествено, че не успява да напише и един символ в /var/log/messages

Опитът с WinXP64bit драйвера с ndiswrapper също не даде добри резултати. При извикването на
Код:
modprobe ndiswrapper
получавам грешка "Безусловно прекъснат", огромен чаршаф в dmesg. Опитите за
Код:
rmmod ndiswrapper
пропадаха с съобщение, че устройството се било ползвало.

На няколко места (например тук)четох, че RTL8188S може да работи с драйвер за RTL8192. Оказа се, че ядрото има вграден staging driver за това желязо (Device drivers ->Staging drivers -> Realtek RTL8192SU Wireless LAN NIC driver). С този драйвер засега май съм стигнал най-далече :)

След зареждането на драйвера
Код:
insmod /usr/src/linux/drivers/staging/rtl8192su/r8192s_usb.ko
стартирам и wpa_supplicant. Ето съдържанието на неговия конфигурационен файл (/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf):
Цитат
# The below line not be changed otherwise we refuse to work
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

# Ensure that only root can read the WPA configuration
ctrl_interface_group=0

# Let wpa_supplicant take care of scanning and AP selection
ap_scan=1


network={
   ssid="Drake"
   proto=WPA WPA2
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=CCMP TKIP
   group=CCMP TKIP
   #psk="моята_тайна_думичка"
   psk=изгенерирания _от_wpa_passphrase_ключ
   priority=5
}

При стартирането на wpa_supplicant
Код:
wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
получаваме следните неща в конзолата
Цитат
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
ctrl_interface_group='0'
ap_scan=1
Priority group 5
   id=0 ssid='Drake'
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Invalid argument
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=16 enc_capa=0xf
  capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0
netlink: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:11:6b:c1:3f:03
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
RSN: flushing PMKID list in the driver
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Invalid argument
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
ctrl_interface_group=0
Added interface wlan0
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=12
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
Added BSSID 00:00:00:00:00:00 into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 2
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b1a len=48
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
Received 816 bytes of scan results (3 BSSes)
BSS: Start scan result update 1
BSS: Add new id 0 BSSID 70:71:bc:1a:5f:b2 SSID '5eda4a'
BSS: Add new id 1 BSSID 00:11:6b:45:f9:1a SSID 'Drake'
BSS: Add new id 2 BSSID 94:0c:6d:f4:e2:90 SSID 'vasoto'
New scan results available
Selecting BSS from priority group 5
Try to find WPA-enabled AP
0: 70:71:bc:1a:5f:b2 ssid='5eda4a' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=0 caps=0x11
   skip - SSID mismatch
1: 00:11:6b:45:f9:1a ssid='Drake' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11
   selected based on RSN IE
   selected WPA AP 00:11:6b:45:f9:1a ssid='Drake'
Trying to associate with 00:11:6b:45:f9:1a (SSID='Drake' freq=2412 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 8 key_mgmt 2 proto 2
WPA: clearing AP WPA IE
WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_associate
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
wpa_driver_wext_set_psk
ioctl[SIOCSIWFREQ]: Operation not supported
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 5 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portControl=Auto
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=12
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
Added BSSID 00:11:6b:45:f9:1a into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:11:6b:45:f9:1a reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b1a len=21
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 3
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: disable timer tick
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 4
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
Setting scan request: 0 sec 0 usec
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan for wildcard SSID
Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds
^CCTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
Removing interface wlan0
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> DISCONNECTED
В крайна сметка интерфейсът (waln0) е вдигнат, но не е свързан към мрежата :(
Нямам абсолютно никаква представа какво значи всичко това, а и с Google не намерих много релевантна информация. Малко ме притесняват редовете, в които се съдържа "ioctl[SIOCSIWFREQ]". Да не би драйверът да не може да се оправи с джаджата!?


Като краен вариант приемам препоръки за USB WiFi адаптер, който със сигурност бачка безпроблемно под Linux.

Поздрави!

PS: За протокола да отбележа - нещото работи без грижи под Windows 7
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Проблем с клавиатурата на АСУС ЕЕЕ - шифт не работи -: Sep 18, 2010, 22:07
Има една полезна програмка, наречена "xev". Идеята и е да плюе в конзолата събития пристигащи от клавиатурата или мишката. С нея можеш да провериш дали има резултат от натискането на shift.
4  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Re: Споделете как изглежда вашия Линукс! -: Aug 13, 2010, 23:09
Ето го и моя:


Аз също съм от партията на чистите десктопи. За мен десктопа е място за кратко съхранение на файлове, които ми трябват на момента. След като вече не са нужни, с едно движение на мишката и shift+del+enter ги запращам в /dev/null :)
Също не харесвам тъмни панели, но в KDE4 така и не намерих светла тема, която да ми хареса. Това е нещо което ми липсва от KDE3 - там можеше лесно да се настрои цвета на панела.
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: flag -> mp3 -: Jan 23, 2010, 15:53
Flacon също е вариант.
6  Хумор, сатира и забава / Хумор / Re: Интересно! Поредната глупост на MS -: Sep 14, 2009, 15:19
Цитат
отваряме notepad; пишем текста: bill sux dog dicks
даваме save и затваряме редактора. Опитайте да прочетете файла отново! Не става!
При мен (Vista Enterprise) няма проблеми

Цитат
опитайте да създадете файл с име con(без значение разширението, в моя случай опитах с .html и .doc) или да преименувате вече създаден файл на con. Получава се интересен файл :-))
"con" е запазена дума за character devices още от времето на DOS. Затова става така.
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с кирилицата -: Aug 16, 2009, 10:45
Горещо препоръчвам easytag
8  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Re: Май.. ще сменям държавата. -: Apr 09, 2009, 20:46
ако аз бях един преподавател по сътоветните дисциплини бих преподавал предимно свободен софтуер

Нали се сещаш, че обикновено учебната прорама се одобрява от МОН. От теб зависят много малко неща.
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: FTP-to ми работи много бавно -: Apr 08, 2009, 16:13
Навремето като си играех с proftpd така и не успях да го накарам да работи с адекватна скорост. Бих ти предложил да пробваш vsftpd - разликата в бързодействието е в пъти :)
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Чипсет -: Feb 24, 2009, 10:17
Извън темата, но

шума от процесора почти изчезна
Как шуми процесора?

А по темата - можеш да засечеш евентуален проблем с оперативната (RAM) памет чрез memtest86
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Задаване на специфичен encoding на Gnome-ски аплет -: Jan 03, 2009, 20:52
Здравейте, ЧНГ'n'stuff

Имам един доста глупав и дразнещ проблем с някои от аплетите на Гном и по-конкретно с тия дето показват неща на кирилица. Ето картинка, демонстрираща проблема:

Това конкретно е прозорецът, чрез който се настройва Гномския часовник в какви единици да показва температурата.
Както се вижда, в част от този прозорец кирилицата е ок, докато в комбобоксовете излизат зачеркнати квадрати. С малко заигравка се потвърди, че причината за този феномен са любимите encoding-и.

Поради някои windows-interoperability съображения ползвам locale bg_BG.CP1251. Ако превключа на bg_BG.UTF-8, въпросният аплет си показва кирилицата, но пък тогава файловите браузъри показват квадрати в имената на windows-ките файловете с имена на кирилица (което е доста по-неприятно от квадратите в единиците за измерване на температура във въпросния джам).
Въпросът ми е дали някакси може да се укаже на гномския аплет да ползва locale, който се различава от locale-то на системата. Например, това може да се постигне при обикновена програмка като в реда за нейното стартиране се сложи подходящата стойност на променливата LANG. Аплетите предполагам обаче се стартират от някакъв аплет мениджър, което усложнява нещата...

Gnome-a е версия 2.22.3, а за пълнота дистрибуцията е Gentoo (наъпдейтвана преди 2-3 дена) с ядро 2.6.27

Благодаря предварително  [_]3
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Проблем с УСБ ХДД -: Nov 18, 2008, 11:21
Цитат
NTFS-fs error (device sda5): ntfs_ucstonls(): Unicode name contains characters that cannot be converted to character set iso8859-1.  You might want to try to use the mount option nls=utf8.

Само аз ли виждам съвета за задаване на nls при mount?
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Slackware + kernel 2.6.27 ? -: Oct 14, 2008, 21:00
Цитат (SK0RP10N @ Окт. 14 2008,10:34)
Бихте ли обяснили на български, от до как става, тъй като сега за пръв път ми се налага, а английският ми е слаб.

Гугъл може да тъси и на български: http://www.google.bg/search?....5&meta=

И по-точно, първия резултат от споменатата заявка. Ако имаш конкретни проблеми, задай конкретни въпроси.
14  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Slackware и нищо друго ? -: Aug 04, 2008, 15:14
Цитат (Lord_Bad @ Авг. 04 2008,14:29)
Ами нормално е нещо такова - в момента това е може би най-използваната дистрибуция и е съвсем в реда на нещата за нея да има най-много информация. Освен това инфраструктурата на проекта е доста силна - много форуми, wiki-та, mailing lists. От това всички печелят де, понеже повечето съвети не са специфични за Ubuntu и могат да свършат работа и на потребител на друга дистрибуция.

Така е, много нещо има за *убунту в google резултатите. Моята практика обаче за съжаление показва, че повечето от тези резултати са или повтарящи се, или неразрешени проблеми, или в някакво невършещо работа състояние. Поради тази причина често ползвам -ubuntu като си говоря с google. Според мен, като един Gentoo потребител, най-полезни са резултатите от Gentoo, Debian, Fedora wiki/форуми/howto-та и т.н.
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Cannot unmount volume -: May 06, 2008, 14:49
Stash ти е дал вярна насока за разрешаване на проблема. Вярната опция обаче според мен е users

За повече информация: man mount

 ':ok:'
Страници: [1] 2 3 ... 22