Автор Тема: Проблем с терминала след update.  (Прочетена 14553 пъти)

deyan4

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 65
 • Distribution: Ubuntu 16.04 Xenial
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
Здравейте,

терминалът ми не показва hostname и в коя директория се намирам след update.

Също така стрелките за скролване в командите не работят.

Някаква идея?
Активен

"...and there's silence that speaks so much louder than words, of promises broken..."

go_fire

 • Global Moderator
 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 8825
 • Distribution: Дебиан Сид
 • Window Manager: ROX-Desktop / е17
 • кашик с гранатомет в танково поделение
  • Профил
  • WWW
Re: Проблем с терминала след update.
« Отговор #1 -: Jul 14, 2017, 12:00 »
Здравейте,

терминалът ми не показва hostname и в коя директория се намирам след update.

Също така стрелките за скролване в командите не работят.

Някаква идея?

• echo $PS1 Все някъде трябва да имаш \h, иначе няма как, ако няма export, env, знаеш си, няма да ти обяснявам елементарности;

• А емаксизмите работят ли?
Активен

В $por4e2 e истината  ;)

***

Aко даваха стипендия за най-глупави, щях да съм човека с най-много Mини Kупъри

***

Reborn since 1998 || 15.09.2007 totally М$ free && conscience clear

deyan4

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 65
 • Distribution: Ubuntu 16.04 Xenial
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
Re: Проблем с терминала след update.
« Отговор #2 -: Jul 14, 2017, 12:15 »
Код:
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
    else
color_prompt=
    fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#   sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

Това ми е .bashrc

Активен

"...and there's silence that speaks so much louder than words, of promises broken..."

go_fire

 • Global Moderator
 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 8825
 • Distribution: Дебиан Сид
 • Window Manager: ROX-Desktop / е17
 • кашик с гранатомет в танково поделение
  • Профил
  • WWW
Re: Проблем с терминала след update.
« Отговор #3 -: Jul 14, 2017, 12:31 »
Ох, заболя ме сърцето. Баш е най-отвратителното нещо на света, а ти си си изпляскал целия rc, от което ме заболяха очите. Наблъскал си го с всякаква смет. Ама то няма и как иначе да стане удобен терминала без цветове, bash_completion и т.н.

И трите промпта в този rc съдържат \h. Ако изпълниш source ~/.bashrc промта се сменя нали? Значи поради някаква причина или не се е изпълнил, или нещо се е изпълнило след него. Първото звучи невероятно за графичен терминал, а в Дебиан със сигурност е такава настройката. Обаче и в този rc не се вижда зареждане на нещо след него.

Все пак така и не показа текущата променлива.

И през цялото време си говорим за нормалния потребител, нали? А не някой друг или администраторската сметка.

п.п. В псевдонимите има само псевдоними, нали? И защо част от тях са ти тук?
« Последна редакция: Jul 14, 2017, 12:42 от go_fire »
Активен

В $por4e2 e истината  ;)

***

Aко даваха стипендия за най-глупави, щях да съм човека с най-много Mини Kупъри

***

Reborn since 1998 || 15.09.2007 totally М$ free && conscience clear

deyan4

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 65
 • Distribution: Ubuntu 16.04 Xenial
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
Re: Проблем с терминала след update.
« Отговор #4 -: Jul 14, 2017, 12:45 »
Пълна лудост!

По някаква причина shell-а по дефолт беше dash!

Всичко е под контрол!

Благодаря!
Активен

"...and there's silence that speaks so much louder than words, of promises broken..."

go_fire

 • Global Moderator
 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 8825
 • Distribution: Дебиан Сид
 • Window Manager: ROX-Desktop / е17
 • кашик с гранатомет в танково поделение
  • Профил
  • WWW
Re: Проблем с терминала след update.
« Отговор #5 -: Jul 14, 2017, 12:49 »
A-a-a не е лудост. Преди две стабилни версии го бяха сложили по подразбиране. Уж бил по-лек. И ако системата е инсталирана тогава, така си е останало.

 [_]3
« Последна редакция: Jul 14, 2017, 12:52 от go_fire »
Активен

В $por4e2 e истината  ;)

***

Aко даваха стипендия за най-глупави, щях да съм човека с най-много Mини Kупъри

***

Reborn since 1998 || 15.09.2007 totally М$ free && conscience clear

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
update from BG
Настройка на програми
jojopara 1 3373 Последна публикация Jan 28, 2005, 23:53
от spawnman
yum update
Настройка на програми
panko 4 4007 Последна публикация Mar 04, 2005, 12:53
от vesselinkolev
конфигуриране, инсталиране,update - проблемация
Настройка на програми
jmut 5 4593 Последна публикация Mar 09, 2005, 09:33
от
Проблем с update на FC3
Настройка на програми
bukich 5 4251 Последна публикация Apr 25, 2005, 16:01
от
Не мога да си направя update
Настройка на програми
milennyc 3 3127 Последна публикация Aug 29, 2005, 14:44
от zeridon