Покажи теми - pwizard
Виж публикациите на потр. | * Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Презаписване на MBR -: Apr 14, 2010, 12:12
Досега имах две ОС - първо инсталирах Windows 7, после Slackware 13 и нямах проблеми.Обаче се наложи да преинсталирам Windows-a и сега ми запинаха записите в MBR сектора.Бихте ли ми казали как точно може да се добави съществуващата Slackware 13 ОС, така че отново при рестарт да излиза меню за избор на OS.ПОлзвам lilo
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с конфигурцията на cgi скрипт -: Mar 27, 2010, 13:20
Ползвам Slackware 13!
Зас сървър имам:
Цитат
Server version: Apache/2.2.9 (Unix)                                       
Server built:   Nov 23 2009 21:32:07
Ето и конфигурационните параметри:
Цитат
Server compiled with....                                                   
 -D APACHE_MPM_DIR="server/mpm/prefork"                                   
 -D APR_HAS_SENDFILE                                                       
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
 -D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=128
 -D HTTPD_ROOT="/etc/htppd"
 -D SUEXEC_BIN="/etc/htppd/bin/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="logs/httpd.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_LOCKFILE="logs/accept.lock"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="conf/mime.types"
 -D SERVER_CONFIG_FILE="conf/httpd.conf"
Та за първи път ползвам .cgi скриптове, но се натъкнах на следния проблем.ПОлзвам ajax upload скрипт с progress bar, и за това ми трябва .cgi
Та имам поддриректория /var/www/cgi-bin на главната /var/www/htdocs
Ползвам следните настройки в конфигурационния файла /etc/htppd/conf/httpd.conf:
Цитат
ScriptAlias /cgi-bin  /var/www/cgi-bin

</IfModule>

<IfModule cgid_module>
    #
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #
    #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>

#
# "/etc/htppd/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory /var/www/cgi-bin>
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
    Options +ExecCGI
</Directory>
Не мога да разбера, защо ми дава:
Цитат
Internal Server Error
Ако някой е имам сходен проблем, ще се радвам да го сподели?
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Зареждане на сайт със cron -: Jan 29, 2010, 22:59
Във файла /var/spool/cron/crontabs имам следното:
Цитат
# run firefox every 15 minutes
15,30,54,59 * * * * /usr/bin/firefox http://localhost/boot.php
Проблема, е че се зарежда firefox-а, но адреса до файла е
Цитат
# run firefox every 15 minutes
15,30,54,59 * * * * /usr/bin/firefox http://localhost/boot.ph
Липсва едното p.Пробвах да го редактирам, да не би да е от мен нещо, но както ида го направя все същото.Защо ми "реже" разширението на .php файла?
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / BTK smtp и sendmail -: Jan 28, 2010, 15:10
Вчера пробвах да пратя от localhost-а си email, но нищи не стана.Разрових се из нета, и открих, че блокирали порт 25, или тоест по-точно филтрирали трафика през този порт.Та, пише в техният сайт, че трябва да се въведе:
Цитат
За SMTP server попълнете: mbox.contact.bg
Това трябва да се въведе в файла sendmail.cf в /etc/mail
Къде точно трябва да се барне този файл, че да стане изпращането на e-mail-и
Не съм се занимвал с пощенски сървъри, и не съм много наясно с това
Предварително благодаря!
P.S. Със Slackware 13 съм и съм потребител на БТК
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Не мога да създам папка в htdocs чрез mkdir -: Dec 23, 2009, 14:14
Самата папка htdocs има права:
Цитат
drwxr-xr-x  4 root root 4096 2009-12-23 13:37 htdocs/
вътре в нея, php документа makeDir.php има права:
Цитат
-rwxrwxrwx 1 root root    34 2009-12-23 14:04 makeDir.php*
а него има само една команда:
Цитат
mkdir("fsefwefw", 7550);
ползвам:
Цитат
root@moon:/var/www/htdocs# apachectl -v
Server version: Apache/2.2.9 (Unix)
Server built:   Nov 23 2009 21:32:07
Погледнах в
Цитат
/var/log/httpd/access_log
  е празен, както и файла
Цитат
/var/log/httpd/error_log
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Липсва на библиотека libpcre -: Dec 18, 2009, 13:38
Опитвам се да инсталирам bluefish редактора на Slackware 13(64 bit) със инсталиран multilib.
Ползвам за целта пакет, и след инсталцията при опит за стартиране ми дава:
Цитат
root@moon:/usr/lib# /usr/bin/bluefish
/usr/bin/bluefish: error while loading shared libraries: libpcre.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Дадох :
Цитат
locate libprc*
и резултата беше:
Цитат
oot@moon:/usr/lib64# locate libpcr*                                                                                                       
/usr/lib64/libpcre.a                                                                                                                       
/usr/lib64/libpcre.la                                                                                                                       
/usr/lib64/libpcre.so                                                                                                                       
/usr/lib64/libpcre.so.0.0.1                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcre.so.0                                                                                                                     
/usr/lib64/libpcre.so.0.0.1                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcre.so.0                                                                                                                     
/usr/lib64/libpcre.so.0.0.1                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcrecpp.a                                                                                                                     
/usr/lib64/libpcrecpp.la                                                                                                                   
/usr/lib64/libpcrecpp.so                                                                                                                   
/usr/lib64/libpcrecpp.so.0                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcrecpp.so.0.0.0                                                                                                             
/usr/lib64/libpcrecpp.so.0                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcrecpp.so.0.0.0                                                                                                             
/usr/lib64/libpcrecpp.so.0.0.0                                                                                                             
/usr/lib64/libpcreposix.a                                                                                                                   
/usr/lib64/libpcreposix.la                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcreposix.so.0                                                                                                               
/usr/lib64/libpcreposix.so                                                                                                                 
/usr/lib64/libpcreposix.so.0.0.0                                                                                                           
/usr/lib64/libpcreposix.so.0
/usr/lib64/libpcreposix.so.0.0.0
/usr/lib64/libpcreposix.so.0.0.0
Опитах се да създам символна връзка:
Цитат
ln -s /usr/lib64/libpcre.so.0 /usr/llib/libpcre.so.0
но и така нещата не станаха
Намерих следният линк, но не знам .rpm на коя дистрибуция е най-пасваща на слака?Бихте ли ми дали насоки?
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / "Деинсталация" при Slackware -: Nov 25, 2009, 16:54
Инсталирх си успешно php 5.3.1 , от tar.gz архив, като за целта ползвах :
Цитат
./configute
make
make install
Интересното, е че когато исках да ползвам mysql ми даде грешка, Разрових се из нета, и видях че трябва да се прекомпилира -with--mysql
Изтрих създадените при компилацията папки в /usr/local/lib и изтрих файла в /etc/htppd/modules libphp5.so
Рестартирах апачето, давам :
Цитат
root@moon:~# php -v
PHP 5.3.1 (cli) (built: Nov 23 2009 22:41:11)
Copyright (c) 1997-2009 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies
Знам, че трябва да отида в директорията, в която съм инсталлирал php,като ползвам за деинсталация:
Цитат
make uninstall
make clean
make distclean
Има ли още нещо, което трябва да направя, за да се махне всичко на предишно инсталирано от мен копие?
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Достъп до поддиректория на htdocs -: Nov 25, 2009, 14:49
Ползвам apache за WEB сървър:
Цитат
root@moon:~# ./apachectl -v
Server version: Apache/2.2.9 (Unix)
Server built:   Nov 23 2009 21:32:07
root директорията на сървъра е в /var/www/htdocs
Сложих си phpMyAdmin, като самата папка е в:
Цитат
/var/www/phpmyadmin
тоест една директория под главната на сървъра.Искам като въведа в броузъра:
Цитат
localhost/phpmyadmin[/
Цитат
да се отваря phpmyadmin
За целта в конфигурационнният файла на apache-то /etc/htppd/conf/httpd.conf добавих следните редове:
Цитат
#phpmyadmin directory
Alias /phpmyadmin /var/www/phpmyadmin
<Directory /var/www/phpmyadmin>
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>
Като се опитам да вляза в localhost/phpmyadmin ми дава:
Цитат
Forbidden

You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server.
Къде греша?
Предварително благодаря :)
P.S. Забравих да каже, че директорията има права 755, и собсвеник е root
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Зареждане на модула на php 5.3 -: Nov 23, 2009, 18:33
Компилирах си php 5.3, като смъкнах сорса от тук
Сега като е конзолата напиша:
Цитат
root@moon:/etc/httpd# php -v
PHP 5.3.1 (cli) (built: Nov 23 2009 17:51:12)
Copyright (c) 1997-2009 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies
След като дам обаче в някой php файл
Цитат
echo phpinfp();
Оше ми извежда старата версия 5.2.1
Не мога да намеря модула libphp5.so на новата инсталация, за да го задам във файла mod_php,conf,
Може ли да кажете какво точно пропусам
Предварително благодаря
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / vmware server 2 и парола -: Nov 22, 2009, 00:41
Инсталирах си пробно копие на vmware server 2, и като се опитам да се логна през WEB броузъра на адрес localhost:8222 като root както съм го задал по време на инсталация, не става
Инсталирал съм Linux PAM понеже се изисква.
Някой има ли опит с това, и ако може да сподели какво да направя
Предварително благодаря
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / SMPlayer-a ми насича -: Nov 17, 2009, 20:44
ПОлзвам MPlayer, и в като цяло SMplayer, но когато включа на fullscreen, то запичва да насича.Лаптопа е ACER 5630G, ползвам Slackware 13.
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Не мога да намеря 4 библиотеки за Slackware -: Nov 08, 2009, 17:33
Бихте ли ми помогнали да намеря 3 библиотеки за Slackware, които ми трябват за mplayer:
Цитат
linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)   
        libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xf7ee1000)
        libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf7dc6000) 
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xf7d83000)
        libXss.so.1 => /usr/lib/libXss.so.1 (0xf7d80000)   
        libXv.so.1 => /usr/lib/libXv.so.1 (0xf7d7b000)     
        libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0xf7d78000)
        libXxf86vm.so.1 => /usr/lib/libXxf86vm.so.1 (0xf7d72000) 
        libXxf86dga.so.1 => /usr/lib/libXxf86dga.so.1 (0xf7d6d000)
        libGL.so.1 => /usr/lib/libGL.so.1 (0xf7d08000)           
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf7d04000)               
        libaa.so.1 => /usr/lib/libaa.so.1 (0xf7cea000)           
        libcaca.so.0 => /usr/lib/libcaca.so.0 (0xf7c40000)       
        libvga.so.1 => /usr/lib/libvga.so.1 (0xf7bc0000)         
        libSDL-1.2.so.0 => /usr/lib/libSDL-1.2.so.0 (0xf7b0d000) 
        libesd.so.0 => /usr/lib/libesd.so.0 (0xf7b03000)         
        libaudiofile.so.0 => /usr/lib/libaudiofile.so.0 (0xf7ade000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xf7ab8000)                   
        libasound.so.2 => /usr/lib/libasound.so.2 (0xf79f1000)     
        libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 (0xf7665000)
        libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0 (0xf75dc000)
        libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0xf75c2000)       
        libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0xf75aa000)
        libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0xf75a0000)
        libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0xf755e000)         
        libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0xf74f0000)                 
        libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0xf74b6000)     
        libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0xf74b3000)     
        libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xf73e0000)           
        libncurses.so.5 => /usr/lib/libncurses.so.5 (0xf739f000)             
        libsmbclient.so.0 => not found                                        
        libpng.so.3 => /usr/lib/libpng.so.3 (0xf735e000)                     
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xf734a000)                         
        libmng.so.1 => /usr/lib/libmng.so.1 (0xf72e9000)
        libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xf72c9000)
        libungif.so.4 => /usr/lib/libungif.so.4 (0xf72c0000)
        libcdda_interface.so.0 => not found
        libcdda_paranoia.so.0 => not found

        libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xf724a000)
        libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xf7221000)
        libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0xf7212000)
        libbz2.so.1 => /lib/libbz2.so.1 (0xf7201000)
        liblzo2.so.2 => /usr/lib/liblzo2.so.2 (0xf71e2000)
        libmad.so.0 => /usr/lib/libmad.so.0 (0xf71cc000)
        libtheora.so.0 => /usr/lib/libtheora.so.0 (0xf717c000)
        libogg.so.0 => /usr/lib/libogg.so.0 (0xf7177000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf7016000)
        libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf6ffe000)
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf6ff9000)
        libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf6ff6000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xf7ef0000)
        libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0xf6ff3000)
        libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0xf6fed000)
        libdrm.so.2 => /usr/lib/libdrm.so.2 (0xf6fe4000)
        libslang.so.2 => /usr/lib/libslang.so.2 (0xf6efd000)
        libgpm.so.1 => not found
        libncursesw.so.5 => /usr/lib/libncursesw.so.5 (0xf6eb3000)
        libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0xf6eab000)
        libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xf6ea2000)
        librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xf6e99000)
        libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0xf6e96000)
        libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0xf6e32000)
        libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0xf6e0a000)
        libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0xf6e01000)
        libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0xf6df8000)
        libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0xf6da7000)
        libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xf6d66000)
        liblcms.so.1 => /usr/lib/liblcms.so.1 (0xf6d32000)
        libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0xf6d12000)
Търсих из всички налични папки тук,  но така и не успях да ги намеря
Предварително благодаря за помоща
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Избор на библиотека при Slackware -: Nov 03, 2009, 21:04
Опитвам се да си подкарам mplayer-a под Slackware 13 64 bit.
При:
Цитат
ldd /usr/bin/mplayer
резултата е следният:
Цитат
root@moon:/home/programs/mplayer_dependies/lib/libsndfile-1.0.19# ldd /usr/bin/mplayer
        linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)                                             
        libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xf7f2a000)                           
        libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf7e0f000)                             
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xf7dcb000)                         
        libXss.so.1 => /usr/lib/libXss.so.1 (0xf7dc8000)                             
        libXv.so.1 => /usr/lib/libXv.so.1 (0xf7dc3000)                               
        libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0xf7dc0000)                   
        libXxf86vm.so.1 => /usr/lib/libXxf86vm.so.1 (0xf7dba000)                     
        libXxf86dga.so.1 => /usr/lib/libXxf86dga.so.1 (0xf7db5000)                   
        libGL.so.1 => /usr/lib/libGL.so.1 (0xf7d50000)                               
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf7d4c000)                                   
        libaa.so.1 => not found                                                     
        libcaca.so.0 => not found                                                     
        libcucul.so.0 => not found                                                   
        libvga.so.1 => /usr/lib/libvga.so.1 (0xf7ccc000)                             
        libSDL-1.2.so.0 => /usr/lib/libSDL-1.2.so.0 (0xf7c19000)                     
        libesd.so.0 => not found                                                     
        libaudiofile.so.0 => not found                                               
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xf7bf2000)                                     
        libasound.so.2 => /usr/lib/libasound.so.2 (0xf7b2c000)                       
        libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 (0xf77a0000)             
        libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0 (0xf7717000)             
        libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0xf76fc000)                     
        libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0xf76e4000)       
        libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0xf76da000)       
        libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0xf7699000)                 
        libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0xf762b000)                         
        libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0xf75f0000)             
        libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0xf75ed000)             
        libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xf751a000)                   
        libncurses.so.5 => /usr/lib/libncurses.so.5 (0xf74da000)                     
        libsmbclient.so.0 => not found
        libpng.so.3 => /usr/lib/libpng.so.3 (0xf7498000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xf7484000)
        libmng.so.1 => /usr/lib/libmng.so.1 (0xf7423000)
        libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xf7403000)
        libungif.so.4 => not found
        libcdda_interface.so.0 => not found
        libcdda_paranoia.so.0 => not found
        libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xf738c000)
        libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xf7363000)
        libfribidi.so.0 => not found
        libbz2.so.1 => /lib/libbz2.so.1 (0xf7351000)
        liblzo2.so.2 => not found
        libmad.so.0 => not found
        libtheora.so.0 => not found
        libogg.so.0 => not found
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf71f0000)
        libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf71d8000)
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf71d3000)
        libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf71d0000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xf7f39000)
        libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0xf71cd000)
        libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0xf71c7000)
        libdrm.so.2 => /usr/lib/libdrm.so.2 (0xf71be000)
        libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0xf71b7000)
        libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xf71ae000)
        librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xf71a5000)
        libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0xf71a1000)
        libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0xf713d000)
        libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0xf7116000)
        libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0xf710d000)
        libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0xf7104000)
        libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0xf70b2000)
        libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xf7071000)
        liblcms.so.1 => /usr/lib/liblcms.so.1 (0xf703e000)
        libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0xf701e000)
Виждам , че ми липсва някаква библиотека:
Цитат
libaa.so.1 => not found 
Преди ползвах следният сайт http://packages.slackware.it/
От доста време не работи за жалост.
Бохте ли ми препоръчали друг сайт за намиране на нужните файлове, и ако може обяснете ми как точно да разбера кой файл съдържа тази библиотека, която на мен ми трябва.Не винаги май заглавието отговаря на търсената библиотека.
Благодаря Ви за оделеното време
14  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / 3d Cube(kDE 4) на Slackware 13 -: Nov 03, 2009, 20:08
Опитах се да подкарам 3D CUBE на Slackware 13, но резултата беше нулев.След като отидох в :
Цитат
System Settings -> Desktop -> General
избирам отметката Enable desktop effects.
избирам
Цитат
All effects
,като на Window Management избирам и слагам отметката:
Цитат
Desktop Cube
Видях, че се активира чрез Crtl+F11 ,но при мен ефект няма.
И още едно въпросче:как мога да си изведе икона на декстопа на инсталирана от мен програма.Преди ползва:десен бутон -> create link to application,но сега тази опция я няма.
15  Хардуер за Линукс / Лаптопи / Проблем с touchpad на Acer Axtensa 5630 и Slackware 13 -: Oct 28, 2009, 20:47
Скоро си инсталирах Slackware 13, но в момента touchpad-а ми не работи.тоест, той работи мести се курсора, но при DOUBLE CLICK с пръст, или при CLICK на който и да е бутон(ляв или десен), то нищо не се получава.
МОже ли някой, който е имал сходен проблем да каже къде е разковничето
Страници: [1] 2