Покажи теми - Drakula
Виж публикациите на потр. | * Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614 -: Nov 02, 2010, 01:06
Здравейте, колеги,

Опитвам се подкарам споменатата в заглавието USB WiFi джаджа. Нещо удрям на камък и понеже нямам повече идеи, имам нужда от дружеско побутване.

Та, Linux-ът e Gentoo AMD64, kernel 2.6.34-gentoo-r12
Рутерът поддържа B,G и N стандарт и е настроен да бачка с WPA2-PSK

Ето какво се изписва в dmesg при включване на нещото в USB порта:
Цитат
hub 1-0:1.0: state 7 ports 10 chg 0000 evt 0010
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
hub 1-0:1.0: port 4, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
hub 1-0:1.0: debounce: port 4: total 100ms stable 100ms status 0x501
ehci_hcd 0000:00:02.1: port 4 high speed
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
ehci_hcd 0000:00:02.1: port 4 high speed
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
usb 1-4: default language 0x0409
usb 1-4: udev 3, busnum 1, minor = 2
usb 1-4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8171
usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-4: Product: RTL8188S WLAN Adapter
usb 1-4: Manufacturer: Manufacturer Realtek
usb 1-4: SerialNumber: 00e04c000001
usb 1-4: usb_probe_device
usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-4: adding 1-4:1.0 (config #1, interface 0)
drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'

Оказа се, че Realtek си имат драйвер за RTL8188S WLAN Adapter. За съжаление, когато драйверът се зареди и се вдигне мрежата с
Код:
ifconfig wlan0 up
системата замръзва толкова качествено, че не успява да напише и един символ в /var/log/messages

Опитът с WinXP64bit драйвера с ndiswrapper също не даде добри резултати. При извикването на
Код:
modprobe ndiswrapper
получавам грешка "Безусловно прекъснат", огромен чаршаф в dmesg. Опитите за
Код:
rmmod ndiswrapper
пропадаха с съобщение, че устройството се било ползвало.

На няколко места (например тук)четох, че RTL8188S може да работи с драйвер за RTL8192. Оказа се, че ядрото има вграден staging driver за това желязо (Device drivers ->Staging drivers -> Realtek RTL8192SU Wireless LAN NIC driver). С този драйвер засега май съм стигнал най-далече :)

След зареждането на драйвера
Код:
insmod /usr/src/linux/drivers/staging/rtl8192su/r8192s_usb.ko
стартирам и wpa_supplicant. Ето съдържанието на неговия конфигурационен файл (/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf):
Цитат
# The below line not be changed otherwise we refuse to work
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

# Ensure that only root can read the WPA configuration
ctrl_interface_group=0

# Let wpa_supplicant take care of scanning and AP selection
ap_scan=1


network={
   ssid="Drake"
   proto=WPA WPA2
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=CCMP TKIP
   group=CCMP TKIP
   #psk="моята_тайна_думичка"
   psk=изгенерирания _от_wpa_passphrase_ключ
   priority=5
}

При стартирането на wpa_supplicant
Код:
wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
получаваме следните неща в конзолата
Цитат
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
ctrl_interface_group='0'
ap_scan=1
Priority group 5
   id=0 ssid='Drake'
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Invalid argument
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=16 enc_capa=0xf
  capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0
netlink: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:11:6b:c1:3f:03
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
RSN: flushing PMKID list in the driver
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Invalid argument
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
ctrl_interface_group=0
Added interface wlan0
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=12
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
Added BSSID 00:00:00:00:00:00 into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 2
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b1a len=48
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
Received 816 bytes of scan results (3 BSSes)
BSS: Start scan result update 1
BSS: Add new id 0 BSSID 70:71:bc:1a:5f:b2 SSID '5eda4a'
BSS: Add new id 1 BSSID 00:11:6b:45:f9:1a SSID 'Drake'
BSS: Add new id 2 BSSID 94:0c:6d:f4:e2:90 SSID 'vasoto'
New scan results available
Selecting BSS from priority group 5
Try to find WPA-enabled AP
0: 70:71:bc:1a:5f:b2 ssid='5eda4a' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=0 caps=0x11
   skip - SSID mismatch
1: 00:11:6b:45:f9:1a ssid='Drake' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11
   selected based on RSN IE
   selected WPA AP 00:11:6b:45:f9:1a ssid='Drake'
Trying to associate with 00:11:6b:45:f9:1a (SSID='Drake' freq=2412 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 8 key_mgmt 2 proto 2
WPA: clearing AP WPA IE
WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_associate
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
wpa_driver_wext_set_psk
ioctl[SIOCSIWFREQ]: Operation not supported
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 5 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portControl=Auto
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=12
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
Added BSSID 00:11:6b:45:f9:1a into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:11:6b:45:f9:1a reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b1a len=21
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 3
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: disable timer tick
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 4
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
Setting scan request: 0 sec 0 usec
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan for wildcard SSID
Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds
^CCTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
Removing interface wlan0
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> DISCONNECTED
В крайна сметка интерфейсът (waln0) е вдигнат, но не е свързан към мрежата :(
Нямам абсолютно никаква представа какво значи всичко това, а и с Google не намерих много релевантна информация. Малко ме притесняват редовете, в които се съдържа "ioctl[SIOCSIWFREQ]". Да не би драйверът да не може да се оправи с джаджата!?


Като краен вариант приемам препоръки за USB WiFi адаптер, който със сигурност бачка безпроблемно под Linux.

Поздрави!

PS: За протокола да отбележа - нещото работи без грижи под Windows 7
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Задаване на специфичен encoding на Gnome-ски аплет -: Jan 03, 2009, 20:52
Здравейте, ЧНГ'n'stuff

Имам един доста глупав и дразнещ проблем с някои от аплетите на Гном и по-конкретно с тия дето показват неща на кирилица. Ето картинка, демонстрираща проблема:

Това конкретно е прозорецът, чрез който се настройва Гномския часовник в какви единици да показва температурата.
Както се вижда, в част от този прозорец кирилицата е ок, докато в комбобоксовете излизат зачеркнати квадрати. С малко заигравка се потвърди, че причината за този феномен са любимите encoding-и.

Поради някои windows-interoperability съображения ползвам locale bg_BG.CP1251. Ако превключа на bg_BG.UTF-8, въпросният аплет си показва кирилицата, но пък тогава файловите браузъри показват квадрати в имената на windows-ките файловете с имена на кирилица (което е доста по-неприятно от квадратите в единиците за измерване на температура във въпросния джам).
Въпросът ми е дали някакси може да се укаже на гномския аплет да ползва locale, който се различава от locale-то на системата. Например, това може да се постигне при обикновена програмка като в реда за нейното стартиране се сложи подходящата стойност на променливата LANG. Аплетите предполагам обаче се стартират от някакъв аплет мениджър, което усложнява нещата...

Gnome-a е версия 2.22.3, а за пълнота дистрибуцията е Gentoo (наъпдейтвана преди 2-3 дена) с ядро 2.6.27

Благодаря предварително  [_]3
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Glib-2.x и glib-1.x едновременно -: Sep 02, 2007, 23:21
Здравейте,

Поради закупуването на нова машинка ми се наложи да направя чиста инсталация на Gentoo, част от която е и инсталацията на XMMS.
Още в началото искам да изтъкна, че не искам да ползвам Amarok, Audacious и т.н. Ако някой се интересува защо, да пише на лични '<img'>

Та, тъй като XMMS беше махнат от gentoo portage преди известно време, инсталацията се налага да стане от сорс. При изпълнение на configure скрипта получавам следната работа:

Цитат

checking for GLIB - version >= 1.2.2... no
*** The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error: *** GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first ***


Съобщението е пределно ясно, само че инсталираната ми версия на glib e
Цитат
dev-libs/glib
      Latest version available: 2.12.13
      Latest version installed: 2.12.13
      Size of files: 2,869 kB
      Homepage:      http://www.gtk.org/
      Description:   The GLib library of C routines
      License:       LGPL-2


Чел съм, че е възможно glib1 и glib2 да съществуват едновременно, но в интернет намерих само указания как да инсталираме glib2 при вече инсталиран glib1.
Опитах да компилирам glib-1.2.10 и glib-1.2.9 от сорс, но при make грешката (и за двете версии) е:
Цитат

gstrfuncs.c: In function 'g_printf_string_upper_bound':
gstrfuncs.c:870: error: expected ''<img'>' before string constant
gstrfuncs.c:1037: error: expected ''<img'>' before string constant
gstrfuncs.c:1080: error: expected ''<img'>' before string constant
gstrfuncs.c:1111: error: expected ''<img'>' before string constant
gstrfuncs.c: In function 'g_strdown':
gstrfuncs.c:1139: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
gstrfuncs.c: In function 'g_strup':
gstrfuncs.c:1155: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
gstrfuncs.c: In function 'g_strchug':
gstrfuncs.c:1314: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
gstrfuncs.c:1317: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strlen' differ in signedness


Преди да се впускам в безумна модификация на C код бих искал първо да питам за алтернатива. Всякакви идеи (включително RTFM комбинирани със съответния линк) са добре дошли '<img'>

Дистрибуцията: Gentoo amd64 (с пълен ъпдейт от вчера)4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Kuckshow изчезна след rebuild на kde-baserebuild -: May 16, 2007, 20:49
Здравейте,

Преди няколко месеца XMMS бе официално изваден от portage на Gentoo и респективно разработчиците на дистрибуцията препоръчват неговото махане и използване на алтернатива.
Най-накрая и аз се реших на тази (болезнена) стъпка и последвах ето това  писание. При rebuild-а на дървото забелязах, че поради някаква причина kde-base ще бъде прекомпилирано (което ми се стори странно защото никъде не съм включвал xmms флага). Когато всичко приключи забелязах, че kuickshow изчезна. Под "изчезна" нямам предвид, че ми я няма иконката на K-менюто  ':p' Ето какво връща locate:

Цитат
danail@drakula ~ $ locate kuickshow
/home/danail/.kde3.5/share/icons/KDE_Crystal_Diamond_2.5_Gentoo_Mod/32x32/apps/kuickshow.png
/home/danail/.kde3.5/share/config/kuickshowrc
/var/cache/edb/dep/usr/portage/kde-base/kuickshow-3.5.5
/var/cache/edb/dep/usr/portage/kde-base/kuickshow-3.5.6
/usr/kde/3.5/share/doc/HTML/en/kuickshow
/usr/kde/3.5/share/doc/HTML/en/kuickshow/screenshot.png
/usr/kde/3.5/share/doc/HTML/en/kuickshow/index.docbook
/usr/kde/3.5/share/doc/HTML/en/kuickshow/index.cache.bz2
/usr/kde/3.5/share/doc/HTML/en/kuickshow/common
/usr/kde/3.5/share/icons/kdeclassic/16x16/apps/kuickshow.png
/usr/kde/3.5/share/icons/kdeclassic/32x32/apps/kuickshow.png
/usr/kde/3.5/share/icons/slick/16x16/apps/kuickshow.png
/usr/kde/3.5/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kuickshow.mo
/usr/portage/metadata/cache/kde-base/kuickshow-3.5.5
/usr/portage/metadata/cache/kde-base/kuickshow-3.5.6
/usr/portage/kde-base/kuickshow
/usr/portage/kde-base/kuickshow/kuickshow-3.5.6.ebuild
/usr/portage/kde-base/kuickshow/files
/usr/portage/kde-base/kuickshow/Manifest
/usr/portage/kde-base/kuickshow/ChangeLog
/usr/portage/kde-base/kuickshow/metadata.xml
/usr/portage/kde-base/kuickshow/kuickshow-3.5.5.ebuild


Опита да emerge-на само kuickshow пропадна защото се блокира от kdegraphics:

Цитат
danail@drakula ~ $ emerge --pretend kuickshow

These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies... done!
[ebuild  N    ] kde-base/kuickshow-3.5.5  USE="-arts -debug -kdeenablefinal -xinerama"
[blocks B     ] =kde-base/kdegraphics-3.5* (is blocking kde-base/kuickshow-3.5.5)
[blocks B     ] =kde-base/kuickshow-3.5* (is blocking kde-base/kdegraphics-3.5.5-r2)


Та въпросът ми е, дали някой знае нещо по проблема? Странно, но Google не върна релевантни резултати на питанията ми.

И накрая да спомена, не че не мога да си компилирам програмката от сорс, ама защо трябва да стигаме до там?  'B)'

Ще наруша правилата и няма да давам информация за версия на ядро, хардуер и т.н. защото те нямат нищо общо с kuickshow и kde. Може би трябва да спомена, че правих emerge --sync и emerge --update --deep world преди 3-4 дена.

Допъклнение:
Ето информация за KDE нещата:
Цитат
danail@drakula ~ $ equery list kde
[ Searching for package 'kde' in all categories among: ]
 * installed packages
[I--] [  ] kde-base/kde-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kde-i18n-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdeaddons-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdeadmin-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdeartwork-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdebase-3.5.5-r4 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdebase-pam-6 (0)
[I--] [  ] kde-base/kdeedu-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdegames-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdegraphics-3.5.5-r2 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdelibs-3.5.5-r10 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdemultimedia-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdenetwork-3.5.5-r2 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdepim-3.5.5-r4 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdetoys-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdeutils-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] kde-base/kdewebdev-3.5.5 (3.5)
[I--] [  ] x11-misc/lineak-kdeplugins-0.9.0_pre1 (0)
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Автоматично зареждане на модули в gentoo -: Dec 16, 2006, 19:58
Здравейте,

Имам един тв тунер, за който са необходими 2 модула - cx88xx и cx8800. Първия от двата трябва да се зареди с параметър card=6.

Във файла /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 има:
Цитат
# /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6:  kernel modules to load when system boots.
#
# Note that this file is for 2.6 kernels.
#
# Add the names of modules that you'd like to load when the system
# starts into this file, one per line.  Comments begin with # and
# are ignored.  Read man modules.autoload for additional details.

# For example:
# aic7xxx
# 3c59x
cx88xx  card=6
cx8800
fuse


Въпреки това при стартиране на системата в dmesg намирам съобщение за липсващ параметър card и респективно тунера не работи. Когато разкарам модулите с rmmod и ги заредя наново с
Примерен код
modprobe cx88xx card=6
modprobe cx8800

проблемът се решава.

В man modules.autoload пише:
Цитат
Arguments can be given on the same line as the module name.

Да, ама... не става. Да не би символа "=" да прави проблеми за зареждащия скрипт? Ако да, с какво трябва да се замести?

Преди време с така конфигуриран /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 всичко работеше и изведнъж престана. Като бързо решение на проблема тогава в /etc/conf.d/local.start вкарах
Примерен код
/sbin/modprobe cx88xx card=6
/sbin/modprobe cx8800


обаче вече и това не върви (което е много странно).

Дистрибуцията е Gentoo, update-вана преди 2-3 седмици, ядро 2.6.18.
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Avertv 303 tv tuner - избор на видео източник... -: Jul 02, 2006, 17:28
Здравейте,

От няколко дена се опитвам да подкарам TV tuner AVerTV30 с чипсет Conexant CX23880/1/2/3.

Като отправна точка взех тази статия.

В ядрото включих поддръжката на Conexant CX23880Х в ядрото:

Цитат

drakula linux # less .config | grep VIDEO
CONFIG_VIDEO_DEV=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
# CONFIG_VIDEO_BT848 is not set
# CONFIG_VIDEO_BWQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CPIA is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5246A is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5249 is not set
# CONFIG_VIDEO_STRADIS is not set
# CONFIG_VIDEO_ZORAN is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7134 is not set
# CONFIG_VIDEO_MXB is not set
# CONFIG_VIDEO_DPC is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI is not set
CONFIG_VIDEO_CX88=y
# CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set
# CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP is not set
# CONFIG_VIDEO_AUDIO_DECODER is not set
# CONFIG_VIDEO_DECODER is not set
CONFIG_VIDEO_TUNER=y
CONFIG_VIDEO_BUF=y
CONFIG_VIDEO_BTCX=y
CONFIG_VIDEO_IR=y
CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=y
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set


В резултат на това тунерът беше разпонзат както си трябва:
Цитат

drakula linux # lspci | grep Conexant
00:0c.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)


Според Troubleshooting секцията на статията, трябва да имам videox в /dev. Ами имам:
Цитат

drakula linux # ls -la /dev | grep video
lrwxrwxrwx  1 root root        10 Jul  2 16:11 video0 -> v4l/video0
drakula linux # ls -la /dev/v4l/video0
crw-rw---- 1 root video 81, 0 Jul  2 16:11 /dev/v4l/video0


Потребителя ми е член на video, така че не би трябвало да има проблеми с правата.

Според същата статия, ако cat-на video device-a в конзолата трябва да почне да се пишат боклуци, които се спират с Ctrl-C. Да, ама не!
Примерен код
cat /dev/video0
не вади нищо.

Ако има някакво значение, в директорията /dev/v4l/ има още и някакво vbi.
Примерен код
cat /dev/v4l/vbi0
вече започва да плюе глупости.

Пуснах си tvtime обаче не мога да пусна търсачката на каналите. Някъде прочетох, че трябва от менюто на tvtime да избера в Input Configuration -> Change Videosource стойността television. Да, ама аз имам само Composite 1, Composite 2, Composite 3, Composite 4.
Пробвах и kdetv, но в неговия "помощник" за каналите бутоните next и finish си стоят неактивни. Пробвах и в xawtv, ама ситуацията там е същата като в tvtime - за video source имам Composite 1, Composite 2, Composite 3, Composite 4.

Самото tvtime при старт в конзола вади
Цитат

Running tvtime 0.9.15.
rtctimer: Cannot open /dev/rtc: No such file or directory
rtctimer: Cannot open /dev/misc/rtc: No such file or directory

    Enhanced Real Time Clock support in your kernel is necessary for
    smooth video.  We strongly recommend that you load the 'rtc' kernel
    module before starting tvtime, and make sure that your user has
    access to the device file (/dev/rtc or /dev/misc/rtc).  See our
    support page at http://tvtime.net/ for more information.

Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
Reading configuration from /home/danail/.tvtime/tvtime.xml
videoinput: Can't get tuner info: Invalid argument
videoinput: Can't get tuner info: Invalid argument


Очевидно има някакъв проблем, ама не мога да разбера какво го боли.
Някъде също така четох, че поддръжката на тунера в ядрото трябва да е като модул. В моя случай модулът трябва да се казва cx8800или cx88xx (така и не схванах разликата). Пробвах, но ето какво се случва при modprobe:
Примерен код

drakula linux # modprobe cx8800
WARNING: Error inserting v4l2_common (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/v4l2-common.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting v4l1_compat (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/v4l1-compat.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting videodev (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/videodev.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting btcx_risc (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/btcx-risc.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting compat_ioctl32 (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/compat_ioctl32.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting tveeprom (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/tveeprom.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting video_buf (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/video-buf.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting ir_common (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/common/ir-common.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting cx88xx (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/cx88/cx88xx.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting cx8800 (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r7/v4l-dvb/video/cx88/cx8800.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)


В dmesg респективно:
Примерен код

cx88xx: Unknown symbol ir_codes_adstech_dvb_t_pci
cx88xx: disagrees about version of symbol videobuf_waiton
cx88xx: Unknown symbol videobuf_waiton
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_iodata_bctv7e
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_avertv_303
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_cinergy_1400
cx88xx: disagrees about version of symbol btcx_riscmem_alloc
cx88xx: Unknown symbol btcx_riscmem_alloc
cx88xx: disagrees about version of symbol btcx_riscmem_free
cx88xx: Unknown symbol btcx_riscmem_free
cx88xx: Unknown symbol videobuf_dma_unmap
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_dntv_live_dvbt_pro
cx88xx: disagrees about version of symbol video_device_alloc
cx88xx: Unknown symbol video_device_alloc
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_dntv_live_dvb_t
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_npgtech
cx88xx: disagrees about version of symbol video_device_release
cx88xx: Unknown symbol video_device_release
cx88xx: Unknown symbol ir_codes_msi_tvanywhere
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_streamoff
cx8800: Unknown symbol videobuf_streamoff
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_reset
cx8800: Unknown symbol cx88_reset
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_poll_stream
cx8800: Unknown symbol videobuf_poll_stream
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_call_i2c_clients
cx8800: Unknown symbol cx88_call_i2c_clients
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_wakeup
cx8800: Unknown symbol cx88_wakeup
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_read_stop
cx8800: Unknown symbol videobuf_read_stop
cx8800: Unknown symbol v4l_printk_ioctl_arg
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_set_scale
cx8800: Unknown symbol cx88_set_scale
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_shutdown
cx8800: Unknown symbol cx88_shutdown
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_reqbufs
cx8800: Unknown symbol videobuf_reqbufs
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_vdev_init
cx8800: Unknown symbol cx88_vdev_init
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_core_put
cx8800: Unknown symbol cx88_core_put
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_dqbuf
cx8800: Unknown symbol videobuf_dqbuf
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_core_irq
cx8800: Unknown symbol cx88_core_irq
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_core_get
cx8800: Unknown symbol cx88_core_get
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_get_stereo
cx8800: Unknown symbol cx88_get_stereo
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_queue_init
cx8800: Unknown symbol videobuf_queue_init
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_set_tvnorm
cx8800: Unknown symbol cx88_set_tvnorm
cx8800: Unknown symbol v4l2_ctrl_next
cx8800: disagrees about version of symbol btcx_riscmem_free
cx8800: Unknown symbol btcx_riscmem_free
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_read_stream
cx8800: Unknown symbol videobuf_read_stream
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_querybuf
cx8800: Unknown symbol videobuf_querybuf
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_set_stereo
cx8800: Unknown symbol cx88_set_stereo
cx8800: disagrees about version of symbol video_unregister_device
cx8800: Unknown symbol video_unregister_device
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_qbuf
cx8800: Unknown symbol videobuf_qbuf
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_read_one
cx8800: Unknown symbol videobuf_read_one
cx8800: disagrees about version of symbol video_register_device
cx8800: Unknown symbol video_register_device
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_set_tvaudio
cx8800: Unknown symbol cx88_set_tvaudio
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_sram_channel_dump
cx8800: Unknown symbol cx88_sram_channel_dump
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_sram_channel_setup
cx8800: Unknown symbol cx88_sram_channel_setup
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_iolock
cx8800: Unknown symbol videobuf_iolock
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_free_buffer
cx8800: Unknown symbol cx88_free_buffer
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_streamon
cx8800: Unknown symbol videobuf_streamon
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_queue_cancel
cx8800: Unknown symbol videobuf_queue_cancel
cx8800: disagrees about version of symbol video_device_release
cx8800: Unknown symbol video_device_release
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_mmap_mapper
cx8800: Unknown symbol videobuf_mmap_mapper
cx8800: disagrees about version of symbol cx88_newstation
cx8800: Unknown symbol cx88_newstation
cx8800: disagrees about version of symbol videobuf_mmap_free
cx8800: Unknown symbol videobuf_mmap_free


Това вече ме хвърли в пълно неведение - как така не си харесва модула, дето сам си го е билднал!?!?!?


Съжалявам за объркания пост, ама вече след толкова опити ми е пълна каша и вече започвам здраво да се изнервям.

Дистрибуция: Gentoo, ядро: 2.6.16-gentoo-r7
Хардуера мисля е без значение.

Ако може някой да удари едно рамо би било супер '<img'>
7  Хумор, сатира и забава / Хумор / Linux: a european threat to our computers -: Jun 16, 2006, 19:34
Хи-хи-хи

Цитат

First they ignore you,
then they laugh at you,
then they fight you,
then you win.

Mohandas Gandhi
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Скенер visioneer 6100 usb -: May 23, 2006, 01:00
Здравейте!

Преди няколко дена ми попадна един USB скенер Visioneer 6100. Естествено, подкарването му под Linux моментално бе възприето като предизвикателство.
Засега съм на етап проучване, но информацията, която намерих в интернет не изглежда особено обнадеждаваща.
Попаднах на едно HOWTO в уикито на Gentoo, което обаче предполага скенерът да бъде поддържан от sane. В списъка  поддържан хардуер (както и в CVS варианта му) точно за този скенер пише
Цитат
unsupported    Most probably not supported. More details would be appreciated.
.
Тук обаче този модел е маркиран в зелено, т.е.
Цитат
A full SANE backend exists though it may not be included in the latest version of SANE yet. The scanner should function with few problems and image quality is as good as the native MS Windows/MacOS drivers.
На тази страничка проследих и един линк, който ме отведе на страничка предлагаща пач за ядрото специално за този скенер.

Та, преди да си утрепя 2 дена в инсталиране и псуване, бих искал да попитам дали някой има опит с подобна джаджа и евентуално какви са му постиженията.

Ако има значение, дистрибуцията е Gentoo, ядрото е 2.6.16. Конкретният останал хардуер мисля, че не е релевантен.
9  Нетехнически теми / Идеи и мнения / SlackWare 10.2 или mandrake10 ? -: Feb 24, 2006, 23:57
Някой може ли да ми каже кое от двете да си инсталирам? Мисля да започна след малко ,но незнам кой линукс да си избера ,а незнам и разликите между двете,кое ли е по добро  ':crazy:'  ':ok:'  '<img'>?'<img'>?? '<img'>
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / SlackWare 10.2 или mandrake10 ? -: Feb 24, 2006, 23:57
Някой може ли да ми каже кое от двете да си инсталирам? Мисля да започна след малко ,но незнам кой линукс да си избера ,а незнам и разликите между двете,кое ли е по добро  ':crazy:'  ':ok:'  '<img'>?'<img'>?? '<img'>
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / nVidia Riva TNT + kernel 2.6.13 -: Sep 29, 2005, 22:11
Привет!
Реших и аз да си компилирам свое ядро, а не да карам с "фабричното", което си идва стандартно със Slackware. След известни усилия успях да подкарам целия наличен хардуер, но инсталацията на драйвера за nVidia се оказа проблем.
Видеокартата ми е Riva TNT 16MB и доколкото знам последната версия на драйвера на nVidia със свястна поддръжка на тази карта е 6111.

Друга информация за системата:
OS: Slackware 10.2
Ядро: 2.6.13 (компилирано от мен)
MB: Gigabyte 7ZXE с VIAKT133A chipset
RAM: 256MB Samsung SDRAM + 128MB PQI

Опитът да инсталирам драйвера се оказа неуспешен и след кратка справка с Google установих че не може да се инсталира в чист вид с ядра 2.6.х.
Ръководен от тази статия и използвайки аналогията свалих следните неща:
1. NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run
2. NVIDIA_kernel-1.0-6111-1132076.diff

С така свалените файлове изпълних:
Примерен код

danail@drakula:~/nv_stuff$ sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run --extract-only
danail@drakula:~/nv_stuff$ cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1
danail@drakula:~/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1$ patch -p0 < ~/nv_stuff/NVIDIA_kernel-1.0-6111-1132076.diff
patching file usr/src/nv/nv.c
danail@drakula:~/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1$ sudo /sbin/modprobe -q agpgart
danail@drakula:~/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1$sudo nvidia-installer -n

Естествено, по закона на Мърфи инсталаторът не успява да си билдне смотания модул и в лога /var/log/nvidia-installer.log пише следното (това е целия лог):
Цитат

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Thu Sep 29 21:17:49 2005

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: true
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  Installer install prefix: /usr
  kernel source path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp site                : <a href="" target="_blank">ftp://download.nvidia.com</a>

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> There appears to already be a driver installed on your system (version: 1.0-
   6111).  As part of installing this driver (version: 1.0-6111), the existing
   driver will be uninstalled.  Are you sure you want to continue? ('no' will a
   bort installation) (Answer: Yes)
-> Not probing for precompiled kernel interfaces.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.13/build'
-> Performing cc_version_check with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Performing rivafb module check.
WARNING: Your kernel was configured to include rivafb support as
         a loadable kernel module.
        
         The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
         NVIDIA kernel module will still be built and installed,
         but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
         function properly if the rivafb module is loaded!
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o os-agp.o os-interfa
   ce.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.13/build SY
   SOUT=/lib/modules/2.6.13/build'...
   Your kernel was configured to include rivafb support as
   a loadable kernel module.
  
   The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
   NVIDIA kernel module will still be built and installed,
   but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
   function properly if the rivafb module is loaded!
  
   *** Failed rivafb module sanity check, but continuing! ***
  
  
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make -C /lib/modules/2.6.13/build      \
   KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.13        KBUILD_VERBOSE=1   \
   KBUILD_CHECK= KBUILD_EXTMOD="/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111
   -pkg1/usr/src/nv"   \
           -f /usr/src/linux-2.6.13/Makefile modules
   mkdir -p /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/.tm
   p_versions
   make -f /usr/src/linux-2.6.13/scripts/Makefile.build obj=/home/danail/nv_stu
   ff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv
   echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /home/danail/nv_stu
   ff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
     cc -Wp,-MD,/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv
   /.nv.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc-lib/i486-slackware-linux/3.3.6/inc
   lude -D -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.13/include  -I/h
   ome/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wstrict
   -prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -
   O2 -fomit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -mar
   ch=athlon -I/usr/src/linux-2.6.13/include/asm-i386/mach-default -Iinclude/as
   m-i386/mach-default  -I/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/
   usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscript
   s -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -W
   no-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D -DMODULE -DNTRM -
   D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=
   1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=6111 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_
   OK -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DMOD
   ULE -DKBUIL
   D_BASENAME=nv -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Lin
   ux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.o /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-
   1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/list.h:7,
                    from include/linux/wait.h:23,
                    from include/asm/semaphore.h:41,
                    from include/linux/sched.h:20,
                    from include/linux/module.h:10,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:52,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/nv.c:14:
   include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range':
   include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith
   metic
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:870,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:75,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/nv.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:253: warning: wrong type argument to increment
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nvos_find_agp_by_class':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:642: wa
   rning: implicit declaration of function `pci_find_class'
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:642: wa
   rning: assignment makes pointer from integer without a cast
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:653: wa
   rning: assignment makes pointer from integer without a cast
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nvidia_init_module':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1161: w
   arning: `pm_register' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:107)
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nvidia_exit_module':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1279: w
   arning: `pm_unregister' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:112)
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nv_kern_mmap':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1765: w
   arning: implicit declaration of function `remap_page_range'
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `_get_phys_address':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:2731: w
   arning: passing arg 1 of `pmd_offset' from incompatible pointer type
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nv_agp_init':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3332: w
   arning: implicit declaration of function `inter_module_get'
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3333: w
   arning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h
   :573)
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nvos_count_devices':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3486: w
   arning: assignment makes pointer from integer without a cast
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/nv.c:3491: w
   arning: assignment makes pointer from integer without a cast
     cc -Wp,-MD,/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv
   /.os-agp.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc-lib/i486-slackware-linux/3.3.6
   /include -D -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.13/include  
   -I/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wst
   rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestandi
   ng -O2 -fomit-frame-pointer -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2
   -march=athlon -I/usr/src/linux-2.6.13/include/asm-i386/mach-default -Iinclud
   e/asm-i386/mach-default  -I/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-p
   kg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch
    -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -We
   rror -O -fno-common -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D -DMODULE -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D -D
   MODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=6111 -DNV_U
   NIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_OK -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_CHAN
   GE_PAGE_ATTR_PRESENT -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_agp -DKBUILD_MODNAME=nvid
   ia -c -o /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-
   agp.o /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp
   .c
   In file included from include/linux/list.h:7,
                    from include/linux/wait.h:23,
                    from include/asm/semaphore.h:41,
                    from include/linux/sched.h:20,
                    from include/linux/module.h:10,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:52,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/os-agp.c:24:
   include/linux/prefetch.h: In function `prefetch_range':
   include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type `void *' used in arith
   metic
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:870,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:75,
                    from /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv/os-agp.c:24:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:253: warning: wrong type argument to increment
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c: At
   top level:
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:48:
   error: syntax error before '*' token
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:48:
   warning: type defaults to `int' in declaration of `drm_agp_p'
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:48:
   warning: data definition has no type or storage class
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c: In
   function `KernInitAGP':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:76:
   warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:85:
   error: request for member `acquire' in something not a structure or union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:88:
   warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.
   h:573)
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:113
   : error: request for member `copy_info' in something not a structure or unio
   n
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:173
   : error: request for member `enable' in something not a structure or union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:185
   : error: request for member `release' in something not a structure or union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:186
   : warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/modul
   e.h:573)
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c: In
   function `KernTeardownAGP':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:216
   : error: request for member `release' in something not a structure or union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:218
   : warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/modul
   e.h:573)
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c: In
   function `KernAllocAGPPages':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:265
   : error: request for member `allocate_memory' in something not a structure o
   r union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:273
   : error: request for member `bind_memory' in something not a structure or un
   ion
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:290
   : error: request for member `unbind_memory' in something not a structure or
   union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:305
   : error: request for member `free_memory' in something not a structure or un
   ion
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c: In
   function `KernMapAGPPages':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:337
   : warning: implicit declaration of function `remap_page_range'
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:345
   : error: request for member `unbind_memory' in something not a structure or
   union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c: In
   function `KernFreeAGPPages':
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:444
   : error: request for member `unbind_memory' in something not a structure or
   union
   /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c:445
   : error: request for member `free_memory' in something not a structure or un
   ion
   make[4]: *** [/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/n
   v/os-agp.o] Error 1
   make[3]: *** [_module_/home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/u
   sr/src/nv] Error 2
   make[2]: *** [modules] Error 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Error 1
   make: *** [module] Error 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at http://www.nvidia.com.На въпросния 48-ми ред на /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c има следното
Цитат

..........
agp_kern_info         agpinfo;
agp_gart              gart;
const drm_agp_t       *drm_agp_p; // те това е ред 48!

#if defined(CONFIG_MTRR)
#define MTRR_DEL(gart) if ((gart).mtrr > 0) mtrr_del((gart).mtrr, 0, 0);
..........

Търсих го тоя тип drm_agp_t по файловете в /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/, но се среща само в този файл и само на това място.
С помощта на Google попаднах на това, което ме наведе на мисълта да се разровя из сорсовете на старото ядро (linux-2.4.31/include/linux/agp_backend.h) и от там да си взема дефиницията на типа и да я сложа точно преди проблемния 48-ми ред:
Примерен код

typedef struct {
        void       (*free_memory)(agp_memory *);
        agp_memory *(*allocate_memory)(size_t, u32);
        int        (*bind_memory)(agp_memory *, off_t);
        int        (*unbind_memory)(agp_memory *);
        void       (*enable)(u32);
        int        (*acquire)(void);
        void       (*release)(void);
        int        (*copy_info)(agp_kern_info *);
} drm_agp_t;

След което отново
Примерен код

danail@drakula:~/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1$sudo nvidia-installer

Този път стигнах стъпка напред - до следващия проблем. Ето края на лога на инсталатора:
Цитат

...........
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
   -1 Unknown symbol in module
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at http://www.nvidia.com.

Следващото стартиране на инсталатора чрез
Примерен код

danail@drakula:~/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1$sudo nvidia-installer --kernel-source-path=/usr/src/linux-2.6.13

доведе до същия резултат.
Опитах в оригиналния непачнат драйвер в /home/danail/nv_stuff/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c да добавя дефиницията на липсващия тип и резултатът е аналогичен:
Цитат

...........
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
   -1 Unknown symbol in module
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at http://www.nvidia.com.


Та всякакви идеи и предложения са добре дошли.
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Липсващи икони в SIM -: Sep 18, 2005, 13:55
Привет!

Инсталирах си новия Slackware 10.2. Реших да сменя традиционното KDE и да сложа само XFce, тъй като бях останал с доста добри впечателния от него.
Слад успешната инсталация инсталирах и SIM по следния начин.
0. Изтеглих си http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/sim-icq/sim-0.9.3-2.tar.gz и го разархивирах.
1. Инсталация с
Примерен код
./configure
make
sudo make install


След стартирането останах неприятно изненадан от това, че иконите на контактите в листата ми не са червени/зелени/пембени цветенца, а някакви "default"-ски, приличащи на бележчици (всички бели на цвят). Това не е кой знае каква беда, но трудно мога да определя от пръв поглед кой е online и кой offline.
Тъй като в самата инсталация има някакви png файлове с размери и формат на икони, реших да ги копирам по директориите /usr/share/icons/hicolor|locolor/.../apps. За съжаление това не даде желаният резултат... '<img'>

Та въпросът ми е, къде SIM си тъси иконите?

ПС: Ако може да даде някаква насока, този проблем го нямах когато имах и инсталирано KDE.
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Нареждане на няколко файла в download manager -: Aug 10, 2005, 23:08
Привет!

От доста време насам се чудя на какъв Download manager да се спра окончателно. Преди някой да се намръщи, че не съм чел правила/не съм ползвал търсачка/google и т.н., искам да опиша условията, на които този download мениджър да отговаря.
1. Да може да се интегрира с Firefox + FlashGot (или някакъв подобен extension). Ако е с друг extension, силно желателно е да има опция "Get selection", т.е. да нареди в списък всички файлове от линкове, попаднали под селекцията.
2. Да има GUI (не е задължително, ама би било хубаво)
3. При подаване на няколко файла от Firefox да пита къде искам да ги свали (всичките накуп, не един по един).

С други думи, търся аналог на Flashget от Windows.

От manager-ите, които са описани във Flashgot съм пробвал следните:
  1. KGet - позлвал съм го съвсем малко, но въобще не останах доволен от него. Като че ли трудно поддържа "resume download". При подаване на няколко файла за сваляне, пита за дестинацията на ВСЕКИ поотделно. Ако са 2-3 файла се живее, ама ако са над 20 вече става твърде досадно да се избира дестинация за всеки един поотделно.
  2. Downloader 4 X - на доста по-високо ниво от KGet. За съжаление обаче и той си има недостатъци. Когато му се подаде файл, той директно почва да го тегли там където си знае (т.е. където му е сложено по подразбиране). Необходимо е download-а да се спре, за да се настроят пътищата на файловете. Също е доста неудобно и непрактично.
  3. Aria - в момента се боря с това нещо. Някой да е успявал да го компилира от сорсове и после да върви?
Доста се порових в интернет, но не открих нищо по въпроса. Тая програмка да не е някакъв апокриф?
Ето какъв е проблема:
    - Свалям сорсовете от http://sourceforge.net/project....298357, разархивирам
    - ./configure (минава без проблеми)
    - make - След като компилира известно време спира със следната грешка:
Цитат

Making all in po
make[2]: Entering directory `/usr/local/src/aria-1.0.0/po'
PATH=../src:$PATH /usr/bin/xgettext --default-domain=aria --directory=.. \
  --add-comments --keyword=_ --keyword=N_ \
  --files-from=./POTFILES.in \
&& test ! -f aria.po \
   || ( rm -f ./aria.pot \
        && mv aria.po ./aria.pot )
/usr/bin/xgettext: Non-ASCII string at src/RetrieveHTTP.cc:725.
                   Please specify the source encoding through --from-code.
mv: cannot stat `aria.po': No such file or directory
make[2]: *** [aria.pot] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/aria-1.0.0/po'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/aria-1.0.0'
make: *** [all-recursive-am] Error 2

Съдейки по името, че липсващият файл едва ли е нещо съществено, подхождам по най-лесния начин:
Примерен код

touch /usr/local/src/aria-1.0.0/po/aria.po

След което отново пускам make. Този път, минава без грешки.
     - sudo make install (без грешки)

След това ако стартирам от конзолата, натоварването на процесора се заковава на 100%, но видимо не се случва нищо - нито съобщения за грешли, нито нищо. Никакъв прозорец не се отваря, процесът седи в списъка с процесите. И така докато ми писне и утрепя aria с kill.
Дистрибуцията на която се развива тоя екшън е Slackware10.1, kernel 2.4.31 (стандартното bare.i, което си идва с инсталацията на current), XFce 4.2.2 както и KDE 3.4. Мисля че останалата информация относно hardware и т.н. не е от значение.

Та да се върна на главната тема: високо бих оценил предложения за download manager отговарящ на моите условия, както и акъл за (успешната) компилация на Aria (която поне от screenshot-итете на сайта изглежда добре). Освен това, ако някой ползва Aria, да изрази мнение има ли смисъл от нея, как я оценява и т.н. Щото ако не става, хич да не се тормозя.
14  Нетехнически теми / Коментар / Get the facts home (Revisited) -: May 28, 2005, 11:26
Както повечето от вас са чули, MS преди известно време започнаха инциативата "Get the facts home".
Днес попаднах на един сайт (даже с подобен дизайн '<img'> ), който разглежда въпроса от другата "страна на барикадата".
Както се казва, enjoy! '<img'>
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / K3B претоварва системата при операции с CD -: May 28, 2005, 09:42
Привет!

Един дразнещ проблем с K3B:
По време на каквато и да е операция със CD (без значение четене или запис) процесорът се товари на 100% и реално компютърът не може да прави нищо друго. Дори refresh на конзолата се влачи като трактор.
Не знам как по-точно да формулирам проблема. Вероятно поради тази причина търсенето с Google, във форума и в http://k3b.org не даде положителен резултат. Всякакви идеи, включително и в посока "формулиране на критерии за търсене" ще бъдат оценени '<img'>

Няколко думи за системата:
OS Slackware 10.1, kernel 2.4, KDE 3.3.2, K3B 0.11
Hardware: AMD Duron @ 800Mhz, MB Gigabyte 7ZXE, 384 MB SDRAM 133Mhz, 256 MB swap, CD-ROM Plextor 52x, CD-RW NEC 48x (и двете CD устройства са закачени на IDE1 кабела, като Plextor-a е master, а NEC - slave)
Страници: [1] 2