Покажи Публикации - vladi4k0
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1]
1  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: RPi 4 -: Jun 25, 2019, 23:44
нещо го намразих това RPI2-3(все пищи за ток, доста нестабилно при авариая с тока, даже едно съм го ръчнал на 6+ волта да не излиза за напрежението), за orange pi zero и one нямам оплакване
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: apache vhost & nginx -: Apr 05, 2019, 20:35
Защо на nginx порта е  listen 8080;

ето при мене с апаче
Код
GeSHi (Bash):
 1. cat proxy0_1.conf
 2. <VirtualHost *:80>
 3.     ServerAdmin support@secondsite.org
 4.     ServerName 0.miara75.eu
 5.     #ServerAlias www.secondsite.org
 6.     ProxyRequests off
 7.     ProxyPreserveHost On
 8.     ProxyPass / http://192.168.0.100:80/
 9.     ProxyPassReverse / http://192.168.0.100:80/
 10.     # Uncomment the line below if your site uses SSL.
 11.     #SSLProxyEngine On
 12. </VirtualHost>
 13.  
 14. <VirtualHost *:443>
 15.     ServerAdmin support@secondsite.org
 16.     ServerName 0.miara75.eu
 17.     #ServerAlias www.secondsite.org
 18.  
 19.     SSLEngine on
 20.     SSLProxyEngine On
 21.     SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/0.miara75.eu/fullchain.pem
 22.     SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/0.miara75.eu/privkey.pem
 23.     Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
 24.  
 25.     ProxyRequests off
 26.     ProxyPreserveHost On
 27.     ProxyPass / https://192.168.0.100:443/
 28.     ProxyPassReverse / https://192.168.0.100:443/
 29.     # Uncomment the line below if your site uses SSL.
 30.     #SSLProxyEngine On
 31.  
 32. </VirtualHost>
 33.  
 34. ### to work enable lbmethod_byrequests.load slotmem_shm.load
 35.  

това е локалната машина

Код
GeSHi (Bash):
 1. root@orangepizero:/print# cat 000-default.conf
 2. <VirtualHost *:80>
 3.        ServerName 0.miara75.eu
 4.        ServerAdmin webmaster@localhost
 5.        DocumentRoot /var/www/html
 6.        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 7.        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 8.  
 9. #RewriteEngine on
 10. #RewriteCond %{SERVER_NAME} =0.miara-75.info
 11. #RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,QSA,R=permanent]
 12.  
 13. </VirtualHost>
 14.  
 15. # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
 16.  
 17. root@orangepizero:/print# cat 000-ipv6-default-le-ssl.conf
 18. <IfModule mod_ssl.c>
 19. <VirtualHost *:443>
 20.        ServerName 0.miara75.eu
 21.        ServerAdmin webmaster@localhost
 22.        DocumentRoot /var/www/html
 23.        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 24.        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 25. SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/0.miara75.eu/fullchain.pem
 26. SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/0.miara75.eu/privkey.pem
 27. Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
 28. </VirtualHost>
 29.  
 30. # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
 31. </IfModule>
 32.  
 33. root@orangepizero:/print#
 34.  
 35. root@orangepizero:/print# cat 000-default.conf
 36. <VirtualHost *:80>
 37.        ServerName 0.miara75.eu
 38.        ServerAdmin webmaster@localhost
 39.        DocumentRoot /var/www/html
 40.        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 41.        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 42.  
 43. #RewriteEngine on
 44. #RewriteCond %{SERVER_NAME} =0.miara-75.info
 45. #RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,QSA,R=permanent]
 46.  
 47. </VirtualHost>
 48.  
 49. # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
 50.  
 51. root@orangepizero:/print# cat 000-ipv6-default-le-ssl.conf
 52. <IfModule mod_ssl.c>
 53. <VirtualHost *:443>
 54.        ServerName 0.miara75.eu
 55.        ServerAdmin webmaster@localhost
 56.        DocumentRoot /var/www/html
 57.        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 58.        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 59. SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/0.miara75.eu/fullchain.pem
 60. SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/0.miara75.eu/privkey.pem
 61. Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
 62. </VirtualHost>
 63.  
 64. # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
 65. </IfModule>
 66.  
 67. root@orangepizero:/print#
 68.  

странно че имам и ipv6 и сега ми направи впечетление че хрома показва ipv6 връзка а непомна да съм описвал  нещо освен в домейна
реших да пробвам инсталирах
сложих първия конфиг от гуугле и тръгна

Код
GeSHi (Bash):
 1. server {
 2.  listen 8080;
 3.  listen [::]:8080;
 4.  
 5.  server_name 192.168.0.55;
 6.  
 7.  location / {
 8.      proxy_pass http://zamunda.net:80/;
 9.  }
 10. }
 11.  
пиша в браузера http://192.168.0.55:8080 и отварям замунда
3  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Проблем с mysql databace след спиране на ток. -: Jan 30, 2019, 01:05
Защо подяволите не си вземеш хостинг!
разбира се всеки сам решева какво да взима, но ще имаш подръжка и бекъп
лаптоп за сървър по мой сметки консумира по 8 лева на месец (ако е наред батерията поне тока няма да те стряска :))
обикновенния пс трябва да е нагоре в тока и цена на месец, юпс карат по година но и там има едно но
спести си мъките за напред разбира се ти сам решаваш :)
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: ds18b20 грешно връщане на температурата -: Feb 11, 2018, 11:29
да това е оригиналното  което бях намерил явно още там е -62
Код
GeSHi (Bash):
 1. #!/bin/bash
 2. # a script to read and save temperature readings from all the group 28 1-wire temperature sensors
 3. #
 4. # get all devices in the '28' family
 5. FILES=`ls /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/ | grep '^28'`
 6. # iterate through all the devices
 7. for file in $FILES
 8.    do
 9.      # get the 2 lines of the response from the device
 10.      GETDATA=`cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/$file/w1_slave`
 11.      GETDATA1=`echo "$GETDATA" | grep crc`
 12.      GETDATA2=`echo "$GETDATA" | grep t=`
 13.      # get temperature
 14.      TEMP=`echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 15.      #
 16.        # test if crc is 'YES' and temperature is not -62 or +85
 17.        #if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP != "-62" -a $TEMP != "125000" ]
 18.         if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP -ge "-55000" -a $TEMP -le "125000" ]
 19.           then
 20.               # crc is 'YES' and temperature is not -62 or +85 - so save result
 21.               #echo `date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S "; echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 22.               #echo `echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 23.               TEMP=$(echo "scale=2; `echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`/1000" | bc)
 24.               echo $file "-" $TEMP
 25.           else
 26.               # there was an error (crc not 'yes' or invalid temperature)
 27.               # try again after waiting 1 second
 28.               sleep 1
 29.               # get the 2 lines of the response from the device again
 30.               GETDATA=`cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/$file/w1_slave`
 31.               GETDATA1=`echo "$GETDATA" | grep crc`
 32.               GETDATA2=`echo "$GETDATA" | grep t=`
 33.               # get the temperature from the new response
 34.               TEMP=`echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 35.                  #if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP != "-62" -a $TEMP != "125000" ]
 36.                  if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP -ge "-55000" -a $TEMP -le "125000" ]
 37.                      then
 38.                      # save result if crc is 'YES' and temperature is not -62 or +85 - if not, just miss it and move on
 39.                      #echo `date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S "; echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 40.                      TEMP=$(echo "scale=2; `echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`/1000" | bc)
 41.                      echo $TEMP
 42.                  fi
 43.               # this is a retry so log the failure - record date/time & device ID
 44.               #echo `date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S"`" - ""$file"
 45.               continue
 46.           fi
 47.    done
 48. exit 0
 49.  
смених реда така
if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP -ge "-55000" -a $TEMP -le "125000" ]

на dht22 добавих sleep

Код
GeSHi (C):
 1.  
 2. #include <unistd.h>
 3.  
 4.        //float f = c * 1.8f + 32;
 5.        //printf( "Humidity = %.1f %% Temperature = %.1f *C (%.1f *F)\n", h, c, f );
 6.        //printf( "Humidity = %.1f %% Temperature = %.1f *C\n", h, c );
 7.        printf( "%.1f %.1f \n", h, c );
 8.  
 9.    }
 10.    else  {
 11.       sleep(0.3);
 12.       read_dht_data();
 13.       // printf( "Data not good, skip\n" );
 14.    }
 15. }
 16. .
 17. int main( void )
 18. {
 19.    // printf( "DHT22 temperature/humidity test\n" );
 20. .
 21.    if ( wiringPiSetup() == -1 )
 22.        exit( 1 );
 23. .
 24.    while ( 1 )
 25.    {
 26.        read_dht_data();
 27.        exit(0);
 28.        //delay( 2000 ); /* wait 2 seconds before next read */
 29.    }
 30.    return(0);
 31. }
 32.  

има има на rrd_fetch, иначе rrd файловете са на 30 секунди за 4 години  малко са големички незнам какво ще и се случи ако оцелеят 
1 - Time: 2018-01-27 13:58:30, average is 61.12  32.12 17.75 26.93
2 - Time: 2018-01-27 13:59:00, average is 61.12  32.12 17.75 26.93
3 - Time: 2018-01-27 13:59:30, average is 61.12  32.12 17.86 -1211.46
4 - Time: 2018-01-27 14:00:00, average is 61.12  32.12 17.86 -1211.46
5 - Time: 2018-01-27 14:00:30, average is 61.12  32.12 17.97 -271.15
6 - Time: 2018-01-27 14:01:00, average is 61.12  32.12 17.97 -271.15
7 - Time: 2018-01-27 14:01:30, average is 61.08  32.08 18.08 27.04
8 - Time: 2018-01-27 14:02:00, average is 61.08  32.08 18.08 27.04
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: ds18b20 грешно връщане на температурата -: Feb 11, 2018, 00:01
ползвам и dht22 и там излезе проблем :)

git clone https://github.com/xpertsavenue/WiringOP-Zero.git

Installation
cd WiringOP-Zero
chmod +x ./build
sudo ./build

на orangepi zero
Код
GeSHi (Bash):
 1. root@orangepizero:/project/dht22/install-dht# ./dht
 2. DHT22 temperature/humidity test
 3. Humidity = 34.9 % Temperature = 33.1 *C
 4. Humidity = 0.0 % Temperature = 0.0 *C
 5. Humidity = 0.0 % Temperature = 0.0 *C
 6. Humidity = 35.0 % Temperature = 33.1 *C
 7. Humidity = 0.0 % Temperature = 0.0 *C
 8. ^C
 9.  
 10. root@orangepizero:/project/dht22/install-dht# ./dht22
 11. DHT22 temperature/humidity test
 12. Data not good, skip
 13. Humidity = 0.0 % Temperature = 0.0 *C (32.0 *F)
 14. Data not good, skip
 15. Humidity = 0.0 % Temperature = 0.0 *C (32.0 *F)
 16. Data not good, skip
 17. Data not good, skip
и сега като пуснах греда 0.0 като на dht файла промених  а в dht22 несъм пипал нищо
else  {
       printf( "Data not good, skip\n" );
    }

да вика пак същата функция до верен резултат

    else  {
       read_dht_data();
       //printf( "Data not good, skip\n" );
    }

но и там :( направих си вентилатора в банята да се включва и изключва по влажност
оп проблема бързо се установи за dht22
след ъпдейт на арамбина е сменило пак /etc/default/cpufrequtils MIN_SPEED=240000

за ds18b20 проблема е в годината веднъж или в месец да върне големи температури но ме дразни
иначе 7-8 години ползвам mcp9700a и всичко е точно, вързани към picoip на неомонтана
Код
GeSHi (Bash):
 1. root@orangepizero:/project/tempmonitor/boilerhome# cat boilerhome_in_get.sh
 2. #!/bin/bash
 3.  
 4. COUNTER=0
 5. SUM=0
 6. NUMCHECK=0
 7.  
 8. while [ $COUNTER -lt 20 ]; do
 9.    GETVALUE=`snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.0.5 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.1.0  2>/dev/null | awk {'print \$4'} | xargs`
 10.        if [[ $GETVALUE == ?(-)+([0-9.]) ]] 2>/dev/null
 11.        then
 12.        VOLTAGE=`echo "3300*($GETVALUE/1023)" | bc -l`
 13.        TEMPERATURE=`echo "scale=2;($VOLTAGE-500)/10.0" | bc -l`
 14.        SUM=$(echo "$SUM + $TEMPERATURE" | bc)
 15.        let NUMCHECK=NUMCHECK+1
 16.        else
 17.        cur_date=$(date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S")
 18.        LOGFILE=/project/tempmonitor/boilerhome/boilerhome-error.log
 19.        echo $cur_date $COUNTER C: error >> $LOGFILE
 20.        let COUNTER=COUNTER+3
 21.            if [ $COUNTER -gt 19 ]
 22.            then
 23.            exit
 24.            fi
 25.            #echo $COUNTER
 26.        fi
 27.    let COUNTER=COUNTER+1
 28. done
 29. echo "scale=2;$SUM/$NUMCHECK" | bc -l
 30.  
поръчах си и sdm220 от алиекспрес като идеята дойде от тук https://www.iz8mbw.net/energy-monitor/
работи перфектно поне за мен http://0.miara75.eu/sdm220/ ама не направих дневна и нощна

резултата от сензорите е (странно ae се повтаря два пъти и липсва ed)
root@raspberrypi:~# cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/*/w1_slave
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae : crc=ae YES
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae t=14250
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae : crc=ae YES
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae t=14250
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb : crc=bb YES
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb t=14000
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 : crc=28 YES
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 t=14375
root@raspberrypi:~# cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/*/w1_slave
e5 00 4b 46 7f ff 0c 10 ed : crc=ed YES
e5 00 4b 46 7f ff 0c 10 ed t=14312
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae : crc=ae YES
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae t=14250
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb : crc=bb YES
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb t=14000
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 : crc=28 YES
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 t=14375
root@raspberrypi:~# cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/*/w1_slave
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae : crc=ae YES
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae t=14250
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae : crc=ae YES
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae t=14250
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb : crc=bb YES
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb t=14000
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 : crc=28 YES
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 t=14375
root@raspberrypi:~# cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/*/w1_slave
e5 00 4b 46 7f ff 0c 10 ed : crc=ed YES
e5 00 4b 46 7f ff 0c 10 ed t=14312
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae : crc=ae YES
e4 00 4b 46 7f ff 0c 10 ae t=14250
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb : crc=bb YES
e0 00 4b 46 7f ff 0c 10 bb t=14000
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 : crc=28 YES
e6 00 4b 46 7f ff 0c 10 28 t=14375
root@raspberrypi:~#

грешната стойност идва от getvalue*.sh има доста варианти в интернет но този уж най читав ми се видя
и се чудя как да избегна грешната стойност
http://solar.miara75.eu/ ползвам 3ж флашка с прокси пас и ds18b20
https://imgur.com/a/etFLv

6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / ds18b20 грешно връщане на температурата -: Feb 09, 2018, 22:02
Моля за малко помощ
ползвам следното за да взимам температурата но по някой път ми връща температура от порядака на -1000 + 1000 градуса и съответно графиката се нарушава като в rrdtool има стойност в слединя ред -+1000 -+250 -+50 и се нормализира. Всичко е просто с любителска цел затова несе чудете на писането :)
Код
GeSHi (Bash):
 1. /project/data-ds18b20/# cat getvalue1.sh
 2. #!/bin/bash
 3. # a script to read and save temperature readings from all the group 28 1-wire temperature sensors
 4. #
 5. # get all devices in the '28' family
 6. FILES=" 28-041694f0f0ff "
 7. # iterate through all the devices
 8. for file in $FILES
 9.    do
 10.      # get the 2 lines of the response from the device
 11.  
 12.      if [ -f "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/$file/w1_slave" ]; then
 13.      GETDATA=`cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/$file/w1_slave`
 14.  
 15.      echo -e "$GETDATA" | grep -e "00 00 00 00 00 00 00 00 00"  >&2
 16.      if [ $? -ne 0 ]; then
 17.  
 18.      GETDATA1=`echo "$GETDATA" | grep crc`
 19.      GETDATA2=`echo "$GETDATA" | grep t=`
 20.      # get temperature
 21.      TEMP=`echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 22.      #
 23.        # test if crc is 'YES' and temperature is not -62 or +125
 24.        if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP != "-62" -a $TEMP != "125000" ]
 25.           then
 26.               # crc is 'YES' and temperature is not -62 or +85 - so save result
 27.               #echo `date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S "; echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 28.               #echo `echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 29.               TEMP=$(echo "scale=2; `echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`/1000" | bc)
 30.               echo $TEMP
 31.           else
 32.               # there was an error (crc not 'yes' or invalid temperature)
 33.               # try again after waiting 1 second
 34.               sleep 1
 35.               # get the 2 lines of the response from the device again
 36.               GETDATA=`cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/$file/w1_slave`
 37.               GETDATA1=`echo "$GETDATA" | grep crc`
 38.               GETDATA2=`echo "$GETDATA" | grep t=`
 39.               # get the temperature from the new response
 40.               TEMP=`echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 41.                  if [ `echo $GETDATA1 | sed 's/^.*\(...\)$/\1/'` = "YES" -a $TEMP != "-62" -a $TEMP != "125000" ]
 42.                      then
 43.                      # save result if crc is 'YES' and temperature is not -62 or +125 - if not, just miss it and move on
 44.                      #echo `date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S "; echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
 45.                      TEMP=$(echo "scale=2; `echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`/1000" | bc)
 46.                      echo $TEMP
 47.                  fi
 48.               # this is a retry so log the failure - record date/time & device ID
 49.               #echo `date +"%d-%m-%Y %H:%M:%S"`" - ""$file"
 50.               echo "U"
 51.               continue
 52.           fi
 53.  
 54.      else
 55.      echo "U"
 56.      continue
 57.      fi
 58.  
 59.      else
 60.      echo "U"
 61.      continue
 62.      fi
 63.  
 64.    done
 65. exit 0
 66.  
и
Код
GeSHi (Bash):
 1. #/bin/bash
 2. TEMP1=`/project/data-ds18b20/getvalue1.sh`
 3. TEMP2=`/project/data-ds18b20/getvalue2.sh`
 4. TEMP3=`/project/data-ds18b20/getvalue3.sh`
 5. TEMP4=`/project/data-ds18b20/getvalue4.sh`
 6. echo "$TEMP1:$TEMP2:$TEMP3:$TEMP4"
 7.  
и
Код
GeSHi (Bash):
 1. /project/data-ds18b20# cat write_rdd.sh
 2. #!/bin/bash
 3.  
 4. DIGITEMP=/project/data-ds18b20/1in4.sh
 5.  
 6. LOGFILE=/project/data-ds18b20/log/solar-access.log
 7. RRD_PATH=/project/data-ds18b20
 8.  
 9. #
 10. # Function to call digitemp with a given sensor ID and location.
 11. # Generates a log message in $LOGFILE
 12. #
 13. function ProcessSensor {
 14.  sensor_id=$1
 15.  sensor_location=$2
 16.  
 17.  cur_date=$(date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S")
 18.  dateEpoch=$(date -d "$cur_date" +%s)
 19. #  cur_temp=$(/usr/bin/digitemp -t $sensor_id -q -c /etc/digitemprc -o%.2F)
 20.  cur_temp=$($DIGITEMP)
 21. #  echo $cur_date $sensor_location F: $cur_temp >> $LOGFILE
 22.  
 23. #echo $cur_date $sensor_location C: $cur_temp >> $LOGFILE
 24.  
 25. #rrdtool update $RRD_PATH/$sensor_location.rrd $dateEpoch:$cur_temp
 26.  
 27. #if [[ $cur_temp == ?(-)+([0-9.])":"?(-)+([0-9.])":"?(-)+([0-9.]?)":"?(-)+([0-9.]) ]] 2>/dev/null
 28. #then
 29. #echo $cur_date $sensor_location C: $dateEpoch:$cur_temp >> $LOGFILE
 30. rrdtool update $RRD_PATH/$sensor_location.rrd $dateEpoch:$cur_temp
 31. #else
 32. #LOGFILE=/project/data-ds18b20/log/solar-error.log
 33. #echo $cur_date $sensor_location C: error $cur_temp >> $LOGFILE
 34. #fi
 35.  
 36. }
 37.  
 38. ProcessSensor 1 ds18b20
 39. #ProcessSensor 1 Garage
 40. #ProcessSensor 2 Living_Room
 41. #ProcessSensor 3 Master_Bedroom
 42.  

мислех да сложа да проверявам стойноста ако е по голяма +150 или по малка -25 за невалидна. но неще ме яде от вътре.
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Настройка на прокс от Апач!!!!!! -: Sep 03, 2017, 23:07
/etc/apache2/sites-enabled/proxy0.conf                                                 
 • [X]
Код:
<VirtualHost *:443>
     ServerAdmin support@secondsite.org
     ServerName 0.site.info
     #ServerAlias www.secondsite.org

    SSLEngine on
    SSLProxyEngine On
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/site.info/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/site.info/privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

     ProxyRequests off
     ProxyPreserveHost On
     ProxyPass / https://192.168.0.100:443/
     ProxyPassReverse / https://192.168.0.100:443/
     # Uncomment the line below if your site uses SSL.
     #SSLProxyEngine On

</VirtualHost>

### enable lbmethod_byrequests.load slotmem_shm.load
незнам дали ще ти помогне
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: root@raspberrypi:/# command-not-found -: Apr 28, 2017, 06:29
Нещо такова забелязах и аз, но във OSMC си работи. Не е болка но съм сигурен, че го бях пускал.
Важното е че за самото предназначение тръгнаха нещата и няма какво толкова да му се пипа повече щом работи.
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / root@raspberrypi:/# command-not-found -: Apr 25, 2017, 00:24
Здравейте,
нещо блокирах
изтеглих последното 2017-04-10-raspbian-jessie-lite за raspberry pi 3
след инсталацията
apt update
apt upgrade
apt install command-not-found
пусках update-command-not-found   apt-file update
неще и неще 
и примерно пробвам с нещо което го няма
root@raspberrypi:/# nmap
nmap: command not found
root@raspberrypi:/#
root@raspberrypi:/# command-not-found htop
Command 'htop' is available in '/usr/bin/htop'
htop: command not found
root@raspberrypi:/#
root@raspberrypi:/# command-not-found nmap
nmap: command not found
root@raspberrypi:/#
ъпдейтва уж нормално но явно нещо липсва на тоя лите за да заработи нормално
и преди май имах пробел със същото ама какво беше
някава идея

нещо тука не е както трябва
root@raspberrypi:/# apt-file update
Ignoring source without Contents File:
  http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/main/Contents-armhf.gz
Ignoring source without Contents File:
  http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/contrib/Contents-armhf.gz
Ignoring source without Contents File:
  http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/non-free/Contents-armhf.gz
Ignoring source without Contents File:
  http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/rpi/Contents-armhf.gz
Downloading Index http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/main/Contents-armhf.diff/Index:
No Index available.
Downloading complete file http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/main/Contents-armhf.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
File is up-to-date.
Downloading Index http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/ui/Contents-armhf.diff/Index:
No Index available.
Downloading complete file http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/ui/Contents-armhf.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
File is up-to-date.
root@raspberrypi:/#

10  Хардуер за Линукс / Лаптопи / Re: Замръзване при изключване/рестартиране -: Dec 20, 2015, 07:27
Гледам че си с интел. Незнам дали ще ти помогне на ASROCK Q1900-ITX над кернел 3.13 имам същия проблем
в /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_pstate=disable i915.semaphores=1"
след това update-grub
в xorg.conf
Section "Device"
    Identifier "Intel Graphics"
    Driver "intel"
#   Option "NoAccel"     "True"
    Option "DRI"         "3"
#   Option "DRI"         "False"
    Option "TearFree"    "true"
    Option "AccelMethod" "sna"
EndSection
пробвах какви ли не варианти единствено така работи
доколкото му хванах края проблема е в i915 и нещо със скороста на процесора като е променя
Linux vladi4k0 3.19.0-41-generic #46~14.04.2-Ubuntu SMP Tue Dec 8 17:46:10 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
под уиндоус няма ядова дори пуска 4к под линукс 1080p ама доволно нему трябва и повече

11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Postfix courier - някой влиза без да пита -: Jul 06, 2015, 13:59
Един телефон и един таблет ама ип-та с 52.5.ххх.ххх нямам
просто още немога да си обесна как е станало от първия път гледах назад в логовете други опити за влизане към този потребител не е имало нито за през  ssh ftp или през пощата.
Има и още един куп щуротий напускани ама незабелязах нищо нередно
принципно всичко което има на пс-то е за лично ползване с любителска цел
и единственото ценно са снимките на децата
получило се е точно когато реших да ползвам друг клиент от стандартния
и съм пробвал само тия двете програми
довечера ще ги пробвам пак с новата парола да вида дали пак ще се получи така
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Postfix courier - някой влиза без да пита -: Jul 05, 2015, 17:39
Здравейте няква странна работа се получи тия дни.Имам едно LG Bello на което стандартния имейл клиент неработи коректно с imap4 неможе да тегли атачнатите файлове и не вижда други папки различни от стандартните, та пробвах няколко клиента от маркета и най вече се спрях на TypeMail пробвах и K-9 mail.
Двата компа на който са пощите са със Ubuntu 14.04 LTS и Ubuntu 10.04 LTS и на двата настройките са аналогични ползвам postfix courier amavisd saslauthd spamassassin clamav dkim. И горе долу при времето по което инсталирах клиента и на двете пощи почва да се влиза и от друго ип:
комп:1
Jul  4 10:58:19 alek-market imapd-ssl: LOGIN, user=vladi, ip=[::ffff:52.5.255.227], port=[44745], protocol=IMAP
Jul  4 11:22:21 alek-market imapd-ssl: LOGOUT, user=vladi, ip=[::ffff:52.5.255.227], headers=0, body=0, rcvd=177, sent=901, time=1442, starttls=1
комп:2
Jul  5 10:53:24 web imapd-ssl: LOGIN, user=vladi, ip=[::ffff:52.6.202.238], port=[37617], protocol=IMAP
Jul  5 11:17:19 web imapd-ssl: LOGOUT, user=vladi, ip=[::ffff:52.5.32.241], headers=0, body=0, rcvd=177, sent=893, time=1444, starttls=1
интересното е че и на двата няма LOGIN FAILED принципно и двете машинки са за любителски дейност има и fail2ban който още на първата грешка слага ип-то в бан листата а пробване за LOGIN FAILED няма към този потребител. Та сега смених паролата и резултата е такъв:
Jul  5 16:38:08 web imapd-ssl: Connection, ip=[::ffff:52.5.32.241]
Jul  5 16:38:10 web imapd-ssl: LOGIN FAILED, user=vladi, ip=[::ffff:52.5.32.241]
Jul  5 16:38:15 web imapd-ssl: Unexpected SSL connection shutdown.
Jul  5 16:38:15 web imapd-ssl: Disconnected, ip=[::ffff:52.5.32.241], time=7, starttls=1
Jul  5 16:53:00 alek-market imapd-ssl: Connection, ip=[::ffff:52.5.255.227]
Jul  5 16:53:03 alek-market imapd-ssl: LOGIN FAILED, user=vladi, ip=[::ffff:52.5.255.227]
Jul  5 16:53:08 alek-market imapd-ssl: Unexpected SSL connection shutdown.
Jul  5 16:53:08 alek-market imapd-ssl: Disconnected, ip=[::ffff:52.5.255.227], time=8, starttls=1
Та се чудя дали това е нормално :) как стават тия работи така чудна работа
и се чудя дали може по някъв начин паролата на ssh да е различна от тази на courier и sasl-то без да променям много и без mysql стария метод майловете да си идват като файлове в домашните папки си ми харесва.
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: HDMI аудио проблем -: Oct 28, 2013, 01:13
при мене тръгна лесно само с добавяне на аудио=1 в
root@web:~# cat /etc/modprobe.d/radeon.conf
options radeon audio=1
root@web:~# lspci | grep ATI
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV710 [Radeon HD 4350]
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730
root@web:~# lsmod | grep radeon
radeon                935673  3
ttm                    64680  1 radeon
drm_kms_helper         32653  1 radeon
drm                   191701  5 radeon,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit           13152  1 radeon
root@web:~#
Страници: [1]