Покажи Публикации - heminei
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 4
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с apache? -: Jan 04, 2012, 20:38
Няколко наведнъж съм правил, но открих кое е проблема май?

Код:
<IfModule mod_evasive20.c>
DOSHashTableSize 3097
DOSPageCount 2
DOSSiteCount 50
DOSPageInterval 1
DOSSiteInterval 1
DOSBlockingPeriod 1
</IfModule>

Как да го настроя подходящо? Това е за защита от DDoS
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с apache? -: Jan 04, 2012, 20:21
Здравейте, имам проблем с апачето. Проблема е, че при много бързо презареждане на страница апачето ме блокирва за кратко време и ми излиза:

Код:
Forbidden

You don't have permission to access /index.php on this server.

Явно съм разбъзикъл някоя настройка, но не знам коя и от кой модул е. От къде е проблема?

Благодаря Ви предварително.
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Ограничаване на download скороста и процесорното време на WEB server? -: Dec 06, 2011, 17:28
@ircn това работи идеално! Мерси...
4  Програмиране / Web development / Re: Читав едитор -: Oct 30, 2011, 08:13
Geany +1  :)
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с натоварването на процесора (WEB server)? -: Oct 30, 2011, 08:10
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/slow-query-log.html

Мерси! Това вече съм го пуснал. Как да видя какви заявки се правят на момента (live) и от кого, и за колко време е завършила заявката, и колко процесорно време използва  ;D? Много работи станаха, но ми трябват за да проверя кои заявки бавят или някой атакува сървъра.
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с натоварването на процесора (WEB server)? -: Oct 29, 2011, 22:11
Здравейте! Mysql ми товари много процесора. Като напиша в конзолата top ми изкарва

Код:
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND           
 1274 mysql     20   0  620m 172m 2696 S  163  8.6 700:38.10 mysqld             
 1241 root      20   0 57912  18m 6220 R    3  0.9   4:49.56 Xorg               
25281 www-data  20   0 68540  10m 4480 S    3  0.5   0:11.60 apache2           
25298 www-data  20   0 70588  11m 4432 S    3  0.6   0:08.78 apac

Въпроса ми е как да проверя кои заявки товарят и от кое IP се заявяват?

Благодаря Ви предварително :)
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Въпрос за два компютъра (съвъри) и споделяне на интернет? -: Sep 16, 2011, 23:44
/sbin/iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d relno_ip --dport 8123 -j DNAT --to-destination 192.168.0.3:8123     


1-ви пост - Доколкото разбрах въпроса, мисля че това ще ти свърши работа.

Прав си! Свърши ми. Благодаря ти!
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Ограничаване на download скороста и процесорното време на WEB server? -: Sep 16, 2011, 23:42
Здравейте! Искам да огранича download скороста на файловете от сайта си и просецорното време ( да използва по-малко процесора ). Сървъра е Ubuntu 10.10 Apache, PHP, MySQL, phpmyadmin. Как може да стане това.


Благодаря Ви предварително  :)
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Въпрос за два компютъра (съвъри) и споделяне на интернет? -: Sep 13, 2011, 15:39
Здравейте! Започвам да обяснявам направо!
Първия компютър ( Главния ) има две лан карти. Първата (eth1) е свързана към интернет с рялно IP (Да приемем: x.x.x.x). Споделен е интернета към втората (eth0) със:

Код:
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables --table nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

IP на на втората карта (eth0) е 192.168.0.1

На Главния компютър е инсталиран WEB server (Apache, mysql, php и т.н). На който е хостнат сайт!

Втория компютър е с IP 192.168.0.3
На втория компютър е направен сървър на игра (Minecraft  ;D)
Като се влезе от втория комп в 192.168.0.3:8123 ми отваря страница на сървъра на играта.

Имам и купен домейн който е на сайта попринцип

Това което искам да направя е:
Външни хора да имат достъп до сайта на втория компютър (192.168.0.3:8123), като ако може да е на поддомейн. Например: mine.mysite.com.

Благодаря ви предварително  :)
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / FTP server под Ububtu 11.04 -: Aug 09, 2011, 09:32
Пробвах да сложа но не ставаха много успешни опити! Да кажа каква ми е целта. Искам да позволя на един потребител да има пълен достъп до ЕДНА папка! Ако може да ми обясните как да подкарам ProFTPd в няколко стъпки, много ще съм ви благодарен! Може и с друга програма, важна е целта  :)

Благодаря Ви предварително!
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с някаква 'хибернация'! -: Jun 22, 2011, 21:23
Здравейте с Кубунту 11.04 съм! Проблема е че не видях от къде да си настроя да ми се изключва САМО монитора. Като го настроя от системните настройки да се гаси... след като се изгаси ми спира интернета на скайпа паузира плеара, абе в някаква 'полукома'.  ;D ;D Ако има някой идеи от какво е да пиши  :)

Благодаря Ви предварително!
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Отваряне на файл от конзолата (Kubuntu 11.04)? -: May 03, 2011, 15:42
Здравейте! Реших да мина от Убунту на Кубунту заради новата версия на Убунту  ;D. Единия ми проблем е, че немога да отворя файл от конзолата на графичен редактор с root права? Другия ми проблем е че не работи nautilus! Кажете как да си влизам като root в системните файлове? С Kubuntu 11.04 съм.

Предварително Ви благодаря!
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Настройка на апаче (subdomain)? -: Feb 16, 2011, 07:50
Това ми е ясно...

Искам да ми дадете пример как да направя:
test.saitami.com  да е saitami.com/test?

Да ми промените кода.. :)
14  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Настройка на апаче (subdomain)? -: Feb 15, 2011, 22:52
Здравейте! Как да настроя поддомейни на мой сървър?


Ето ми конфиг файла:

/etc/apache2/sites-available/default

Код:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /media/site/site
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /media/site/site/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>


Предварително ви Благодаря! :)
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Настройка на Cron Jobs? -: Dec 31, 2010, 12:46
И по принцип е много лоша и порочна практика да се редактират директно записите на cron демона

Ами как да се записват?
Страници: [1] 2 3 4